WEF: WHO roept wereldleiders op om bevoegdheden over te dragen aan de VN om ‘ziekte X’ te bestrijden

0
Luister naar dit Artikel

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de wereldleiders opgeroepen om de ‘pandemische’ bevoegdheden van hun land over te dragen aan de Verenigde Naties (VN), zodat het niet-gekozen bureaucratische agentschap zogenaamd de zogenaamde ‘Ziekte X’ kan bestrijden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus deed deze oproep tijdens een toespraak op de jaarlijkse top van het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland deze week.

Terwijl hij wereldleiders, bedrijfselites en globalistische machtshebbers toesprak, drong Tedros er bij de regeringen van soevereine landen op aan om het ‘Global Pandemic Treaty’ van de WHO te ondertekenen.

Zoals World Unity heeft gemeld, heeft het verdrag echter grote gevolgen op het gebied van spraak, toezicht en digitale vaccinpaspoorten.

Het door de WHO voorgestelde pandemieverdrag en de wijzigingen in de International Health Regulations (IHR) geven de globalistische organisatie ingrijpende nieuwe bevoegdheden die de wetten van soevereine naties terzijde schuiven.

De regering van de Democraat-president Joe Biden heeft bevestigd dat zij vastbesloten is de Amerikaanse pandemische autoriteit over te dragen aan de WHO in het “wettelijk bindende” akkoord.

In een persbericht afgelopen februari bevestigde de Biden-beheerder publiekelijk de inzet van de Amerikaanse federale regering voor de overeenkomst.

Het akkoord zal de aan de Chinese Communistische Partij verbonden WHO, het ‘gezondheidsagentschap’ van de VN, de ultieme controle geven over het Amerikaanse pandemische beleid, zoals lockdowns, censuur, maskering, vaccinmandaten en openbaar toezicht.

Het verdrag zal de WHO verregaande mondiale bevoegdheden geven als het wordt aangenomen, en zal het agentschap van de Verenigde Naties de bevoegdheid geven om het pandemische noodbeleid van ooit soevereine landen bekend te maken en te beheren, zoals World Unity eerder heeft gemeld.

Zodra de Wereldgezondheidsorganisatie een noodsituatie op gezondheidsgebied heeft uitgeroepen, moet elke ondertekenaar, inclusief de Verenigde Staten, zich onderwerpen aan het gezag van de WHO.

Dit omvat onder meer toegeven aan de WHO op het gebied van behandelingen, lockdowns, vaccinmandaten en overheidstoezicht.

Hoewel het “Pandemieverdrag” suggereert dat het bedoeld is om virusuitbraken aan te pakken, hebben de amendementen de reikwijdte ervan verder vergroot.

De definitie van ‘pandemie’ omvat volgens de WHO nu ook ‘klimaatverandering’.

Het verdrag geeft de WHO de ultieme controle over individuele landen om een “noodsituatie” uit te roepen en vervolgens de reactie te dicteren.

Mocht de WHO een ‘noodsituatie’ afkondigen vanwege de ‘opwarming van de aarde’, dan zou de ‘gezondheidsorganisatie’ van de VN in staat zijn de wetten van soevereine naties terzijde te schuiven om ‘klimaatvergrendelingen’ af te dwingen.

Tijdens een toespraak op de WEF-top in Davos benadrukte WHO-chef Tedros het belang van internationale samenwerking onder één mondiale autoriteit.

Hij wees op de mogelijke obstakels die een te grote nadruk op nationale belangen met zich meebrengt.

Tedros nam deel aan een sessie met de titel ‘Disease X’ op het forum, waar hij onderstreepte wat volgens hem het cruciale belang is om beter voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige pandemieën.

Tedros steunde de goedkeuring van het WHO-pandemieverdrag en beschouwde het als een noodzakelijk instrument om ons begrip van dergelijke ziekten te vergroten.

Tedros richtte zich tot het publiek in Davos en zei: “Dit gaat over een gemeenschappelijke vijand.

“Zonder een gedeeld antwoord zullen we met hetzelfde probleem worden geconfronteerd als Covid.”

Hij identificeerde ‘Ziekte X’ als een tijdelijke term die gebruikt zou kunnen worden om nog onbekende ziekten te omvatten en herhaalde het belang van voortgezet onderzoek en ontwikkeling voor behandelingen.

Eerder deze week werkte de WHO samen met het WEF om te pleiten voor de implementatie van het Global Pandemic Treaty.

Het verdrag, gesteund door de Europese Unie (EU), heeft tot doel de mondiale veerkracht tegen toekomstige pandemieën te versterken en heeft al plannen om dit voorjaar een digitaal vaccinpaspoort in te voeren.

Met een deadline van mei 2024 werkt de WHO, samen met steun van de EU, aan een bindende overeenkomst tussen de lidstaten van de Verenigde Naties om mondiale deelname te vergemakkelijken.

Tedros merkte op: “Het belang van een juridisch bindend instrument kan niet genoeg worden benadrukt: het zal onze collectieve erfenis zijn voor toekomstige generaties.”

De druk van Tedros komt op het moment dat de zorgen toenemen dat het moederagentschap van de WHO, de Verenigde Naties, zichzelf probeert te positioneren als een niet-gekozen wereldregering.

De VN bereidt zich voor om haar bevoegdheden massaal uit te breiden en is van plan voorstellen te onthullen voor de ongekende uitbreiding van haar invloed tijdens de komende ‘Top van de Toekomst’-conferentie in 2024.

De top heeft tot doel plannen te onthullen voor het behalen van de “Agenda 2030”-doelstellingen van het WEF.

Inbegrepen in de voorstellen is beleid dat de organisatie een ‘noodplatform’ zou bieden tijdens ‘mondiale crisis’-gebeurtenissen.

Dergelijke ‘crises’ zouden door de VN zelf worden bepaald en ‘noodsituaties’ zouden door de organisatie worden uitgeroepen.

Als de VN een mondiale ‘noodtoestand’ zou afkondigen, zou dit het agentschap in staat stellen ‘noodbevoegdheden’ in te zetten om de ‘klimaatveranderingsdoelstellingen’ te verwezenlijken of beperkingen af te dwingen tijdens of zelfs vóór pandemieën.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft een voorstel voorbereid om het zogenaamde “toekomstige pandemische risico” aan te pakken – in plaats van te wachten op een daadwerkelijke pandemie.

Volgens het plan zouden de VN hun verregaande bevoegdheden kunnen uitoefenen als zij beweren dat zij optreden om te voorkomen dat er iets gebeurt.

Om een ‘grote klimaatgebeurtenis’ te voorkomen, zou de VN kunnen voorkomen dat het publiek met hun digitale dollars vlees en zuivelproducten koopt om de ‘opwarming van de aarde’ te stoppen.

Elders in het voorstel van de VN wordt opgeroepen tot verplichte geglobaliseerde ‘digitale ID’s’ die zijn gekoppeld aan de bankrekeningen van individuen en die zogenaamd zijn ontworpen om de ‘duurzaamheidsdoelstellingen’ van ‘Net Zero’ te helpen verwezenlijken.

Zoals World Unity eerder meldde, eist Guterres in het rapport ‘Onze Gemeenschappelijke Agenda’ dat alle individuen onder controle van de VN een digitale ID zouden hebben die aan hun bankrekening is gekoppeld.

Met de uiteindelijke uitrol van ‘digitaal contant geld’ of Central Bank Digital Currencies (CBDC’s) zouden de autoriteiten in staat zijn de uitgaven van burgers in geldloze samenlevingen te monitoren en te controleren.

Degenen wier uitgaven erop duiden dat zij een “risico” vormen om bij te dragen aan een “grote climax” zouden snel gestraft kunnen worden.

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later