Over World Unity

Beste lezer,

Welkom bij World Unity. Op deze pagina zullen wij proberen duidelijk te maken wat World Unity is, waarom we er zijn en waar we voor staan. Dit is de tweede versie van de over ons pagina. De eerste ging voornamelijk over de gebeurtenissen die hebben geleid tot het ontstaan van deze site, en gezien de diverse commentaren hier en op de social media was dat niet afdoende. Daarom dus versie 2.0 van de over World Unity pagina. Hopelijk zal u het een en ander duidelijk worden.

Het ontstaan van World Unity

Het concept van World Unity kwam tot leven toen Kraven kennis nam van het feit dat Niburu.nl was gekaapt door de oplichter Maurice Wasbauer. Hoewel Kraven en Anton Teuben bepaald geen vrienden waren, was het reden voor Kraven om de strijdbijl te begraven en Anton te hulp te schieten, en dat was door World Unity te bouwen als het logische vervolg op Niburu. De filosofie van Kraven hierbij was dat hoewel hij het niet eens is met wat Anton Teuben verkondigd hij bereid is te vechten voor het recht van Anton het te verkondigen en aangezien Kraven de kennis en de middelen heeft zag hij zichzelf als de aangewezen persoon dit te realiseren.

Uiteindelijk heeft Anton aangegeven deze site niet over te kunnen nemen door gebrek aan mankracht, daar hij zelf de kennis mist en dergelijk groot opgezet project te runnen. Hierop besloot Kraven, die inmiddels was omringt door een uitstekend team zelf dit project uit te bouwen omdat met het wegvallen van Niburu er geen echte site meer over was die oprecht dergelijke content publiceerde.

Wie zijn World Unity

World Unity wordt op dit moment gerund door vier mensen te weten:

Kraven:
Eigenaar, techneut, admin en beheerder van World Unity en daarmee de eindverantwoordelijke voor alles wat er op de ze site gebeurd. Tevens draagt hij bij aan de dagelijkse stroom nieuwswaardige artikelen.

Mirrie: 
Algemeen Admin, en beheert samen met Kraven het forum.

Liona:
Hoofd redactrice en producente van content

Egon:
Auteur van uitstekend onderzochte artikelen.

Samen zijn wij team WU en brengen u dagelijks bewust en spraakmakende artikelen waar de reguliere media zich liever niet de vingers aan brand. Wij doen dit onbetaald en vanuit onze passie en overtuiging dat echte verandering in de wereld vanuit de alternatieve hoek zal moeten komen en willen hier zo ons steentje aan bijdragen.

Waarom World Unity

Voor sommigen van u zal de gekozen naam “World Unity” oftwel Wereld Eenheid wat vreemd overkomen voor een site die toch vaak in de spotlights staat vanwege controversiële onderwerpen, maar hier is wel degelijk over nagedacht.

Eenheid oftewel Unity begint bij eerlijkheid, openheid en transparantie. Een ongecensureerde berichtgeving is hierbij dan ook onontbeerlijk. Wij brengen u dan ook het nieuws zoals wij dat aantreffen. We leggen u voor wat wij vinden en laten een oordeel erover aan u de lezer over. Ook doen wij dat rauw en ongezouten. We passen niets aan ook niet bij de vertalingen. Fouten in vertalingen die u aantreft staan dus doorgaans ook in het origineel en wij trachten het bericht zo authentiek als mogelijk te presenteren.

Ook zijn wij gefocust op de inhoud. Mensen die vallen over spelling, taalfouten e.d. ontgaat blijkbaar de kern van de berichtgeving. Wij hanteren het motto dat wanneer u kunt begrijpen wat er staat de boodschap overkomt en daar is het om te doen. De rest is ondergeschikt.

Wij geloven dat door op deze wijze nieuws te publiceren de lezer in tegenstelling tot wat hij of zij tot zich neemt via de Mainstream Media volledig in staat is een oordeel te vormen, wat een eerlijke discussie mogelijk maakt wat weer leid tot wederzijds respect en dat leid weer tot Unity. Uiteindelijk zijn wij allen een en dienen ook een blok te vormen om de zo gewenste verandering te bereiken. Wij trachten hier ons steentje aan bij te dragen en daarom dus World Unity

Wat kunt u van ons verwachten

Wij zullen u ten alle tijden eerlijk en oprecht nieuws brengen. Wij zijn niet onfeilbaar, hebben ook de wijsheid niet in pacht, maar we hebben wel de wens u aan het denken te zetten en eens met andere ogen naar zaken te kijken. Er is meer tussen hemel en aarde en ja ook complotten bestaan echt, maar niet alles is een complot. Wat voor ons het belangrijkste is, dat is het feit dat we naar u de lezer altijd volledig transparant zullen zijn. We zijn dan ook regelmatig beschikbaar voor een discussie in de chatroom, de commentaren onder de artikelen en ook op Facebook. We willen meer zijn dan een site in de alternatieve sector. We zijn mensen en zeer aanspreekbaar. Of onze antwoorden u altijd zullen bevallen gaan we u niet beloven want we staan uiteraard wel voor onze mening.

Spreekt u bovenstaande aan en kunt u hiermee leven? Zo ja dan heet ik u van harte welkom op World Unity en moge uw verblijf aangenaam zijn.

Kraven

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later