Auteur: Egon

Op 18 september jl. voorspelde CIA insider Robert David Steele in een interview met Alex Jones dat de Ebola-uitbraak een ‘false flag’ operatie is. Het zou feitelijk gaan om een gesimuleerde Ebola epidemie veroorzaakt door de opzettelijke verspreiding van biochemische stoffen afkomstig uit het Amerikaanse wapenarsenaal. Dat de voortschrijdende besmetting wordt veroorzaakt door het Ebola virus zou dus berusten op een flagrante leugen. Gezien de laatste berichten over de epidemie wordt het steeds duidelijker dat het virus waar het om gaat besmettelijker is dan aanvankelijk werd gemeld en dat het zich bovendien ook via de lucht kan verspreiden. Uit recente…

Read More

‘Remote viewing’ (letterlijk vertaald: zien op afstand) is eigenlijk een tamelijk verwaarloosd onderwerp. De meeste mensen begrijpen dan ook niet goed wat ‘remote viewing’ (hierna RV) precies inhoudt. Veel bezoekers van deze website weten wellicht dat remote viewing vooral bekendheid kreeg door project Stargate van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA (Defense Intelligence Agency). Eind jaren zestig kwamen de Amerikaanse inlichtingendiensten tot de ontdekking dat de Russen grote sommen overheidsgeld vrijmaakten voor wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke vermogens zoals onder meer helderziendheid en uittreding. De term ‘remote viewing’ ontstond als aanduiding voor een specifieke vorm van helderziendheid. In samenwerking met het ‘Stanford…

Read More

In de Noordelijke IJszee borrelen enorme bellen methaan naar de oppervlakte – een broeikasgas dat twintig maal krachtiger is dan CO2. Dat blijkt uit internationaal onderzoek in de regio. In de Noordelijke IJszee zitten miljoenen tonnen methaan opgeslagen in de bevroren zeebodem. Als de aarde opwarmt kan meer zonlicht doordringen in het relatief ondiepe water en ontdooit de bodem, waardoor het methaan vrij kan komen. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat een massale methaanuitstoot tot een plotse en hevige versnelling van de klimaatverandering met catastrofale gevolgen kan leiden. De onderzoekers hebben uitgerekend dat de potentiële klimaatimpact van de hoeveelheid methaan in…

Read More

Met de onderstaande video wordt opnieuw de aandacht gevestigd op vije energie voor iedereen. De laatste tijd wordt, ook in de alternatieve media, weinig aandacht geschonken aan het onderwerp. Het lijkt er sterk op dat we op Steven Greer ook niet meer hoeven te rekenen als het gaat om de lancering van betaalbare vije energie apparaten voor privégebruik. Jaren geleden kondigde hij zijn plannen aan om met de beste uitvinders ter wereld een vrije energie generator te ontwikkelen. Hiervan is tot op heden helemaal niets terechtgekomen. En dat is merkwaardig. Want Greer had zijn plannen destijds met veel overtuiging aangekondigd.…

Read More

Op het Internet wemelt het van berichten over UFO’s en buitenaardsen. Buitaardse ontmoetingen, ontvoeringen door buitenaardsen, ondergrondse verblijfplaatsen van buitenaardsen, dierenverminkingen door buitenaardsen en ga zo maar door. Heel veel UFO informatie maar werkelijk onthullende beelden van een UFO of een ET krijgen we niet te zien omdat die angstvallig geheim gehouden worden. Over de betrouwbaarheid getuigenissen kan worden gespeculeerd. Veel getuigen komen in ieder geval heel geloofwaardig over op basis van de posities die zij hebben bekleed in het leger, een geheime dienst of een wetenschappelijk onderzoeksproject. Voor velen staat het vast -al dan niet op basis van rechtstreekse…

Read More

Wat in de onderstaande video naar voren wordt gebracht is beangstigend. Op dit moment is in West Afrika de grootste Ebola epidemie uit de geschiedenis gaande. En het virus blijft zich op een zeer alarmerende manier naar verschillende Afrikaanse landen verspreiden. Op dit moment zijn Sierra Leona en Nigeria het meest getroffen. Artsen zonder grenzen stellen dat een verdere verpreiding van de epidemie oncontroleerbaar is geworden. Het zal u wellicht zijn opgevallen dat de mainstream media blijven benadrukken dat Ebola uitsluitend wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Maar dat blijkt niet waar te zijn. http://www.youtube.com/watch?v=JnQVUf775VE Bron: http://scgnews.com/ebola-what-youre-not-being-told

Read More

Onderstaande video spreekt voor zich. Wetenschappelijk kan niet worden bewezen (of aangetoond) dat een opwarming van de aarde het rechtstreekse gevolg zou zijn van een CO2 toename. Het is eerder andersom: Bij een stijging van de temperatuur van de aarde stijgt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. In de video wordt ook naar voren gebracht dat ‘global warming’ is uitgegroeid tot een grootschalige industrie waar tienduizenden banen van afhangen. Maar ook dat de hele kwestie inmiddels een sacraal karakter heeft gekregen. Wetenschappers die tegen het CO2 dogma durven in te gaan, worden bijna bekeken als holocaust ontkenners. Sommigen werden zelfs…

Read More

In deze columns zal ik dieper ingaan op onderwerpen die nog steeds in een waas van mysterie zijn gehuld. Ik pretendeer daarmee niet absolute waarheden te verkondigen, ik wil alleen datgene wat ik voor mezelf heb ontdekt met u delen. Zelfs in dit Internet tijdperk zijn er nog teveel zaken waarvan wij het fijne niet weten. Dat kan zijn doordat informatie bewust wordt achtergehouden, wij ons niet de moeite getroosten onderzoek te verrichten of doordat wij bepaalde feiten niet onder ogen durven te zien. Hoewel wij menen wetenschappelijk vergevorderd te zijn, bestaan er toch nog zeer grote blinde vlekken, of…

Read More

Hieronder een interview met een taxichauffer die getuige was van de 9/11 Pentagon aanslag. Hij beweert dat een lichtpaal zijn wagen binnendrong, daarbij alleen een gat in zijn voorruit veroorzakend. Ondanks het feit dat een deel van de mast over zijn motorkap lag, veroorzaakte dit niet de minste beschadiging achter -zelfs geen krasje op de verf. Dit is echt een uitermate merkwaardig relaas. Tijdens de opnames blijkt dat chauffeur Lloyd England de ware toedracht van het lichtmast incident opzettelijk verdraait. Aan het einde van het interview zegt hij ” het zo was gepland”. Waarmee hij bedoelt dat alles in scène…

Read More

‘Paranormaal’ bestaat bij de gratie van het wetenschappelijk onverklaarbare. Ook om die reden roept de term paranormaal bij veel mensen nog steeds een zekere weerstand op. Het uittredingsverschijnsel , ook bekend als ‘astrale projectie’, wordt doorgaans ook bekeken als een paranormaal fenomeen. Weliswaar meent een groep Canadese neurowetenschappers onder leiding van Claude Messier een wetenschappelijke verklaring te hebben gevonden voor het verschijnsel, maar die verklaring steunt uitsluitend op de waargenomen hersenactiviteit van een willekeurige 24-jarige proefpersoon. De eindconclusie luidt dan ook dat de uittredingservaring het gevolg is van ongewone en/of pathologische hersenactiviteiten die onder de noemer hallucinatie moeten worden gerangschikt.…

Read More