Methaan: Een tikkende tijdbom die onze planeet kan verwoesten

1
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

time bomb


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In de Noordelijke IJszee borrelen enorme bellen methaan naar de oppervlakte – een broeikasgas dat twintig maal krachtiger is dan CO2. Dat blijkt uit internationaal onderzoek in de regio.
In de Noordelijke IJszee zitten miljoenen tonnen methaan opgeslagen in de bevroren zeebodem.
Als de aarde opwarmt kan meer zonlicht doordringen in het relatief ondiepe water en ontdooit de bodem, waardoor het methaan vrij kan komen. Wetenschappers waarschuwen al jaren dat een massale methaanuitstoot tot een plotse en hevige versnelling van de klimaatverandering met catastrofale gevolgen kan leiden. De onderzoekers hebben uitgerekend dat de potentiële klimaatimpact van de hoeveelheid methaan in de poolregio veel groter is dan alle CO2 die sinds 1850 door toedoen van de mensheid werd uitgestoten.
Aangezien momenteel de temperaturen sneller in de poolregio stijgen, stijgt ook de kans dat het gas zal vrijkomen. Verder wijzen alle cijfers erop dat steeds meer methaan van de oceaanbodem in de atmosfeer terechtkomt. De concentratie van atmosferische methaan is in de voorbije twee eeuwen bijna verdrievoudigd.
Het ergste rampscenario kan dus nog erger worden.
De meeste modellen die de gevolgen van de opwarming van de aarde in kaart brengen, hebben de groeiende bedreiging bestaande uit het vrijkome van grote hoeveelheden metaangas totaal buiten beschouwing gelaten. Dit verschijnsel doet zich momenteel voornamelijk voor in de Oost-Siberische Zee met een ophoping van methaangas in de atmosfeer boven de Noordelijke IJszee.
Deze ontwikkeling bekend als de ‘arctische methaan-bom’ wordt gezien als één van de meest dodelijke bedreigingen voor onze planeet.
De situatie heeft klimaat expert Dr. Jason Box ertoe aangezet om aan de alarmbel te trekken en openlijk zijn angsten te spuien, onder meer in zijn blog ‘Meltfactor‘. En hij twittert: : “Even if a small fraction of the Arctic carbon were released to the atmosphere, we’re f****d.”
Voorheen ging men ervan uit dat het uit de zeebodem opborrelende methaangas wordt opgelost voordat het de oppervlakte van de oceaan bereikt. Maar Box legt uit dat methaanbellen nu wel degelijk de oppervlakte bereiken -iets wat hem ten zeerste verontrust. Hij stelt dat we momenteel op het spoor zitten van een enorme verhitting waar we zo snel mogelijk een oplossing voor moeten vinden.
In zijn boek ” Defining National Security: The Non-Military Aspects,” stelt Joseph J. Romm dat een plotseling vrijkomen van methaan uit de Arctische toendra kan leiden tot een catastrofe van ongekende omvang. Romm, een Amerikaanse auteur, blogger, fysicus en klimaat expert legt uit dat een opwarming van de Aarde en de extreme weersomstandigheden die daarvan het gevolg zullen zijn ook een bedreiging zal vormen voor de nationale veiligheid. Hij wijst erop dat mensen die denken dat klimaatverandering een opgeblazen mediahype van voorbijgaande aard is, moeten beseffen dat ook het Pentagon heel zwaar aan de kwestie tilt.Pentagon woordvoerder Mark Wright zegt: “For DoD (Department of Defense) this is a mission reality, not a political debate,”, en ook: “The scientific forecast is for more Arctic ice melt, more sea-level rise, more intense storms, more flooding from storm surge, and more drought.”


https://www.youtube.com/watch?v=YKwc2rOvoEs

Informatieve links:
http://www.skepticalscience.com/human-co2-smaller-than-natural-emissions.htm
http://www.meltfactor.org/blog/?p=1329
http://www.planetextinction.com/planet_extinction_permafrost.htm

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later