Auteur: Egon

In aansluiting op de eerder geplubiceerde C-SPAN video interview met Richard Cage van ‘architecten en ingenieurs voor 9/11 waarheid’, hieronder een video van een interview met Barry Jennings, die tot kort voor de instorting van WTC7 in dat gebouw aanwezig was. Hij ontsnapte ternauwernood aan de dood. Echter twee dagen voor de definitieve versie van het NIST (National Institute of Standards and Technology) rapport verscheen, is hij onder onduidelijke omstandigheden overleden. De oorzaak van Jennings dood is nooit openbaar gemaakt en een door Dylan Avery (documentairemaker) ingehuurde privé detective die de dood van Barry Jennings moest onderzoeken, weigerde op een…

Read More

De Bohemian Club werd in 1872 opgericht in door toneelspeler Henry ‘Harry’ Edwards. Aanvankelijk waren het vooral prominente figuren uit het artistieke milieu en de mediawereld die lid werden van deze kunstkring, die al snel een begrip werd en steeds meer leden aantrok. De traditie van een zomerkamp in Sanoma County (Californië) onstond zes jaar na de oprichting van de club. Op 28 juni 1878 kwamen iets minder dan honderd leden voor het eerst samen in de uitgestrekte sequoia bossen van Marin County in Noord Californië. Nu is het een kamp van 2700 are die de naam Bohemian Grove draagt,…

Read More

De huidige materialistische wetenschap distantieert zich nog steeds van alles wat onder de noemer paranormaal valt. En wat de menselijke geest betreft domineert de zienswijze dat het bewustzijn wordt voortgebracht door het brein, dat op een mechanistische manier alle lichamelijke en psychische processen reguleert en bestuurt. Deze moderne wetenschap, die ervan uitgaat dat er uitsluitend een stoffelijke realiteit bestaat, heeft met name op technologisch gebied spectaculaire resultaten geboekt en daardoor veel respect verworven, zowel in de eigen gelederen als bij het grote publiek. Echter ook voor de neurowetenschap blijft het bewustzijn zelf -de essentie en oorsprong ervan- nog steeds een…

Read More

Veel van wat op het wereldwijde web wordt aangetroffen als ‘bewijs’ van buitenaardse contacten moet eigenlijk worden bestempeld als ‘bewijsmateriaal’ en niet als ‘hard’ bewijs’, dit door een consequente geheimhouding van betrokken partijen -doorgaans overheidsinstanties. Dit geldt helaas ook voor de opzienbarende ervaring van Dan Sherman. Ook hier is wel degelijk sprake van hard bewijs dat nooit aan de openbaarheid zal worden prijsgegeven -in dit geval door de betrokkenheid van het Amerikaanse Nationale Veiligheidsagentschap NSA (National Security Agency). Voormalig ‘Technisch Sergeant’  bij de Amerikaanse luchtmacht Dan Sherman heeft het zegel van de geheimhouding echter doorbroken en zijn ervaring wereldkundig gemaakt…

Read More