Misleiding in het kwadraat

0
Luister naar dit Artikel

YAL-1A-ABL-USAF-2
In deze columns zal ik dieper ingaan op onderwerpen die nog steeds in een waas van mysterie zijn gehuld. Ik pretendeer daarmee niet absolute waarheden te verkondigen, ik wil alleen datgene wat ik voor mezelf heb ontdekt met u delen.
Zelfs in dit Internet tijdperk zijn er nog teveel zaken waarvan wij het fijne niet weten. Dat kan zijn doordat informatie bewust wordt achtergehouden, wij ons niet de moeite getroosten onderzoek te verrichten of doordat wij bepaalde feiten niet onder ogen durven te zien.
Hoewel wij menen wetenschappelijk vergevorderd te zijn, bestaan er toch nog zeer grote blinde vlekken, of beter gezegd zwarte gaten, in onze kennis. De menselijke geest is één van die zwarte gaten.
Met behulp van geavanceerde electronische technologiën is het nu inderdaad mogelijk om deze of gene hersenactiviteit te meten en in beeld te brengen. En men heeft daardoor geconstateerd dat fysieke aandoeningen en anomaliën van de hersenen motorische storingen, verlammingen, geheugenverlies enzovoort teweegbrengen.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de meeste neurowetenschappers ervan uitgaan daar alles wat verband houdt met de menselijke geest -het bewustzijn en alle daarmee samenhangende mentale processen, uitsluitend in de hersenen moeten worden gesitueerd. Want hoe verklaar je anders dat een Altzheimer patient, bij wie een degeneratie van de hersenen wordt waargenomen, in alle opzichten mentaal aftakelt. Het ‘hoe’ wordt door de neurologie steeds beter in kaart gebracht maar het ‘waarom’ blijft doorgaans onbesproken -gewoon omdat men het niet weet.
Maar alles valt en staat met de manier waarop je naar verklaringen zoekt . Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om met een vergrootglas naar radiogolfjes te zoeken. Maar we zijn ingebed in een onbegrensd energetisch krachtveld, onder meer omringd door onzichtbare radiogolven. We nemen slechts een gering deel van het lichtspectrum waar. Bepaalde hoge of lage geluidsfrequenties worden niet opgepikt door het oor. Ons fysieke waarnemingsvermogen is dus begrensd. En daarom blijven we met een berg onverklaarbare zaken zitten -zoals alles wat onder de noemer paranormaal valt. Zoals ik al eerder heb gezegd, bestaat paranormaal bij de gratie van het wetenschappelijk onverklaarbare. Tegen de tijd dat we het woord paranormaal definitief uit onze woordenboeken zullen kunnen schrappen, heeft de mensheid van deze planeet een volgende evolutionaire stap gezet.
In mijn leven heb ik ervaringen gehad die je ‘wonderen’ zou kunnen noemen – super paranormaal dus. Ik sta al heel lang van niets meer te kijken. Tussen mijn tweede en derde levensjaar heb ik ‘paranormale’ dingen ervaren die mijn kijk op de wereld -het bestaan- hebben bepaald.
Bij mij is alle ongeloof in zogenaamde paranormale zaken, ook door latere ervaringen, weggenomen. Dit terwijl ik alles behalve goedgelovig of een zwever ben. Integendeel ik ben kritisch en analytisch ingesteld -rationeel zou je kunnen zeggen. Daarom begrijp ik absoluut niet hoe het mogelijk is dat nog steeds een groot deel van de bevolking meegaat in de 9-11 leugen. Iedereen die logisch kan denken en zich de moeite getroost wat opzoekwerk te verrichten -het Internet staat bol van 9-11 info- zal tot de conclusie komen dat het officiële verhaal -waarop de media meteen hebben ingespeeld- kant noch wal raakt. Gewoon onzin is dus. Ook ik heb op die bewuste septemberdag de Amerikaanse nieuwsuitzendingen van het gebeuren gevolgd. Ik weet nog heel goed dat ik de manier waarop de eerste toren instortte al meteen heel merkwaardig vond. Mijn reactie op dat moment was dat dit niet door alleen door een vliegtuig kon zijn veroorzaakt. Goed, inmiddels weet ik na zes jaar research dat het hier gaat om een grootschalige misleiding met zeer kwalijke gevolgen.
En wat mij enorm ergert, is de duidelijke compliciteit van de gevestigde media in hersenspoelende propaganda. Waaraan dezelfde media zich overigens nog steeds schuldig maken. Het erge is dat het ook werkt.
De ‘thermite’ theorie van prof. Steven E.Jones kennend, ga ik ervan uit dat dit ook onder misleidende propaganda moet worden gerangschikt. Want zoals ik het zie, werd gebruik gemaakt van een technologie die verborgen moet blijven. Wat dat aangaat, zit ik eerder op het spoor van dr. Judy Wood. In die zin dat het voor wat betreft de ‘twintowers’ en WTC7 iets anders is gebruikt dan alleen maar een bepaald soort ‘thermite’ en gewone springladingen. Er zijn weliswaar genoeg aanwijzingen dat die ook zijn gebruikt, maar dan alleen als afleidingsmanoeuvre -dus om het echte ‘wapen’ verborgen te houden. En dat is beangstigend !
De algemene vreemde context van het gebeuren, wordt zeer overtuigend door prof. David Ray Griffin belicht. Wat aanvankelijk niet werd opgenomen in het officiële NIST (National Institute of Technology) rapport is de eveneens hoogst merkwaardige instorting van WTC7, de nog merkwaardiger crash van één van de zogenaamd gekaapte vliegtuigen in Shanksville, en potsierlijke Pentagon overheidsfabeltje. En wat te denken van het gapende rone gat in WTC gebouw 6 ?
Alles, maar dan ook alles in de 9-11 kwestie wijst overduidelijk in de richting van een ‘inside job’ !
Tot op heden denkt iedereen dat nucleaire wapens de meeste vernietigingskracht hebben. Maar is dat wel zo ? Dit onderwerp zal ik in andere artikelen verder uitdiepen.
Het lijkt erop dat 9-11 ook een testcase is geweest voor een geavanceerd wapentuig, mogelijk ‘directed energy weapons’ (DEW). Maar dit is een hypothese die door A&E (architects and engineers for 9/11 truth) zal worden verworpen. Een ieder die durft af te wijken van het ‘thermite’ spoor van prof. Steven E.Jones is een afvallige, een heiden.
En dit is precies wat is gebeurd met dr. Judy Wood. Zij heeft gedurfd een alternatieve en afwijkende verklaring voor de gecontroleerde verwoesting van de WTC gebouwen te belichten..
Wat haar vooral verbaast is dat de gebouwen lijken te desintegreren om volledig in stof op te gaan. Zij heeft hiervoor het woord ‘dustification’ uitgevonden. Ze spoort mensen aan om alleen maar te kijken naar de beelden, zonder daar meteen een verklaring voor te zoeken. Meer doet ze niet. Ze houdt zich ook niet bezig met het ‘wie en waarom’.
Precies hetzelfde gevoel dat mij destijds bekroop toen ik naar de beelden keek, heeft zij kennelijk ook gehad -en dat als ‘structural engineer’. En zij is tot op heden de enige serieuze onderzoeker die mijn eigen reactie van destijds gestalte heeft gegeven. Die reactie dertien jaar geleden, lang voordat ik me in de kwestie zou gaan verdiepen, was dat daar iets onverklaarbaars was gebeurd. ‘Iets’ dat ik niet in verband kon brengen met schade aangericht door vliegtuigen. Sommigen gaan zo ver om te zeggen dat er helemaal geen vliegtuigen waren maar hologrammen die ‘iets’ anders moesten camoufleren. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat de Amerikaanse overheid dat ‘iets’ verborgen wil houden. Ik sluit zelfs niet uit dat Steven Jones opzettelijk door de overheid werd ingezet om de ‘thermite’ verklaring te propageren -als afleidingsmanoevre.
Een viegtuig dat er in ieder geval wel was, is het mysterieuze witte vliegtuig dat ten tijde van de aanslagen door velen boven het Witte Huis werd gespot. Dit vliegtuig, dat zich in verboden luchtruim bevond, werd geïdentificeerd als de E-4B van de Amerikaanse luchtmacht. Een commando vliegtuig met de meest geavanceerde apparatuur aan boord. Ook zogeheten ‘directed energy weapons‘ kunnen met dat toestel worden aangestuurd. Over de aanwezigheid van de E-4B wordt uiteraard in alle talen gezwegen in de overheidsrapporten betreffende 9/11. Maar het zal zich niet zonder reden in het luchtruim hebben bevonden dunkt me..
Kortom: Behalve de ware toedracht zelf verbergt de Amerikaanse overheid nog iets.
Misleiding in het kwadraat dus.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Interessante links:
http://www.rense.com/general76/missing.htm
http://www.ausairpower.net/AADR-HEL-Dec81.html
http://www.ausairpower.net/dew-ebomb.html
http://www.drjudywood.com/pdf/080229AfdJWRFC316ExA4-59-10.pdf
http://voiceofrussia.com/2013_03_25/9-11-was-massive-mind-control-exercise-Dr-Kevin-Barret-333/


Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later