Meditatie: Een paar dingen die je niet verteld word!

1
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Meditatie voor jezelf is een goed iets.
Maar er zijn dingen die niet verteld worden of niet zo bekend zijn van wat de drastische gevolgen kunnen zijn bij u, maar ook in uw directe omgeving.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ten eerste de directe gevolgen in uw eigen lichaam na slechts enkele dagen tot weken.a6b5731b35705efbe866b8cd3d4018ec
Na ongeveer 3 weken even doorzetten, zult u al verschil opmerken.
U zult meer geduld kunnen opbrengen en meer emotie naar de andere mens voelen. (Meer compassie voor de ander voelen)
U zult niet spontaan veranderen in een Boeda, maar u kunt wel wat beter omgaan met die kleine irritante dingen die elke dag weer gebeuren.
Zoals File, Wachten in de rij voor de kassa, Thuis ruzie, Kinderen die alweer lopen te klooien thuis en ga zo maar even door.

Uw brein maakt namelijk nieuwe verbindingen aan in uw hersens waardoor de frustratie minder snel optreed.
Ook de hersenstructuur word veranderd waarbij ook uw Amygdala (die betrokken is bij emotionele reacties) beter en efficiënter zal gaan werken.
Hierdoor kunt u beter omgaan met emotie in het algemeen.
Compassie-meditatie zal het snelste vooruitgang hierin geven, maar eigenlijk is elke vorm van meditatie wel goed.
http://www.scientias.nl/meditatie-verandert-de-manier-waarop-ons-brein-emoties-verwerkt/

In een kort lijstje samengevat is dit wat er allemaal gebeurd in de loop der tijd.
Cognitief: bijvoorbeeld meer bewust, betere aandacht, minder piekeren en oordelen.
Fysiek: bijvoorbeeld relaxatie respons, toegenomen lichaamsbewustzijn, pijnvermindering.
Emotioneel: minder reactief, meer bewust van emotionele patronen, meer gelijkmatig, meer positieve emoties.
Gedrag: bijvoorbeeld minder impulsief, meer bewust van wijze van reageren, meer compassie gedrag, deconditioneren.
Relatie tot zelf en ander: bijvoorbeeld zeer zelfbewust en zelfacceptatie, minder egogericht, meer verbonden met anderen, empathie.
Spiritueel: bijvoorbeeld: meer spiritueel betrokken, mystieke ervaringen, meer compassie, onbaatzuchtige liefde.
Binnen wetenschappelijk onderzoek is er voldoende steun voor de hierboven genoemde effecten.
Cognitief: men ontdekt dat de aandacht als een aap rondspringt, maar gaandeweg leert men om met de aandacht meer in het ‘nu’ te blijven.
Men gaat ook het ik van de gedachten scheiden.
Acceptatie van datgene wat zich aandient bleek de hallucinaties bij psychiatrische patiënten te verminderen.
Het verbeteren van de aandacht kan mogelijk ook gunstig uit werken op kinderen met ADHD
Fysiek: de relaxatie respons is vaak beschreven: de spieren ontspannen, de adem wordt rustiger, de activiteit van de sympatiscus daalt etc.
Divers onderzoek, o.a. van Kabat-zinn, laat een positief effect op pijn zien.
Een ander voorbeeld is het gunstige effect bij psoriasis patiënten.
Er zijn aanwijzingen dat het immuun systeem beter gaat functioneren, wat niet onbelangrijk is voor een scala van aandoeningen.
Emoties: angst (paniek, gegeneraliseerde angststoornis) en depressie neemt af (ook de terugval bijvoorbeeld), ook stress bij chronische ziekten of op het werk vermindert.
Positieve emoties zoals liefdevolle vriendelijkheid (vooral in Tibetaanse boeddhisme beoefend) nemen toe en dat correleert met een toename in activiteit in de linker frontaal lob.
Boosheid neemt door de accepterende houding en het ontkoppelen van gewoontegedragingen af.
Gedrag: vooral eetgedrag en voedsel keuze blijkt goed te reageren op mindfulness meditatie.
Men wordt zich meer bewust van de gewoonte triggers voor eten, en gaat bewuster eten en genieten.
Er zijn aanwijzingen dat mindfulness meditatie drugs en alcohol gebruik laat afnemen.
Relatie tot zelf en anderen: een negatief zelfbeeld of lage zelfwaarde is een belangrijke bron van stress.
De accepterende houding van mindfulness meditatie verlicht dit.
Zelfacceptatie (van goede en minder goede eigenschappen) neemt toe.
Relaties verbeteren.
Vele mindfulness meditatiesscholen voeren ook een vorm van liefdevolle vriendelijkheid of compassie in.
Deze toevoeging verbetert zowel de relatie met zichzelf als met anderen.
Spiritueel welzijn: hoewel meditatie van oudsher geassocieerd is met spiritualiteit is er in het westen de trend dit te ontkoppelen.
Op zich is dat jammer want dit metaperspectief, in welke vorm dan ook, kan de effecten van meditatie verdiepen en meer betekenisvol maken.
Meten van mindfulness meditatie.
(Bron: http://www.psychfysio.nl/2_05_3/)

Voordelen Yoga & Pilates

Bij psychoses en het gevoel om helemaal door te draaien, is het dus een goed idee om te gaan mediteren om weer wat rust te vinden.
En bij moeite met gronden, kunt u ook gewoon met de bips op het gras gaan zitten.
Niet letterlijk, maar figuurlijk.
Zoek ook hulp want je hoeft er niet alleen doorheen te gaan.
Ga desnoods naar de huisarts toe en praat er over waar je het wilt hebben.
(Ze hebben nog steeds een medisch zwijgplicht en zullen alleen politie waarschuwen als je op het punt staat een echt gevaar voor de samenleving te zijn zoals bedreiging, moord of een bank overvallen.)

De praktische gevolgen?
Als ouder, raakt u niet meer zo snel gefrustreerd als uw kinderen weer eens heerlijk kind zijn en de boel op stelten weten te zetten.
In de file? Ook hier zult u minder snel gefrustreerd raken als men u alweer de bocht afsnijd.
Student van elke leeftijd? Men kan beter opletten in de klas omdat de geest minder snel afdwaalt.
Men kan letterlijk beter bij de les blijven.
Leerkracht: Men kan beter de grote klassen tot rust brengen omdat de leerkracht toch het goede voorbeeld weet te geven.
En het gevolg daarop, is dat er minder gepest in de klas zal gaan worden.

Hierboven is het gevolg van meditatie IN UW OMGEVING.
Doordat u rustiger word door meditatie, zal de omgeving dit onbewust oppikken.
Iemand die al een tijdje mediteert (dit kan al binnen 3 maanden zijn) zal iedereen in zijn omgeving onbewust tot meer rust brengen.
U zend een vibe uit, die iedereen opvangt.
En dat is wat bijna niet verteld word.

4aedc47cf859c32d18b4e23ddf7b0df2

Uw gezin & buren zullen er het snelst op reageren.
Bij een mediterend lid in het gezin, zal de vibe in huis snel omslaan naar een wat positievere sfeer.
De buren zullen minder snel gefrustreerd raken en daardoor zullen burenruzies minder snel ontstaan.
MAAR…er zit ook een andere kant aan.
Door te gaan mediteren kunnen de frustratie bij anderen ook juist toenemen.
Mensen zullen sneller uit hun dak gaan, sneller in woede uitbarsten en de burenruzie kan tijdelijk even toenemen.
Kinderen kunnen sneller even flink geïrriteerd raken.

Wat zorgt hiervoor dat dit nu weer gebeurd?
Het is een raar fenomeen die vibratie heet.
Jij zend nu andere vibraties uit omdat je intern kalmer word.
Dit kent men niet waarop de reactie, frustratie en ergernis is.
“Hoe kan je toch ineens zo kalm zijn, terwijl je normaal staat te flippen?”
Dit zijn vaak de mensen die zich (bewust of onbewust) voeden met de frustratie van de ander.
Dit geeft ze een kick zoals koffie een kick geeft bij de meeste mensen.
Zij hebben dezelfde reactie van frustratie als dat je een koffieliefhebber en dagje van zijn koffie zou ontzeggen.
Ze worden sjagerijnig omdat ze hun “fix” niet krijgen.

Wel eens in de buurt van een zenuwachtige persoon geweest of een ADHD-er die een energieboost heeft?
Wedden dat u ook zenuwachtig werd of drukker?
Dit is de vibratie die de ander uitzend.
Meditatie zorgt alleen voor een rustigere vibratie die je uitzend.)

Maar na een tijdje weten ze dat ze het niet meer bij jou kunnen halen en dan zullen ze hun heil ergens anders zoeken.
Ze moeten dus letterlijk afkicken van hun energetische fix.
Daarom neemt de ergernis bij hun toe.
Van de andere kant is het de ideale manier om hun te laten zien dat het ook anders kan.
Jij blijft nu rustig en zij zien dat dit dus ook kan.
Je hoeft niet te koop rondlopen met dat je mediteert.
Je mag het altijd voor jezelf houden en pas vertellen als men aan je vraagt hoe je zo rustig bent geworden de afgelopen tijd.

Onze energetische aura kan met gemak een hele ruimte vullen zoals een aula, gymzaal, kantoor en zelfs de complete fabriek.
De aura gaat verder dan dat je denkt.
Het veld is zelfs zo groot dat als je jezelf in het midden van Europa zou plaatsen.
Je aura letterlijk alle uiterste grenzen van Europa opvult.
Dat is een gigantisch groot velt.

Daarom zend je constant positieve vibraties uit die door iedereen gevoeld kunnen worden.
Er zijn ook diverse onderzoeken geweest waarbij het duidelijk wetenschappelijk aanwijsbaar is dat als een groep mensen die al een tijd mediteren zich samenvoegen, de criminaliteit, geweld, auto-ongelukken en nog meer van dit soort zaken letterlijk aanzienbaar zakken.
Er zijn speciale meditatietechnieken hiervoor, maar ook als u gewoon lekker mediteert om rustig te worden draagt u al zer zeer goed steentje bij.
Meditatie kan op de lange termijn dus zelfs voor wereldvrede zorgen.
Bron: http://www.wereldvrede.nl/vreedzamekracht.htm

Dit zijn allemaal dingen die niet zo worden verteld bij meditatie.
Het kan trouwens ook voor een vermindering van medicatie zorgen.
Mediteren verlaagd het bloeddruk.
Zorgt voor betere slaap.
Zo kunt u gewoon beginnen met mediteren terwijl u aan de medicatie zit.
Na verloop kunt u dan een doktersbezoek plannen en op die manier (in overleg met uw arts) zelfs mischien de medicatie verlagen.

(Misschien dat het ervoor zelfs kan zorgen dat sommige leiders in dit land, eindelijk een last van hun geweten beginnen te krijgen.)
U hoeft niet perse in groepsverband te mediteren..alleen is ook goed.
Met meditatie is alles goed, alles is okee.

Heeft u een drukke baby?
Ga lekker mediteren en leg wat handdoeken in uw schoot om de baby daar comfortabel en goed in te leggen.
De vibratie die u nu uitzend, is een vibratie die kinderen zeer snel zullen oppikken en er rustiger van worden.
Misschien vallen ze ook weer direct in slaap.
EN mocht er iets gebeuren? Doordat de kleine in uw schoot light zult u elke beweging voelen en bij de minste of geringste kick zit u al direct klaar om te kijken wat er aan de hand is.
Dit is zo geweldig voor de ouder-kind band.

Ouderen? Rolstoelgebonden? Steunkousen?
Geen probleem.
Zelfs als u rolstoelgebonden bent, kunt u gewoon mediteren.
De traditionele houding van op het gras zitten in lotushouding is leuk voor als je je benen in je nek kan leggen.
Probeer rechtop te zitten in de rolstoel en probeer het dan nog eens.
Steunkousen en alles, kunnen gewoon aanblijven.
Maar forceer uzelf nooit.
Misschien zit u schuin door een lichamelijke oorzaak of kunt u gewoon niet rechtop zitten.
Misschien heeft u zelfs wel een bochel.
Dit zijn allemaal redenen waarop het gewoon niet kan.
Toch kunt u alsnog mediteren.
Forser jezelf niet in pijn om te mediteren.

Rolstoel-vakantie

Psychiatrische inrichtingen?
Deze zouden ook veel minder medicatie hoeven voor te schrijven als men daar allemaal zou mediteren.
De zorggevers zouden al direct de juiste vibe binnen kunnen brengen doordat ze zelf mediteren.
De zorgvragers kunnen dan snel volgen doordat ze het zelf ook voelen.

Scholen? Daar zal veel minder gepest worden als studenten daar een paar minuten per dag mediteren.

En meditatie is niet religie-gebonden.
Dat betekend dat elke geloofsstroom kan gaan mediteren.
Eigenlijk is bidden naar welke god dan ook, ook een soort van meditatie.

Verder is Meditatie ook (naast nog wat meer dingen) de volgende stap in de menselijke evolutie.
In ons DNA zitten meerdere talenten verborgen die nog niet aan het licht kunnen komen.
De oorzaak hiervan is stress…stress stress en nog meer stress en frustratie.
Je DNA kunt u zien als een wokkel.
Bij stress krimpt die ineen en kunnen talenten helemaal niet aan het daglicht komen.
Maar als u ontspant, zullen veel meer talenten en zelfs spirituele gavens wel ineens meer actief worden.
Uw DNA krijgt nu eindelijk de kans om te ontstressen en dat is zeer goed voor het lichaam, uw gezondheid, mentale gezondheid en uw persoonlijke ontwikkeling.

Nou dit zou een fantastisch zet worden voor studenten.
Remote viewing is iets wat we eigenlijk allemaal wel kunnen, maar niemand heeft het getraind.
Wat nu als je een klas studenten hebt die allemaal mediteren en dit oefenen?
Dat zou een hele nieuwe dementie geven aan het woord “spieken”.
Dan hoeft er maar eentje in de klas die toets goed te leren, en de rest kan dan afkijken via remote viewing bij die ene klasgenoot die goed geleerd heeft.
En geen leerkracht die ook maar iets kan betrappen.

Ik zal u nog een klein geheimpje vertellen waar bijna niemand het over heeft.
Maar als u ET’s wilt ontmoeten op astraal niveau is meditatie een zeer veilige manier.
Als u er met meditatie op right, kunt u ook andere levensvormen in meditatie op zien duiken.
Vaak zijn we zo gestrest, dat we ze niet opmerken terwijl ze toch overal zijn.
Ontstressen met meditatie is de beste, snelste en veiligste manier om zover te komen.
Veel ET’s willen ons niet opzoeken omdat we zelf sterk negatief zijn en gevuld met stress.
Meditatie zorgt ervoor dat je vanzelf weer wat positiever gaat worden en minder gestrest waardoor contact beter kan optreden.
https://worldunity.me/ontmoetingen-met-buitenaardse-wezens/

Terwijl sporten zorgt voor een betere conditie en bloedsomloop, zal meditatie dit effect juist versterken omdat nu ook de zenuwen versterkt zullen worden.
Sta dus niet verbaast te kijken als u een wielrenner, bodybuilder, topsporter of elk ander atleet eens ziet mediteren.
Veel voetballers gaan ook beter voetballen omdat ze rustiger worden door meditatie.
En daardoor zichzelf beter kunnen consenteren om de mede-voetballers en de bal zelf en daardoor zelfs beter gaan functioneren als team.

40 minuten per dag mediteren is toch wel het beste gemiddelde om het beste resultaat te behalen.
2 keer 20 minuten is niet echt veel.
Als ik zie hoeveel uren ik wel niet voor de tv doorgebracht had, dan is 2 x 20 minuten per dag niet veel.
Begin kort en pak 5 minuten ofzo.
Bouw het gewoon op in de loop der tijd en probeer het in uw routine in te plannen.
Tijdens lunchpauze verveel ik me vaak veel.
Mediteren in de lunchpauze zou dan een goede manier zijn (ipv die wandeling) om effe tot rust te komen en zo weer een betere focus te hebben achter de pc.

Ook is het heerlijk om even te mediteren als je terug komt van een lange dag.
Even de tijd hebt genomen om bij te komen zoals even eten, uitbuiken en misschien toch wat tv kijken.
Om dan (als u eenmaal bent bijgekomen) te mediteren.
Niet alleen zal uw geest beter tot rust komen, maar u zult ook beter kunnen slapen na verloop van tijd.
http://www.earth-matters.nl/26/194/spiritualiteit/gregg-braden-liefde-als-antwoord-op-de-tijd.html

hier nog een leuke simpele no-nonsense meditatie om goed te kunnen ontspannen + de uitleg over DNA waarom die mooi ontspannen moet zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=lOou4uB2YYs

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later