Ontmoetingen met buitenaardse wezens

1
Luister naar dit Artikel

We leven in een bijzondere tijd. Alle informatie die eerst geheim of verborgen leek, komt boven tafel.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


We gaan meerdere werkelijkheden waarnemen door het opengaan van ons bewustzijn of door het verkrijgen van een toegang tot de fijnstoffelijke werelden, waardoor wij bijvoorbeeld kabouters kunnen waarnemen of buitenaardse wezens.

Dat geeft soms frustratie en angst omdat je de ervaring niet altijd begrijpt en niet goed weet wat je ermee kunt. Het geeft vaak onbegrip van andere mensen omdat zij niet openstaan voor deze werkelijkheid en jou daarop afwijzen. Ook kun je zelf oude angsten hebben opgeslagen in je systeem vanuit andere incarnaties of collectieve velden, dat het gevaarlijk is om met deze energieën in contact te staan met soms een herinnering aan gevaar voor eigen leven.

Dit artikel gaat in op de ervaringen met buitenaardse wezens, om het waarom van de ervaringen toe te lichten én om een kader te bieden waarbinnen erkenning, begrip en herstel mogelijk is. Voor wie door het lezen van dit artikel het gevoel heeft dat hij of zij daar zelf dingen in wil verwerken met hulp van een liefdevolle en professioneel getrainde therapeut, verwijs ik naar de website healingarts.nl. U vindt daar een overzicht van alle therapeuten in alle provincies.

Waarom nu deze ontmoetingen?

Binnen de werkelijkheid van de derde dimensie is het niet mogelijk om buitenaardse wezens te ontmoeten omdat zij sowieso een vierdimensionaal of hoger dimensionaal lichaam hebben. Dus pas nu de aarde meer en meer vierdimensionaal vibreert en ook meer en meer mensen vierdimensionaal en hoger vibreren, verandert de waarneming van mensen. Wat in de derde dimensie ook aanwezig was, maar niet ‘zichtbaar’, wordt nu wel zichtbaar.

Sommige mensen nemen dit waar met het innerlijke oog, de pijnappelklier. Deze mensen krijgen een beeld van de buitenaardsen als zij hun ogen dicht hebben en zich concentreren op beelden of gevoelens. Dat laatste noemen we een voelend zien. Meer en meer mensen zien de hogere dimensies met hun fysieke ogen. Zij zien de fijnstoffelijke gestaltes of holografische beelden. Een vierdimensionaal wezen kan er behoorlijk 3D uitzien (zie de DVD van Credo Mutwa). Er zijn oneindig veel boeken te lezen over UFO waarnemingen (zie boeken in de Niburu webshop).

Maatschappelijk gezien wordt het thema buitenaardsen nog steeds taboe verklaard. Als iets taboe is, dan ontstaan er altijd collectieve angstvelden rondom thema’s die door partijen die er belang bij hebben dat wij ontkennen dat er buitenaardsen zijn, versterkt worden.

Ik neem aan dat mensen die Niburu raadplegen voornamelijk niet meer bezig zijn met de vraag of er buitenaardsen bestaan, maar hoe we daar op een goede manier mee kunnen samenwerken. Er is wel een onderscheidingsvermogen nodig in deze samenwerking omdat net als op Aarde een aantal buitenaardse wezens in het contact met mensen niet altijd respectvol zijn geweest. Door de verhoging van het trillingsniveau van de Aarde en de mensheid komt dit echter nog maar weinig voor en zijn de contacten met buitenaardsen veelal positief en liefdevol.

Intenties van buitenaardsen

Uitgangspunt bij ontmoetingen met buitenaardsen is een soort basaal onderscheid of deze wezens contact opnemen om de mensheid te helpen of dat het eigenbelang voorop staat. De meeste wezens van de Pleiaden, Sirius, Orion, Andromeda Zwaan, Arcturus om maar een aantal bekende sterrenstelsels te noemen, maken contact met mensen om de Aarde en de mensheid te helpen de stap te zetten naar de vierde en vijfde dimensie.

Deze hulp is keihard nodig omdat de mensheid in zijn geheel zover was afgeraakt van haar bestemming dat in de jaren negentig de vernietiging van de Aarde nog een reële mogelijkheid was (zie Dolores Cannon ‘Keepers of the Garden’). Die dreiging is nu niet meer aanwezig maar wij hebben wel hulp nodig om de grote milieuproblemen het hoofd te bieden en het liefdesveld op aarde te bekrachtigen. Sowieso leven we op een vrije planeet en is hulp van buitenaardsen alleen toegestaan als wij daarom vragen. Maar aangezien velen van ons zelf een buitenaardse achtergrond hebben als mens, wordt de hulp geboden vanuit de hogere dimensies.

Buitenaardse wezens die niet respectvol met mensen om zijn gegaan, hadden vaak een eigen agenda en eigenbelang waarom zij contact met het menselijk ras zochten. Ik noem het niet respectvol, omdat zij mensen zien als een lagere soort waar je ongevraagd ingrepen bij mag doen. Vergelijk het hoe wij mensen met dieren omgaan en er vanuit gaan dat dieren geen gevoel en bewustzijn hebben. Daardoor voelen wij ons vrij om dieren genetisch te manipuleren en in kleine hokjes op te sluiten voor vleesconsumptie. En überhaupt is het vreemd dat wij het gewoon vinden om dierlijk vlees te eten. Zij zijn onze broeders.

De algemene groet van de Native Americans is ‘Mitakuye Oyasin’, wat betekent: ‘ik groet en heb respect voor al mijn relaties’. Hoe wij met dieren omgaan, is natuurlijk uiterst vervreemdend. Het geeft veel aan hoe de mensheid in het algemeen de weg is kwijtgeraakt in wat universele liefde is. Sommige buitenaardse rassen zien dat wij veel aantrekkelijks hebben waar zij moeilijk toegang tot hebben vanuit zichzelf: gevoel, liefde, licht. Daarnaast hebben wij aantrekkelijke genen die samengesteld zijn uit vele buitenaardse rassen en die een mogelijkheid vormen voor hybride rassen.

Vanuit Hoger Zelf perspectief zijn alle mensen en alle buitenaardse wezens van goede wil en goddelijke oorsprong. De realiteit van alle dag, maakt dat lang niet alle mensen zich liefdevol gedragen omdat zij uit de volle verbinding zijn met hun eigen kern. Hetzelfde kan gezegd worden voor bepaalde buitenaardse wezens.

Contacten door de tijd

Sommige mensen hebben informatie-uitwisselingen gehad met buitenaardse volkeren of individuele buitenaardse wezens. Dit houdt in dat er informatie uitgewisseld wordt meestal via een implantaat (een soort van metalen voorwerp in vier- of zesdimensionale energie, vooral zichtbaar met het innerlijke oog). Via het implantaat heeft een mens verbindingen met de buitenaardsen of groepen buitenaardsen. Vaak ging het hier om een niet gelijkwaardige uitwisseling. De buitenaardsen hadden iets nodig en de mens is vaak uit naïviteit, medeleven of welwillendheid en soms vermeend eigenbelang, ingestemd. Dit kan in de sferen, in andere (vorige) levens zijn gebeurd en dus al meerdere levens van kracht zijn.

Dit huidige mens heeft hier ook baat bij gehad in de vorm van hulp of informatie, maar meestal hadden de buitenaardsen er het meeste voordeel bij. Zij onttrokken energie, licht, liefde of informatie aan de persoon waardoor zij zelf niet op zoek gingen naar de bron van licht in henzelf en de verbinding in stand gehouden werd. Iemand wordt zich pas bewust van een dergelijke verbinding bij een zeker bewustzijn of trillingsgetal waardoor de persoon gaat voelen dat hij niet helemaal vrij is. Verbreken van een verbinding houdt in dat de persoon een nieuwe beslissing neemt, zijn energie en liefde terug eist van de buitenaardsen en de buitenaardsen meestal wijst op de eigen weg naar liefde en positiviteit.

In deze tijd zijn er meer en meer buitenaardsen (de Greys, Zeta’s, Draco’s en Annunaki) die zelf ook op zoek zijn naar de positiviteit en graag hulp van mensen ontvangen bij het doorbreken van de verbinding (zie Sigrid Karssens ‘Zo groots zijn wij’).

Abductie

Veel mensen komen er bijvoorbeeld in een therapeutische sessie achter dat zij meegenomen zijn door buitenaardse wezens of dat zij een landing van buitenaardse wezens hebben meegemaakt. Sommige mensen hebben hier bewuste herinnering aan. Dit zijn ontmoetingen met ontwikkelde buitenaardsen die de mens in kwestie de grootsheid en samenhang van de Aarde met het universum laten ervaren. Vaak is deze ervaring afgesproken voor de geboorte omdat bepaalde informatie makkelijker gegeven kan worden binnen het hogere trillingsveld van een UFO. De meeste mensen hebben hier geen bewuste herinnering aan omdat het bewustzijn dit soort ongewone informatie naar het onderbewustzijn plaatst.

Abductie is een speciale vorm van contact waarbij mensen meegenomen werden in een UFO en veranderingen in het lichaam werden aangebracht. Dit kunnen contacten zijn geweest met buitenaardsen voor bepaald behulpzaam onderzoek voor de ontwikkeling van de mensheid. Maar meestal is hier sprake van een zekere vorm van eigenbelang van de buitenaardse wezens. Er kan genetisch materiaal weggehaald zijn zoals huid, haar, eicellen of zaadcellen en er kunnen implantaten zijn geplaatst. Mensen kunnen met hun fysieke lichaam meegenomen zijn of met fijnstoffelijke lichamen (zie Asheane Deane: ‘Voyagers, de slapende geabduceerden’).

Vaak hebben mensen geen herinnering aan de abductie omdat buitenaardsen holografische inserties, holografische plaatjes in het mentale veld van de persoon plaatsen. Een persoon gaat zich dit pas herinneren als zijn bewustzijn hoog genoeg is en bepaalde uiterlijke gebeurtenissen de herinnering triggeren. Bijvoorbeeld wanneer je leest over een abductie of de ervaring van iemand anders hoort. Op het level van het Hoger Zelf vindt abductie bijna altijd (dus niet altijd) plaats op basis van afspraak van de ziel met de groep buitenaardsen. Voor de aardse persoonlijkheid kan het een hele traumatische gebeurtenis zijn omdat hij, wanneer het gebeurt, geen bewuste herinnering heeft aan de afspraak.

Een vrouw volgde bij mij de opleiding tot energetisch therapeut en zij had veel verschillende therapieën achter de rug. Toen ik het onderwerp abductie behandelde, begon zij heel emotioneel te reageren. Binnen de gevolgde therapieën was nooit op het level van abductie ‘gekeken’ omdat bij die therapeuten het veld van buitenaardse energieën niet wakker of bewust was. Zij bleek meegenomen te zijn geweest door buitenaardsen en zij hadden bij haar als driejarige eicellen weggehaald terwijl zij in de veronderstelling was dat zij speelmaatjes voor haar waren. Er zijn nog veel mensen die dit trauma in hun systeem hebben. Dat kan veel onverklaarbare angst geven.

Angstvelden

Rondom de buitenaardse velden is nog veel angst aanwezig. Angst is niet alleen een individueel iets, er zijn collectieve angstvelden en vooral collectieve onbewuste angstvelden. De laatste zijn velden waardoor mensen bijna automatisch al angstig reageren op alles wat buitenaardsen betreft, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Deze angstvelden zijn deels door de minder ontwikkelde buitenaardsen zelf gegenereerd in de laatste vijftig jaar door hun poging tot beïnvloeding en controle van de Aarde en de mensheid.

De angstvelden worden ook bewust gegenereerd door regeringen die belang hebben bij het in stand houden van oorlogen, de wapenindustrie en andere economische belangen. Zolang wij bang zijn voor buitenaardsen, hebben wij minder toegang tot het enorme potentieel liefde en positiviteit waar de meer geëvolueerde buitenaardsen ons aan komen herinneren en accepteren wij macht en dualiteit als een normale werkelijkheid. Hoezo normaal?

Angst zit opgeslagen in onze emotionele velden. Kort geleden gaf ik een workshop en een vrouw kwam in contact met het tweejarige kind in haarzelf. Zij werd extreem angstig toen de tweejarige in haar in contact kwam met buitenaardse (liefdevolle) intelligentie. Haar angst was een geïnternaliseerde angst van haar ouders en andere mensen uit haar omgeving. Zij was als tweejarige prachtig in verbinding met haar liefde en haar grotere Zijn (dat vanzelfsprekend verbonden was met buitenaardse energieën) en haar omgeving werd bang van haar spiegel.

Zelf ben ik als driejarige meegenomen door liefdevolle buitenaardsen. Mijn omgeving had geen enkel referentiekader voor mijn ervaring en dit raakte grote angst in mijn ouders aan. Zij konden mij vanuit hun bewustzijn en geloofssysteem alleen maar ontkennen en afwijzen. Ik heb mij als vierjarig kind extreem angstig gevoeld, bijna tot aan schizofrenie toe. De vele mensen die opgesloten zitten in de psychiatrie zijn daar vaak omdat zij reële ervaringen hadden. Deze zijn zo door de buitenwereld ontkend, dat de persoon zelf gaat geloven dat hij ‘gek’ is en zijn werkelijkheidszin voor realiteit verliest.

Om deze vormen van angst op te lossen, moet de informatie over buitenaardse energieën maatschappelijk bekend en bespreekbaar worden. Individuen kunnen binnen een energetische sessie prima geholpen worden om hun angst te transformeren en terug te brengen tot vertrouwen in de eigen waarheid en hersteld inzicht in het grote geheel en de universele Liefde.

Je eigen buitenaardse wortels

Tot nu toe heb ik vooral gesproken over onze relatie met buitenaardse wezens. De grote grap van deze werkelijkheid is dat wij allemaal van buitenaardse oorsprong zijn. We hebben vele levens op andere planeten en in andere sterrenstelsels doorgebracht en deze informatie zit allemaal opgeslagen in onze informatievelden die allemaal wakker te maken zijn als wij daar aan toe zijn. De volgende grote grap is dat er zelfs geen verleden bestaat en dat wij vanuit parallelle werkelijkheden op dit moment binnen vele stelsels tegelijkertijd leven en ervaren. Het centrale bewustzijn van wie wij zijn is gecenterd in deze werkelijkheid en lichamelijke hoedanigheid.

Ons lichaam is de grote energieleverancier door haar verbinding met de Aarde voor alle ervaringen op aards en buitenaards niveau. Veel mensen ervaren een grote bijna onverklaarbare heimwee in dit leven naar een wereld van vrede en liefde. Dit is bijna altijd gebaseerd op een innerlijk weten en contact met andere planetaire stelsels waar liefde en eenheidsbewustzijn heel gewoon zijn. De ziel heeft gekozen voor de Aarde om ditzelfde veld hier te genereren, maar is de weg kwijtgeraakt en de verbinding met zichzelf tijdens de ervaring door alle dualiteitsvelden heen.

Heimwee los je op door de persoon te helpen de stellaire lichtvelden te integreren in dit fysieke lichaam en de verbinding met de lichtlagen in de Aarde te herstellen. Dan heeft de persoon de kracht, het vertrouwen en het weten dat hij hier op Aarde is om het eenheidsbewustzijn te herstellen vanuit een vanzelfsprekende verbinding met de ‘echte’ thuisbasis.

Multidimensionaal zijn

We kunnen met recht zeggen dat mensen die opnieuw in contact zijn met wie zij zijn in dit leven en andere parallelle werkelijkheden (en dat mag een innerlijk gevoel of weten zijn), multidimensionaal zijn. Zij leven in meerdere werkelijkheidsvelden tegelijkertijd. Natuurlijk is een voorwaarde om multidimensionaal te zijn dat je goed geaard bent in dit fysieke lichaam en verbonden bent met de lichtlagen van de Aarde. Anders is er geen referentie voor de werkelijkheid in het hier en nu.

Het (lichaams)gevoel en de centrering in je onderbuik is daarbij de allerbelangrijkste referentie. Het fysieke lichaam geeft ons de allergrootste bescherming die mogelijk is. Bewustzijnsontwikkeling houdt in dat we de hogere lichtvelden of grotere werkelijkheden in het lichaam integreren. Gronding is ook de Ik Ben tegenwoordigheid stevig verankeren in ons lichaam. Als je niet gegrond bent, dus deels uit je lichaam, dan ben je niet beschermd tegen negatieve buitenaardse wezens en andere astrale invloeden.

Voor steeds meer huidige kinderen is het multidimensionale zijn, hun sterrenafkomst inclusief het teleporteren en bi-locatie, een vanzelfsprekendheid. Zij kunnen dit pas leven als de volwassenen hun eigen multidimensionaliteit omarmen en met dat bewustzijn leven en wij als volwassenen een veilige bedding en veilig draagvlak bieden voor de kinderen. Mogelijk is daar nog wat opruimwerk te doen door ons ten aanzien van onderdrukte innerlijke sterrenkinderen en geïnternaliseerde angsten.

Wij geven vanuit het aardse transformatieproces een enorme input aan de trilling van het hele universum en zo leren vele buitenaardsen van ons. Uiteindelijk gaat het over een gelijkwaardige samenwerking waarbij de niet geïncarneerde wezens toegang hebben tot hogere, complexere informatievelden die wij in incarnatie door samenwerking en uitwisseling kunnen toepassen waardoor alles op Aarde (en in het universum) in trilling toeneemt.

Therapeutische sessie

In een therapeutische sessie kunnen alle onderwerpen die in dit artikel besproken zijn aan bod komen. De Healing Arts therapeuten zijn getraind om met grotere werkelijkheidsvelden te werken. Uitgangspunt is daarbij dat de cliënt zelf de informatie in huis heeft (in zijn onderbewustzijn bij zich draagt) en dat een therapeut veiligheid, gronding en vertrouwen biedt.

Doordat een therapeut een setting creëert waarin de cliënt zich (emotioneel) veilig voelt en gezien voelt en waarbij gerichte vragen worden gesteld aan de cliënt en komen zijn, tot dan toe, onbewuste velden in zijn bewustzijn. Dit kan heel emotioneel zijn. Een therapeut werkt altijd vanuit het Hoger Zelf (de Ik Ben tegenwoordigheid) en stelt vragen vanuit het Hoger Bewustzijn (intuïtie) en werkt in directe samenwerking met de Ik Ben van de cliënt. Daarmee is altijd het juiste liefdesveld en veld van Heelheid aanwezig om iedere doorvoelde emotie tot inzicht, bewustwording en heling te brengen.

Healing Arts Liquid Light Freqeuncies

De therapeuten werken met ondersteuning van de Healing Arts Liquid Light Frequenties. Dit zijn lichtremedies waarin een bepaald holografisch veld van informatie en liefde is opgeslagen. De informatievelden hebben betrekking op hogere lichtlagen van de eigen buitenaardse velden, engelen, drakenenergieën, elfen, walvissen en dolfijnen en andere fijnstoffelijke velden.

Cliënten kiezen op basis van hun intuïtie (hun Hoger Zelf) de lichtremedies. De remedies zijn ondersteunend voor de cliënt om de hogere velden van lichtinformatie in zichzelf te openen en tegelijkertijd hun ‘oude’ angsten onder ogen te zien en te transformeren. Na afloop van een sessie kan een ondersteunende remedie worden besteld op de site van Niburu of Healing Arts om de sessie te verankeren en het lichaam op de gewenste hogere trilling te brengen zodat lagere krachten geen toegang meer hebben tot de persoon.

Over de auteur

Joanne van Wijgerden is healer en opleider van therapeuten die met het veld van de Healing Arts lichtremedies willen werken. Zij is ook de ontwikkelaar van de Liquid Light Frequenties (sinds 1998). Haar eigen buitenaardse wortels geven haar de know how en input om holografische lichtvelden in water en brandewijn te manifesteren.

Zij werkt daarbij samen met vele lichtwezens die in incarnatie zijn (andere mensen dus) en wezens die niet in incarnatie zijn. De lichtremedies werken bewustmakend en helend en zijn geschikt bij alle fasen van het menselijk leven van preconceptie tot stervensbegeleiding en alles daartussen.

Op de website healingarts.nl staan alle lichtremedies benoemd met een korte omschrijving van hun veld van informatie. De lichtremedies zijn daarnaast te vinden in de Niburu webshop.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later