Yeshua – Het Grote Mysterie – Maart 2016 / Pamela Kribbe

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Er is een groot mysterie in het Universum, en het mysterie is dat er iets is, in plaats van niets – dat iets bestaat. In het Universum daar is leven, Licht en bewustzijn; het leven danst en beweegt. Hoe is dit alles verwezenlijkt?


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het is belangrijk dat jullie je eerst verwonderen over het mysterie van het leven, het Licht en het bewustzijn. Deze elementen kunnen niet in isolatie bestaan; waar er leven is daar is ook Licht en bewustzijn. Licht zorgt er aldus voor dat het leven gemanifesteerd wordt. In het Licht is een aansturende kracht dat ervoor zorgt dat het bewustzijn hoger stijgt, totdat het tot aan een punt komt waar het over zichzelf na kan denken, zelfbewust wordt. Wanneer het bewustzijn tot aan dat punt geraakt, is het leven in staat bewust en capabel te worden van vorm aan zichzelf te geven. Het leven kan kiezen en vooruitgaan, en dan is er zoiets als de formatie van een Ik, van een Zelf. Dit is de geboorte van de Ziel.

Maar ik zal een stap terug nemen en de principes van het leven, het Licht en het bewustzijn beschrijven. Waar komen zij vandaan? Wat is de oorsprong van het leven? In de schoot van de Kosmos is een vacuüm, een leegte die ademt: een volheid in de stilte. Dat is de oorspring van het leven, en je kunt je met die oorsprong verbinden door in stilte adem te halen. Wanneer je in stilte in stilheid ademhaalt, en je aandacht naar de in- en uitademing brengt, verbind jij je met de oerbron van Zijn.

Dit stille begin, de basis van al het leven, gaat door aanwezig te zijn in een ieder van jullie. Het leeft en ademt binnenin jullie, ongeacht van wat je wel of niet doet. De oorsprong, het begin – de leegte die daar is van waaruit alles geboren wordt – bestaat nog steeds binnenin jullie. Om dat te realiseren stelt je in vrijheid, alsook dat het de grenzen loslaat van wie je bent. Het openbaart de relatieve, duale natuur van jullie individualiteit.

In die eerste leegte, in die ruimte, daar is nog geen individualiteit, daar is geen unieke Ziel. Daar is zuivere Isheid of Zijnheid. Voel het mysterie van deze Zijnheid; Het omringt alles. Zonder deze Aarding van Zijn, besta je niet; het doordringt en voedt jou.

Wat is Het? In deze stilte leeft de adem van God. God is onbepaalbaar, ongedefinieerd en met een open einde. Het is vormeloos: dat wat niet geïndividualiseerd is. God is bewust van alles, maar in dit grote gebied van grenzeloos besef dat God is, zijn er gebieden, of holtes, waarin een gebrek aan besef overheersend is. Dat gebrek aan besef maakt het mogelijk voor het leven om te groeien en daar tot bloei te komen.

God, Zijn, heeft plaatsen gecreëerd waar het leven onbewust is, van waaruit een wens voor besef ontwikkeld kan worden en kan groeien richting het Licht. Jullie zijn gelokaliseerd in zo een holte in het gebied van bewustzijn dat God is. God moest een minder besef creëren om voor individualiteit tevoorschijn te komen.

Om individueel leven te creëren, moest God iets paradoxaals doen, omdat in Diens essentie God alles is. Alles dat bestaat is in God, zowel wat mogelijk is en wat niet mogelijk is, dus moest God plaatsen creëren van minder besef om de Ziel toe te staan geboren te worden. De Ziel is een gedefinieerd en beperkt bewustzijn dat haar weg door tijd en ruimte vindt, altijd die vereniging met God nastrevend van waaruit zij geboren werd. De geboorte van de Ziel was een sprong in de duisternis van de vergetelheid.

Door besef te creëren op het niveau van het individu, daar is iets nieuws, iets groots gecreëerd in God: een levend besef dat groeit, en dynamisch en wordend is – en het leven is verandering, is in een staat van wording. Wanneer besef alles omvat, en ook alle mogelijkheden omvat, is er geen mogelijkheid voor dynamische groei van onwetendheid naar vol besef. Het is alleen door dit dynamische proces dat het Licht gecreëerd wordt in het spiraal van de groei van de Ziel: van haar geboorte naar haar jeugd naar haar volwassenheid. En het is deze groei in het gebied van tijd en ruimte wat toe zal voegen aan het bewustzijn van God.

De Ziel leeft in een liefdesrelatie met God. God is de Bron van de Ziel, diens Aarding of matrix, en het doel richting wat de Ziel nastreeft. En God creëert de Ziel, aldus God voldoening kan vinden in de Ziel diens drang richting de wording, met de diepte van de gevoelens van dat resultaat. Het mysterie is dat God Zelf, op deze manier, zichtbaar, tastbaar wordt, experimenteel via het individuele bewustzijn dat de Ziel binnenin haarzelf draagt. Dat is het doel van de geboorte van de Ziel.

De Ziel wordt aangetrokken om haar weg te verliezen in de holtes van het besef, tenminste ten dele. Dit is noodzakelijk op het pad van de Ziel, omdat het belangrijk is dat zij uitreikt en, in volle vrijheid, terugkeert naar het goddelijke bewustzijn, naar het alwetende. Dat is waarom kwaadaardigheid, dat wat als “slecht” beschouwd wordt, een onderdeel van haar reis moet zijn.

Wanneer de Ziel naar het Begin uitreikt, naar de essentie van wie zij is, naar de God in haarzelf, is het precies in die leegte – de onbegrensde en allesomvattende natuur van Gods Wezen – dat zij haar bevrijding ervaart. De Ziel is dan Thuis gekomen.

Licht en duister zijn elementen die horen bij de reis van de Ziel. Het spel van Licht en duister werd gecreëerd omdat God Diens besef terugtrok, of het verborg, in bepaalde delen van de Kosmos, en daar vrij spel aan de Ziel geeft. De creatie van de Ziel is in feite een samentrekken, een vernauwing van het bewustzijn. Maar dat proces heeft een doel, omdat het precies in dat samentrekken is dat er een beweging is, een proces van besef wat belangrijk en waardevol is, en het is dat proces wat het Licht creëert.

Licht komt tevoorschijn waar het geïndividualiseerde bewustzijn zich opent richting de Goddelijke Bron. Hoe sterker het Licht wordt, hoe meer het besef groeit en hoe meer de verbinding met de Ene gevoeld wordt, het samentrekken opent zich dan geleidelijk naar het volle besef. Deze wisselwerking van samentrekken en alwetendheid is de essentie van Creatie. In die dans tussen de beide polen, bereikt God Diens grootste expressie.

Jeshua

© Pamela Kribbe – http://jeshua.net/

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/03/yeshua-het-grote-mysterie-maart-2016.html#more

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later