Yeshua en Moeder Mary – Prachtige Harten … Creëer maar Raak! – 4 Oktober 2015 / Fran Zepeda

0
Luister naar dit Artikel

Groeten, Geliefden. Het is met overweldigende VREUGDE dat wij jullie in het Hogere Bewustzijn verwelkomen dat jullie verworven hebben, en nog steeds doorgaan te assimileren en te integreren, met de recente en doorgaande schitterende krachtige energieën.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Want jullie hebben een niveau verdiend en bereikt waar jullie voorheen alleen maar over gedroomd hebben. Want nu zijn jullie gereed om de veel hogere frequenties te ontvangen en te assimileren die jullie alleen maar steeds hoger in jullie bewustzijn kunnen verhogen en ertoe dienen om door te gaan jullie Goddelijke Aanwezigheid te wenken en te integreren om op een meer harmonieuze, constante en geïntegreerde manier binnenin jullie fysieke lichaam te verblijven.

Jullie bekijken de wereld om jullie heen nu zeer waarschijnlijk anders. Jullie bekijken de wereld binnenin jullie nu waarschijnlijk zeer anders. Het wordt een imposant accepteren van de Goddelijkheid dat daar al en altijd geweest is, behalve dat jullie er nu met veel, veel meer gemak toegang tot kunnen verkrijgen en ermee kunnen vermengen en versmelten.

En dit, geliefden, is het hoogtepunt van jullie ervaring, het resultaat van vele jaren, levensspannen en eonen van ontwikkeling. Jullie arriveren Thuis met iedere acceptatie en genieting van de Goddelijke energieën die jullie Goddelijke Aanwezigheid toestaan om tot bloei te komen en te gedijen precies hier en nu in jullie fysieke lichaam.

Vanaf hier verder is zoveel meer potentieel. De Lichtheid van Zijn dat jullie binnenin jullie fysieke lichaam ervaren is fenomenaal, is het niet? Dierbare geliefden, jullie moeten zelfs nog meer openbaringen en ontdekkingen ervaren van wat er binnenin het zaad van jullie Wezen ingekapseld zit, van wat ingekapseld is binnenin de Vonk van jullie bestaan, tevoorschijn en tot bloei komend in al diens glorie als jullie Ware Goddelijke Essentie.

Dus neem een moment dierbaren, om rustig binnenin deze fantastische Goddelijkheid te zijn dat ermee begint om jullie bewustzijn, met een toenemende grotere gradatie, jullie ervaringen, jullie expressies, jullie gedachten en jullie daden over te nemen. Hoe fantastisch het is om deel te nemen aan dergelijke wonderbaarlijke ervaringen en gevoelens gereserveerd voor diegenen die in/naar hun vijfde dimensionale besef/bewustzijn komen, als een stabiel onderdeel van hun dagelijkse leven.

En dit wordt gewoon binnenin jullie uitgebreid en veranderd terwijl jullie de frequenties assimileren die jullie Wezen nu begenadigd hebben. Jullie accepteren hen met dankbaarheid en staan de assimilatie, de integratie en herijking toe vanaf dit moment verder te gebeuren en door te gaan. Want jullie staan weer op de drempel van een zelfs grotere uitbreiding van ervaring binnenin jullie bewustzijn.

De Liefde die jullie voor jullie zelf en voor anderen voelen is verscheidene inkepingen gestegen, voelen jullie het niet? De gevoelens van het bezitten van bekrachtigde goddelijke bekwaamheden zijn begonnen jullie bewustzijn nu binnen te komen, nietwaar? Terwijl iedereen in een ander stadium hiervan is, kan iedereen nu met meer gemak en op wat voor niveau dan ook waar zij gereed voor zijn intappen op hun creatieve bekwaamheden. De overzichtelijkheid en lichtheid die jullie verworven hebben kunnen jullie hiermee helpen.

Dus waarom er niet nu mee experimenteren, dierbaren? Dus waarom niet jullie uitgebreide en tevoorschijn komende bekwaamheden op te roepen naar het oppervlak te komen? Dit kan gedaan worden op een zeer kleine schaal om mee te beginnen en, als je dat op prijs stelt, dan groter uitgebouwd worden. Misschien is het om te experimenteren met een pijn of ongemak te genezen die je ergens in je lichaam ontdekt hebt, die niet schijnt te reageren op wat voor modaliteiten dan ook die je eerder geprobeerd hebt. Misschien is dit een uitnodiging om jullie aangeboren bekwaamheid om het te genezen uit te oefenen?

Probeer het. Houd die plek of die pijn of dat ongemak in je bewustzijn en adem in de krachtige gouden energieën van Liefde en Genezing die al in het Universum aanwezig zijn, en adem hen in/naar jullie Hart. Verzamel alle aangeboren genezende bekwaamheden die al binnenin jullie Goddelijke Hart en Wezen aanwezig zijn, en breng jullie focus en aandacht naar die plek, zie en voel het omvat en omringt en omwikkeld worden met dit Gouden en Kristallijne Genezende Licht met de intentie dat je al jouw aangeboren genezende bekwaamheden om de pijn in/naar Licht te transformeren aantrekt.

Ga dan uit de weg, en houd je niet in, en sta jezelf gewoon toe de genezing te ervaren zonder wat voor verwachtingen dan ook. Sta je Goddelijke zelf toe het over te nemen. Breng de genezing samenvoegend voort binnenin je hart en houd de intentie vast. Daar, kan je het voelen verschuiven? Voel je de warmte? Het mag tijd nemen om deze bekwaamheid te perfectioneren en het zal meer verbeterd en effectief raken als je ermee experimenteert.

De verschuiving naar meer van een Kristallijne Natuur van jullie Fysieke Lichaam, dat jullie toegestaan en ontvangen hebben tijdens deze hoge frequentie energieën, staan jullie toe om meer genezing en meer creatieve ervaringen van wat voor aard dan ook te ervaren. Jullie zijn nu meer dan ooit het Licht. Dus de prachtige kristallijne energie die jullie meer dan ooit vasthouden kan bijdragen aan de creatie van vele dingen met slechts jullie intentie. Jullie moeten het alleen geloven en het als zodanig vasthouden, en dan jullie verwachtingen verwijderen en jullie gehele focus op het Nu plaatsen.

Misschien zal het helpen om die Gouden en Kristallijne energie te verbeelden, welke zoveel een deel van jullie Nu uitmaakt, als een katalysator voor transformatie en creatie van alles waar jullie je focus en intentie op plaatsen. Prent deze Kristallijne Goddelijke Aanwezigheid, die jullie aan het worden zijn, in op alles dat jullie denken en doen van nu af aan verder … en de Liefde binnenin zal alles naar een overvloedige creatie transformeren met de Lichtheid van jullie intentie.

Begin nu te oefenen. Begin klein en bouw het op terwijl jullie meer zelfverzekerd worden. Of zelfs als jij je niet specifiek focust op wat dan ook om te creëren, begin met gewoon dit Nieuwe Kristallijne Gouden Bewustzijn dat binnenin jou aan het opbouwen is te imponeren, van je gehele geïntegreerde Goddelijke Wezen, aangaande alles dat je ziet en voelt en hoort om overeen te komen met wat er binnenin jou is.

Want jij bent nu een Schepper Wezen. Jij bent één aan het worden met je Ziel, met je Goddelijke Aanwezigheid, en je hebt de bekwaamheid om alle creativiteit vrij te laten dat hiermee samengaat. Verwijdering van twijfel en verwachting is de sleutel. Begin klein en bouw van daaruit verder. Jullie zullen verbijsterd zijn aangaande wat jullie kunnen bereiken.

Want nu is het tijd om te geloven in, te erkennen en te experimenteren met alle creatieve bekwaamheden en vaardigheden die voor elkeen van jullie uniek zijn, en die een aangeboren deel van elkeen van jullie zijn, terwijl jullie je settelen in de Goddelijke Aanwezigheid die jullie Zijn, in dit Nu Moment. Wat voor wonderen er op jullie wachten!

Wij bieden jullie nu een gebed en invocatie aan voor jullie om in deze zoektocht te gebruiken:

“Ik Ben een Schepper Wezen. Ik heb alles binnenin mij om prachtige creatieve ervaringen vrij te laten, want ik heb de kracht van de Universums binnenin mij. Ik heb de kracht van de Opperste Schepper binnenin mij. Ik ben net zo krachtig als ik mezelf toesta om te zijn. Dus laat ik alle twijfels en vooraannames van mijn bekwaamheden los, en houdt binnenin mijn Goddelijke Hart de intentie vast om met Goddelijke Liefde alles dat ik wens en alles dat voor het hoogste goede van de gehele Mensheid is te creëren. Want met deze intentie, sluit ik me in Eenheid bij alle Harten aan om een prachtige Nieuwe Aarde te creëren die Nu, In dit Moment van hoge frequentie stukje-bij-beetje gecreëerd wordt, met Liefde en Goddelijke Intenties doorheen vele Prachtige Harten van de Mensheid. En Zo Zij Het.”

Dus Prachtige Harten, geniet van deze prachtige frequenties, en Creëer maar Raak! Niets is te klein, en niets is onmogelijk, en wij applaudisseren voor jullie voor zover te komen met jullie prachtige zoektocht en reis van Ascentie.

Namaste.

Yeshua en Moeder Mary

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/yeshua-en-moeder-mary-prachtige-harten.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later