Yeshua – De Diepe Uitbreiding van Jullie Goddelijke Energie – 13 September 2015 / Fran Zepeda

0
Luister naar dit Artikel

Hallo en Zegeningen, Dierbare Geliefde Broeders en Zusters. Ik kom voor jullie om jullie begeleiding te brengen voor verdere uitbreiding.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De diepe uitbreiding van jullie goddelijke energie is bezig voor velen van jullie behoorlijk duidelijk te worden, terwijl jullie nochtans een volgende krachtigere Toegangspoort betreden met de Verduisteringen en de Equinox en Bloed Maan energieën. De tijd is voor jullie nabij om meer wetend en bewust te zijn van jullie uitbreiding, en dit besef brengt zelfs meer uitbreiding.

Het is tijd om veel meer comfortabel te zijn met jullie eigen goddelijke energie, jullie unieke energie terwijl het uitbreidt, want erin is jullie verdere samenkomst van jullie unieke Goddelijke Zelf voorspeld, comfortabel in jullie eigen recht.

Want het is belangrijk om op te houden zo bezorgd te zijn met jullie zelf te vergelijken met iemand anders diens ontwikkeling en een geconcentreerde focus te brengen naar jullie eigen ontwikkeling, jullie prachtige en unieke ontwikkeling en uitbreiding van jullie eigen bewustzijn.

Want merk op, het is belangrijk niet alleen voor jullie belang en ontwikkeling en ascentie, maar ook voor alle anderen, want het bouwt op en verstevigt de Eenheid in al diens glorie.

Ik kom nu naar jullie toe met grote Onvoorwaardelijke Liefde en aanmoediging voor jullie Allemaal, om jullie focus op jullie eigen uitbreiding van jullie Goddelijke Zelf te houden. Het is een prachtig iets. Het is samengesteld van jullie Goddelijke Doel en van Goddelijke Wil.

Jullie zijn bezig het grotere plaatje te zien van jullie lange zware reis van de verhoging in het bewustzijn. Het is niet gemakkelijk geweest. Jullie beginnen, niettemin, de diepe transformatie te doorgronden die jullie tot stand gebracht hebben door al jullie ontginning en jullie vermenging met jullie Hogere Zelf, jullie Goddelijke Zelf, jullie IK BEN Aanwezigheid, als een toegangspoort voor alle anderen om hetzelfde te doen.

Want in jullie maagdelijke reis, die zolang geleden begon, jullie, zoals ikzelf, in mijn eigen incarnatie meer dan 2000 jaren geleden, brengen het Licht om doorheen de gehele Mensheid te dragen. En het heeft zich verder verspreid dan jullie je zelfs voor kunnen stellen.

De sleutel nu met het vereeuwigen van dit Licht, jullie reis van ascentie, en de ascentie van allen, is de focus op jullie eigen individuele uitbreiding van jullie goddelijke energie als een voorloper op de uitbreiding van het Al in/naar de verschillende doch complete en hele Eenheid van Zijn. Het is tijd om op een dieper niveau jullie verbinding met de Schepper en de Bronenergie te verkennen vanuit de Kern van jullie Wezen, jullie Hartcentrum, hetgeen nu een diepere en bredere verbinding heeft met de Bron doorheen de portalen die zich voor jullie steeds breder openen om te betreden.

Aan de andere kant hiervan is een nieuw uitzicht waar jullie een glimp van op beginnen te vangen, dat Vrijheid en Uitbreiding en Overzichtelijkheid is voorbij iedere graad van wat jullie eens ervaren hebben.

Hierin, wordt Creatie veel gemakkelijker voor jullie beschikbaar, want jullie zijn bezig de barrières van de illusie te ontbinden en komen van aangezicht tot aangezicht met jullie eigen grote goddelijke kennis en bekwaamheden, die nu op een groter niveau dan voorheen aangeboord worden.

Het wordt dus veel gemakkelijker voor jullie om jullie unieke bekwaamheden te omhelzen die steeds duidelijker worden voor jullie en nodig zijn voor de Wereld en het Universum en het Multiversum om verder uit te breiden. Want zien jullie, deze bekwaamheden die jullie ontdekken, of opnieuw ontdekken, zijn niet slechts iets waar jullie mee kunnen spelen, en van kunnen genieten, bewust en in verbijstering van kunnen zijn, hetgeen jullie hopelijk zijn, maar ook maken zij deel uit van het grotere plaatje van Eenheid en vult het grotere plaatje van Alles-Dat-Is in. Het breidt het Collectieve Bewustzijn verder uit en bereidt voor op grotere Wonderen en Goedgunstigheid.

Want in jullie grotere individuele uitbreiding, in jullie grotere verbinding met de Bron, is de grotere uitbreiding van Alles-Dat-Is, en brengt Goddelijke Vrijheid en Overzichtelijkheid naar jullie Doel. Jullie kunnen dus “spelen” op het “podium” van uitbreidende Goddelijke Liefde en Vrede, veel meer beschikbaar gemaakt in jullie individuele verhoging in bewustzijn en uitbreiding.

Want jullie kunnen nu met meer gemak toegang verkrijgen tot de hogere vibraties en dimensies, de weg plaveiend voor Goddelijke Vrede en Liefde om te heersen in consequente Goddelijke Eenheid.

En dit is iets prachtigs, mijn dierbare broeders en zusters. Jullie moeten geprezen worden voor het standvastig over te geven aan jullie eigen uitbreiding, hoewel het bij tijden voelt alsof jullie tegen “muren” opknallen. Maar vinden jullie ook niet dat met iedere “Muur” die jullie raken, dat erbinnen het materiaal is om het te ontbinden, manifest gemaakt met jullie eigen bewustzijn en besef van de “muur” en bijgevolg verder dieper gravend binnenin jullie goddelijke Essentie als een resultaat van een oplossing voor hen?

Uitbreiding kan vrij-stromend zijn zolang als jullie deze schijnbare “muren” zien als alleen geheugensteuntjes van nochtans een ander portaal voor jullie uitgebreide bewustzijn. Het neemt louter acceptatie en onder ogen te komen van wat het obstakel dan ook maar is, met het vertrouwen/geloof en weten dat aan de andere kant ervan Vrijheid en Uitbreiding en “aha” momenten van Overzichtelijkheid zijn.

Dus mijn geliefden, ga verder met jullie uitbreiding en trek lering uit mijn aanmoediging om door te gaan met de energie en kwaliteit en aspect van Goddelijke Goedgunstigheid dat jullie allemaal zijn.

De oneindige kwaliteit van jullie Wezen is nu hier manifest terwijl jullie het volledig verkennen door meer tijd door te brengen met het verkennen van de stille rustige ruimte van jullie Ziel, altijd jullie besef van diens Oneindige Goddelijke natuur uitbreidend. De “Sky is the Limit”, dierbaren. Jullie houden nooit op met uitbreiden, en daarmee komt het zoete weten van vrede en Vreugde en Gelukzaligheid dat jullie bezig zijn ALLES te worden Dat Jullie ZIJN!

Ik Ben altijd aan jullie zijde in Vrede, Liefde en Eeuwige Gelukzaligheid,

Jullie Liefhebbende broeder, Yeshua

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/yeshua-de-diepe-uitbreiding-van-jullie.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later