Wetenschappers boeken vooruitgang bij het bewijzen van het bestaan van een “hiernamaals”

0
Luister naar dit Artikel

“Wat we beschouwen als het hier en nu, deze wereld, is eigenlijk gewoon het materiële niveau, dat we kunnen bevatten. Het hiernamaals is een oneindige realiteit die veel groter is, waarin deze wereld is geworteld. Op deze manier worden onze levens op dit vlak reeds omgeven door het hiernamaals. Bij de planning neem ik aan dat ik mijn bestaan in deze wereld op een soort harde schijf heb weggeschreven in het tastbare (de hersenen), en dat ik deze data ook heb overgebracht naar het spirituele quantum veld. Dan zou ik kunnen zeggen dat als ik sterf, ik over deze informatie beschik, en deze niet zal verliezen. Het lichaam sterft, maar het spirituele kwantum veld blijft. Op deze manier ben ik onsterfelijk. “Prof Dr Hans-Peter Dürr, voormalig hoofd van het Max Planck Instituut voor Natuurkunde in München (bron)


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het is altijd mijn gevoel geweest dat de studie van de fysica zal leiden tot het antwoord op het paranormale. Zodra we begrijpen hoe het universum werkt, kunnen we ook begrijpen hoe de dingen die we beschouwen als “paranormaal” optreden, wat hun oorsprong is, en misschien zelfs een lijn van communicatie opzetten (mijn aanstaande boek “MetaNet” stelt deze theorie).

Wordt informatie vastgehouden buiten het lichaam? Nou, elke goede psychometrist zou je vertellen dat het zeker het geval is! Als ik in staat ben om informatie over een persoon te krijgen door het aanraken van zijn sieraden, dan krijg ik informatie over zijn zeer herinneringen, kennis, gevoelens, en verleden alles vastgebonden in een vat, dat “hem” niet is, zoals we hem kennen op een sterfelijke manier.

680bc6abecc8d274b1f3e6f1375b31cb147c8833

 

71aa80dcfb4018ca64799124c9c69bf6591e79cd

 

e485717a39fe38306b5626c3a500f9bad6dbe17f

 

(Boven – PSI testen die ik online heb gedaan -. Ik ben Autumnforest, en dit toont aan dat ik statistisch gezien consequent ben dingen te weten die niet in mezelf zijn opgenomen – maar van buiten komen)

Kernfysicus en moleculair bioloog Jeremy Hayward van de universiteit van Cambridge maakt geen geheim van zijn overtuigingen ofwel: “Veel wetenschappers die nog steeds deel uitmaken van de wetenschappelijke mainstream zijn niet meer bang om openlijk te verklaren dat bewustzijn / besef kon, in aanvulling op de ruimte, tijd, materie en energie, ieen fundamenteel element van de wereld zijn, misschien nog fundamenteler dan ruimte en tijd. Het kan een vergissing zijn om de geest van de natuur te verbannen. “Het is zelfs twijfelachtig of materie moet worden beschouwd als een fundamenteel element van het universum.” (Bron)

Dr Pim van Lommel en collega’s van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, Nederland, hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van 344 hartpatiënten die wren gereanimeerd na een hartstilstand. Allen waren klinisch dood op enig moment tijdens hun behandeling geweest, zegt een rapport in De Lans vandaag. Tweeënzestig patiënten meldden BDE, van wie er 41 een diepe ervaring beschreven tijdens een speciale staat van bewustzijn. Deze omvatten “out of body” ervaringen, prettige gevoelens, en het zien van een tunnel, een licht, overleden familieleden, of een levensbeoordeling. De onderzoekers zeiden: “Onze resultaten tonen aan dat medische factoren geen verklaring hebben voor het optreden van BDE. Hoewel alle patiënten klinisch dood waren geweest, hadden de meeste geen BDE ervaring. ‘Als puur fysiologische factoren BDE veroorzaken, dan hadden de meeste van onze patiënten deze ervaring moeten hebben. “(bron)

Zoals altijd, adviseer ik de lezers vooral te blijven zoeken naar antwoorden, onderwijs jezelf en kom tot je eigen conclusies. We hebben twee kampen die ervoor zorgen dat het spreken van hiernamaals moeizaam gaat. Het ene kamp is de religieuze die geloven, zonder twijfel en zal geen andere dan de Goddelijke verklaring accepteren en het andere kamp de atheïsten, die het bewijs van leven na de dood zien als bewijs van Gods concept. Sta daar boven en zoek uw eigen antwoorden op uw eigen wijze.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later