Wetenschappelijk bewijs voor telepathie, teleportatie

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Natuurkundige Alex Kaivarainen van de Universiteit van Turku in Finland legt op een wetenschappelijke manier uit hoe mentale krachten op veel verschillende niveaus interacteren met alles om ons heen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Onderbouwd met wiskundige vergelijkingen geeft hij een verklaring voor het bestaan van onder meer teleportatie, telepathie en telekinesis. Aandrijfsystemen voor verre ruimtereizen komen hierdoor plotseling een heel stuk dichterbij.

Mentale krachten interacteren niet alleen met materie, maar ook op spiritueel, etherisch, astraal en galactisch niveau. Kaivarainen geeft een wetenschappelijke verklaring voor veel fenomenen die worden benoemd tijdens het Ascentieproces.

De coherente fysieke theorie van Psi-fenomenen, zoals remote viewing, telepathie, telekinese, genezen op afstand en helderziendheid, is nog niet ontwikkeld vanwege de complexiteit en het meerzijdige karakter. In de parapsychologie gebruikt met de aanduiding psi als neutrale aanduiding voor parapsychologische fenomenen zoals buitenzintuiglijke waarneming en psychokinese.

Kaivarainen heeft enkele theorieën opgesteld waarmee de genoemde verschijnselen wetenschappelijk kunnen worden verklaard.

Eén van de theorieën stelt een mechanisme van kwantumverstrengeling voor tussen coherente elementaire deeltjes: elektronen en nucleaire atomen van de zender en de ontvanger via virtuele begeleiders.

Wormgaten en telepathie

De virtuele begeleiders van microtubules met eigenschappen van quasi ééndimensionale virtuele Bose-Einsteincondensaten lijken erg op die van ‘wormgaten’ in de ruimte. Deze bundels van energie, waarbij de coherente atomen van de zender en ontvanger worden verbonden, zijn verantwoordelijk voor telekinese, telepathie en genezen op afstand.

Daarnaast wordt een bivaccüum interactie voorgesteld, een nieuwe fundamentele interactie, die het resultaat is van virtuele replica’s van de zender en de ontvanger. Deze interactie is verantwoordelijk voor de ultrazwakke interactie op afstand.

Het mechanisme van genetische transmutatie op afstand (RGT) wordt voorgesteld, alsmede morfogenese op afstand (RM) en genezen op afstand (RH). Het idee is dat specifieke genetische informatie wordt verstuurd waarbij coherente elementaire deeltjes verbonden worden. Bij specifieke genetische informatie gaat het in dit geval om orthogonale centriolen en chromosomen.

Afstemming

Verschillende Psi-fenomenen zoals remote viewing, telepathie, telekinese en helderziendheid zijn overwogen door de natuurkundige. Het telepathische signaal van de zender naar de ontvanger is mogelijk door de vermenigvuldiging van virtuele replica’s van microtubules en het DNA.

De modulatie van de dynamische microtubules en corresponderende overgangen in de op elkaar afgestemde zenuwcellen bij de ontvanger kan door gerichte mentale activiteit van de zender telepathisch contact en remote viewing mogelijk maken tussen zender en ontvanger. De resonantie van de uitwisseling van informatie en energie tussen twee levende organismen is afhankelijk van het ‘op elkaar afstemmen’ van het systeem van centriolen en chromosomen zodat een complementair systeem van neuronen wordt gevormd.

Telekinese en genezen op afstand, voorbeelden van interactie tussen bewustzijn en materie, zouden gepaard moeten gaan met een krachtig collectief proces waarbij het zenuwstelsel van de zender wordt geprikkeld. Het overtollige momentum en de kinetische energie worden vervolgens van zender naar ontvanger of ‘doelwit’ gestuurd middels de verschillende bundels van virtuele begeleiders die de op elkaar afgestemde elementaire deeltjes (elektronen, protonen, neutronen) van zender en ontvanger met elkaar verbinden.

Teleportatie en nieuwe aandrijfsystemen

Kaivarainen speculeert dat zelfs teleporatie of de ruimtelijke uitwisseling van een macroscopisch aantal coherente atomen tussen twee afgelegen gebieden in het universum mogelijk is door middel van coherente Psi-kanalen. Wanneer dit wordt bevestigd vormt het een cruciale methode om gemakkelijk van het ene zonnestelsel naar het andere te reizen. Aan de hand van deze theorie kunnen vervolgens nieuwe aandrijfsystemen worden ontwikkeld.

De correctheid van de Eenheidstheorie (UT) blijkt uit het feit dat met behulp van deze theorie veel onconventionele experimentele data kunnen worden verklaard, waaronder genetische transmutatie op afstand, remote viewing, interactie tussen materie en bewustzijn, enzvoorts, zonder in strijd te zijn met de fundamentele natuurwetten.

Het 75 pagina’s tellende rapport is gepubliceerd door het Los Alamos National Laboratory (LANL) en kan hier in zijn geheel worden bestudeerd.

Het feit dat alle genoemde fenomenen met behulp van gedachtekracht kunnen worden gerealiseerd getuigt van de oneindige intelligentie van bewustzijn.

Referentie: New Resonant Bivacuum Mediated Interaction, as a Possible Explanation of Psi Phenomena

Bron: Karelia.ru

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later