Wereldregering is in de maak met 2016 als uitgangsdatum

0
Luister naar dit Artikel

Een wereldregering is niet langer een complot, maar een feit. Althans, dat stelt Janne Kipp, auteur van het geruchtmakende boek ‘BIS – De Torenbouw te Basel’. Tegenover het gerenommeerde economische en beleggingsmagazine Smart Investor legde Kipp uit dat de BIS (Bank of International Settlements) de facto alle centrale banken, waaronder de Fed en de ECB, bevelen geeft, en zelf door niemand wordt gecontroleerd. Regeringen en parlementen hebben geen enkele grip op de BIS, die daardoor reeds functioneert als een financiële wereldregering.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Formeel heeft de BIS slechts indirecte invloed op de Centrale Banken. De realiteit is dat de BIS de geldschepping van de belangrijkste Centrale Banken op elkaar afstemt. Rentebesluiten berusten dan ook voor een groot deel op afspraken die met de BIS zijn gemaakt.

Kipp: ‘Buiten deze informele macht is de BIS als Centrale Bank der Centrale Banken zelfs een essentiële bouwsteen van het wereldwijde financiële socialisme, zoals dit systeem kan worden genoemd. Ze heeft beslissende invloed op het permanent maken van nieuwe schulden en de dreigende inflatie.’

Geen enkele controle op ‘bank der banken’

‘Niemand controleert deze feitelijke wereld-geldregering,’ vervolgt Kipp. De politiek heeft hoogstens invloed op wie de Centrale Banken leiden, maar die invloed stopt bij de voordeuren van de BIS. ‘Wat daar achter gebeurt, weet niemand… Afspraken hoeven nergens parlementair bekrachtigd te worden. De beide wezenlijke controleorganen van de moderne democratie, parlementen en media, zijn de facto uitgeschakeld.’

Zwitserland is de perfecte locatie voor de ‘bank der banken’, omdat banken nergens beter worden beschermd, en daarom zo goed als zonder toezicht totaal hun eigen gang kunnen gaan. De BIS wordt beïnvloed en bestuurd door een machtige bankenlobby. De Basel-I, -II en –III afspraken zijn dientengevolge een democratische farce, want deze besluiten werden op EU-niveau genomen en vervolgens aan de nationale regeringen medegedeeld. ‘Geruisloos en nauwelijks te controleren,’ aldus Kipp.

Nazi’s en bankiers wilden verenigd Europa en eenheidsmunt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog behartigde de BIS de financiële belangen van de Nazi’s, zoals het beheren van al het geroofde goud. Ondanks dit gegeven lukte het de bank om na de oorlog een grote rol te krijgen bij de –oorspronkelijk door de Nazi’s opgestelde- plannen voor een verenigd Europa en een gezamenlijke Europese munt.

Die eenheidsmunt, de euro, was van meet af aan een grote wens van de bankiers, omdat één munt veel makkelijker is te controleren en manipuleren dan een vrije markt met verschillende valuta. De politici werkten mee aan de invoering van de euro omdat het hen in staat stelde om nog hogere schulden te maken, wat dan ook precies gebeurd is. Een ‘win win’ situatie dus, maar alleen voor hen, en niet voor de gewone man.

BIS stimuleert nieuwe schulden

Het door de BIS besloten lage rentebeleid stimuleert het maken van nieuwe schulden. ‘Vroeg of laat zal dit systeem bij gebrek aan kapitaal in elkaar storten,’ zegt Kipp. ‘Dat is voor iedereen een publiek geheim, maar bijna niemand spreekt erover.’ Zodra deze crash komt, heeft de BIS ook al een ‘oplossing’ in gedachten in de vorm van het simpelweg schrappen van een groot deel van de schuldenlast, en/of een radicale valutahervorming. Deze zal op kosten van de samenleving worden uitgevoerd.

Omdat vrijwel alle landen onderling nauw met elkaar verbonden zijn door middel van supranationale instellingen zoals de BIS, het IMF en de Wereldbank, is het uitgesloten dat een belangrijke munt zoals de Amerikaanse dollar of de Europese euro geruisloos ‘hervormd’ kan worden, omdat dit het vertrouwen van de markten volledig weg zou slaan. Bovendien zijn de grootste schuldeisers tegen zo’n dramatische stap.

Nieuw geldsysteem; ‘Geld is niets waard’

De BIS is in tegenstelling tot het IMF en de Wereldbank niet door de politiek te controleren, en is daarom de enige instelling die ervoor kan zorgen dat de Centrale Banken en valuta’s in een nieuw internationaal geldsysteem worden opgenomen. Deze wereldmunt zou gebaseerd kunnen zijn op de ‘Special Drawing Rights’ van het IMF, die op de rekeningen van de Centrale Banken bij de BIS gestort zouden kunnen worden. Ook een weer (deels) op goud gebaseerde reservemunt zou op deze wijze kunnen worden ingevoerd.

‘Geld is in het (huidige) fiat-geldsysteem niets waard,’ besluit Kipp. ‘Koop (en beleg in) goederen. Vastgoed is interessant als u er zelf gebruik van maakt; daarnaast eigen land, aandelen en edelmetalen in een gezonde mix. Persoonlijk zou ik zaken zoals kunstobjecten vermijden.’

Europese superstaat in 2016

Achter de schermen is ECB-president Mario Draghi druk bezig de bank te positioneren als een boven iedereen staande Centrale Bank, die tegelijkertijd als overkoepelende planningscommissie zal functioneren. Stap voor stap wordt de ECB een ‘staat binnen een staat’. De nationale regeringen kijken enkel toe en doen niets, omdat ze hopen dat de ECB met een magische oplossing komt voor de enorme en almaar groeiende Europese schuldenberg.

Volgens Bernd Lüthje, o.a. voormalig leider van het Bondsvereniging van Duitse Publieke Banken, zal er in uiterlijk 2016 een euro-staatsschuldencrisis uitbreken, die alle eurolanden zal treffen. Die crisis zal door de ECB worden aangegrepen voor de al geruime tijd in voorbereiding zijnde ‘oplossing’: de EU zal in snel tempo tot een financiële en politieke eenheid worden gedwongen, kortom: een Europese superstaat annex Verenigde Staten van Europa.

Lüthje: ‘Met de groeten van Napoleon Bonaparte (die als eerste probeerde een Europese superstaat op te richten). Hier gaat het bij het nieuwe kredietprogramma van de ECB om. Niemand kan zeggen niet te hebben geweten op welk einddoel deze tussenstap aanstuurt.’ (2)

Bronnen:

(1) KOPP
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later