Wat moet ik me precies voorstellen bij Ascentie?

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Na de Val van Atlantis besloot een deel van de mensen naar de Binnenaarde te gaan terwijl anderen zich verspreidden over de resterende continenten of ascendeerden naar de vijfde dimensie en hoger.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Deze reis op Aarde, deze interdimensionale reis, is een reis in bewustzijn, omdat bewustzijn leven inboezemt in elke vorm die je maar wilt ‘dragen’. Wat kunnen we ons eigenlijk precies voorstellen bij Ascentie?

Wanneer je interdimensionaal reist via je bewustzijn kun je besluiten om al dan niet een vorm te dragen wanneer je arriveert op de gekozen locatie. In feite is elke ‘locatie’ een frequentie van realiteit waar je je bewustzijn aan koppelt om die realiteit te ervaren. Sommige locaties/frequenties resoneren met een lagere frequentie, dus wordt je in die realiteit voorzien van een zwaarder lichaam. Daarentegen kiezen hogere wezens voor de frequenties van de achtste dimensie en hoger zelden voor een vorm tenzij ze de realiteiten met een lagere dichtheid/frequentie bezoeken.

Je kunt enkel inloggen op een realiteit die dezelfde resonantie heeft als je bewustzijn. Om dus een vijfdimensionale realiteit te ervaren dient je bewustzijn een vijfdimensionale vorm vast te houden. Wanneer je die realiteit bezoekt en je bewustzijn wordt verlaagd in trilling, val je uit die realiteit naar een parallelle realiteit met een lagere resonantie.

Geheel nieuwe ervaring

Om deze reden verschenen er parallelle realiteiten van Atlantis toen de inwoners van de Aarde keuzes maakten die ertoe hebben geleid dat hun bewustzijn begon te resoneren met een lagere frequentie. De verlaging van Gaia’s frequentie was ontworpen omdat ze er vrijwillig voor koos een driedimensionale planeet te zijn. Men was zich echter niet bewust van het feit dat men zichzelf zou vergeten en dat men in de illusies ging geloven in plaats van de waarheid op het moment dat de frequentie van bewustzijn werd verlaagd.

Verschillende realiteiten hebben verschillende wetten en regels. Maar we hadden nog nooit de lagere vierde dimensie ervaren en hadden geen idee dat de fragmenten van onze ziel het contact met ons geheel zouden verliezen. We realiseerden ons niet dat ons bewustzijn zo enorm zou worden beïnvloed door de lage snelheid waarmee moleculen van vorm ronddraaien. We wisten het niet omdat we nog nooit een vorm hadden ervaren in de lagere vierde dimensie en lager.

Wij als fragmenten van onze ziel beginnen nu te ontwaken terwijl onze vorm getransmuteerd wordt naar een lichtlichaam. Dit lichaam resoneert met de vijfde dimensie waar je niet langer wordt beïnvloed door de limitaties van tijd en ruimte. Alle realiteiten zijn tegelijkertijd waarneembaar.

Zesde dimensie van bewustzijn

We zien op Aarde de onrust en de natuurrampen, maar we kunnen de energetische veranderingen slechts voelen. Wat gebeurt er nu? De Arcturianen begeleiden mensen nu naar de zesde dimensie om hun bewustzijn uit te lijnen met de vredige en liefdevolle transitie van de realiteit waarin Atlantis niet uiteenviel in destructie en oorlog. Deze uitlijning bevrijdt deze mensen van de dualistische wetten van de derde dimensie en helpt eigenschappen van liefde, vrede en overgave aan eenheid te integreren in het lichaam.

Doordat de blauwdruk van de Aarde momenteel letterlijk wordt herschreven kunnen mensen steeds meer van deze eigenschappen in hun lichaam integreren. Je stemt je bewustzijn steeds meer af op de golf van eenheidsbewustzijn en Ascentie-energie. Veel andere mensen zitten in een proces van opschoning en uitwerking om deze eigenschappen te kunnen gaan integreren.

Tegen het einde van de vorige cyclus splitste Atlantis zich af in twee realiteiten. In onze realiteit overheersten oorlog en destructie. In de andere realiteit mislukte Ascentie eveneens, maar overheerste liefde en vrede. Mensen in de laatstgenoemde realiteit waren zich bewust van het feit dat de cyclus was afgelopen en waren niet bang om hun vorm achter te laten omdat ze het contact met hun hogere zelf nooit waren kwijtgeraakt. Daarom zagen ze de eindtijd als een mooie afsluiting van een vakantie. Sommige mensen kozen ervoor naar andere continenten te gaan, anderen creëerden een leven in de Binnenaarde en weer andere kozen ervoor te ascenderen naar hun vijfdimensionale thuis.

Verslag van Ascentie

Ra Nune was één van de mensen die besloot te ascenderen naar zijn hoger dimensionale expressie. Hij deelt kort zijn ervaring.

Al honderden jaren wist men dat het einde van de cyclus nabij was. Tijd was toen een heel ander concept omdat mensen honderden jaren oud werden. Sommige leiders konden zelfs duizenden jaren oud worden. Je kon de wereld binnentreden wanneer je wilde en weer weggaan wanneer je wilde. Het einde van een cyclus is anders. Het was als het einde van een succesvol theaterstuk wat al jaren te zien was in Carré. Wanneer het theaterstuk was doorgegaan had je je rol gehouden, maar omdat het stuk tegen het einde liep waren er geen rollen meer te verdelen. Het was tijd voor een geheel nieuw theaterstuk.

Zij die hadden besloten om even te stoppen met acteren, om uit te loggen uit de holografische matrix en om terug te gaan naar eenheid, verzamelden zich in kleine groepen. Deze groepen werden snel verbonden met andere kleine groepen, zodat uiteindelijk een enorme matrix van bewustzijn ontstond die de resterende delen van Atlantis omvatte. Deze matrix kan worden vergeleken met ons huidige internet, een medium wat gebruikt kon worden om te communiceren met anderen.

Door de dagelijkse groepsmeditaties ontstond een krachtige mentale matrix van verruimde frequenties van bewustzijn. Men ontdekte al snel dat een gebundeld bewustzijn veel krachtiger is dan een individueel bewustzijn. Men ontdekte tevens het belang van overgave. Er gebeurden veel zaken die angst zouden kunnen inboezemen. Steeds meer van het continent viel in zee. Sommige delen verdwenen zelfs spontaan. Het uiteenvallen van de holografische matrix was duidelijk zichtbaar.

De groepen waren niet bezorgd over hun vorm omdat ze deze niet nodig hadden bij thuiskomst. Er was geen angst. Er was enkel vreugde en dankbaarheid voor een lange productieve ervaring in vorm. De golf van eenheidsbewustzijn was tastbaar en sterk verankerd in de matrix van Ascentie.

Steeds meer tijd werd besteed aan meditatie en steeds minder aan dagelijkse activiteiten. De trilling van de mensen werd steeds hoger en men had geen behoefte meer aan eten of water. Omdat ze bijna nooit meer echt wakker waren, hadden ze ook geen slaap meer nodig. Langzamerhand werd alle verbinding met individualiteit losgelaten en werd het bewustzijn ervaren als één wezen van Ascentie-energie.

De zorgen van het verleden verdwenen en men leefde in een constante staat van euforie. Toen werd de illusie van vorm losgelaten en werden de mensen bevrijd van de illusies van tijd en ruimte. Men was weer thuis. Elke ervaring die men ooit in vorm had gekozen werd onthuld alsmede alle manieren waarop de levens van de verschillende individuen door de vele realiteiten heen met elkaar verweven waren.

Deze mensen van Atlantis en Lemurië die al Ascentie hebben meegemaakt helpen ons nu om onszelf uit te lijnen met de frequentie van hun realiteit. Dit proces begint nu.

Vertaling: Robin – www.niburu.nl

Bron: Multidimensions.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later