Waar Is Mijn Aarde Droom? – 9 November 2015 / Brenda Hoffman

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Jullie raken waarschijnlijk geïrriteerd door de onophoudelijk gechannelde geheugensteuntjes van wie en wat jullie zouden moeten zijn. Je hebt naar jouw mening nog niets van waarde gecreëerd. Dus wil jij je hoop daar niet op bouwen om hen wederom alleen verbrijzeld te hebben, terwijl dag na dag voorbij gaat zonder veel verandering in je leven.

Toegegeven, je hebt hier en daar waarschijnlijk een inzicht, zelfs je kleine creaties iedere paar dagen. Maar niets zoals je grote droom zoals beloofd door aldus velen. Waarom niet gewoon aan jezelf en aan anderen toegeven dat niets gaat veranderen? Dat je droom is zoals de kleine trieste man achter het tovenaarsscherm in de Tovenaar van OZ?

Misschien moet jij je herinneren dat Dorothy van de Tovenaar van OZ de bekwaamheid had om naar huis terug te keren toen zij het louter wenste door haar hakken tegen elkaar te klikken. Doch, zij was er zeker van, doorheen het boek, dat iemand, iets buiten haar (de Tovenaar van OZ) haar redder was, haar weg naar huis.

Aldus is het voor jou. Je hebt de vaardigheden om te creëren wat je wilt wanneer je het wilt. Maar er is iets binnenin jou dat jou vertelt dat je het niet kunt. Een dergelijke verklaring is niet bedoelt om je te straffen of voor jou om je schuldig te voelen, maar voor jou om je innerlijke boodschappen op te merken (Glinda, De Goede Heks van het Zuiden) van hoe deze stukjes te overwinnen die jouw creatie vaardigheden in gijzeling houden.

Omdat het tijd voor jou is om te creëren wat je het meeste wenst op deze Nieuwe Aarde, arriveren je boodschappen snel en onstuimig.

Sommigen van jullie ontvangen hen als jullie grootste angsten – jullie aanmoedigend, bijna jullie dwingend om stukjes te adresseren waar jullie gedurende enige tijd niet aan gedacht hebben. Want dit ras, zo je wilt, om door of nabij het einde van 2015 te creëren, forceert jullie om dat te adresseren wat jullie nog niet wensten te adresseren.

Deze angsten zijn kleiner voor de meesten van jullie dan waar was voor degenen die jullie adresseerden tijdens de donkere nacht van jullie ziel. Zij zijn angsten die je terzijde geduwd hebt als slechts een deel van je wezen.

Je hoefde deze angsten niet te adresseren om naar 5D te verschuiven, maar nu dat je in je creatie modus bent – en dat ben je/zijn jullie – ben je aan het ontdekken dat deze angsten te adresseren de enige manier is waarop je het gat zult overbruggen van angst naar creatie.

Want deze angsten gaan over jou en dat jij je niet adequaat of compleet voelt op de één of andere manier – niet volledig van jezelf houdend. “Ik ben een prachtige, liefdevolle entiteit, maar ik heb deze beperkingen,” zijn woorden die onophoudelijk op je achtergrond spelen, en je creatie vaardigheden beperken omdat zij je bekwaamheid begrenzen om volledig van jezelf te houden en te accepteren.

Misschien vraag jij je af hoe je overging naar een 5D persoon met deze zelfliefde beperkingen? Deze beperkingen waren niet genoeg om jou te stoppen van te leren hoe van jezelf te houden – iets dat je nu wenst te verdiepen.

Net zoals toen je deze zelfliefde overgang begon, was het houden van jezelf louter een zinsnede die je gemakkelijk herhaalde maar nog niet kon begrijpen, want je bleef ondergedompeld in angst. Nu dat je daaraan voorbij gegaan bent, adresseer je deze angsten die jouw creatie vaardigheden begrenzen.

Sommigen van jullie zijn bezorgd dat jullie nooit jullie opruiming zullen voltooien. Iets dergelijks is niet waar. Jullie hebben meer opgeruimd dan wie dan ook, inclusief jullie en de Universums, dachten dat mogelijk was. Nu ben je aan het overgaan naar nochtans een volgende laag van de Nieuwe Jij, dat helemaal dacht dat het alleen maar mogelijk was door het Aarde sterven en terug te keren naar de Aarde in een nieuw lichaam.

Jullie bewegen je sneller in zoveel richtingen dan wie dan ook dacht mogelijk te zijn.

Vroeg in 2015, voorspelden wij dat jullie van je heuvel af zouden rollen naar de vreugde onderaan. En aldus deden jullie dat, ondanks toegevoegde rotsen en stenen, die niemand, inclusief jullie, zich als een mogelijkheid voorgesteld had voor op te ruimen in dit leven. Ja, het lijkt welzeker alsof je opruimt en opruimt – want dat is precies wat jullie aan het doen zijn.

Allen namen aan dat jullie de energie zouden hebben om jullie berg te beklimmen – jullie donkere nacht van de ziel – in dit leven. Echter, jullie maakten de overgang ver daaraan voorbij. Dus terwijl jullie doorgaan te verschuiven in/naar zelfliefde/de Nieuwe Jij/Nieuwe Aarde creëren jullie nieuwe stromen van zijn/bestaan ontworpen “tijdens de vlucht,” zo je wilt.

Hoewel wij wisten dat jullie je droom zouden creëren door of nabij het einde van 2015 – want wij kunnen vaak een toekomst zien die jullie niet kunnen zien – hadden wij er geen idee van hoe jullie je droom zouden creëren. Jullie besloten massaal hoe dat het beste en het snelste te doen.

Aldus is het dat jullie angsten opnieuw beoordelen die niet sterk genoeg waren om jullie beweging van 3D naar 5D te begrenzen, maar sterk genoeg om zelfliefde en acceptatie te begrenzen. En aldus is het dat jullie wensen om deze angsten te adresseren, zodat wanneer jullie je Aarde droom creëren door of nabij het einde van 2015, jullie jezelf voort zullen stuwen voorbij wat jullie nu verwachten.

Het is alsof jullie dagelijks snellere raket brandstof creëren. Wetende dat jullie niet alleen wensen om de Nieuwe Aarde in/naar het bestaan te brengen – wensen dat jullie dat deden – maar dat jullie ook wensen om op die Nieuwe Aarde te leven zonder angsten van wat voor soort dan ook. En de enige manier dat jullie dat aldus kunnen doen is om deze stukjes die jullie stoppen van volledig jezelf te zijn, uit te roeien. Dus jullie zijn het die aan het opruimen en opruimen zijn.

Velen van jullie hebben de keuze gemaakt om nooit naar de Aarde terug te keren – en een deel van jullie opruiming is aldus dat jullie dat nooit meer hoeven te doen.

Jullie hebben jullie belangrijke/grote zelfliefde stukken opgeruimd. Nu ruimen jullie stukken op die jullie creatie vaardigheden begrenzen, want dat is de vaardigheid die jullie nu adresseren.

In 2015, zullen jullie die stukken adresseren die jullie bekwaamheid begrenzen om anderen in jullie leven en Liefde te incorporeren. Maar dat is niet iets dat jullie nu moeten adresseren.

Het is voldoende voor jullie om te weten dat de stukken die jullie de afgelopen paar dagen opmerkten als angstig, deze stukken zijn die jullie creatie vaardigheden begrenzen. Je zult in 5D blijven als je hen niet opruimt. Maar je zult niet op het niveau creëren dat je wenst – specifiek als je dromen net zo groot waren als je aangemoedigd werd om te creëren – totdat je de angst stukken opruimt die de afgelopen paar dagen tevoorschijn kwamen.

Jij bent je eigen goede fee, goeroe, geest uit de fles, tovenaar of ieder ander label dat je wenst te gebruiken. Luister naar je innerlijke angsten als zij tevoorschijn komen en je zult de grenzen kennen die je op jezelf geplaatst hebt en die je grote Aarde dromen teniet doen.

Voor velen, schijnen deze begrenzingen niet overeen te stemmen met jullie dromen hoewel zij dat op manieren doen die jullie nog niet kunnen visualiseren. Sta jezelf toe om te adresseren – en als je wenst – ruim deze angsten op aldus je jouw grote Aarde droom kunt creëren door of nabij het einde van 2015

Zo zij het. Amen.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/11/waar-is-mijn-aarde-droom-9-november.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later