Voorbereiding op de Kosmische Convergentie

0
Luister naar dit Artikel

We zijn begonnen aan de vijfde dag van de Negende golf en naderen in snel tempo de voltooiing van de Mayakalender op 28 oktober 2011.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Alhoewel er vele ideeën zijn over de transformatie naar eenheidsbewustzijn kent niemand de exacte details over wat er gaat gebeuren. We bevinden ons in de wachtkamer van de kosmische huisarts.

Er is een belangrijk punt dat volgens Calleman onze volledige aandacht vereist, namelijk het begin van de zesde nacht van de Negende golf. Aan het begin van de zesde nacht, op 23 september 2011, vindt een convergentie plaats van energieverschuivingen in de Mayakalender en beweegt de komeet Elenin tussen de Aarde en de Zon. Dan vindt ook de herfstequinox plaats.

Alhoewel er veel wordt gespeculeerd over komeet Elenin is alleen met zekerheid te zeggen dat het hemellichaam de Aarde passeert gedurende de eindtijden van de Mayakalender. De Negende golf, ook wel de Universele Onderwereld genoemd, geeft het menselijk leven een kosmische context zoals nooit tevoren. Mensen staat op het punt galactische wezens te worden, een bewustzijnsverandering die ervoor heeft gezorgd dat er meer interesse is in het buitenaardse.

Kosmische Convergentie

Wellicht zorgt de verschuiving er juist voor dat we onze kosmische herkomst herinneren en dat de Kosmische Convergentie een uitnodiging is om dit aan het begin van de zesde nacht volledig te ervaren.

Het is belangrijk te benadrukken dat de Mayakalender een expressie is van een kosmisch, maar ook goddelijk tijdsplan. De kalender heeft een doel en is gemaakt met goedaardige intenties. De kalender beschrijft een goddelijk plan middels golven van zeven dagen en zes nachten. De populaire westerse gedachte dat de kalender eindigt op 21 december 2012 kan ertoe leiden dat veel mensen wanhopig worden omdat ze denken dat de wereld eindigt.

Het gaat om de goddelijke achtergrond van het plan dat wordt omschreven door de Mayakalender en dat verklaart dat niets in het universum zonder reden gebeurt. Alles speelt een rol in het kosmische plan.

Verschuivingen

Wat we ook weten over de Negende golf is dat de zesde nacht en de zevende dag een verschuiving genereren naar het eenheidsbewustzijn zoals is te zien in onderstaande figuur. Elenin kan mogelijk worden gezien als de boodschapper van het slotstuk van deze verschuiving. We horen vaak over een komende poolverschuiving, doch beweren geowetenschappers dat er geen reden is om een poolverschuiving te verwachten in de nabije toekomst. Omdat bijvoorbeeld Helena Blavatsky en Edgar Cayce niet bekend waren met de verschuivingen die ontstaan als gevolg van de verschillende golven van de Mayakalender, zagen ze de verschuivingen aan voor een elektromagnetische poolverschuiving van de Aarde.

Cayce voorspelde wat hij noemde een ‘poolverschuiving’ in het jaar 2000. Dit gebeurde niet maar toen de Achtste golf van de Mayakalender in 1999 werd geactiveerd vond er wel een verschuiving in bewustzijn plaats. Hij zag deze verschuiving waarschijnlijk aan voor een poolverschuiving.


Verschillende polariteiten in bewustzijn gecreëerd door de vijf hoogste golven van de Mayakalender

Verschuivingen in bewustzijn vinden ten tijde van de verschuivingen in de Mayakalender synchroon plaats op zowel kosmisch, galactisch, heliosferisch, planetair en menselijk niveau. Bij de Negende golf, waar we ons momenteel in bevinden, gaan we over naar eenheidsbewustzijn. Wanneer we als individu willen meedoen aan deze verschuiving worden alle duistere filters rond ons bewustzijn verwijderd. We hebben het vermogen onszelf te transformeren, zoals Mahatma Gandhi zei: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”.

Loslaten van het ego

De energieën van de nacht en de dag in de Mayakalender zijn gerelateerd aan innerlijke voorbereiding en externe manifestatie. De zesde nacht zou derhalve gebruikt kunnen worden voor beschouwing en meditatie terwijl de zevende dag geschikt is voor wereldwijde ceremoniën als reflectie op de innerlijke veranderingen die hebben plaatsgevonden na de zesde nacht.

Komeet Elenin brengt volgens Calleman de boodschap dat we ons ego dienen los te laten zodat we de gehele kosmische intelligentie kunnen omvatten en dat is tevens onze laatste kans om mee te doen aan de verschuiving naar eenheidsbewustzijn. De zesde nacht vormt de laatste mogelijkheid om naar binnen te gaan ter voorbereiding op de verschuiving.

Dit is deels waarom de Kosmische Convergentie van 23-26 september 2011 anders is dan voorgaande gebeurtenissen, zoals de Bewustzijnsconvergentie van 17-18 juli 2010 waarbij de intentie ontstond om eenheidsbewustzijn te manifesteren. Het is nu tijd om ons met ons goddelijke deel te verbinden, tijd voor introspectie en het zoeken naar onze ziel.

Het is van groot belang onszelf constant te laten leiden door het goddelijke in plaats van ons ego, dat graag de baas wil spelen over onze keuzes en de richting van ons leven. Daarnaast is het belangrijk dat we ons onafhankelijk verklaren van de duistere zijde, inclusief overgave aan het recht om deze te gebruiken om de duistere zijde in anderen te bevechten.

Calleman zal tijdens de Kosmische Convergentie samen met Maya- en Hopi-oudsten deelnemen aan een vredesfestival in Frankrijk alwaar ze zullen mediteren. De Negende golf brengt op kosmisch niveau een grote verandering met zich mee, maar gebeurt alleen wanneer we onszelf er vanuit het hart van onze ziel helemaal op toeleggen.

Bron: Calleman.com

Niburu promoot dit vredesfestival:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later