VN eist harde aanpak van de voedselvoorziening om ‘klimaatverandering te bestrijden’

0
Luister naar dit Artikel

De Verenigde Naties (VN) eisen dat regeringen over de hele wereld een gecoördineerd optreden tegen de mondiale voedselvoorziening lanceren om ‘de klimaatverandering te bestrijden’.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De oproep werd gedaan door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO).

Het hoofd van de FAO is de voormalige functionaris van de Chinese Communistische Partij (CCP), Qu Dongyu, die China’s vice-minister van Landbouw en Plattelandszaken was.

De niet-gekozen VN eist dat soevereine naties strikte grenzen stellen aan hun landbouwindustrieën, met name de vlees- en zuivelproductie, om te voldoen aan de ‘Net Zero’-doelstellingen van het World Economic Forum (WEF) voor ‘Agenda 2030’.

Zondag publiceerde de FAO een rapport waarin beleidsmakers de opdracht kregen om de landbouwmarkten substantieel te veranderen om het mondiale landbouwsysteem in lijn te brengen met de groene agenda van het WEF.

Ondanks dat de FAO beweert dat de maatregel ‘de planeet wil redden’ voor ‘het grotere goed’, zijn de motivaties van de organisatie in twijfel getrokken.

FAO-chef Dongyu is volgens Politico herhaaldelijk beschuldigd van het misbruiken van zijn post bij de niet-gekozen mondiale instelling om de specifieke belangen van Peking te behartigen.

De krant merkt op dat Dongyu andere problemen heeft genegeerd, zoals voedseltekorten en hongercrises over de hele wereld, terwijl hij zich concentreerde op inspanningen om de landbouwindustrieën van westerse landen hard aan te pakken.

“Het bieden van gezonde voeding voor iedereen, vandaag en morgen, is van cruciaal belang; net als het afstemmen van de transformatie van agrifoodsystemen op klimaatmaatregelen”, aldus het FAO-rapport.

“Agrifoodsystemen moeten tegemoetkomen aan de voedselveiligheids- en voedingsbehoeften, maar ze bieden ook onderdak aan een groot aantal acties die zijn afgestemd op de doelstellingen op het gebied van mitigatie, aanpassing en veerkracht.

“Tegelijkertijd zou de klimaatagenda klimaatfinanciering kunnen mobiliseren om het potentieel van deze systemen te ontsluiten en hun transformatie te stimuleren.”

Het rapport beweert dat individuen in rijkere landen kunnen ‘profiteren’ van een verminderde vleesconsumptie.

De FAO stelt dat het verminderen van de publieke vleesconsumptie de gezondheid van burgers zal verbeteren en hen zal helpen ‘de klimaatverandering te bestrijden’.

Armere landen zouden intussen baat hebben bij een verhoging van hun eiwitconsumptie.

Eén manier om de landbouw beter af te stemmen op de klimaatdoelstellingen is “het verhogen van de productiviteit en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen per eenheid product door middel van betere veegenetica die goed is aangepast aan de bestaande en toekomstige klimaatomstandigheden”, aldus het rapport.

Volgens een insider van de VN zijn de functionarissen van de organisatie zich er echter van bewust dat Dongyu actief de Chinese agenda nastreeft, terwijl hij publiekelijk beweert “klimaatverandering” te bestrijden.

“Niemand neemt hem echt serieus: hij is het niet; het is China”, vertelde een voormalige VN-functionaris naar verluidt aan Politico over Dongyu en zijn relatie met CCP-functionarissen.

“Ik ben er niet van overtuigd dat hij ook maar één beslissing zou nemen zonder dit eerst bij de hoofdstad te hebben nagevraagd.”

Het rapport spoort beleidsmakers aan om “de veestapel aan te passen, zodat deze niet alleen aansluit bij de voedingsbehoeften, maar ook bij de mogelijkheden en beperkingen op milieugebied.”

De FAO dringt erop aan dat landen beleid moeten invoeren om over te schakelen van grote veedieren, zoals koeien, naar de vleesproductie.

Het rapport roept ook op tot beleid om “het consumentengedrag met betrekking tot de portiegrootte te veranderen en een duwtje in de rug te geven in de richting van verantwoorde beslissingen van voedselverkopers en consumenten.”

Landen moeten ook “de belastingen en subsidies op voedsel en dranken veranderen om consumenten een economische en rationele rechtvaardiging voor verandering te bieden”, voegt de FAO eraan toe.

De FAO concludeert met de bewering dat de veehouderij rechtstreeks verantwoordelijk is voor 26% van alle “emissies” veroorzaakt door landbouwactiviteiten.

De organisatie beweert dat dit cijfer kan oplopen tot ongeveer 50% als we kijken naar de upstream en downstream ‘emissies’.

Bij gebrek aan ingrijpende overheidsoptreden schat de FAO dat de mondiale veehouderij in 2050 de “uitstoot” met 40% zou kunnen zien toenemen.

Het nieuwe FAO-rapport is het eerste van drie artikelen die door de organisatie zijn vrijgegeven.

De volgende twee zullen volgens de tekst worden vrijgegeven tijdens de volgende VN-klimaattoppen, bekend als COP29 en COP30.

Het COP29-rapport zal zich richten op het opstellen van regionale routekaarten voor de transformatie van het mondiale landbouwsysteem.

Het COP30-rapport zal plannen voor specifieke landen uiteenzetten, evenals systemen voor emissiemonitoring en ‘verantwoording’.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later