Verhuizen in/naar een Radicale Verschuiving – 28 Juli 2015 / Brenda Hoffman

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De volgende paar dagen mogen doorspekt zijn met angst en overpeinzingen. Niet omdat iets dergelijks noodzakelijk is, maar omdat jullie nieuwe stukjes ontdekken die niet op één lijn zijn met wat jullie van jullie zelf verwachten.

Sommigen van jullie zullen ontdekken dat jullie niet de energie of interesse hebben om jullie verschuivingen in houding, overtuigingen en inzichten met anderen te bediscussiëren. Wat verwacht zou moeten worden gedurende zo een dramatische verandering in jullie wezen.

Tot nu toe, hoewel jullie hier en daar verschoven, handhaafden jullie het jullie bekende 3D wezen.

Jullie voormalige verschuivingen gingen grotendeels over het ontdekken van anderen die niet harmonieerden met jullie wezen. Desondanks, handhaafden jullie de integriteit van jullie 3D wezen. Misschien stelde je een paar andere voedingsmiddelen, activiteiten of wisselwerkingen op prijs, maar over het algemeen bleef je de jij die je gekend hebt sinds het betreden van de Aarde in dit leven.

Iets dergelijks zal noodzakelijkerwijs niet het geval zijn na de volgende paar dagen. Want jullie beginnen ermee om van jullie bekende 3D totaliteit af te splinteren.

Een dergelijke verkondiging zorgt er waarschijnlijk voor dat je maag zich omkeert, je bloed stolt of iedere andere frase die aangeeft dat een dergelijke verandering een verslechtering zal zijn. Deze vervroegde kennisgeving is om jullie toe te staan je te verheerlijken in de Nieuwe Jij die jullie zullen creëren in de volgende paar dagen.

Versplinteren is weinig anders dan wat voor jullie waar was tijdens de puberteit. Je ontwikkelde je misschien van een innige of ietwat innige relatie met je Aarde familie naar een behoefte om met anderen van een gelijke leeftijd en interesses te wisselwerken. Een groeistadium waarop jullie ouders anticipeerden en waar jullie van genoten.

Het verschil is dat jullie verschuiving in de volgende paar dagen eensklaps zal gebeuren, in plaats van in stadiums gedurende verscheidene jaren. Verschuivend van de kindertijd naar de jonge volwassenheid met alle potentiële indirecte gevolgen binnenin jullie wezen van andere voedingsmiddelen naar andere vrienden naar andere reacties. Jullie zullen, in essentie, in een kwestie van uren door jullie Nieuwe Jij tienerjaren heen vliegen. Wat betekent, dat jullie zeer waarschijnlijk zelfs voor jullie zelf bekrompen, pruilerig en kribbig lijken te zijn terwijl jullie snel door jullie processen heengaan. En dan zullen jullie dat niet.

Misschien is jouw bezorgdheid dat een dergelijke duidelijke veronachtzaming voor alles dat je geaccepteerd en verwacht hebt in de 3D, chaos en een verlies zal creëren van wat je tot op de dag van vandaag gecreëerd hebt. Iets dergelijks is niet waar – want iedereen die van het Licht wenst te zijn of zijn, zullen nu begrijpen wat er aan het gebeuren is en diegenen die slechts wensen om van het Licht te zijn zullen doodsbang zijn dat zij het op de één of andere manier verkeerd hebben en medicijnen nodig zijn.

Dit is een kortdurende gebeurtenis. Want de tijd is nu voor jullie om de Nieuwe Jij te worden – wat van jullie vereist, en allen die wensen deel te nemen, om jullie verschuivingen te bespoedigen. Zelfs diegenen van het Licht in vroeger tijden zoals Jezus, Boeddha en Mohammed hadden grotere voorbereidingsperioden. Want jullie vatten kort samen dat wat jaren nam in/naar dagen. En dat wat eens dagen nam in/naar minuten.

Aldus is het dat jullie in enkele dagen tijd een ander persoon zullen zijn. Niet zo anders zijnde dat jullie alleen moeten leven, maar in plaats daarvan zijn jullie een volgroeide jonge volwassene. Aangezien dit een korte samenvattende verschuiving zal zijn, zullen de volgende paar dagen jullie zeer waarschijnlijk net zozeer verrassen als ieder ander.

Herinneren jullie je de puberteit toen jullie het ene moment blij en gelukkig waren en het volgende moment triest en verdrietig? Of kinder-achtig het ene moment en volwassen-achtig het volgende? Zo zal het voor jullie zijn in de volgende paar dagen. Plaats geen parameters rondom deze verschuiving of probeer jullie emotionele schommelingen te beperken om “erin te passen” met wat je van jezelf in de 3D verwacht.

Jullie ontwikkelen je op warp-snelheid, hetgeen zeer dramatisch ten toon gespreid zal worden in de volgende paar dagen – het meest belangrijk voor jullie zelf. Jullie verliezen niet jullie verstand of jullie lichaam. Jullie volgroeien beiden slechts op een snelheid waar jullie niet aan gewend zijn. Toekomstige wezens zullen weten dat iets dergelijks gebeurt en waarom. Maar zoals het waar geweest is sinds dat jullie begonnen met deze wonderbaarlijke reis naar de Nieuwe Jij, zijn jullie Nieuwe Aarde leiders van de verkenners.

Jullie eerste reactie zal zeer waarschijnlijk van vrees en zelfs schaamte zijn. Iets dergelijks zal niet waar zijn in de toekomst. Want allen zullen de fase opmerken ongeveer zoals jullie nu de ‘vreselijke twee-jarigen’ of tienerjaren opmerken.

Sta jullie zelf toe om met deze Nieuwe Jij te spelen, en sta hetzelfde voor anderen toe. Het is een kortdurende gebeurtenis waar jullie op een dag om zullen lachen.

Jullie volgroeien en verschuiven iedere dag steeds sneller. Die stukjes die voor jullie eens decennia namen zullen voor toekomstige generaties binnen maanden bereikt worden. En die stukjes die jullie in maanden of dagen bereikten zullen door toekomstige generaties in minuten volbracht worden.

Jullie zijn de eerste en daarom, minder snelle groep. Toekomstige groepen zullen gemakkelijk verkennen wat jullie dappere zielen met angst en verwondering volbrachten. Jullie zijn inderdaad volledig de Nieuwe Aarde leiders van de verkenners, net zo dapper als wat voor historisch figuur dan ook die jullie in jullie gedachten naar boven kunnen halen. Want jullie verkennen jullie innerlijke wereld en delen de informatie die jullie verzamelen net zoals diegenen dat deden waar jullie met verbijstering over spreken vanuit de oudheid die de wereld bereisden in houten boten naar diegenen die liefdevolle gemeenschappen creëerden ondanks de ontberingen dat iets dergelijks vereiste.

Jullie zijn een dappere schare. Weet dat jullie net zoveel voor toekomstige generaties volbrengen als iedere verkenner, wijs persoon of god waar jullie nu op fluistertoon over spreken. En jullie staan anderen toe/moedigen anderen aan om van jullie wijsheid te weten via het Internet, genezingssessies, seminars, persoonlijke wisselwerkingen en zoveel andere middelen van communicatie die jullie voor dit waarachtige doel creëerden.

Jullie zijn jullie eigen goeroe – en de leider van de verkenners van de generaties en wezens die wensen te volgen. Geef jullie zelf een klopje op de rug, de schouder of iedere andere plaats dat aan jullie doorgeeft hoe prachtig en wonderbaarlijk jullie zijn.

Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Vertaald door
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/07/verhuizen-innaar-een-radicale.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later