Van wie zijn de kiezers die niet op kwamen dagen bij het recente referendum?

0
Luister naar dit Artikel

Die vraag boeit mij, om heel eerlijk te zijn, helemaal niet. Het boeit mij alleen dat er mensen zijn die dat een belangrijke vraag vinden. In het bijzonder de mensen die anticiperen op het volgende referendum, over ‘TTIP‘, het ultra geheime transatlantische ‘handelsverdrag‘ dat ‘Wallstreet‘ ongekende toegang moet geven tot iedere denkbare uithoek van ons leven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


 

Net als bij dat ‘Associatieverdrag‘ met Oekraïne, geldt hier ook: Een ‘handelsverdrag‘ dat beoogt om de vrije handel tussen landen, of economische ‘blokken‘, te bevorderen, past op een kantje ‘A4‘. Je spreekt af dat je alle handelsbarrières die er zijn sloopt, behalve de wettelijke eisen die er gesteld worden aan de kwaliteit van het te leveren product, wat niet nader benoemd hoeft te worden, omdat het bestaande, reeds algemeen geldende wetgeving betreft, en ‘Klaar-is-Kees‘. Daar ging dat ‘Associatieverdrag‘ niet over, en ‘TTIP‘ ook niet. Maar daarover een andere keer.

Politici en media die fel campagne hebben gevoerd vóór dat ‘Associatieverdrag‘, en alle denkbare trucs uit de toverdoos trokken om mensen bang te maken voor de gevolgen als ze niet vóór dat verdrag zouden stemmen, waarbij ze zelfs niet schroomden om de stemming in het land anders voor te stellen dan die was, zoeken naar een verklaring. In hun beleving waren die thuisblijvers vóór dat verdrag, maar besloten ze niet te gaan stemmen om er zo voor te zorgen dat de ‘drempel‘ van dertig procent niet gehaald zou worden.

De mensen die ik ken die dat referendum negeerden, deden dat echter omdat ze al wisten dat het ‘lood-om-oud-ijzer‘ was, en alle visioenen van ‘Hel-en-Verdoemenis‘ die de Junckers, Pechtolds, en de media over ons uitstrooiden, je reinste flauwekul waren, omdat dat verdrag er uiteindelijktoch zou komen. En die mensen hadden in die zin gelijk, dat er na de uitslag geen spoor is van blinde paniek in ‘Brussel’, ‘Berlijn‘, ‘Parijs‘ of ‘Londen‘, waar de politieke elite de schouders ophaalt, en stelt dat het een ‘Nederlands probleem‘ is, omdat dat verdrag toch gewoon doorgaat. Alleen moeten Rutte en de zijnen nog een extra rondje om de kerk.

De Nederlandse regering, en de meerderheid in de Tweede Kamer die de regering op dit punt onvoorwaardelijk steunt, en liever lawaai maakt over zoekgeraakte bonnetjes, en gekissebis in de marge, waar ze het besturen van ons land overlaten aan ‘Brussel‘, ‘Washington‘ en private ondernemingen, terwijl ze wetboeken vol plempen met wet- en regelgeving waar je alle kanten mee op kan, heeft die beeldvorming van ‘strategische wegblijvers‘ nodig, om te kunnen verkopen dat ze straks, na ‘rijp beraad‘, en ‘intensief overleg‘, hebben besloten tot een cosmetische voetnoot.

Langs die weg kan men dan verkopen dat men heeft ‘geluisterd‘ naar de kiezers, terwijl men zonder schaamte dat verdrag erdoor drukt, en voort gaat op de ingeslagen weg. In de hoop nog meer kiezers te ontmoedigen bij het volgende referendum een stem uit te brengen. En daarom ben ik blij dat er meer dan dertig procent op kwam dagen, en roep ik iedereen op om bij het volgende referendum niet te verzaken! Het is juist waardevol dat zichtbaar wordt dat de wil van de meerderheid van het volk er niet toe doet.

Daarmee neem ik overigens geen voorschot op mijn ‘stemadvies‘ aan u. Ik sluit zeker niet uit dat ik bij enig referendum vóór het standpunt van de regering zal stemmen, en vóórBrussel‘. Ik wil niet terug naar een situatie met lange files bij de grens, en elk uur een grenswisselkantoor. Mits ze in ‘Brussel‘, ‘Berlijn‘ en ‘Den Haag‘ ophouden met de buitengrenzen van de EU op te rekken, en moedwillig poreus te maken. Waarbij men vertrouwt op landen in de periferie, zoals Turkije en Oekraïne, om onwelgevallige bezoekers buiten de deur te houden. En dat ze beseffen dat het niet gaat werken als je van Griekenland en Italië één groot concentratiekamp maakt, terwijl je tegelijkertijd enthousiast steun verleent aan ‘opstandelingen‘ diemet gifgas de lokale bevolking in Syrië, Irak en Libië ‘uitroken‘. Waar je ‘Damascus‘ dan de schuld van geeft. Of Poetin, natuurlijk…….

Met andere woorden, ik, inwoner van Nederland, en als zodanig stemgerechtigd, ben niet het eigendom van iemand, en verafschuw een calculerende politiek, die met standpunten schuift om binnen een raamwerk van statistisch gedetermineerde ‘bloedgroepen‘ een meerderheid te verwerven, voor wetten, standpunten en verdragen die ons van bovenaf worden opgelegd. Zeg waar je voor staat, en welke armslag je hebt. Doe geen loze beloftes. Als je in feite niet meer bent dan een ‘boodschappenjongen‘, maak dat dan ook duidelijk. En ben je ontzettend gecharmeerd van dat gebrek aan democratie, windt er dan ook geen doekjes om.

Tussen de regels door zie je overal waarom de term ‘elite‘ niet misplaatst is, als de onvrede manifest wordt. In NRC kwam ik tegen dat bezoekers uit Oekraïne teleurgesteld waren over de uitslag van het referendum, maar dat ze blij waren dat de ‘intelligentiavóór dat verdrag was. En dan doelen ze op journalisten en commentatoren die het referendum aanduiden als een ‘kermis‘, of een ‘casino‘. Of die, zoals Bas Heijne in NRC, nog maar eens onderstrepen dat dit soort kwesties veel te complex zijn voor ‘De-Gewone-Man/Vrouw‘, en dat je dat over moet laten aan ‘specialisten‘. Ook wel ‘technocraten‘, of ‘elite‘.

Niet dat het een frisse vertoning was, die campagne. Maar dat kwam, naast de verspreide studentikoze grappenmakers in het ‘Néé-kamp‘, toch vooral door de obscure praktijken en oneigenlijke argumenten die het ‘Já-kamp‘ in de strijd gooide. Hopelijk beperken allen zich de volgende keer wél tot inhoudelijke argumenten. En omdat ik het niet met ‘Washington‘, ‘Brussel‘, ‘Kiev‘ en ‘Den Haag‘ eens ben, ben ik nog niet ‘boos‘. Ik heb gewoon goede, steekhoudende argumenten waarom je niet met corrupte, failliete, censurerende, ondemocratische, op oorlog en etnische divergentie aansturende regimes in zee moet gaan, waar puissant rijke zwendelaars de scepter zwaaien, die er niet voor terugschrikken zelfmoordterroristen in te zetten om hun doelen te bereiken.

Maar negeer die argumenten, en behandel je ‘onderdanen‘ alsof ze alleen wat meer leiding nodig hebben, omdat ze uiteindelijk het eigendom zijn van de Staat, en ‘gewoon‘ moeten gehoorzamen, en je maakt mensen boos.

Bron: http://stopdebankiers.eu/van-wie-zijn-de-kiezers-die-niet-op-kwamen-dagen-bij-het-recente-referendum/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later