Vaccineffectiviteit wordt negatief tegen ernstige ziekte en sterfte, blijkt uit gegevens uit Nederland en Canada

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

De effectiviteit van de Covid-vaccins tegen ernstige ziekten daalt tot nul en wordt binnen 12 maanden negatief, blijkt uit officiële cijfers uit Nederland.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Een rapport deze week van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid legt uit dat er “nauwelijks enig zichtbaar beschermend effect” meer is voor mensen met twee vaccindoses omdat het “nu bijna een jaar geleden is dat ze zijn gevaccineerd en de bescherming die vaccinaties bieden tegen ziekenhuisopname neemt na verloop van tijd af”.

Gebruikmakend van ziekenhuisopnamecijfers van 15 maart tot 28 juni 2022, constateert het rapport dat de algehele werkzaamheid van het vaccin tegen ziekenhuisopname van twee doses 0% was. Uitgesplitst naar leeftijd was dit 22% voor 12-49-jarigen, minus-52% voor 50-69-jarigen en 15% voor 70-plussers. De werkzaamheid van het vaccin tegen IC-opname was in totaal minus-20%, uiteenlopend tot 45% voor 12-49-jarigen, minus-31% voor 50-69-jarigen en minus-43% voor 70-plussers. Deze cijfers zijn weergegeven in onderstaande tabel, samen met betrouwbaarheidsintervallen en cijfers voor de booster en ‘herhaalprik’. (Vertaling: basis betekent de basiscursus d.w.z. twee doses; ziekenhuisopnames is ziekenhuisopname; IC-opnames is IC-opnames; tien ten opzichte van niet gevaccineerd betekent relatief tov niet-gevaccineerd.)

De effectiviteit van het vaccin tegen ziekenhuisopname gedurende de onderzoeksperiode naar vaccinatiestatus wordt hieronder weergegeven. Merk op dat de vaccineffectiviteit van de booster- en herhalingsinjecties hoog begint in februari, maar snel daalt tot ongeveer 50%, terwijl de vaccineffectiviteit van twee doses begint rond 50% en snel daalt tot nul of lager. Wat niet in het rapport wordt behandeld, is waarom, aangezien de effectiviteit van het booster- en herhalingsvaccin binnen enkele weken tot 50% afneemt, deze cijfers de komende weken niet verder zullen dalen van 50% naar 0% of lager, net zoals die voor twee doses dat wel deden.

De negatieve cijfers over de werkzaamheid van het vaccin betekenen dat de gevaccineerden in een hoger tempo worden opgenomen in het ziekenhuis of worden opgenomen op de IC met Covid dan de niet-gevaccineerde. Om deze alarmerende bevinding aan te pakken, beweert het rapport dat het “onwaarschijnlijk is om de kans op een toename van de ziekenhuisopname door COVID-19 daadwerkelijk te meten”. In plaats daarvan speelt de “opbouw van immuniteit tegen COVID-19 in het verleden een grote rol”, plus kunnen er verschillen zijn in “comorbiditeit en risico op blootstelling aan coronavirus”.

Echter, net als bij vergelijkbare gegevens van de Britse regering, vinden we opnieuw een gezondheidsautoriteit die beweert dat de negatieve vaccineffectiviteit volledig te wijten is aan confounders (eerdere infectie, comorbiditeiten) zonder de gegevens te produceren – die ze moet hebben – om aan te tonen dat dit in het geval is, en om het te kwantificeren en te controleren. In plaats daarvan krijgen we een vaag handgebaar en een luchtige implicatie dat de cijfers niet laten zien wat ze lijken te laten zien, namelijk dat de vaccins de zaken alleen maar erger maken. De boodschap die de Nederlandse regering wil dat het publiek hieruit haalt, is natuurlijk dat ze regelmatig een booster nodig hebben om beschermd te blijven, wat misschien de reden is waarom de regering nu bereid is gegevens te publiceren die twee doses van het vaccin in een arm uitlicht.

Een ander punt dat de moeite waard is, is dat de Nederlandse regering er duidelijk geen moeite mee heeft een officieel rapport over de effectiviteit van vaccins te publiceren op basis van cijfers die zijn berekend op basis van ruwe gegevens die niet zijn gecorrigeerd voor confounders zoals eerdere infectie en onderliggende aandoeningen. Dit is belangrijk omdat het iets is waarvan de UKHSA en diverse ‘factcheckers’ vorig jaar onvermurwbaar waren dat het niet was toegestaan, dat het op de een of andere manier ongeldig en misleidend was om de effectiviteit van het vaccin te berekenen uit onbewerkte gegevens. Maar hier hebben we de Nederlandse regering die de effectiviteit van vaccins precies op deze manier berekent zonder scrupules of commentaar. Zoals velen van ons vorig jaar opmerkten, is dat omdat dit een heel gewone en acceptabele manier is om de effectiviteit van vaccins te schatten.

De laatste gegevens uit Canada laten ook een negatieve vaccineffectiviteit zien tegen ernstige ziekten en, in dit geval, de dood. Cijfers uit Manitoba voor mei (uitgelicht door Alex Berenson) tonen ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterftecijfers naar vaccinatiestatus, gecorrigeerd voor bevolkingsomvang en leeftijd (zie hieronder). Deze laten zien dat de dubbelgedoseerde mensen eerder in het ziekenhuis worden opgenomen en aan Covid overlijden dan de niet-gevaccineerde, en dat de gebooste mensen in principe hetzelfde risico op deze dingen lopen als de niet-gevaccineerde. We moeten er rekening mee houden dat de drievoudige dosering als dubbel gedoseerd telt tot 14 dagen na hun booster, wat betekent dat alle Covid-sterfgevallen in de 14 dagen na een booster in de categorie met dubbele doses zullen eindigen.

In de bovenstaande grafiek zijn de gedeeltelijk gevaccineerde (d.w.z. enkelvoudige doses) weggelaten.
Ik vermoed dat dit komt omdat de gegevens voor hen verschrikkelijk zijn. Zo zijn er 36 sterfgevallen bij de gedeeltelijk gevaccineerde 70-plussers, maar slechts ongeveer 1% van deze leeftijdsgroep is gedeeltelijk gevaccineerd. Dit is te vergelijken met 164 sterfgevallen bij de 11% die een dubbele dosis krijgen, wat een equivalent sterftecijfer geeft van 15 sterfgevallen per 1% van de bevolking; het is ook te vergelijken met 253 sterfgevallen van de 87% die ten minste driemaal gedoseerd zijn, voor een sterftecijfer van 3 per 1% van de bevolking. Met andere woorden, de gedeeltelijk gevaccineerde mensen hebben een sterftecijfer dat meer dan het dubbele is van het toch al hoge percentage bij de dubbele dosis en 12 keer zo hoog als bij de drievoudige dosis.

Ik zou graag het sterftecijfer voor niet-gevaccineerden willen hebben berekend zodat we daarmee ook een vergelijking kunnen maken, maar om de een of andere reden komt deze informatie niet voor in de tabel of ergens anders in het rapport. Wat ons de eigenaardigheid geeft van een kaart die de gedeeltelijk gevaccineerde weglaat en een tabel die de niet-gevaccineerde weglaat. Heb je ooit het gevoel dat ze je alleen vertellen wat ze willen dat je weet?

Desalniettemin publiceren sommige regeringen, in hun gretigheid om boostershots te promoten, nu zeer weinig vleiende gegevens over twee doses, waaruit blijkt dat de vaccins niet alleen ophouden te helpen, maar de zaken blijkbaar erger maken.

Bronnen: The Daily Sceptic

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later