Vaccinaties: Yale-studie toont vaccin-stoornissen aan hersenen..!

0
Luister naar dit Artikel

Het onderwerp vaccinaties is en blijft uiterst omstreden, daarover is geen twijfel mogelijk. Er zijn aan beide kanten van dit debat waarheden en leugens die een belemmering kunnen vormen voor het nemen van een verstandige beslissing. Maar wat ons grote zorgen baart, is dat het zogenaamd ‘voorzorgsprincipe’ volledig overboord gezet lijkt te zijn. Dit uitgangspunt, bij de acceptatie van nieuwe technieken of middelen (waaronder natuurlijk ook medicijnen en voedsel), bestaat eruit dat het een middel of techniek NIET WORDT TOEGEPAST, TENZIJ BEWEZEN VEILIG..


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Bij vaccinaties treden de laatste 50 jaar steeds meer fenomenologische hersenafwijkingen op, zoals autisme, ADHD en depressieve stoornissen. Over de hele wereld vertellen ouders anekdotes over hun kind, dat eerst gezond was en normaal groeide en de dag na een vaccinatie autisme of ADHD kreeg. Terwijl de wetenschap en regering volhouden dat er geen causaal verband bestaat tussen de vaccinaties en aandoeningen melden ouders, meerdere studies en andere landen iets heel anders. Sommige moedige wetenschappers tonen een correlatie wel degelijk aan, iets wat anderen al geruime tijd wisten.

Het is bewezen dat wetenschappers van de CDC gegevens vernietigden die konden aantonen dat er een correlatie bestaat tussen vaccinaties en autisme bij kinderen (scientists destroyed data).

Onderzoekers van Pennsylvania State en Yale University hebben met een steekproef onderzocht “of er bij particulier verzekerde kinderen antecedenten te vinden waren na vaccinaties en de verhoogde incidentie van obsessief-compulsieve stoornissen, anorexia nervosa, angststoornissen, chronische tic stoornissen, attention deficit hyperactivity disorder, depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen.”

Als controlemiddel en contrastmethode werd ook gezocht op gebroken botten en open wonden na vaccinaties. De onderzoekers hebben geconcludeerd dat iemand na een griepvaccin binnen een jaar “wordt geassocieerd met diagnoses van anorexia nervosa, obsessief-compulsieve stoornissen en angststoornissen.” Deze bevinding vergroot het inzicht dat vaccins zijn gerelateerd aan autisme en aan andere hersenen-ziekten.

De studie gebruikte voor hun data claimgegevens van particuliere verzekeringen. Volgens deze studie was de opzet om:“Met behulp van de gegevens van de claims, het voorafgaande jaar op voorkomen van vaccinaties bij kinderen en adolescenten in de leeftijd 6 tot 15 jaar, te vergelijken met de bovenstaande neuropsychiatrische aandoeningen tussen januari 2002 en december 2007,”

De correlaties bleken niet beperkt tot het griepvaccin.
Volgens de gepubliceerde studie in Journal Frontiers in Psychiatry waren “diverse andere vaccinaties ook verdacht: tegen hepatitis bijvoorbeeld. Hepatitis A met obsessief-compulsieve stoornissen en Anorexia Nervosa en hepatitis B met Anorexia Nervosa.” Zoals met de meeste onderzoeken beweren de schrijvers niet ronduit dat vaccinaties de oorzaak zijn van de hersenafwijkingen. “Deze pilot en epidemiologische analyse impliceert dat het begin van enkele neuropsychiatrische aandoeningen kunnen worden gerelateerd aan voorafgaande vaccinaties in een subset van individuen” en ze voegen toe, “deze bevindingen rechtvaardigen wel verder onderzoek, maar een oorzakelijke rol van infecties of vaccinaties is niet gebleken.”

De onderzoekers waarschuwen het publiek om niet te beslissen om kinderen niet meer te vaccineren. “Gezien de bescheiden omvang van deze bevindingen, afgezet tegen de duidelijke gezondheidsvoordelen van vaccins bij het voorkomen van mortaliteit en morbiditeit bij besmettelijke kinderziekten, moedigen wij families aan om de vaccinatieschema’s te volgen volgens de richtlijnen van CDC.”

In het ‘Free Thought Project’ zitten advocaten, biologen en politieke wetenschappers maar geen artsen, dus we doen hier geen aanbevelingen over wat u en uw gezin met betrekking tot vaccinaties moet doen. Dat gezegd zijnde, de farmaceutische industrie zal er alles aan doen zodat u deze informatie niet zult zien. Het zal niet worden getoond in de mainstream media omdat hun reclamedollars aan deze bedrijven zijn verbonden. Dus vinden wij het onze plicht om deze informatie te verspreiden en met uw hulp verder te delen. Dit kan een groot effect hebben.

Kijk in deze video hoe in de VS de cowboys van Big Pharma feitelijk volledig hun gang kunnen gaan, in het kader van vaccinatie-schade. De overheid dekt die schade, die er eerst niet geweest zou zijn, nadat forse claims van burgers wel degelijk dienden te worden afgehandeld..

Bron

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later