Uitnodiging Deel 2: “Het Wonder van Groningen… Een Nieuw Begin; Het Vervolg”: zaterdag 8 juli Groningen van 16.00 – 22.30 uur

0
Luister naar dit Artikel

Na de presentatie “Het Wonder van Groningen” op 25 maart j.l. over de golf van onbekende objecten tussen 2002 en 2009 en het daaruit voortvloeiende  contact met andere dimensies, met vele getuigen, zijn nieuwe herziene samenwerkingsverbanden ontstaan. Voor deze presentatie hebben wij vrijwel alle sites in Nederland benaderd die melding maken van buitenaards contact.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij hebben hen erop geattendeerd wat zich bij velen in Noord Nederland en de rest van de wereld heeft voltrokken wat is gebleken uit de wereldwijde golf van meldingen. Vervolgens is hier, met medewerking van vele getuigen, collega’s, wetenschappers en media jarenlang uitgebreid onderzoek naar gedaan. Met vele collega’s/redacties werden er verhelderende gesprekken gevoerd. Een deel hiervan was 25 maart j.l. in Groningen aanwezig, en heeft op hun site melding gemaakt van de ervaringen van vele mensen omtrent deze nieuwe realiteit en “Het Wonder van Groningen’. Er zijn vele nieuwe contacten ontstaan en oude vriendschappen weer geactiveerd waardoor er spontaan een verdubbeling is ontstaan van het aantal mensen waarmee we als team de waarheid en feiten in Nederland aan een zo groot mogelijk aantal lezers kunnen aanbieden.

Wij hebben als meldpunt, met 32 jaar ervaring, een goed inzicht in wat er in ons luchtruim allemaal rondvliegt en bezitten een duidelijk overzicht van het buitenaardse contact, dat vanaf ongeveer 1940 met miljoenen wereldburgers en duizenden landgenoten is gelegd. Juist nu is het de taak van de onafhankelijke media in Nederland om zich, ondanks eventueel verschil van inzicht, te verbinden en te beseffen welke verantwoordelijkheid zij t.o.v. hun lezers hebben.

Gelukkig zijn velen tot de ontdekking gekomen dat de sites zoals ninefo…. en nib… op onrechtmatige wijze van ons zijn afgenomen en in handen van mensen terecht gekomen die erop uit zijn om angst en twijfel te zaaien. Door uiteenlopende omstandigheden hebben we als meldpunt en onafhankelijk mediakanaal een paar jaar niet optimaal kunnen opereren, maar nu hopen we dat we ons met (oud-)collega’s weer kunnen gaan verbinden om nieuwe feiten en fantastisch nieuws uit Nederland te brengen, wat veel mensen de rust en de bevestiging zou kunnen geven over iets wat ze innerlijk al weten.

De onafhankelijke media bestaan momenteel uit vrijwel allemaal afzonderlijke eilandjes waar enkelingen met veel moeite hun site in de lucht houden. Er wordt veel geschreven over liefde en verbinden en gelukkig is die intentie bij ons ruim aanwezig en kunnen wij onze activiteiten, ons nieuws en de cursussen Schumann resonantie weer met elkaar gaan opstarten, te beginnen op 2 en 3 september 2017. Verder gaan we door om de dialoog en de verbinding aan te gaan met sites die niet op de hoogte zijn van wat zich in Nederland heeft voltrokken.

Wat velen zich niet zullen realiseren en wat zij ook niet kunnen weten, is dat Nederland een zeer bijzonder land is waar vele bijzondere universele contacten zijn gelegd en waar zich, wat Nederland betreft, verhoudingsgewijs de meeste getuigen bevinden. Velen hebben door de (nieuws)berichten twijfels gekregen of zijn murw geslagen, omdat ze zijn gaan denken dat er alleen maar buitenaardse bezoekers zijn die het slecht met ons voor hebben. Echter het tegendeel is waar en dat is ook de reden waarom wij als meldpunt de universele bescherming en begeleiding krijgen om in Nederland, vanuit liefde en compassie, respect, verantwoordelijkheid en positiviteit, naar buiten te brengen wat zich heeft voltrokken. Vrijwel alle instituten en  “hoogopgeleiden” hebben verzuimd om “Het Wonder Van Groningen” verder te onderzoeken en krijgen nu de informatie van de mensen die hun gevoel hebben gevolgd en zelf op onderzoek zijn uitgegaan.

Op dit moment bereiden wij ons met een sterk uitgebreid team voor op het naar buiten brengen van de wereldwijde gebeurtenissen en we doen dat zonder enige angst of twijfel omdat we weten… dat disclosure er al lang is, omdat we verder kijken dan de mainstream-media en omdat we weten dat… the Universe is magic and love is the key.

Datum: zaterdag 8 juli 2017
Aanvang: 16.00 uur
Entree: vrije donatie
Locatie: Muziek Organisatie Noord, Bieslookstraat 23, 9731 HH Groningen
Aanmelden: [email protected]

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later