The CIA did it!

0
Luister naar dit Artikel

Dilma Rousseff, de Braziliaanse president, staat op het punt om te worden gewipt.

Als een van de weinige politici in Brazilië, is ze géén verdachte in het corruptieschandaal rond Petrobras, het Braziliaanse oliebedrijf. In het parlement, dat over haar politieke toekomst stemde, wemelt het van de verdachten. Wat trekt u daar voor conclusies uit? Olie. Corruptie. En iemand die van corruptie wordt beschuldigd in de westerse MSM, maar het niet is. Ik zeg: ‘Regime change‘. ‘Kleuren-revolutie‘. Maar lees nog even verder, voordat u denkt dat dit een stukje wordt in de sfeer van ‘The CIA did it!‘.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het behoeft geen betoog dat er geen liefde verloren is tussen Rousseff en de Amerikanen. Zeker sinds ze hard in aanvaring kwam met de noordelijke regenten die decennia lang militaire regimes in dat land de hand boven het hoofd hielden. Dat was vanwege de grootschalige spionage door de NSA, waar zij het doelwit van was, en het maakte de relatie ijzig. Ook het gegeven dat Brazilië deel uitmaakt van BRICS, de groep landen die actief op zoek is naar een alternatief voor de Dollar als wereldhandelsmunt, zorgt ervoor dat Rousseff hoog op de ‘hitlist staat van Amerikaanse instanties die daar een stokje voor proberen te steken.

Maar het is onmiskenbaar zo, dat grote groepen Brazilianen willen dat ze vertrekt. Zoals de volksopstand in Oekraïne, met een maandenlange bezetting van het Maidan-plein, ook geen illusie was. Het enige wat een illusie was, dat waren de dromerige visies van westerse politici, zoals Frans Timmermans, Hans van Baalen, en Victoria Nuland, die het volk een gouden toekomst voorspiegelden, als ze maar eerst hun democratisch gekozen president zouden afzetten. En zich, met hun vruchtbare akkergrond, op de Europese markt zouden richten. En daar hebben onze politici een handje bij geholpen, toen dat niet langs democratische weg lukte.

Dito in Libië, en Syrië. En daarvoor in Irak. En nadat het volk gehoor heeft gegeven aan die opdracht, kunnen ze hartstikke doodvallen. Geen ‘NGO‘ die er nog de handen aan wil branden. En van investeringen kan pas sprake zijn, als ze eerst de slavernij introduceren, en alles wat maar naar ‘welvaartsstaatruikt tot de grond toe afbranden. Weg met die pensioenen. En wat nou ‘zorg‘? Wérken met je kadaver! Zwoegen! Tot je er dood bij neervalt! En: Inleveren die olie……

Hoe krijg je mensen zo gek?

Het antwoord op die vraag is niet: ‘CIA‘. Het is óók ‘CIA‘. Maar kijk eens om u heen. Het westen is vergeven van de mensen die afwillen van de politieke ‘kliek‘ die het voor ‘ons‘ verpest. De onvrede in Europa hoef ik niet te benoemen om u wakker te schudden. U bent er vermoedelijk al volop mee bezig. In de Verenigde Staten zelf ook volop politieke onrust die elk moment een revolutionaire dimensie kan krijgen. Is dat het werk van de ‘CIA‘? Het komt op mij over als ‘fikkie stoken bij de buren‘ zonder op de windrichting te letten, waardoor je eigen huis afbrandt. En er zijn politici in ‘Washington‘ die zich dat beginnen te realiseren.

In een Russische publicatie, waarin een beeld werd geschetst van de ‘typische‘ liberaal in dat land, die zich het vuur uit de sloffen loopt om een ‘regime change‘ in Moskou af te dwingen, werd een aardig beeld geschetst van de ‘kwaliteiten‘ van die groep, die in de westerse pers consequent wordt opgevoerd als ‘de oppositie‘, hoewel ze electoraal nog geen deuk in een pakje boter slaan. Waarom interessant? Omdat we veel van die ‘kwaliteiten‘ ook vrijwel identiek terugvinden bij critici van onze eigen ‘elite‘. En voor u nu van uw stoel glijdt, omdat u meent dat ik praktisch vaandeldrager ben van die club, wijs ik er nog maar eens op dat ik niet ‘anti-Europa‘ ben. Niet ‘anti-Amerika‘. En dat ik wars ben van stromingen die menen dat het de hoogste tijd is om terug te keren naar onze provinciale bedstee. Maar wat ik wel ben, is ‘anti-imperialistisch‘. Het wegcijferen van de eigen bevolking ten behoeve van megalomane visoenen over een mondiale supervisie, die onder curatele staat van ‘Wallstreet‘, om het zo maar uit te drukken.

Dan de ‘Twaalf eigenschappen‘ van de ‘Russische liberaal‘:

1. De Ware Russische liberaal verafschuwt de Sovjet-unie, en adoreert de periode waarin Yeltsin de scepter over het land zwaaide.

2. De Ware Russische liberaal heeft het altijd over ‘Repressie’.

3. De Ware Russische liberaal is altijd blij met miskleunen in eigen land.

4. De Ware Russische liberaal maakt zich zorgen over de dingen die goed gaan in eigen land.

5. De Ware Russische liberaal is enthousiast over alles wat ‘westers‘ is, maar blijft wel in Rusland wonen.

6. De bijdrage van de Ware Russische liberaal aan de samenleving is gelijk aan ‘nul‘.

7. De Ware Russische liberaal vindt zichzelf geweldig intelligent.

8. De Ware Russische liberaal belooft de Krim terug te geven.

9. De Ware Russische liberaal is een politieke overlever. (Hij krijgt toch wel betaald).

10. De Ware Russische liberaal biedt voortdurend verontschuldigingen aan voor zijn land.

11. De Ware Russische liberaal kijkt neer op het volk.

12. De Ware Russische liberaal hoopt vurig dat Rusland in het niets zal oplossen.

En dan?

Het zijn de symptomen van een mondiale geestelijke aandoening, die niet uniek is voor Ware Russische liberalen. Als er iets ‘uniek‘ is aan de situatie in Rusland, dan is het vooral dat het daar (voorlopig) niet aanslaat. De term ‘liberalen‘ is hier ook alleen maar juist, omdat die groepering in Rusland, en vergelijkbare groeperingen elders die impliciet aansturen op onbestuurbare chaos en kaalslag, zich met dat ‘label‘ tooien. Niet omdat het liberaal is om zo te denken, of te doen. Integendeel! En in ons deel van de wereld zijn het ook bij lange na niet alleen ‘liberalen‘ die zich op die wijze manifesteren, maar zeer zeker ook een waaier van sociaal-democratische, ‘groene-‘ en nationalistische groeperingen. Allemaal met hun eigen overspannen beloften voor een betere wereld, die ‘morgen‘ een feit zal zijn, als we maar eerst de bestaande orde omverwerpen.

Op het eerste oog lijken westerse liberale, en sociaal democratische partijen juist deel uit te maken van die ‘elite‘, maar ook zij voeden permanent de véél te hoog gespannen verwachtingen. In eigen land, maar al helemaal in de landen waar ze ‘regime change‘ aanbevelen. Terwijl ze actief vooral goed voor zichzelf zorgen, en menen dat u en ik dat ook maar moeten doen, omdat we anders onze rechten binnen de samenleving verspelen. Daar zorgen zij wel voor, met hun ‘hervormingen‘, en ‘handelsverdragen‘ die de welvaartsstaat uithollen, de pensioenen slopen, de zorg overhevelen naar het privé-initiatief, waarbij ze de rode loper uitrollen voor alles en iedereen die met een bundeltje Dollars zwaait, terwijl ze de bankenafvullen‘ met belastinggeld. Dat is precies alles waar de grondleggers van het liberalisme tegen in opstand kwamen. Een ‘valse vlag‘, dus.

Bron: http://stopdebankiers.eu/the-cia-did-it/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later