Substantieel bewijs voor beïnvloeding wetenschap door farmaceutische industrie

0
Luister naar dit Artikel

In een recent door The BMJ (voormalig British Medical Journal) gepubliceerd onderzoek wordt een directe relatie aangetoond tussen sponsoring of financiering van wetenschappelijke studie en de uitkomst ervan. Financiële banden, van reiskosten, honoraria, betaling voor advieswerk tot aandelenbezit, resulteert volgens de onderzoekers tot de aantoonbare ‘neiging’ om het ‘wetenschappelijke’ resultaat van de door de financier op de markt gebrachte medicijnen positief te beïnvloeden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Volgens het onderzoeksteam zijn financiële banden met investerende farmaceutische bedrijven gebruikelijk en is er sprake van een aantoonbare associatie met positieve resultaten voor het onderzochte product in de klinische studies. “Gegeven het belang van de farmaceutische industrie en de wetenschappelijke samenwerking in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, zal er meer aandacht moeten worden besteed aan de rol van onderzoekers, beleidsmakers en redacteuren in de wereld van geneeskunde om de geloofwaardigheid van de wetenschappelijke basis te waarborgen”.

Het onderzoek is gebaseerd op een aselecte steekproef van 195 studies uit 2013. Men richtte zich op klinisch onderzoek naar de effectiviteit van medicijnen, omdat deze studies een hoge impact hebben op de klinische praktijk en de kosten in de gezondheidszorg.

In 58% van alle onderzochte studies had de hoofdonderzoeker ten minste in zekere mate een financiële band met het bedrijf waarvan het geneesmiddel werd getest.

Naast financiële banden wordt ook een mogelijk positieve relatie gelegd tussen een bevooroordeeld ontwerp van de studie en de positieve uitkomst ervan. Via bias by design kan de studie zodanig ingericht dat positieve resultaat van het medicijn voor de hand ligt.

Volgens een redactioneel commentaar (Beperkende Banden) van The BMJ zijn meer studies nodig, evenals meer transparantie in wetenschappelijke studies. Andreas Lundh van de Universiteit van Zuid-Denemarken en Lisa Bero (University van Sydney) roepen in het redactionele commentaar op om door de farmaceutische industrie gesponsorde of gefinancierde onderzoeken alleen te publiceren als alle data inzake financiële banden openbaar worden gemaakt.

Wie is de MOL?

De Nederlandse huisarts Hans van der Linde spreekt al jarenlang openhartig over “pharma-marketing”.

Om artsen te bewegen een bepaald middel voor te schrijven, maken pillenfabrikanten gebruik van pharma-marketing. Daar gaan jaarlijks wereldwijd tientallen miljarden in om.

Bladen als Pharmaceutical Marketing (deze markt kent zeker twintig van zulke vaktijdschriften) leggen de fijne kneepjes uit van het werven van ‘mollen’. Een M.O.L. is een medische opinieleider, een persoon die een sleutelrol speelt en bij uitstek deskundig is op bepaalde gebieden van de geneeskunde, hét kompas waar artsen op varen, een gids en leermeester.

Het voorschrijfgedrag van de arts staat sterk onder invloed van deze opinieleiders en dat maakt hen van groot belang voor geneesmiddelenproducenten. Wie de markt wil veroveren, moet de opinieleiders voor zich winnen. Dat is de laatste twintig jaar gangbare praktijk.

Op ieder lucratief vakgebied hebben pillenfabrikanten wereldwijd planmatig nauwe relaties met mollen aangeknoopt.

Zij worden ingepalmd met profijtelijke onderzoeksopdrachten, hoogbetaalde deelname aan fase-4-onderzoeken, benoeming tot lid van een advisory of scientific board, vergoeding van buitenlandse reizen, bijzondere hoogleraarschappen en vele andere emolumenten. Dat alles schept een afhankelijkheidsrelatie met de producenten die zich vertaalt in behulpzaamheid bij marketing”, aldus Hans van der Linde in een opinie voor TROUW onder de titel ‘Het Pillenbedrog’.

In 2016 werd Hans van der Linde voor Cafe Weltschmerz geïnterviewd door Willeke Slingerland over pharma-marketing, de marketing van de farmaceutische industrie die is gebaseerd op het generiek beïnvloeden van de wetenschap, de toelatingscommissies en de medici.

De Vrije Media wil heel graag professioneel onderzoeksjournalistiek laten verrichten naar bijvoorbeeld het gebrek aan transparantie in wetenschappelijke studies, de kwaliteit van rapportages van schadelijke bijwerkingen van medicijnen, de gang van zaken rondom de beïnvloeding van artsen en wetenschappers, de mate waarin geneesmiddelen werkelijk bijdragen aan “genezing” van de mens etc. etc. Dat kost tijd en geld. Vandaar dat we blij zijn met de steun van alle leden. Nog geen lid? Besluit dan nu om ons te versterken! Je bekrachtigt daarmee een nieuwe beweging van bewuste journalistiek in Nederland.

Bron: Cooperatie De Vrije Media

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later