Sterke indicaties voor nadering Nibiru

0
Luister naar dit Artikel

Afgelopen week werd via de media naar buiten gebracht dat we in de nabije toekomst een tweede zon aan de hemel kunnen gaan verwachten. Dit zou zelfs al in 2012 kunnen gebeuren, volgens astrofysicus Brad Carter. De vraag is waarom er juist nu berichtgeving komt over de tot supernova uitbarstende rode ster Betelgeuze, terwijl dit al enige jaren bekend is.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zou het de bedoeling kunnen zijn dat er bewust verwarring wordt gecreëerd vanwege een ander verschijnsel dat, naar verwachting van velen, binnen afzienbare tijd te zien zal zijn? Nibiru misschien?

Gezien de tumultueuze veranderingen op het aardoppervlak de laatste tijd lijkt het er op te duiden dat Nibiru in aantocht is. Wie de berichten volgt over het wegzinken van Indonesië, de overstromingen aan o.a. de oostkust van Australië en Brazilië, de hele serie vulkaanuitbarstingen van de afgelopen tijd, de onrust in tektonische platen wereldwijd en de mysterieuze dierensterfte, kan deze zaken feitelijk vrij eenvoudig aan elkaar linken.

Aarde veranderingen: Cover-up en misinformatie

Via de mainstream media worden de overstromingen in o.a. Zuid-Azië en Australië toegeschreven aan extreem weer, terwijl er in de meeste gevallen niet eens sprake is van hevige regenval. De ondergelopen delen staan na weken nog steeds blank. Verschuivingen, kantelingen, stijgingen en dalingen van tektonische platen behoren inmiddels tot de vastgestelde oorzaak. Ook vulkanische activiteit is enorm toegenomen, waar geen tot weinig aandacht aan wordt besteed door de media, tenzij er commerciële nadelen aan verbonden zijn.

Veel van wat zich momenteel allemaal afspeelt, zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, vogel- en vissterfte, wordt de laatste tijd via alternatieve nieuwsbronnen op het gebruik van HAARP afgeschoven. Dit soort informatie wordt vaak doelbewust naar buiten gebracht met behulp van zogenaamde ‘shills’ om de wakkere mens – op hun zoektocht naar de waarheid – te misleiden over wat zich werkelijk afspeelt. Meestal wordt daarbij slim gebruik gemaakt van geloofwaardige, overtuigende spirituele of wetenschappelijke personages of websites, waar ruwweg 30% juiste informatie en 70% desinfo door wordt aangeboden. Deze informatie wordt vervolgens verder verspreid door mensen die dit als waarheid aannemen.

Men dient er dus rekening mee te houden dat ook een groot gedeelte van de alternatieve media op geraffineerde wijze is geïnfiltreerd om waarheidszoekers op het verkeerde been te zetten, dus ook daar is de volgende regel van toepassing: “als je een leugen maar lang en vaak genoeg herhaalt, zal de massa het uiteindelijk voor waar aannemen”.

Kortom, we kunnen vanuit alle hoeken veel georchestreerde misinformatie verwachten om de waarheid over de huidige stand van zaken niet naar buiten te laten komen.

Magnetische en fysieke poolverschuiving

De magnetische velden van de Aarde zijn aan het veranderen. Het magnetische noorden verplaatst zich momenteel in een opvoerend tempo richting Rusland. Vliegverkeer en scheepvaart, die hun navigatie hierop moeten afstemmen, dienen steeds vaker hun apparatuur te kalibreren. Onlangs heeft een vliegveld in Florida haar landingsbanen zelfs moeten aanpassen door deze verschuiving.

Momenteel vinden er ten oosten van Florida in de VS militaire ‘tests’ plaats met GPS. De luchtvaartorganisatie FAA waarschuwt piloten voor verstoringen en uitval van GPS-signalen. Volgens geruchten lijkt het echter om een dekmantel te gaan om een plotselinge verstoring van het magnetisch veld in dit gebied, waar zich ook de Bermudadriehoek bevindt. Er lijkt dan ook een connectie te bestaan met eerdere voorvallen die zijn gesignaleerd in de Golf van Aden en in de Drakendriehoek bij Japan. Het was reeds bekend dat in mei 2009 zich een sterrenpoort nabij Florida zou beginnen te openen. Vermoedelijk is deze nu in navolging van de ‘magnetische anomalieën’ bij Aden en Japan ook verder ‘geactiveerd’ en zorgt dit voor de verstoringen van communicatie en GPS.

Hoewel het (nog) niet officieel wordt toegegeven, is het wel duidelijk dat er niet alleen sprake is van een verschuiving van de magnetische polen. Er duiken links en rechts steeds meer aanwijzingen op dat de Aarde ook fysiek een kanteling maakt. De Inuit, een Eskimo volk uit Alaska, meldde vorig jaar al dat de zon op een ander punt opkwam dan voorgaande jaren. Onlangs volgden er meerdere berichten uit Groenland, Alaska en Noorwegen dat de zon één of meerdere dagen te vroeg opkomt. Ook dit duidt op een wijziging in de positie van de aardas.

Tel hierbij ook tal van klimaatveranderingen op; bittere kou en sneeuw of extreme hitte en droogte op plaatsen waar dit nauwelijks of nooit eerder heeft plaatsgevonden.

Indien de kanteling voortzet zullen de officiële instanties er uiteindelijk niet aan ontkomen hier een mededeling over te doen naar de bevolking.

Betelgeuze

De ster Betelgeuze staat bekend als rode superreus die linksboven in het sterrenbeeld Orion te vinden is. Deze op een na grootste ster van ons melkwegstelsel kan op elk moment een supernova worden, maar het kan ook nog wel enige tienduizenden jaren duren.

Nibiru

Planeet X, of Nibiru, refereert in Sumerische teksten aan een rode dwergster, die eens in de 3.600 jaar ons zonnestelsel binnendringt. Hij zou een baan volgen tussen Jupiter en Mars door, alvorens hij aan zijn weg terug begint, de onbekende ruimte in. De passage van Nibiru kan voor aardbevingen, vloedgolven, voedseltekorten, ziekten, meteorietinslagen of vulkanische uitbarstingen zorgen, aangezien de Sumerische teksten van een soortgelijke gebeurtenis spreken, zo’n 11.000 jaar voor Christus. In de Bijbel staat deze gebeurtenis bekend als de zondvloed.

Hopi en Maya voorspellingen

De oude overleveringen van de Hopi vertellen over de Rode Kachina, die zich kort na het verschijnen van de Blauwe Kachina zal laten zien. De Blauwe Kachina refereert aller-waarschijnlijkst naar Comet Holmes, die uitbarstte tot meer dan de grootte van de zon en te zien was in de laatste maanden van 2007. De Rode Kachina, die klaarblijkelijk naar Nibiru verwijst, wordt ook wel omschreven als de ‘Zuiveraar’.

“Het terugkeren van de blauwe ster Kachina, die ook bekend staat als Nan ga sohu, zal de alarmklok zijn die ons vertelt over een nieuwe wereld, een nieuwe manier van denken en doen. Dan zullen de veranderingen beginnen. Ze zullen starten als vuren die in ons branden, wij zullen opbranden in conflict en verlangen als wij de oude wijsheden niet herinneren en terugkeren in een vreedzame manier van leven. Niet lang daarna zal de Zuiveraar komen, de rode Kachina, die de dag van zuivering zal brengen.”

Volgens Maya ouderling Hunbatz Men, wijst hun kalender erop dat Tzoltze ek’, hun benaming voor Nibiru, in 2012 arriveert. Gezien de Maya/Azteekse kalenders de meest accurate zijn, vergeleken met andere, ligt de door hun berekende aankomsttijd dan ook binnen de mogelijkheden. Zij beschrijven Tzoltze ek’ ook als een planeet die een elliptische baan om onze zon aflegt, maar berekenen deze baan op ongeveer 6.500 jaar in plaats van de 3.600 jaar die op de Sumerische kleitabletten staat aangegeven. Nibiru/Tzoltze ek’ bezoekt ons vier maal per cyclus van 25.920 jaar.

Daarbij vermeld Hunbatz Men dat de zevende maan van Tzoltze ek’ de Kundalini aanwakkert – de energie die de zeven chakra’s, de krachtpunten langs onze ruggengraat, activeert. Tzoltze ek’ zal ook onze genetische herinneringen activeren en alle piramiden op aarde en onder water.

Het nieuws achter het nieuws

De berichtgevingen die aan de man worden gebracht over de overstromingen die zich momenteel voornamelijk ten noorden van het zuidelijk halfrond afspelen, dienen als cover-up voor tektonische platenverschuivingen. Delen van Indonesië, Pakistan, Maleisië, Australië, Nieuw-Zeeland staan hierdoor blank. Continenten als Zuid-Amerika en Afrika, worden uiteengetrokken, waardoor water landinwaarts stroomt. Dit is het geval bij Rio de Janeiro in Brazilië en de woestijn in Ethiopië.

Bij de berichtgeving over de ster Betelgeuze, die elk moment tot een supernova kan exploderen, en zichtbaar zou kunnen zijn rond het jaar 2012, gingen er belletjes rinkelen. Hebben we hier te maken met een afleidingsmanoeuvre die straks als taak heeft de verschijning van Nibiru te verklaren? Nibiru heeft, net als de ster Betelgeuze een felrode kleur. Ze bevinden zich beiden in het sterrenbeeld Orion. Het lijkt dus voor de hand te liggen, dat als het om een cover-up gaat, deze zaken tot elkaar te brengen om het grote publiek te misleiden over wat er feitelijk aan de hemel te zien is.

In januari 2008 werd Nibiru gefotografeerd door de Admundsen-Scott American South Pole Station (SPT) telescoop op Antarctica. Bij de foto’s werden de volgende coördinaten weergegeven: 5h 53m 27s, -6 10′ 58″. Op Google Sky is op de betreffende coördinaten, gelegen aan de westzijde in het sterrenbeeld Orion, slechts een zwart vlak te zien. Hoewel er vragen aan Google zijn gesteld waarom dit gebied werd uitgevlakt, blijft een antwoord hierop vooralsnog uit.

Bekijk de volgende video’s over de foto’s en de censuur van Google:

Angst voor apocalyptische gevolgen

Nergens zijn aanwijzingen dat de Aarde vernietigd zal worden. Slechts de media en Hollywood spelen in op angstscenario’s waarvan u inmiddels het doel kent. Natuurlijk zal het hier en daar wat vulkaanuitbarstingen, verschuivingen van landmassa’s en een geleidelijke kanteling van de (magnetische) polen tot gevolg hebben, maar gezien de vele voorgaande malen dat Nibiru passeerde, draaide de Aarde en het leven ook toen gewoon door, hetzij met wat veranderingen en onverhoopte ongemakken.

Extreme ongemakken worden zoveel mogelijk afgezwakt

“Er zullen, wat voor vooruitgang we ook maken, helaas altijd mensen zijn die angstig zijn geworden vanwege de voorspellingen van hel en verdoemenis. Het is voor hen een onderdeel geworden van hun vaste geloof in een catastrofaal einde aan een tijdperk, en gebeurtenissen op Aarde zullen dit lijken te ondersteunen. Het zal echter in de loop der maanden niet erger worden, en in geen geval apocalyptische proporties bereiken. Moeder Aarde moet haar inbreng hebben in wat er gebeurt en verhoogt ook haar trilling, maar haar doel is niet buitensporige vernietiging te veroorzaken. De negatieve energieën die gedurende vele eeuwen in de Aarde zijn verankerd, moeten worden opgeruimd en dit moet voor Ascentie klaar zijn. Onze aanwezigheid betekent dat wij kunnen helpen om de omvang van alle schade te beperken, en dat we bescherming kunnen aanbieden aan degenen die worden getroffen.”

“Jullie weerpatronen blijven veranderen en ongeacht of het nu natuurlijk is of door mensen gemaakt, het zal uiteindelijk tot rust komen en meer in balans. De extremen die jullie nu ervaren, worden minder frequent en temperaturen zullen in alle opzichten aangenamer worden. De Aarde zal wat betreft dieren en andere levensvormen opnieuw worden ingericht, en schoonheid zal in gebieden terugkeren die door de Mens zijn verwoest.” (Contact: 17 januari 2011)

Verwante artikelen:

Aardeveranderingen zullen geen apocalyptische proporties bereiken
Nibiru/Niburu geen planeet, maar sterrenschip?

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later