Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie vanwege psychisch lijden

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Het aantal mensen wiens verzoek om euthanasie werd ingewilligd op grond van ondraaglijk psychisch lijden is aanzienlijk toegenomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het regionale controleorgaan RTE.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De RTE ontving in 2023 138 meldingen van euthanasie van mensen met psychiatrische aandoeningen, 20% meer dan het jaar daarvoor.

In totaal stierven in 2023 zo’n 9.000 mensen door euthanasie, oftewel zo’n 5,4% van het totaal aantal geregistreerde sterfgevallen in dat jaar. Bijna 90% van hen leed aan kanker.

In slechts vijf gevallen constateert de RTE dat de regels rondom euthanasie niet goed worden nageleefd en zal dit worden onderzocht.

Naarmate het aantal gevallen van euthanasie bij mensen met psychiatrische aandoeningen stijgt, constateert de RTE ook dat meer psychiaters die direct betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt verzoeken hebben uitgevoerd.

Vijf jaar geleden was het Expertisecentrum Euthanasie, opgericht om mensen te helpen wier arts niet wil helpen, betrokken bij ruim driekwart van de euthanasieverzoeken vanwege psychisch lijden. Dat is gedaald naar 50%, aldus de RTE.

“Psychiaters kennen hun patiënten het beste”, zegt Gerty Casteelen, een van de vijf psychiaters die bij het centrum werken.

“Ze hebben een lange geschiedenis met die patiënt en ze weten welke behandelingen zijn geprobeerd. Ze weten wat er in hun leven is gebeurd, wat hun veerkracht en kwetsbaarheden zijn en hoe ze met problemen omgaan”, zei ze tegen Nieuwsuur.

Psychiater Annerieke Luijendijk, die onlangs voor het eerst het euthanasieverzoek van een patiënt uitvoerde wegens ondraaglijk psychisch lijden, zei dat patiënten in veel gevallen hun verzoek intrekken omdat ze na verloop van tijd herstellen.

“Sommige gevallen inspireren tot nederigheid en realiteit binnen onze beroepsgroep. Soms is geestelijk lijden zo ernstig en zo alomtegenwoordig dat euthanasie een onderdeel wordt van goede medische praktijken”, zei ze.

Om in Nederland voor euthanasie in aanmerking te komen, moet de patiënt ondraaglijk lijden ervaren zonder uitzicht op verbetering. Er moeten ook twee artsen bij betrokken zijn, die moeten voldoen aan gedetailleerde criteria met betrekking tot de zorgplicht.

Langere procedure

Verzoeken om euthanasie vanwege psychisch lijden vergen een langere procedure om de ernst van de aandoening en de bereidheid van de patiënt om ermee door te gaan te beoordelen.

Slechts 10% van de verzoeken aan het centrum voor euthanasie vanwege ondraaglijke psychiatrische problemen wordt daadwerkelijk ingewilligd.

“De meeste passen niet in het wettelijke kader”, zei Casteelen. “Soms duren procedures jaren. Dat betekent veel sessies en misschien een beslissing om meer behandelingen te proberen. En soms verdwijnt de wens om te sterven volledig. Dat is goed nieuws.”

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later