St. Germain – Wij zijn Nu de Terugkeer naar Eenheid tot Uitdrukking aan het Brengen – 23 Oktober 2015 / Nancy Tate

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren, het is voor mij tijd om jullie te updaten aangaande wat komende is in de volgende paar dagen, weken enzovoorts. We zullen allerlei soorten van toestemmingen gewaarworden voor degenen die hun eigen stortvloed van woorden gecreëerd hebben over gebeurtenissen die zij benoemden het herstel van hun wereld te zijn. Ik zeg nu dat zij de waarheid zien van wat zij dachten dat in hun beste interesse was, ongeacht van wat anderen dachten, en hoe zij beïnvloed werden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Diegenen die zo velen de kliek en de illuminatie genoemd hebben, zijn in de laatste barensweeën van wat zij gecreëerd hebben, en terwijl zij zich aan hun genade overgeven, en beginnen te zien hoe zij de rest van de wereld beïnvloed hebben, zien zij zichzelf in de schaduwen van wat zij gecreëerd hebben. Aan hen wordt de wereld getoond die zij gecreëerd hebben en hoe het iedereen en alles op deze planeet beïnvloedt. Zij beseffen wat hun manipulaties veroorzaakt hebben en beginnen te voelen wat de rest van de mensheid gevoeld heeft. Zij worden belast met wat zij zien en verteren het binnenin hun zijnheid. Zij worden de waarheid gewaar van wat zij gecreëerd hebben.

Ik zie dat zij beginnen te beseffen hoe zij zo diepgaand weggevallen zijn van hun oorsprongen. Zij zien de waarheid van wat zij hier kwamen doen, en waarom zij ermee instemden en zich vrijwillig aanmelden voor hun reis naar de duistere zijde. Zij onderscheppen nu wat het is dat zij zien dat het is, in plaats van wat het zou gaan zijn, in hun ideeën. Zij hebben in deze afgelopen paar weken en zelfs maanden aldus veel geleerd, aangezien de waarheid over wat zij bereikt hebben recht voor hun ogen zwemt. Zij zijn nu zoekende naar de dienstbaarheid welke zal helpen om hen uit de diepte van het misnoegen te tillen waar zij nu mee omgaan.

Terwijl zij steeds meer van de anderen zien waar zij samen mee onder één hoedje gespeeld hebben, voelen zij het verdriet van wat zij ook ervaren. Het is niet wat zij dachten dat het zou zijn. Het staat zover af van wat zij dachten dat het zou zijn om naar boven te komen vanuit het moeras en de modder, en niettemin proberen zij nog steeds te accepteren wat zij gedaan hebben. Wanneer zij eenmaal jullie Liefde voor hen voelen, zullen zij beginnen te begrijpen en herinneren wat het was waar zij mee ingestemd hebben, en waarom. Zij zullen weten waarom zij niet langer in de energie van de Aarde zijn die hen op hun knieën bracht. Zij zijn nu in een andere situatie, een plaats waar zij alleen in staat zijn om te ervaren wat zij naar diegenen op Aarde gebracht hebben die de gevolgen van hen ondergaan moesten. Zij voelen nu dezelfde soort van reacties op wat zij in hun essentie van de kliek/illuminatie creëerden.

Dit is waar zij ook mee instemden toen zij naar deze planeet kwamen om hun aandeel bij te dragen aan de reis. Als de rest van jullie ook ziet wat zij ervaren in jullie innerlijk weten, zien jullie ook wat jullie aandeel was in deze gehele reis. Jullie zien dat jullie ook in andere levensspannen bijgedragen hebben aan alle aspecten van het leven in deze ervaring. Het is allemaal in het tot uitdrukking brengen van dat waar wij allemaal mee instemden. Nu is het tijd voor broeder en zuster om te herenigen en de Liefde voor elkaar tot uitdrukking te brengen dat de één naar de ander zal helpen om de Liefde te sturen dat het gehele bestaan zal bevrijden van het knechtschap dat wij allemaal in de één of andere vorm en graad gecreëerd hebben. Wij zijn in het proces van elkaar te bevrijden van het knechtschap dat al deze millennia op diens plaats geweest is. We zijn nu aan het terugkomen naar onze zuiverheid en onze eenheid dat vanaf het begin van het tot uitdrukking brengen van onze Eenheid dat wij allemaal waren van kracht was.

Zijn jullie gereed hiervoor? Begrijpen jullie wel hoe krachtig Liefde is met in staat te zijn ons allemaal te bevrijden van het knechtschap dat wij gecreëerd hebben? Om de Liefde te voelen, de vergiffenis voor wie dan ook die wat voor vrijheid dan ook van een ander genomen heeft, is ook, tegelijkertijd, zichzelf aan het bevrijden van iedere andere levensspanne waarin wij onszelf in/naar de duisternis brachten dat een verdeeldheid van elkaar op gang bracht. Wij zijn nu de terugkeer naar die Eenheid tot uitdrukking aan het brengen. Als we dat volbrengen, bevrijden wij elkaar en onszelf van wat voor intuigingen dan ook die ons voor zolang in razernij gehouden hebben. Het is voor ons tijd om de Liefde te voelen voor diegenen die hun rollen op een manier gespeeld hebben die aldus bindend waren om zelfs verder in de duisternis van vergeetachtigheid te verzinken van wat de waarheid is over de macht van Liefde.

Ik zie zelfs terwijl dit geschreven wordt, en terwijl anderen het lezen, dat er een krachtige opkomst is van de gevoelens van Liefde. Het is zo prachtig en in sterke bijdrage aan de verheffing van al het leven. Terwijl ik nu met mijn hart in mijn handen zit en mijn Liefde naar jullie allemaal uitstuur, doe ik dat aldus naar het gehele Leven en op een manier die met jullie allemaal in harmonie is. Wij zijn één. Onze aankomende reis terug naar de Eenheid dat wij zijn is in volle gang. Ga mee, dans en zing met mij. Ga naar de einden van de Aarde en terug in harmonie en de schoonheid van Liefde. Dat is wie wij allemaal zijn; wij zijn de Spirit van de volledigheid van de Ene. Liefde naar jullie allemaal!

Dank Je Wel geachte St. Germain,

Veel Liefde, Nancy Tate

Nancy Tate ©2015 – http://www.treeofthegoldenlight.com/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/st-germain-wij-zijn-nu-de-terugkeer.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later