Sommige geneesmiddelen op recept kunnen kankerverwekkende chemicaliën in uw maag vormen, meldt onderzoek

0
Luister naar dit Artikel

Uit een onderzoek is gebleken dat medicijnen die worden voorgeschreven voor veelvoorkomende aandoeningen zoals brandend maagzuur en maagzweren kankerverwekkende stoffen in uw maag kunnen worden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De antacidum ranitidine, verkocht onder de merknaam Zantac, werd in 2020 teruggeroepen door de Food and Drug Administration (FDA) nadat verschillende onderzoeken melding maakten van het detecteren van grote hoeveelheden van een waarschijnlijk kankerverwekkende stof, N-nitrosodimethylamine (NDMA), wanneer het medicijn wordt blootgesteld aan hoge vochtigheid of hoge temperaturen.

De studie, vorig jaar gepubliceerd in JAMA Network Open, onthulde dat ranitidine in de aanwezigheid van een nitrietbron ook grote hoeveelheden NDMA in de maag kan produceren.

Deze bevinding draagt ​​bij aan het groeiende bewijs van de verborgen gevaren van veel geneesmiddelen op recept. Ondanks dat ze zijn goedgekeurd door regelgevende instanties, is de veiligheid van deze medicijnen niet 100 procent gegarandeerd. Sommige, zoals ranitidine en gewone medicijnen die er chemisch op lijken, kunnen kankerverwekkende chemicaliën produceren terwijl ze in de winkelrekken, in medicijnkastjes of in de maag van een persoon zitten.

Ranitidine maakt de productie van kankerverwekkende stoffen mogelijk onder bepaalde maagomstandigheden
Ranitidine was een voorgeschreven en vrij verkrijgbaar (OTC) medicijn dat is ontworpen voor de behandeling van maagzweren, gastro-oesofageale refluxziekte en een zeldzame spijsverteringsstoornis genaamd Zollinger-Ellison-syndroom. Het werkingsmechanisme van ranitidine is te binden aan histamine type 2-receptoren op het oppervlak van pariëtale cellen van de maag, de cellen die verantwoordelijk zijn voor de afscheiding van maagzuur. Door deze binding kan ranitidine de productie en afscheiding van maagzuur verminderen.

Volgens de JAMA-studie ondersteunt de moleculaire structuur van ranitidine vermoedelijk de productie van NDMA, vooral wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een eerdere studie gepubliceerd in Water Research meldde bijvoorbeeld dat geneesmiddelen die aminegroepen zoals ranitidine bevatten, nitrosamine-voorlopers worden wanneer ze worden blootgesteld aan chemicaliën zoals chlooramine. Dit komt door de vorming van dichlooramine, dat relevant is voor de vorming van NDMA.

Om te bepalen of NDMA ook in de maag van mensen kan worden geproduceerd na inname van ranitidine, simuleerden onderzoekers de maagomgeving en introduceerden ranitidine samen met nitriet. Nitriet is een chemische stof die vaak door fabrikanten aan bewerkte voedingsmiddelen wordt toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen. Kankerverwekkende nitrosaminen worden geproduceerd wanneer nitrieten reageren met secundaire aminen.

De onderzoekers ontdekten dat ranitidine bij een zure pH van 2,5 en toenemende nitrietconcentraties na twee uur grote hoeveelheden NDMA produceerde. Ondertussen nam bij een constante nitrietconcentratie de NDMA-productie geleidelijk af met afnemende zuurgraad (pH 1,2 tot 5,5). Deze resultaten suggereren dat ranitidine NDMA kan produceren in de menselijke maag onder een reeks fysiologisch relevante omstandigheden, met name wanneer de maagzuurgraad en nitrietconcentraties hoog zijn.

Slecht nieuws: het is niet alleen ranitidine

Ranitidine is niet langer verkrijgbaar op recept of OTC-gebruik, maar er zijn andere veel voorkomende medicijnen waarvan is vastgesteld dat ze kankerverwekkende NDMA produceren. Rapporten suggereren dat OTC-antihistaminica die werken als histaminereceptor-1-antagonisten, zoals doxylamine en chloorfeniramine, ook NDMA genereren in aanwezigheid van stikstofbronnen zoals chlooramine.

Andere geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door de FDA, Health Canada en het Europees Geneesmiddelenbureau die NDMA vormen, zijn onder meer:

  • Clomipramine – antidepressivum dat wordt gebruikt voor de behandeling van obsessief-compulsieve stoornis (OCD)
  • Diltiazem – gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen en angina pectoris onder controle te houden.
  • Erytromycine – antibioticum dat wordt gebruikt om bacteriële infecties te behandelen
  • Metformine – gebruikt om een ​​hoge bloedsuikerspiegel onder controle te houden en diabetes type 2 te behandelen
  • Nizatidine – gebruikt om maagzweren te behandelen en te voorkomen
  • Sumatriptan – gebruikt om migraine en clusterhoofdpijn te behandelen
  • Tetracycline – oraal antibioticum dat wordt gebruikt om een ​​breed scala aan bacteriële infecties te behandelen

Deze voorgeschreven medicijnen lijken allemaal op ranitidine omdat ze amines bevatten, waardoor ze zeer waarschijnlijk ook NDMA vormen tijdens opslag en in uw maag. Verdere studies zullen de exacte voorwaarden onthullen die nodig zijn om deze reacties te laten plaatsvinden.

Bronnen:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later