SaLuSa – De “Grote Ontwaking” is aan het Plaatsvinden – 21 Augustus 2015 / Mike Quinsey

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Gelezen te hebben over de belangrijke veranderingen waarvan gezegd wordt dat die gemanifesteerd worden aan het einde van September, naderen jullie het behoedzaam. Wij weten dat velen van jullie enthousiast wachtende zijn om te zien wat er gebeurt, wanneer jullie door een hoger en zuiverder gebied van energie heengaan. Behoedzaamheid is wijs bij iedere gebeurtenis, aangezien de informatie met de beste bedoelingen en in goed vertrouwen aan jullie gegeven wordt, om slechts door de omstandigheden soms te veranderen. Velen mogen deze verandering ervaren en meer zijn er absoluut aan het einde van het jaar, inclusief portalen die open zullen gaan en het bewustzijn van de Mensheid zullen verhogen. Wij zullen niet al te zeer verrast zijn als tot wat er ook maar gebeurt, aangezien de veranderingen voorbestemd zijn om zeer spoedig plaats te vinden. Meer zal zeer zeker volgen als het Nieuwe Tijdperk begint om gevestigd te worden. Echter, verwacht niet teveel te vroeg, aangezien er specifiek veel werk gedaan moet worden om de financiën te distribueren. Zelfs bij onze maatstaven zal het enige tijd nemen om jullie allemaal te bereiken, het zal echter geoordeeld worden als een buitengewone prestatie door jullie. Wij hebben goed gepland voor deze tijd en zijn goed voorbereid voor wat er in het verschiet ligt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Bij jullie maatstaven hebben wij onbeperkte hulpbronnen om een beroep op te doen om onze taken uit te voeren, dus kunnen jullie verzekerd zijn van grote schreden wanneer de dingen echt op gang komen. Het is wat aan jullie beloofd werd gedurende vele jaren en wij prijzen jullie voor jullie geduld. Ondertussen houden wij de Duisteren in de gaten zoals wij voor zo vele jaren gedaan hebben. Wij zouden dat uit willen leggen in termen van onze bekwaamheid om een volgende Wereldoorlog te voorkomen, die zeer waarschijnlijk begonnen zou zijn op het één of andere tijdstip in het laatste deel van jullie laatste eeuw. Zoals wij eerder uitgelegd hebben, moeten wij bepaalde situaties met rust laten om op natuurlijke wijze uitgespeeld te worden. Wij kunnen niet tussenbeide komen met de consequenties van jullie acties, tenzij de Hogere Autoriteiten het toestaan.

Sommigen van jullie zijn bezorgd over familie of vrienden die zich niet bewust schijnen te zijn van de belangrijkheid van de eindtijden. Wij zouden jullie op de meest vriendelijke manier willen vragen om niet bezorgd te zijn aangezien alle zielen precies daar zullen zijn waar zij bedoeld zijn om te zijn met het begin van de Ascentie. Jullie kunnen hun toekomst niet voor hen veranderen, aangezien zij hun keuze al gemaakt hebben, zelfs als zij het zich niet herinneren. Door jouw vibraties zal jij jezelf op een pad gewaarworden die correct is voor jouw doorgaande evolutie, terwijl jij je weg naar het Licht terugvindt. Ben ervan verzekerd dat deze zielen die het er moeilijk mee hebben om zichzelf te verheffen, iedere hulp gegeven wordt om tot de waarheid te ontwaken. Zij worden met Liefde en vriendelijkheid geholpen net zoals alle zielen. Voor diegenen van jullie die weten dat jullie gereed zijn om te ascenderen, vragen wij dat jullie hulp geven waar het maar nodig is, aangezien jullie in staat zullen zijn te oordelen wat voor niveau te gebruiken.

Als het al niet zo is, geloven wij dat over niet al te lange tijd velen van jullie de veranderingen in de vibraties zullen “voelen”, maar zo niet, betekent het niet dat jullie er geen profijt van hen hebben. Jullie moeten je herinneren dat als een collectief jullie samengesteld zijn van zielen die op vele andere niveaus van ontwikkeling zijn. Dit is waarom de evolutie op Aarde een snellere manier aanbiedt voor vooruitgang. Het is echter altijd een tweezijdig zwaard aangezien jullie ook gemakkelijker verdwaald kunnen raken. Als jij je niet gereed voelt om te ascenderen berisp jezelf dan niet aangezien je zo lang hebt als je graag zou willen om vooruitgang te boeken, aangezien er in werkelijkheid niet zoiets als tijd is. Alles is in het NU, wat betekent dat jullie uiteindelijk achter- of vooruit in de tijd kunnen gaan. Jullie zullen het gemakkelijker begrijpen wanneer jullie in/naar de hogere dimensies verhuisd zijn. Inderdaad, het zal vele vragen beantwoorden die jullie nu hebben.

De “Grote Ontwaking” is aan het plaatsvinden en terwijl de tijd passeert zullen steeds meer zielen op de hogere binnenkomende vibraties reageren. Onmiskenbaar zullen jullie je geleidelijk bewust worden van de veranderingen en verheugd zijn om uit de lagere vibraties opgetild te worden. Het algehele effect zal zijn het delen van krachtige energieën resulterend in zelfs meer Licht dat naar de Aarde gebracht wordt, en aldus zal het doorgaan totdat het de hoogste macht uitoefent. Niettemin, moeten wij een beroep op jullie doen om volledig het Licht te ondersteunen en jullie deel te doen om te verzekeren dat het wijd en zijd verspreid wordt. Houd altijd jullie focus op jullie doel en raak niet angstig ongeacht van wat er rondom jullie heen gebeurt.

Houd in gedachten dat jullie gedurende eonen van tijd gewerkt hebben, het leven in de lagere dimensie ervarend, wetende dat jullie uiteindelijk de kans zouden hebben om weer omhoog te rijzen. Die tijd is nu en wij vertrouwen op de Lichtwerkers om te helpen de nieuwe energieën in het bestaan te brengen. Jullie zullen zeker in staat zijn om veel sneller vooruitgang te boeken nu dat de Illuminatie hun macht ernstig gereduceerd hebben gehad. Aldus zoveel dat zij niet langer met hun plan kunnen slagen om de bevolking van de Aarde te controleren, en hun status te reduceren naar een status van slaven te zijn. Dus jullie kunnen je gang gaan met jullie plan voor dit leven, wetende dat jullie een fantastische kans hebben om te slagen.

Weldra zullen jullie in staat zijn om Galactische Wezens te identificeren die op de Aarde incarneerden door hun acties en woorden. Zij zullen meer buitenwaarts worden met hun werk, wetende dat het naar verhouding veilig is om herkend te worden voor wat zij representeren. Wanneer Lichtwerkers samenkomen neemt hun kracht/macht in tweevoud of meer toe, en zij presenteren een fantastische groep die doorgaat de gehele tijd te groeien. Jullie zullen jullie leiders onder hen gewaar worden die hun geavanceerde kennis met jullie zullen delen. Op hun beurt zullen zij ondersteund worden door Hogere Wezens die ook bijstand/profijt zullen geven van hun meest geavanceerde kennis. Dus jullie kunnen zien dat wanneer de zaken eenmaal beginnen te versnellen vooruitgangen in snelle opeenvolging plaats zullen vinden.

De Galaxy heeft gewacht op tekenen die aantonen dat de Aarde stijgende is, en dankzij jullie toewijding is het geaccepteerd dat een dergelijke vooruitgang bereikt werd en dat diens doorgaande succes gegarandeerd is. In het Grotere Plan gaat alles goed te werk, dus laat negatieve rapportages of acties op wat voor manier dan ook niet jullie vastberadenheid om met jullie werk te slagen beïnvloeden. Waar de dingen beïnvloed schijnen te zijn door negatieve acties, houd alsjeblieft in gedachten dat niet alles is zoals het aan de oppervlakte toeschijnt te zijn. Soms zijn karmische situaties het resultaat van acties van lang geleden. Neem eenvoudig in overweging dat noodzakelijke lessen geleerd worden die opgeruimd moeten worden, omdat zij niet voorwaarts gedragen kunnen worden. Het Nieuwe Tijdperk is een tijd van reiniging dat zal verzekeren dat alle lessen naar een afhandeling gebracht en afgerond zullen worden.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey
http://www.treeofthegoldenlight.com/

Vertaling: 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later