Rusland en China verenigen zich over de dreiging van Amerikaanse biowapens

0
Luister naar dit Artikel

De twee landen hebben beloofd samen te werken bij het aanpakken van de gevaren die voortkomen uit de ‘biologische activiteiten’ van het Pentagon.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De Russische en Chinese regeringen hebben in Peking een bijeenkomst tussen verschillende instanties gehouden om hun beoordelingen van biologische veiligheidsproblemen te delen en de bedreigingen aan te pakken die uitgaan van biowapens – vooral die welke naar verluidt door het Amerikaanse leger zijn ontwikkeld.

Moskou en Peking kwamen overeen om samen te werken bij het versterken van de Biologische en Toxische Wapens Conventie (BTWC), een verdrag ondertekend door 109 landen in 1972 om de ontwikkeling van deze onconventionele wapens te blokkeren, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag in een verklaring:
“De bijeenkomst bevestigde de eenheid van aanpak van Rusland en China op het gebied van de biologische veiligheid. In deze context werd bijzondere aandacht besteed aan de militaire en biologische activiteiten van de Verenigde Staten.

“Er werd gewezen op de noodzaak van verdere nauwe coördinatie en constructieve interactie, zowel in bilateraal formaat als op relevante multilaterale fora, voornamelijk binnen het raamwerk van het BTWC, de VN en de SCO [Shanghai Cooperation Organization].”
Rusland, China en veertien andere landen hebben in december een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin wordt opgeroepen tot versterking van het VN-toezicht op biologische en chemische wapens.

De verklaring luidde:

‘Ervan overtuigd dat een dergelijk gebruik in strijd zou zijn met het geweten van de mensheid, zijn wij vastbesloten elk gebruik van giftige chemicaliën, biologische agentia of gifstoffen als wapens door wie dan ook, waar dan ook en op elk moment, te veroordelen en degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijk gebruik ter verantwoording te roepen. ”
Moskou en Peking hebben herhaaldelijk aangedrongen op grotere transparantie van de VS en hun bondgenoten met betrekking tot hun militaire biologische activiteiten. Bij de gesprekken tussen de twee regeringen van woensdag werd “bijzondere aandacht” besteed aan de biowapenactiviteiten van het Pentagon, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Russische ambassade in Washington beschuldigde de VS vorig jaar van “grove schendingen” van het BTWC, waaronder illegaal onderzoek naar biowapens in laboratoria verspreid over de hele wereld. Washington streeft ernaar gevaarlijke biologische agentia en kunstmatige epidemieën te gebruiken om zijn belangen te behartigen, beweerde de ambassade.

De VS en hun NAVO-bondgenoten hebben vorig jaar hun veto uitgesproken over een VN-resolutie waarin werd opgeroepen tot een onderzoek naar de biolabs van Washington in Oekraïne. Sommige ‘onvoltooide’ biowapenprojecten zijn tijdens het conflict in Oekraïne naar Afrika verplaatst, zei het Russische ministerie van Defensie in november. Het ministerie beschuldigde Washington ervan Nigeriaanse burgers uit te buiten als ‘gratis klinische hulpbron’ en illegaal onderzoek te doen onder het voorwendsel van de volksgezondheid.

De bijeenkomsten van deze week in Peking omvatten donderdag ook gesprekken over veiligheidsbedreigingen in de ruimte.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei:

“De partijen wisselden hun beoordelingen uit van de huidige situatie op dit gebied. Ze benadrukten de noodzaak om de nauwe samenwerking en actieve gezamenlijke inspanningen voort te zetten om een wapenwedloop in de ruimte en de bewapening ervan te voorkomen.”

Bronnen: RT

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later