PERSOONLIJKE KOOLSTOF TEGOEDEN: TECHNOCRATISCHE AGENDA 2030 DENDERT VOORT

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

Persoonlijke koolstofrechten worden bevorderd in overeenstemming met de doelstellingen van Agenda 2030, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en de door de mens veroorzaakte hoax over klimaatverandering. Ik heb eerder over deze hoax geschreven, waar ik erop heb gewezen dat de mensheid inderdaad de planeet vervuilt, maar dat dergelijke vervuiling absoluut niets te maken heeft met kooldioxide of CO2, wat een levensgas is. Aangezien Operatie Coronavirus een natuurlijk gevolg is van de agenda van de Nieuwe Wereldorde (NWO) in het algemeen, is het te verwachten dat het patroon van misleiding andere oplichting en bedrog zou nabootsen die door de cabal worden gepromoot. Hier zijn veel voorbeelden van, maar hier zijn er 2: bekijk de overeenkomsten tussen COVID en 9/11 (waarvan de 20e verjaardag onlangs is verstreken), en tussen COVID en de door de mens veroorzaakte zwendel op het gebied van klimaatverandering. Dit artikel gaat in op het laatste, met name het specifieke gebied van persoonlijke koolstofemissierechten.

HET TECHNOCRATISCHE IDEE VAN KOOLSTOFKREDIETEN

Het idee van persoonlijke koolstofrechten en koolstofkredieten bestaat al heel lang en heeft zijn wortels in technocratie, die kan worden gedefinieerd als “een overheid of sociaal systeem gecontroleerd door technici, vooral wetenschappers en technische experts.” De technocraten willen een systeem opzetten waarin de energie-eenheid van de samenleving onder hun controle is, en dus zouden alle mensen, van nature afhankelijk van energie, ook onder hun controle komen. In zekere zin hebben we nu zo’n systeem, waar geld energie is en die vorm van energie onder controle staat van particuliere centrale banken. Maar koolstofkredieten gaan veel verder met het idee. Stel je een wereld voor waar alles wat mensen deden – eten, drinken, reizen, apparaten gebruiken, elektriciteit gebruiken op welke manier dan ook, zelfs ademen – allemaal gekoppeld was aan hun persoonlijke koolstofemissierechten. En stel je voor dat alle koolstofkredieten werden gecontroleerd en gedistribueerd door technocraten. Elke dissident kan dan gemakkelijk met een druk op de knop uit het systeem worden verwijderd, met verwoestende gevolgen in het echte leven.

STUDIE CONCLUDEERT DAT PERSOONLIJKE KOOLSTOFTOESLAGEN KUNNEN WORDEN GETEST IN KLIMAATBEWUSTE NATIES

Een studie in Nature getiteld Persoonlijke koolstofrechten herzien, gepubliceerd op 16 augustus 2021, analyseert hoe persoonlijke koolstofrechten kunnen worden gebruikt om klimaatdoelen te bereiken. Voor degenen die bekend zijn met de NWO-agenda, is ‘klimaatdoelen’ een Orwelliaanse term die zich in feite vertaalt naar het creëren van een kunstmatige limiet aan het menselijk energieverbruik (om het technocratische doel te bereiken) en het creëren van propaganda om mensen te laten denken dat ze op de een of andere manier de planeet sparen of het milieu helpen door daarin mee te gaan. Hier zijn een paar citaten uit het onderzoek:

“Hier bespreken we hoe persoonlijke koolstofrechten (PCA’s) een rol kunnen spelen bij het behalen van ambitieuze klimaatmitigatiedoelstellingen. We stellen dat recente vooruitgang in AI voor duurzame ontwikkeling, samen met de noodzaak van een koolstofarm herstel van de COVID-19-crisis, nieuwe kansen opent voor PCA’s. Verder presenteren we ontwerpprincipes gebaseerd op de Sustainable Development Goals voor de toekomstige adoptie van PCA’s. We concluderen dat PCA’s kunnen worden uitgeprobeerd in geselecteerde klimaatbewuste technologisch geavanceerde landen, rekening houdend met mogelijke problemen rond integratie in de huidige beleidsmix, privacykwesties en verdelingseffecten.”

Dit is ontworpen om elk klein detail van je leven te dicteren:

“de vergoeding zou ongeveer 40% van de energiegerelateerde koolstofemissies in landen met een hoog inkomen kunnen dekken, inclusief de koolstofemissies van individuen met betrekking tot reizen, ruimteverwarming, waterverwarming en elektriciteit. Het was de bedoeling dat bij elke betaling voor transportbrandstof, huisverwarmingsbrandstoffen en elektriciteitsrekeningen toeslagen zouden worden ingehouden op het persoonsgebonden budget. Mensen met een tekort zouden extra eenheden op de persoonlijke koolstofmarkt kunnen kopen van degenen met een overschot om te verkopen. Nieuwe, ambitieuzere PCA-voorstellen omvatten emissies voor de hele economie, waaronder voedsel, diensten en consumptiegerelateerde koolstofemissies.”

Dit volgende citaat laat de kat uit de zak. Het hele punt is dat persoonlijke CO2-toeslagen te maken hebben met gedragsverandering. Dit hele schema is een psychologische operatie die ontworpen is om je acties te veranderen. Ze willen dat je CO2-budgettering uitvoert, wat in wezen zou betekenen dat je obsessief wordt over al je handelingen! Er is nog een andere parallel met COVID, die mensen heeft aangemoedigd om obsessief te zijn over het aanraken van een oppervlak of het hebben van menselijke interactie:

“Voortbouwend op deze literatuur, worden PCA’s overwogen om koolstofemissiegerelateerde gedragsverandering te bewerkstelligen via drie onderling verbonden mechanismen: economisch, cognitief en sociaal. Net als bij een koolstofbelasting, een beleid waarmee het vaak wordt vergeleken, is het economische mechanisme van PCA’s bedoeld om de besluitvorming te beïnvloeden door in eerste instantie een zichtbare koolstofprijs toe te kennen aan de aankoop en het gebruik van op fossiele brandstoffen gebaseerde energie, en mogelijk ook tot verbruiksgerelateerde emissies in meer geavanceerde PCA-ontwerpen. Naast het economische mechanisme willen PCA’s echter het energie- en consumptiegedrag beïnvloeden door de zichtbaarheid van koolstof te vergroten, door het cognitieve bewustzijn van gebruikers over koolstof op te roepen in hun dagelijkse routines en door koolstofbudgettering aan te moedigen. Bovendien is het gemeenschappelijke doel van emissiereductie en de gelijke toewijzing van PCA’s per hoofd van de bevolking bedoeld om een ​​sociale norm van koolstofarm gedrag te creëren.”

HET WERKTE VOOR COVID, DUS WAAROM KAN HET NIET WERKEN VOOR KLIMAATVERANDERING?

Hier is weer hetzelfde thema, dat ongeveer zo gaat: het werkte voor COVID, dus waarom kan het niet werken voor klimaatverandering? Als de NWO-controllers mensen kunnen misleiden en massale angst kunnen verspreiden over een virus vergelijkbaar met de griep, waarom zouden we dan niet hetzelfde proberen over een denkbeeldige naderende koolstofapocalyps?

“Met name tijdens de COVID-19-pandemie zijn beperkingen voor individuen ter wille van de volksgezondheid en vormen van individuele verantwoordelijkheid die een jaar eerder ondenkbaar waren, door miljoenen mensen aangenomen. Mensen zijn daardoor misschien meer bereid om de tracking en beperkingen met betrekking tot PCA’s te accepteren om een ​​veiliger klimaat te bereiken en de vele andere voordelen (bijvoorbeeld verminderde luchtvervuiling en verbeterde volksgezondheid) die gepaard gaan met het aanpakken van de klimaatcrisis. Andere lessen die kunnen worden getrokken, hebben betrekking op de publieke acceptatie in sommige landen van extra toezicht en controle in ruil voor meer veiligheid. In veel landen speelden bijvoorbeeld mobiele apps die zijn ontworpen voor het volgen en opsporen van COVID-19-infecties een belangrijke rol bij het beperken van de verspreiding van de pandemie. De implementatie en het testen van dergelijke apps biedt technologische vooruitgang en inzichten voor het ontwerp van toekomstige apps voor het volgen van persoonlijke emissies.”

INTRODUCTIE VAN AI IN HET BESLUITVORMINGSPROCES

Herinner je je de griezelige Google-video The Selfish Ledger die een dystopische toekomst schetste waarin de besluitvorming werd overgegeven aan AI (Artificial Intelligence) in de ultieme daad van social engineering? Dat wordt hier ook gepromoot:

“Ten slotte belooft de vooruitgang in digitalisering en AI voor duurzame ontwikkeling de implementatiekosten en logistieke uitdagingen voor PCA’s te verminderen … Een steeds toenemend aantal besluitvormingstaken wordt gedelegeerd aan softwaresystemen, waardoor de presentatie van gerichte gepersonaliseerde informatie aan toekomstige gebruikers op hun emissiepatronen wordt geregeld. De nieuwste wetenschap over AI voor leren, inclusief het gebruik van virtuele agenten, zou kunnen helpen bij het verfijnen van het type informatie dat gebruikers wordt getoond om hun CO2-uitstoot te beheren en te verminderen. Voor de gebruiker kan al het bovenstaande worden verpakt in een gebruiksvriendelijke smartphone-app die informatie en advies op maat biedt over persoonlijke CO2-uitstoot en CO2-besparingen mogelijk maakt.”

PERSOONLIJKE KOOLSTOFTOESLAGEN:

Sommige oplichting en hoaxes hebben een injectie met nieuwe varianten nodig om het officiële angstverhaal levend te houden. We hebben nu ISIS-K (klinkt als een pak cornflakes) en de gevreesde Delta-variant en Mu-variant. Op een gegeven moment, na alle nieuwe varianten, vaccins, boosters en wat dan ook, zullen de NWO-controllers het misschien te moeilijk vinden om de schijn van een onmiddellijke dreiging vol te houden. Ze kunnen dan overgaan op de decennia-oude verzonnen dreiging van klimaatverandering en aandringen op persoonlijke koolstofemissierechten, steunend op COVID of andere propaganda. De details van de scam du jour kunnen veranderen, maar de patronen van manipulatie blijven hetzelfde. We moeten niet vergeten dat de oorlog tegen koolstof een oorlog tegen het leven is, aangezien we op koolstof gebaseerde wezens zijn die leven in een wereld van op koolstof gebaseerd leven. De onbetrouwbare of liever niet-bestaande wetenschap achter het officiële COVID-verhaal is dezelfde niet-bestaande wetenschap achter het door de mens veroorzaakte verhaal over klimaatverandering. Geef uw vrijheid en rechten niet op en doe uzelf niet te kort door uw gedrag te beperken tot een koolstofplan dat het milieu wil redden, terwijl het niets van dien aard doet.

Bronnen:

*https://thefreedomarticles.com/hijacked-environmental-movement/

*https://thefreedomarticles.com/9-11-covid-similarities-16-glaring-parallels/

*https://thefreedomarticles.com/eerie-similarities-between-coronavirus-and-climate-change-hoaxes/

*https://www.nature.com/articles/s41893-021-00756-w

*https://thefreedomarticles.com/10-reasons-sars-cov-2-imaginary-digital-theoretical-virus/

*https://thefreedomarticles.com/selfish-ledger-google-social-engineering/

Bedankt voor het doneren aan Worldunity.me

Worldunity.me wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving voort te zetten over alles wat er wordt verzwegen wereldwijd en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Worldunity.me is al 8 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dan kan dat via

Ideal, creditcard, Crypto Valuta of Paypal.

Comments are closed.

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster