Peer-reviewed hydroxychloroquine-studie vindt 84% minder ziekenhuisopnames bij vroeg behandelde poliklinische patiënten

0
Luister naar dit Artikel

‘Wat deze studie onderscheidt, is dat patiënten al heel vroeg de diagnose COVID-19 kregen in een poliklinische setting en dat alleen hoogrisicopatiënten in een vroeg stadium werden behandeld’


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Een peer-reviewed onderzoek waarin de effectiviteit van een drievoudige medicijncocktail, waaronder hydroxychloroquine, werd geanalyseerd bij de behandeling van COVID-19-patiënten, vond dat de behandeling effectief was en dat het ziekenhuisopnames en sterftecijfers voor degenen in de behandelde groep aanzienlijk verminderde.

De studie, geschreven door de controversiële Dr. Vladimir Zelenko in samenwerking met twee Duitse artsen, werd geaccepteerd voor collegiale toetsing en zal worden gepubliceerd in het decembernummer van het International Journal of Antimicrobial Agents. Een online-only versie van de studie werd op 26 oktober gepubliceerd.

Dr. Zelenko en team, Drs. Roland Derwand en Martin Scholz, probeerden de uitkomsten te beschrijven van hoogrisicopatiënten met laboratoriumbevestigde gevallen van COVID-19 die een vroege behandeling kregen met zink, een lage dosis hydroxychloroquine en azithromycine. In totaal kregen 141 gediagnosticeerde COVID-19-patiënten de drievoudige behandeling gedurende een periode van vijf dagen voorgeschreven. Ze werden vergeleken met een controlegroep van 377 bevestigde COVID-19-patiënten die de behandeling niet kregen.

Facebook heeft ons een schaduwban gegeven. Klik hier om ons te volgen op Telegram zodat u dagelijks onze nieuwste artikelen te zien krijgt!

Uit de studie bleek dat behandelde patiënten 84% minder kans hadden om in het ziekenhuis te worden opgenomen dan onbehandelde patiënten. Van de 141 behandelde patiënten werden er vier in het ziekenhuis opgenomen, wat significant minder was dan 58 van de 377 onbehandelde patiënten die naar het ziekenhuis werden gestuurd. Bovendien was het sterftecijfer voor behandelde patiënten lager. Slechts één patiënt in de behandelde groep stierf tegenover 13 patiënten in de onbehandelde groep. De patiënt die stierf had een voorgeschiedenis van kanker en nam slechts één dagelijkse dosis van de drievoudige therapie vóór opname in het ziekenhuis.

Het anti-malariamedicijn hydroxychloroquine is onderwerp van intens publiek debat geweest nadat president Donald Trump het in maart, net na het uitbreken van de pandemie, verdedigde als een mogelijke “game changer”. Uit eerdere onderzoeken die in april en mei werden uitgevoerd, bleek dat het medicijn geen positieve invloed had op patiënten. Een andere studie die in Lancet werd gepubliceerd, beweerde dat het medicijn voor sommige patiënten gevaarlijk zou kunnen zijn, maar werd later door de auteurs ingetrokken. Een meer recente studie gepubliceerd in november wees uit dat patiënten die werden behandeld met hydroxychloroquine geen tekenen vertoonden van een significante verbetering van de “klinische status” vergeleken met degenen die een placebo kregen.

Zelenko en zijn co-auteurs beweren dat hun onderzoek zich onderscheidt van andere onderzoeken die gemengde of negatieve resultaten voor hydroxychloroquine hebben laten zien door zich te concentreren op poliklinische patiënten die in een vroeg stadium van de ziekte worden behandeld.

“Alle onderzoeken die HCQ gebruikten met nogal tegenstrijdige resultaten, waren uitgevoerd bij in het ziekenhuis opgenomen en vaak ziekere patiënten”, merkt de studie op. Bovendien richt deze studie zich op het gebruik van hydroxychloroquine in combinatie met zink en azithromycine, waar andere studies mogelijk de effectiviteit van hydroxychloroquine op zichzelf hebben geanalyseerd.

“Wat deze studie onderscheidt, is dat patiënten al heel vroeg de diagnose COVID-19 kregen in een poliklinische setting, en dat alleen patiënten met een hoog risico in een vroeg stadium werden behandeld”, zei Derwand in een persbericht over de studie.

“Het is jammer dat veel van de berichtgeving in de media over hydroxychloroquine negatief is geweest. Deze drie medicijnen zijn betaalbaar, verkrijgbaar in pilvorm en werken in synergie tegen COVID-19”, aldus Zelenko. “De belangrijkste rol van Hydroxychloroquine is om zink de cel binnen te laten en de voortplanting van het virus te remmen. En azithromycine voorkomt secundaire bacteriële infectie in de longen en vermindert het risico op longcomplicaties.”

“Dit is de eerste studie met COVID-19 poliklinische patiënten die laat zien hoe een eenvoudig uit te voeren poliklinische risicostratificatie snelle behandelbeslissingen mogelijk maakt kort na het begin van de symptomen”, voegde Scholz eraan toe. “De goed verdragen 5-daagse tripeltherapie resulteerde in een significant lager aantal ziekenhuisopnames en minder dodelijke slachtoffers zonder gemelde cardiale bijwerkingen in vergelijking met relevante openbare referentiegegevens van onbehandelde patiënten. De omvang van de resultaten kan de relevantie van vroeg gebruik aanzienlijk verhogen, laaggedoseerde hydroxychloroquine, vooral in combinatie met zink. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om het lopende pandemische responsbeleid en toekomstige klinische onderzoeken te informeren. ”

Bronnen: The Blaze

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later