Pastoor Chuck Baldwin onthuld georganiseerde religies vuile geheim.

0
Luister naar dit Artikel

*Vind je het belangrijk wat wij doen? gooi dan een euro (of ander bedrag) in de fooienpot! Alleen met jouw steun kunnen we blijven doen wat we doen!

In 1954 liet Senator Lyndon Johnson een enorm groot bekentenis los over de Amerikaanse kerken.
Omdat hij het te idioot voor woorden vond dat de kerk en pastoors meewerkte aan de Liberal Agenda.
Dit is niet zoals het klinkt.
Dit zijn staatskerken waarbij kerkbezoekers massaal gehersenspoeld worden om staats-propaganda gewoon te promoten/
Hij kon gelukkig veel omdraaien met de wet aan zijn zijde.
Maar veel kerken waren erg blij met de belastingvoordeel en de invloed die ze kunnen uitoefenen op de regering.
Als ze de staats-propaganda niet zouden promoten zouden deze voordelen wegvallen.
Dus zo begon de strijd….

De pastoors van vandaag zijn bediendes van de staat geworden.
Ze blijven stil op politike discussies en hun mening gaat snel naar de staatspropaganda uit.
De pastoors buigen hun hoofd voor de overheid….het zijn net hun slaafs gehoorzame honden geworden zonder een eigen mening.

 

Dick Greb een lid van de Save-A-Patriot Fellowship in Westminster, Maryland, schreef:

“Many Americans find it disturbing that some of our churches today are little more than milquetoast corporations that fear our federal government more than the great I AM. Moreover, it can even be said that some preachers have the appearance of cringing, ‘politically correct’ cowards, rather than committed Godly men of fortitude with backbone, such as those we read of in the Bible.” (Source: Greb, Dick. “The 501(c)(3) Hallucination: A Bane to Liberty.” Reasonable Action Issue #244 Winter 2003.)

Helaas zullen veel mensen die in deze staatspropaganda kerken komen, als puntje bij paaltje komt zullen zij loyaal zijn aan deze staats-kerken.

Waar het op neerkomt?
Als de kerk voor abortus is, zullen ze dit promoten.
Vinden ze dat je die nieuwe belasting toch maar moet betalen? Dan zullen ze dat promoten.
En mensen zullen als lammeren op de slachtbank er gedachteloos achteraan lopen.

Is het voor die mensen zo moeilijk om hun eigen hersens te gebruiken?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y1Ayj7du590

Het andere ding is dat veel van deze kerken de vers Romeinen 13 verkeerd interpreteren.

Romeinen 13

1 Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2 Wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3 Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4 want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. 5 U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. 6 Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7 Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. 9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
11 U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. 12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Bron: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Romans+13&id18=1&l=nl&set=10

Het is een flinke lap tekst.
Maar het komt erop neer dat God de regels gemaakt heeft en ook de huidige regering.
Maar dan gaat die er wel vanuit dat de regering zichzelf aan de 10 geboden heeft.
Elk denkend mens heeft inmiddels wel in de gaten dat de regering zichzelf niet aan de 10 geboden houd.

De interpetatie hiervan is dat de huidige regering dus door god is uitgekozen.
Ik vraag mezelf dan af welke god……..of de duivel?
(Aangezien de kabal/nwo/inuminatie de duivel als hun god zien)
Hieronder versteld pastoor Baldwin alles over Romeinen 13.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Iacxujli53E

Bron: http://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/296/State-Owned-Churches-Are-Killing-America.aspx
Bron: www.infowars.com/state-run-churches-caught-red-handed/

 

 

 

Bedankt voor het doneren aan Worldunity.me

Worldunity.me wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken een donatie hebben gedaan. Uw financiële steun heeft ons geholpen om onze berichtgeving voort te zetten over alles wat er wordt verzwegen wereldwijd en ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Worldunity.me is al 8 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers zouden we u niet kunnen voorzien van eerlijk en accuraat nieuws en features over alles. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog geen donatie gedaan, maar wilt u dit wel doen, dan kan dat via

Ideal, creditcard, Crypto Valuta of Paypal.

Mijn oprecht gemeende excuses, dat ik u op deze brute wijze moet lastig vallen, het zijn barre tijden.

Waar de reguliere media zich gesteund weet door subsidies en advertentie inkomsten op hun websites en de wind in de zeilen heeft op de Big Tech social media en daardoor maximaal bereik, Hebben wij die mogelijkheden niet, maar alle kosten die het met zich meebrengt en zelfs meer hebben wij wel! Wij zijn daarvoor volkomen afhankelijk van de donaties van onze lezers,  wat in tijden van explosief stijgende kosten steeds moeilijker wordt, terwijl dat niet zo hoeft te zijn!

Onze websites krijgen dagelijks meer dan 200.000 bezoeken te verwerken dankzij onze lezers die onze artikelen liken en delen waar ze maar kunnen. Dat zijn miljoenen bezoekjes aan onze websites elke maand weer. Als al die bezoekers eenmalig een euro zouden doneren, waren we voorgoed klaar en konden alle pop ups en verwijzingen naar donaties van de sites af.

Helaas doneert minder dan 1% van deze bezoekers en daarom zijn zaken als deze pop up helaas noodzakelijk om dit onder uw aandacht te brengen. Alle beetjes helpen, we zijn dankbaar voor iedere eurocent en we kunnen op alle voorkomende manieren donaties accepteren om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Dus als u het enigszins kan missen:

Steun ons dan in de strijd tegen
censuur en cover-ups!

KLIK HIER OM TE DONEREN

 

Sluit Venster