Oproep aan onze volksvertegenwoordigers (Update)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Niburu vraagt onze volksvertegenwoordigers om hun verantwoordelijkheid te nemen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In dit artikel vinden jullie de brief zoals wij die maandag 23 mei naar onze minister-president en kamerleden hebben gestuurd.

Wij roepen iedereen op deze brief te kopiëren en hetzelfde te doen. Lokaal, regionaal of landelijk. Benader je volksvertegenwoordigers en vraag ze hun verantwoording te nemen.

Hieronder volgt de brief.

Geachte heer/mevrouw,

Ondanks dat het geen komkommertijd is, haalt het nieuws over de nieuwe gezondheid, vrije energie en het buitenaards contact momenteel veelvuldig de kranten, radio en televisie.

Op 18 maart 2008 hebben wij op verzoek reeds het Binnenhof en Mark Rutte bezocht. De fracties en kamerleden zijn sinds 2003 ingelicht over onder andere chemtrails, UMTS en Wi-Fi straling, de gevaren van vaccins en de gebeurtenissen rondom Groningen en het buitenaards contact wat daar en in de rest van het land heeft plaatsgevonden.

Na het vrijgeven van de FBI-files aangaande de gebeurtenissen in Roswell, Nieuw-Mexico is het nu wel duidelijk dat er contact heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. Wij verwachten dat er nu openheid wordt geboden. Niet op de laatste plaats omdat de technologieën die deze buitenaardse volkeren gebruiken potentieel bevrijdend kunnen zijn voor de mensheid. Denk hierbij aan vrije- of nulpuntenergie en legio toepassingen op het gebied van gezondheid. Bij Niburu zijn wij reeds bezig met deze onderwerpen en hebben al bijzondere resultaten behaald op deze gebieden.

Wij weten dat ook in Nederland de laatste jaren tienduizenden meldingen zijn gedaan van onbekende objecten in ons luchtruim en dat er vele malen melding is gemaakt van direct contact met buitenaardse volken.

Dit kunnen wij, mede door ons UFO-meldpunt, volledig bevestigen en wij vragen u dit serieus te nemen en met de hoogste prioriteit te onderzoeken.

Uw reguliere kanalen met betrekking tot het nieuws en de ontwikkelingen in Nederland en de wereld zijn ontoereikend gebleken waardoor u en uw voorgangers tientallen jaren verstoten zijn geweest van deze zeer belangrijke onderwerpen!

Aangezien wij volledig op de hoogte zijn en contact hebben met buitenaardse rassen sinds 2003 bieden wij bij deze onze kennis en expertise aan wat betreft bovengenoemde en vele andere onderwerpen.

Dit treft ons allen. Het is nu tijd om de waarheid te onthullen en uw verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen. Wij hopen dat U inziet dat de ontwikkelingen in de wereld naar een climax toeleiden en bieden onze vrijblijvende hulp aan om het volk goed en naar waarheid te informeren in deze roerige tijden.

Hoogachtend,

Redactie Niburu – www.niburu.nl – Onthullend & Bewustmakend nieuws.

Je kunt deze brief kopiëren

Update

Enkel het telefonische contact met de heer Van Raak van de SP heeft geleid tot een antwoord op de oproep aan onze volksvertegenwoordigers. Dit heeft ertoe geleid dat hij bij het maken van zijn initiatiefwet over klokkenluiders aan Niburu zal denken.

De initiatiefwet door de heer Van Raak van de SP moet enig soelaas gaan bieden en we onderhouden met hem contact om te zorgen dat de duizenden klokkenluiders in Nederland in de toekomst kunnen rekenen op rechtsbescherming. Hoewel wij het fijn vinden om te horen dat er bescherming zal komen voor klokkenluiders kunnen wij niet wachten op een initiatiefwet die waarschijnlijk pas over twee jaar van kracht zal zijn.

De overige mails die werden verstuurd vanaf Niburu bleken in vele gevallen niet aan te komen op ministeries of bij Tweede Kamerleden en op verstuurde brieven is niet gereageerd. Gebleken is dat we lang niet altijd gehoord worden door mensen die door het volk zijn verkozen tot vertegenwoordigers. Niburu zal daarom nieuwe stappen ondernemen om de nijpende situatie van de klokkenluiders in Nederland aan de kaak te stellen.

Door de vele mensen die langskomen op het hoofdkantoor van Niburu krijgen wij een beeld hoe in Nederland bijvoorbeeld wordt omgegaan met hoogbegaafde of nieuwetijdskinderen. De situatie is nog dermate schrijnend dat we per direct actie willen ondernemen.

Ook lezers, luisteraars en kijkers van Niburu hebben de oproep aan onze volksvertegenwoordigers verstuurd maar kregen geen reactie of een standaardbericht. Met andere woorden is er weinig tot niets met de oproep gedaan en wil men kennelijk liever de status quo hanteren. Wij weten echter hoe ernstig de situatie is en kunnen niet langer met lede ogen toekijken hoe in Nederland in de 21e eeuw nog middeleeuwse praktijken worden getolereerd.

Om het een en ander in beweging te zetten zijn wij per direct op zoek naar een advocaat die zich met dit vraagstuk en andere lopende zaken wil gaan bezighouden. Voelt u zich hiertoe geroepen dan kunt u een email sturen naar [email protected]

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later