OPGELET – Totalitaire chatcontrole van de EU

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Hoe de parasieten van de Europese Unie uw kinderen gebruiken om het scannen van uw hele smartphone te rechtvaardigen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Grotendeels onopgemerkt door het publiek, werkt de EU-commissie met de steun van Europese regeringen om de digitale privacy van correspondentie af te schaffen. Onder het voorwendsel van de bestrijding van kindermishandeling moet een verordening worden aangenomen die het voor aanbieders van allerlei soorten communicatiediensten verplicht om in communicatie-inhoud te zoeken naar afbeeldingen van kindermishandeling of pogingen van volwassenen om kinderen te benaderen (zogenaamde “grooming” ). Het probleem is: dit is het trojaanse paard dat elke encryptie van digitale communicatie en alle privacy overtreft.

WAT HET BETEKENT

De apparaten van gebruikers moeten mogelijk worden gescand op afbeeldingen van kindermisbruik als een overeenkomstig bevel wordt uitgevaardigd. Deze zogenaamde client-side scanning (CSS) houdt in dat het apparaat van de afzender zelf wordt gecontroleerd om te zien of een afbeelding van kindermishandeling kan worden verzonden voordat een bericht wordt verzonden. Bij een vermoedelijke treffer wordt dan automatisch een bericht gestuurd naar een controlecentrum, dat rechtshandhavingsinstanties bij de zaak kan betrekken.

Scannen aan de clientzijde brengt de vertrouwelijkheid van correspondentie in gevaar, die vroeger werd geleverd door end-to-end-codering voor communicatiediensten. Nu worden de gegevens doorzocht zonder enig vermoeden vóór versleuteling. Apple was van plan een vergelijkbare procedure op zijn apparaten te implementeren, ondanks het verzet van gerenommeerde IT-beveiligingsonderzoekers. De laatste concludeerde in een onderzoek dat client-side scanning een bedreiging vormt voor privacy, IT-beveiliging, vrijheid van meningsuiting en democratie in het algemeen.

Het huidige EU-ontwerp specificeert geen technische maatregelen die altijd moeten worden uitgevoerd. Het laat de handhaving van deze maatregelen over aan een nieuwe autoriteit die bij Europol zal worden gevestigd en bevelen zal kunnen geven aan individuele aanbieders. Met andere woorden, er zal een Europees politiecontrolecentrum worden opgericht met ruime bevoegdheden om in te grijpen in de vertrouwelijkheid van correspondentie.

DE PROBLEMEN MET AI

AI’s zullen automatisch berichten op uw apparaten scannen en vervolgens onafhankelijk strafrechtelijke aanklachten tegen u indienen. Dit is geen grap.

Tegelijkertijd zijn deze AI’s – op het moment van schrijven – zeer foutgevoelig. Het concept hierachter, “Neural Hashes“, is afkomstig van Apple en probeert logische vingerafdrukken van inhoud te bepalen en deze vervolgens te vergelijken met criminele inhoud.

In de praktijk is het al meermaals mogelijk geweest om het systeem in beide richtingen te manipuleren. Illegale inhoud kon minimaal zodanig worden gemanipuleerd dat de software de inhoud als onproblematisch beschouwde. Aan de andere kant is het ook mogelijk gebleken om volledig legale content zodanig te manipuleren dat de AI dacht dat het criminele content was. In feite is er ook een basisfoutenpercentage van 86%. Dus de foto’s van uw strandvakantie of uw kleinzoon die een bad neemt, kunnen op het bureau van Europol terechtkomen omdat uw mobiele telefoon denkt dat het pornografie is.

Dit opent de sluizen voor een hele nieuwe reeks van misbruik door veiligheidsautoriteiten. In het verleden hebben autoriteiten al misbruik gemaakt van verzamelde gegevens. Zo werden tijdens de pandemie gegevens van restaurants onrechtmatig misbruikt door de politie.

Burgerrechtenorganisaties zijn fel gekant tegen het huidige ontwerp, omdat het onverenigbaar is met de Europese grondrechten, encryptie achterhaald zou kunnen maken en de anonimiteit van internetgebruik in twijfel trekt. Zelfs kinderbeschermingsorganisaties, zoals de Duitse Vereniging voor Kinderbescherming, zijn van mening dat de voorgestelde chatcontrolemaatregelen overdreven zijn – waarschijnlijk omdat dit niet echt bedoeld is om het probleem van kindermishandeling aan te pakken.

Ongeacht hoe chatcontrole wordt geïmplementeerd, het is een ernstige schending van de mensenrechten. Net als bij andere voorgestelde wetten is de doelstelling om de verspreiding van afbeeldingen van kindermisbruik te beperken slechts een voorwendsel. In plaats daarvan is het doel om een ​​bewakingsapparaat te bouwen met uitbreidbare censuuropties.

Het uitbreiden van censuurtools nadat ze zijn gemaakt, is niets nieuws voor de Europese Unie: de uploadfilters die zijn geïntroduceerd als onderdeel van de EU-hervorming van het auteursrecht waren ook gepland als onderdeel van de TERREG-richtlijn om terroristische inhoud te filteren, maar faalden vanwege publieke oppositie.

POLITICISEREN VAN SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK OM HET RIJK TE BESCHERMEN TEGEN DISSIDENTEN

Het argument dat chatcontrole nodig is om kindermishandeling tegen te gaan, vergemakkelijkt de goedkeuring van deze schadelijke technologie, die anders niet afdwingbaar zou zijn. Gevallen uit Duitsland waarin onderzoekers producenten en distributeurs van afbeeldingen van kindermisbruik hebben geïdentificeerd en gearresteerd, maar geen poging hebben gedaan om de afbeeldingen zelf te verwijderen, ook al kunnen ze snel offline worden gehaald, wijzen er verder op dat de strijd tegen kindermisbruik slechts een voorwendsel is.

Systemen die zoeken naar afbeeldingen van kindermishandeling zijn vatbaar voor misbruik. Ze kunnen ook andere content detecteren, aangezien het technisch gezien geen verschil maakt of ze om politieke redenen zoeken naar afbeeldingen van kindermisbruik of ander ongewenst beeldmateriaal.

Gevallen waarin inhoud ten onrechte wordt geïdentificeerd als een hit, ook wel ‘false positives’ genoemd, vormen ook een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting. Systemen voor het screenen van inhoud zijn onvolmaakt en vatbaar voor manipulatie. Apple’s “NeuralHash”-systeem voor het herkennen van foto’s, dat controlesommen berekent van afbeeldingen die vervolgens kunnen worden vergeleken, is een voorbeeld. Bestaande software kan een afbeelding wijzigen zodat deze dezelfde controlesom heeft als een geheel andere afbeelding.

Bij het weergeven van kindermishandeling kan dit ertoe leiden dat onschuldige, legale beelden als hits worden geïdentificeerd en gerapporteerd. Dit is vooral tragisch omdat, in het geval van afbeeldingen van kindermishandeling, louter verdenking voldoende kan zijn om de reputatie en het leven van de beschuldigden te vernietigen. Bovendien zouden inlichtingendiensten met de nodige autoriteit afbeeldingen op de computers van doelwitten kunnen plaatsen of onschadelijke afbeeldingen manipuleren, zodat het verzenden ervan een rapport zou opleveren.

De verplichting om communicatie te controleren zou ook gevolgen hebben voor de overvloed aan open-source en gedecentraliseerde applicaties. Hoewel deze niet gemakkelijk te hacken zijn, zou de EU ze kunnen verbieden of blokkeren via netwerkblokkering. Distributeurs van dergelijke software kunnen zware straffen krijgen.

Bovendien is een dergelijk systeem in principe nutteloos tegen de georganiseerde misdaad. Tot op heden is er geen betrouwbaar onderzoek dat aantoont dat uitgebreide surveillance uiteindelijk criminaliteit voorkomt, omdat criminaliteit zich altijd anders gedraagt.

HOE RAAKT HET JOU?

  • Al uw chatgesprekken en e-mails worden automatisch doorzocht op verdachte inhoud. Niets wordt privé of vertrouwelijk gehouden. Er is geen gerechtelijk bevel of zelfs een eerste vermoeden nodig om uw berichten te doorzoeken. Het gebeurt constant automatisch.
  • Uw privé- of intieme foto’s kunnen worden bekeken door personeel en aannemers van internationale bedrijven en politieautoriteiten als een algoritme de inhoud van een bericht als verdacht classificeert. Uw privé-naaktfoto’s kunnen ook worden bekeken door mensen die u niet kent, in wiens handen uw foto’s niet veilig zijn.
  • Omdat tekstherkenningsfilters die op zoek zijn naar “kindermisbruik” vaak intieme chats, flirts en sexting markeren, kunnen ze worden gelezen door personeel en aannemers van internationale bedrijven en politie-instanties.
  • U kunt ten onrechte worden gerapporteerd en onderzocht voor het vermeend verspreiden van materiaal dat seksuele uitbuiting van kinderen bevat. Het is bijvoorbeeld bekend dat berichten- en chatcontrole-algoritmen perfect legale vakantiefoto’s van kinderen op een strand markeren. Volgens de Zwitserse federale politie is 86% van alle door machines gegenereerde rapporten ongeldig. In Duitsland is 40% van alle strafrechtelijke onderzoeksprocedures voor “kinderpornografie” gericht op minderjarigen.
  • Verwacht grote problemen tijdens uw volgende internationale reis. Machinaal gegenereerde rapporten over uw communicatie zijn mogelijk verzonden naar landen zonder gegevensprivacywetten, zoals de Verenigde Staten, met ongemakkelijke gevolgen.
  • Inlichtingendiensten en kwaadwillende hackers kunnen mogelijk meeluisteren met uw privégesprekken en e-mails. Als veilige codering wordt verwijderd om berichten te screenen, staat de deur open voor iedereen met de technische middelen om uw berichten te lezen – dit is niet beperkt tot alleen overheidsinstanties.

Dit is slechts het begin. Als de technologie voor berichten- en chatbeheer eenmaal is vastgesteld, is het eenvoudig om deze toe te passen op andere toepassingen. En wie kan garanderen dat deze strafmachines in de toekomst niet meer op onze smartphones en laptops worden gebruikt?

PARASITIEKE HYPOCRITES DIE SPORT MAKEN VAN KINDERLIJDEN

Het chatcontroleplan toont de hypocrisie van de heersende klasse aan: door kindermishandeling te gebruiken als voorwendsel voor het bouwen van een bewakings- en censuurinfrastructuur, maakt het opnieuw misbruik van slachtoffers van misbruik.

Geconfronteerd met enorme sociale ongelijkheid en stijgende voedsel- en energieprijzen als gevolg van het conflict in Oekraïne, wordt chatcontrole gepositioneerd als een instrument om verwachte weerstand en protesten met ondemocratische middelen te onderdrukken.

Na de introductie van deze chatcontrole zullen de systemen waarschijnlijk worden uitgebreid om afbeeldingen van politiegeweld, demonstraties of ongeoorloofde protesten, anti-regeringsideeën en zelfs satirische inhoud te detecteren en automatisch te rapporteren.

Bovendien onthullen de plannen de ware aard van de EU: deze organisatie, wiens missie de eenwording van het Europese continent is onder de vlag van vrijheid en democratie, ontwikkelt de bewakingstechnieken van een dictatuur. De Europese Unie is een communistische confederatie van staten die haar lidstaten bijstaat bij het opleggen van antidemocratische maatregelen.

De kwestie met de systematische afschaffing van digitale vrijheden is complexer. Zelfs als de systemen tegenwoordig “slechts” voor relatief “goede” doeleinden worden gebruikt, zullen ze voor onbepaalde tijd blijven bestaan. Net als de gegevens zelf. Mensen moeten begrijpen dat de NSA of andere inlichtingendiensten elke byte aan gegevens hebben bewaard die ze te pakken konden krijgen. Het is niet zo dat de Simpsons een enorme zaal van federale agenten hebben geportretteerd die in realtime naar je gesprekken luisteren. Uw gegevens worden onderschept en ofwel onmiddellijk gescand of opgeslagen om later te worden gescand of wanneer de batch gegevens door geautomatiseerde processen moet worden gescand. Elke dag van je leven zit je in een database te wachten om bekeken te worden.

De verwerving door de Taliban van biometrische gegevens van het Amerikaanse leger zou het probleem voor iedereen duidelijk moeten maken: veilige gegevens bestaan ​​niet. Als er gegevens beschikbaar zijn, wordt er altijd misbruik van gemaakt.

Bronnen: alilybit.substack.com

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later