Onze toekomst…

1
Luister naar dit Artikel

Beste lezers,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Vandaag op deze tweede kerstdag(Nu ja nu nog nacht) wil ik het eens over wat anders hebben. Vandaag geen vertaalde stukjes maar iets wat mijzelf al maanden bezig houdt en dat is het inmiddels veelbesproken basisinkomen.

Het concept van een basisinkomen is binnen alternatieve kringen geen vreemde het was immers al een van de speerpunten bij de SOPN tijdens de tweede kamer verkiezingen. Dat de SOPN het niet heeft gehaald lag niet aan dat basisinkomen, maar meer aan hun andere programmapunten en de personen die ze op sleutel posities hadden gezet, maar goed dat is een heel ander onderwerp voor een andere keer. Goed, basisinkomen dus, daar wil ik het eens met u allen over hebben.

Het basisinkomen is in mijn beleving een onontkoombare ontwikkeling binnen onze samenleving. Laten we wel wezen, in een maatschappij waarbij er meer werkzoekenden zijn dan banen en waarbij steeds meer banen worden weg geautomatiseerd zullen er steeds meer mensen aan de zijlijn staan tot op het punt dat er meer werklozen zijn dan werkenden, dat is een feit en iets waar we nu al rekening mee moeten gaan houden.

Het basisinkomen is hierbij in mijn beleving de hoeksteen van onze toekomstige samenleving en op zich is dat een goede ontwikkeling maar er kleven zeer zeker ook gevaren aan. laten we daarom al deze zaken maar eens op een rijtje zetten.

Voordelen van een basisinkomen

Zoals de term al aangeeft is een basisinkomen bedoeld om de kern behoeften van de mens af te dekken. Zaken als een dak boven het hoofd, gas en elektra en voedsel en kleding. In mijn beleving is het zo dat wanneer er van een basisinkomen gespaard kan worden, deze te hoog is. Het is de basis en ook niet meer dan dat. Een basisinkomen is geen gratis lunch het is een noodzaak en moet dus ook als dusdanig worden beschouwd en indien zo ingezet zorgt een basisinkomen voor:

 •  Gelijkheid in de samenleving 
  Omdat niemand meer onder een brug hoeft te slapen want de essentiële kosten zijn gedekt, huisuitzettingen behoren vrijwel tot het verleden en iedereen heeft voldoende geld om te eten. Hierdoor zullen stress, dakloos zijn en ook criminaliteit sterk afnemen.
 • Rust in de samenleving
  Omdat iedereen ongeacht zijn of haar status in de maatschappij in zijn of haar (basis)behoeften kan voorzien is er minder onvrede, stress en andere ongemakken waar we in de hedendaagse samenleving mee te maken hebben. In dat opzicht is de introductie van een basisinkomen een stap opwaarts in de evolutie van wat wij beschaving noemen.
 • Einde van de bureaucratie
  Met het afschaffen van alle overige uitkeringen en met name de handhaving ervan kunnen er zoveel instanties worden opgeheven dat alleen de besparing die dat oplevert een basisinkomen zou kunnen bekostigen, want ondanks wat onze huidige overheid u wijs wil maken zitten de kosten niet in de uitkeringen maar in de administratie en handhaving er omheen.
 • Werk voor iedereen
  Door de introductie van een basis inkomen zal iedereen in staat zijn minder te gaan werken en deze uren komen beschikbaar voor werklozen die ook extra inkomen wensen, of gewoon een nuttige bijdrage willen leveren aan de samenleving.

Bovenstaande voordelen zouden in mijn beleving al meer dan voldoende moeten zijn om eens serieus te kijken naar de mogelijkheden voor de invoering van een basisinkomen, maar dat wordt duidelijk niet gedaan daar de huidige lichting van volks verlakkers, ik bedoel volksvertegenwoordigers daar niet aan wil en daar is uiteraard ook een goede reden voor want met de introductie van een basisinkomen valt hun pressiemiddel geld volledig weg. Kortom, met de introductie van een basisinkomen verliest de roverheid haar grip op u en mij, de burger.

De gevaren van een basisinkomen

Hoe mooi het ook klinkt, het invoeren van een basisinkomen is niet zonder gevaar. Het beste bewijs hiervoor kunt u nu al zien in onze huidige samenleving waar werklozen worden ingezet in full time banen met behoud van uitkering onder het motto iets terugdoen voor de samenleving. Dit is uiteraard een wassen neus want los van het feit dat deze “werklozen” gewoon in hun arbeidsjaren hebben betaald voor de uitkering die ze nu ontvangen is hier gewoon sprake van verkapte slavernij want nog los van het schamele schijntje dat de uitkering oplevert hebben dergelijke werknemers geen rechten, bouwen ze geen pensioen op en kan de overheid(en doet dit ook) naar believen de uitkering stop zetten wanneer het gedrag van de werkslaaf hen niet welgevallig is. Hier hebben we gelijk ook het grote gevaar van een basisinkomen te pakken.

Een basisinkomen ingevoerd door een overheid zoals wij die nu kennen is riskant. Het zal u opgevallen zijn dat ik het basisinkomen noem in plaats van onvoorwaardelijk basisinkomen en dat is bewust, want ik realiseer me dat hoewel een basisinkomen voor iedereen moet zijn er van een onvoorwaardelijk basisinkomen geen sprake kan zijn zolang de wereld om ons heen is zoals deze is. Met een huidig Europa zou de kans op misbruik van een basisinkomen te groot zijn en binnen de kortste keren een dergelijk inkomen onbetaalbaar maken doordat inwoners van andere EU lidstaten zich hier komen vestigen puur om een basisinkomen te bemachtigen. Om dat te voorkomen zou het alleen voor Nederlandse staatsburgers moeten gelden maar dan is het dus al geen onvoorwaardelijk basisinkomen meer. Het eerste gevaar voor een basisinkomen is dus misbruik wat weer handhaving met zich meebrengt en de bijbehorende  kosten. Dat kan men dus ondervangen door toch enkele basis voorwaarden te stellen maar dat zet de deur weer open naar meer, en dat brengt ons bij het grootste gevaar, namelijk de afhankelijkheid van de uitkerende instantie.

Laten we wel wezen, in het huidige concept voor de introductie en gebruik van een basisinkomen betekend het vrijheid voor de burger, die door  dit inkomen zijn vaste lasten en basis behoeften gedekt ziet. Het lost alle bovenstaande maatschappelijke problemen op, maar er is niet veel voor nodig om dit inkomen te veranderen in een wapen voor de staat. Het gevaar is dus de afhankelijkheid die het creëert. Het is dus uitermate belangrijk erop toe te zien dat een basisinkomen goed wordt ingevoerd en als dusdanig stevig wordt verankert in de wet om de rechten van de burger veilig te stellen. Zou u het aan de huidige politieke partijen toevertrouwen? Ik niet.

Mythes en misstanden omtrent het basisinkomen

Nee zeggers tegen een basisinkomen hebben nogal wat pijlen op hun boog om aan te voeren waarom een basisinkomen niet zou kunnen. Hieronder volgen de meest voorkomende:

 • Een basisinkomen is onbetaalbaar
  Dit is totale ongefundeerde onzin, gedreven door onderbuikgevoelens, daar een basisinkomen zoals besproken in dit artikel volledig kan worden bekostigd door het wegvallen van de bureaucratie die nu nodig is voor administratie en handhaving van het huidige uitkeringsstelsel. Sterker nog er blijft dan geld over om te investeren in andere zaken als zorg en onderwijs. De kosten van de huidige uitkeringen zitten ook niet in de uitkeringen zelf maar in de rompslomp er omheen.
 • Met een basisinkomen wil niemand nog werken
  Ook deze stelling is niet correct. Bij de invoering van een basisinkomen wordt het werkloosheidsprobleem juist opgelost. Doordat mensen minder kunnen gaan werken kunnen anderen die uren oppikken en zo heeft iedereen werk maar minder uren. Wel is het zo dat onpopulaire baantjes minder gewild zullen worden waardoor de beloning voor werk mogelijk kan veranderen. Zou zou het loon van een manager of administratief medewerker omlaag kunnen gaan maar dat van een putjes schepper of vuilnisman sterk omhoog. Het zorgt uiteindelijk voor een meer eerlijke verdeling van de beloning naar prestatie. Ook dat is marktwerking maar dan in positieve zin. Ook zouden lonen structureel omlaag kunnen omdat ze niet meer nodig zijn om te (over)leven. Wat ons weer concurrerend maakt met de zogeheten lage lonen landen.
 • Door de invoering van een basisinkomen is geld straks niets meer waard
  Ook dit is een drogreden gevoed door ongefundeerde onderbuikgevoelens daar een basisinkomen, hoewel voor iedereen wel degelijk wordt bekostigt door de maatschappij als geheel. Het komt uit belastingen zoals BTW en inkomsten belasting en met evenveel gewerkte uren alleen door meer mensen blijven de belasting inkomsten ook nagenoeg gelijk. Ze zouden zelfs omlaag kunnen vanwege de daling in zorgkosten en criminaliteit die de invoering van een basisinkomen veroorzaakt. Dat er een hogere inflatie zou ontstaan is dan ook totale onzin.

Hier heeft u het dan, mijn ideeën over een basisinkomen, het belang ervan en de valkuilen. Ik ben er van overtuigd dat met de huidige ontwikkelingen zowel technologisch als maatschappelijk een basisinkomen onontkoombaar is, en dat is een goede zaak. Echter dienen we wel waakzaam te zijn omtrent hoe het wordt ingevoerd en door wie…

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later