Nulpuntenergie en Gezondheid

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Opmerkelijke verbeteringen op scholen zijn er bereikt met behulp van nulpuntenergie technieken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Eindelijk hebben wij kunnen aantonen, dat door het toepassen van nulpunt technieken de leerresultaten, de (werk)sfeer en de gezondheid op scholen opvallend positief kunnen worden beïnvloed.

Zie ook artikel in Frontier februari/maart: Leraar…. ik blijf nog een jaartje, wat een fijne sfeer is er nu.

Zo is het aantal kinderen, dat door hun gedrag wekelijks op het matje moest komen, opvallend gedaald. Dit was wel het meest duidelijke voorbeeld, dat het zogenoemde bio-saneren voor scholen effectief heeft gewerkt. Gun ook uw (klein)kinderen een gezonde schoolomgeving.

We kunnen ervoor zorgen dat de flow van ‘chi’, zoals de Chinezen dat omschrijven, weer op gang kan komen. Nulpuntenergie of levensenergie.

In de natuur bevinden zich harmonische plekken, bijvoorbeeld krachtplaatsen maar ook geopathische plaatsen, bijvoorbeeld kruisingen van wateraders en breuklijnen. Dit is een natuurlijk gegeven, het is goed noch slecht. Want wat voor de ene soort slecht is, blijkt voor een ander soort weer goed te zijn.

Het is niet mogelijk om de ethiek buiten beschouwing te laten als wij het over ‘energie’ hebben. Er bestaat het goede, zeg het Ene wat zich kenmerkt door harmonie (orde), en het kwade wat zich onder andere manifesteert door de entiteiten problematiek en chaos veroorzaakt.

Door de menselijke keuzes kan één van de twee de overhand krijgen, want wij creëren onze wereld. Dat exogene factoren zoals technische stralingen een effect op vrijwel alle onderzochte organismen hebben is thans algemeen bekend. Deze stralingen zijn chaotisch van aard om de simpele reden dat ze niet harmonisch zijn.

Chaotische energieën veroorzaken een onbalans in het auraveld en specifieker beïnvloeden ze het chakrasysteem van mens, dier en materie op bijvoorbeeld scholen. De hierdoor ontstane pathologie is duidelijk te meten in gebouwen. De eerste chakra’s die worden aangetast zijn de eerste twee basischakra’s, welke elementair zijn voor onze balans. Zonder het goed stromen van deze chakra’s is balans, dus harmonie, onmogelijk. Het bewijs hiervan is duidelijk zichtbaar in het gedrag van bijvoorbeeld kinderen op school.

Door het harmoniseren van exogene invloeden zoals elektropathische en geopatische energieën, het aanpakken van de entiteiten problematiek en informeren over nulpuntenergie, wordt een orde gerecreëerd die weldadig is voor iedereen binnen het gebouw. Dit drukt zich door de tijd heen uit in een gedragsverandering.

Maar hoe gaat dat bio-saneren in de praktijk, zult u zich dan afvragen. De sensitieve ‘bio-saneerder’ onderzoekt de gehele school en controleert de kwaliteit van de energie. In de praktijk blijkt dat alles wat met geopathie/spanning/stroom te maken heeft, een negatieve invloed heeft op de natuur, mensen, dieren, maar ook de materie.

Vooral met de invoering van de draadloze systemen is de ‘elektrostress’ behoorlijk belastend geworden voor onze gezondheid. Degenen die teveel worden blootgesteld aan deze invloeden, en dat zijn er velen, gaan dit vaak ondervinden door allerlei vreemde klachten. En dat geldt natuurlijk óók voor onze kinderen op school, vandaar ons streven naar een gezonde leeromgeving voor een optimaal effect.

Water speelt een grote rol bij onze gezondheid daar water het vermogen heeft veel informatie op clusterniveau op te slaan. Met het bio-saneren van scholen wordt hiervan ook gebruik gemaakt door de waterleidingen met een speciale spoelentechniek te omwikkelen.

De gezondheid op scholen staat al lang in onze belangstelling, maar er wordt helaas nog weinig aan gedaan. Overheden willen daar (nog) geen geld voor vrijmaken. En begrijpt men het grote spel dat gespeeld wordt, dan begrijpt men ook wel waarom. Het gaat om de strijd van macht, belangen en ego. Zorg dat uw (klein)kinderen in een gezonde sfeer kunnen opgroeien. Deze nieuwetijdskinderen zullen u er later dankbaar voor zijn.

Schenk een bedrag aan de school van uw (klein)kinderen, wij regelen dan de uitvoering. Gevraagd: leerkrachten die mee willen helpen hun school naar een betere (werk)sfeer te brengen. Misschien is een (gesubsidieerd) studieproject een mogelijkheid om dit verwezenlijken. Door de kinderen in deze ‘lichtsfeer’ met liefde te omringen, zal dat tot een bewuster en blijer kind leiden.

Door Frank Bonte – woonbioloog, research ZPE

Bron: Nulpuntenergie.net

Verwant artikel: Risico’s straling mobiele telefoons erkend door Europese leiders

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later