Nieuws licht een tipje van de sluier op: Gastmoeder ontkent doodschudden baby, maar er is wel een vermoeden tussen interne schade van de baby en vacsinatie.

0
Luister naar dit Artikel

Ik stond stomverbaasd naar de radio te luisteren toen ik het volgende artikel hoorde langskomen op de MSM.
De MSM begint steeds meer dingen door te laten lekken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


BREDA – 

De 42-jarige gastmoeder uit Oosterhout die wordt beschuldigd van doodslag op een baby van vier maanden, ontkent dat ze het jongetje dood heeft geschud. Zij en haar advocaat Barry van der Luijtgaarden hebben de hulp ingeschakeld van Jannes Koetsier. Deze huisarts vindt dat in strafzaken te snel de conclusie wordt getrokken dat sprake is van het ‘shaken baby syndrome’.

Men verder word in dit artikel besproken dat er een verband kan zijn tussen de interne schaden door het schudden EN de vaccinatie.
De huisarts vind de term ‘shaken baby syndrome’ ook te snel geroepen.

Het artikel gaat verder.

janneskoetsier
Jannes Koetsier

Het jongetje overleed in juni 2013, een week nadat de gastmoeder geweld tegen de baby zou hebben gebruikt. Dat er geweld is gebruikt, blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit een rapportage van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Ook Koetsier heeft onderzoek gedaan naar de kwestie. Hij sluit niet uit dat er een verband is tussen het (inwendige) letsel dat is gevonden en de vaccinatie die de baby kort ervoor had gehad.
Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/23620577/__Vrouw_ontkent_rol_dood_baby__.html

Dit is het langzaam aan doorlekken dat vaccinaties helemaal niet goed zijn.
Maar ja, aangezien het krant zwaar gecensureerd word en sommige nieuws-schrijvers toch last van hun geweten beginnen te krijgen, zoeken ze andere manieren om toch stiekem informatie te lekken.

 

WantToKnow.nl

Kindermishandeling: dekmantel voor vaccinschade!?

x

shaken baby syndrom

Baby’s die huilen, dreinen van pijn, van ergernis. Kan het zijn dat er met de baby’s niets mis was, maar wel met het vaccin dat ze in hun lijfjes kregen? Dat dezelfde pijn aan de basis ligt van de oorzaak die een verkeerde diagnose toebedeeld kreeg. Of anders gezegd: kan het zijn dat de hersenen van een baby het heel zwaar te verduren krijgen door een vaccinatie, zodanig dat er een diagnose van ‘kindermishandeling’ wordt gesteld..?

Kijk naar de officiële folders, zoals hierboven, die ervan uitgaan, dat een kindje ‘door elkaar’ wordt geschud. Kijk eens op google onder ‘SBS’ of ‘Shaken Baby Syndrom’ en vraag jezelf eens af, hoeveel ouders daadwerkelijk een baby’tje zo door elkaar zouden schudden als de plaatjes willen doen geloven..!

jannes koetsier SBS tweetOok in Nederland zijn jonge ouders gearresteerd op verdenking van kindermishandeling. De huisarts en medisch adviseur Dr. Jannes Koetsier, heeft menigmaal dit soort jonge ouders geholpen met hun verdediging tegen, hou je vast, ‘ontzetting uit de ouderlijke macht wegens kindermishandeling’..!

Kijk naar zijn Tweet van eind November 2012.. Waarom is dit soort informatie niet gewoon eens te zien bij de winterslaap-lijken-te-houden heren van Pauw & Witteman..? Doordat Jannes Koetsier in staat was, aan de hand van nota bene de bijsluiters van de vaccins, aan te tonen dat het vaccin, wat de betreffende baby kort voor de ernstige hersenaandoening had toegediend gekregen, óók en mogelijk zelfs zeer waarschijnlijk de oorzaak kon zijn van de aandoening, werden de ouders in ere hersteld..!

Wat is hier aan de hand? Een enorme onthulling over vaccinatieschade aan hersenen die bedekt wordt met een valse dekmantel. Namelijk met de beschuldiging dat de ouders van het baby’tje verantwoordelijk zouden zijn voor de kindermishandeling, die als officiële diagnose wordt gesteld..!? Hier het hele verhaal achter deze kille onthulling.

* * *

x

‘Shaken baby syndrom’ een dekmantel..?!

x

Bij kinderen met hersen-beschadigingen door vaccins..!

2013 © Natural News (origineel HIER)

2013 © vertaling Frank Bleeker

x

Kindermishandeling komt in vele vormen voor en kan leiden tot ernstige en blijvende gezondheidsproblemen, zoals Shaken Baby Syndroom (SBS). Dit betreft schade aan de hersenen, die meestal wordt aangetroffen bij kinderen die jonger zijn dan een jaar. Maar de oorzaak van dergelijk misbruik is niet altijd een fysiek trauma, zoals veel deskundigen beweren.

SBS moeder boosKinderartsen, artsen en gezondheidsambtenaren van de overheid misbruiken kinderen regelmatig door ze te injecteren met giftige vaccins, die vaak de werkelijke oorzaak zijn van SBS en andere aan hersenschade gerelateerde aandoeningen. Ouders en voogden wordt vaak onterecht verweten dat zij deze fysieke mishandeling veroorzaken.

Het is geen onderwerp waar de mainstream media graag over spreken, of dat de mainstream gezondheidsautoriteiten waarschijnlijk ooit toe zullen geven, maar vaccin-geïnduceerde schade aan de hersenen is in de huidige samenleving wijd verspreid, in het bijzonder als een toenemend aantal vaccins wordt toegevoegd aan het vaccinatieschema van kinderen. En op basis van het beschikbare bewijs, evenals de uitkomst van vele jaren langdurig onderzoek naar deze materie door prominente waarheidszoekers, blijkt SBS in het bijzonder, vaak niets anders te zijn dan een schijnreden voor schade aan de hersenen, die veroorzaakt wodt door injecties met vaccins.

SBS, een handige dekmantel voor vaccin-geïnduceerd hersenletsel..
Het begrip SBS als een legitieme, trauma-geïnduceerde vorm van hersenbeschadiging, werd voor het eerst ‘populair’ in de jaren ’70, toen werd verondersteld dat baby’s met ernstige hersenbeschadigingen, die niet direct konden worden gekoppeld aan externe tekenen van schedeltrauma, door een mens hardhandig door elkaar moesten zijn geschud. Lichamelijke kindermishandeling[1] werd in feite beschouwd als de enige oorzaak van SBS, en uiteindelijk werd dit in feite de enige aanvaarde diagnose wanneer men te maken kreeg met onverklaarbare vormen van hersenbeschadiging die bij kinderen werden waargenomen..!

Naarmate de tijd verstreek, begonnen degenen die aandacht besteedden aan deze zaak, een merkwaardig patroon te ontdekken met betrekking tot SBS en de relatie tot vaccinaties[2]. Bij veel kinderen die zich normaal ontwikkelden en, voordat zij vaccins toegediend kregen, een gezonde groei vertoonden, stopte bijvoorbeeld plotseling de ontwikkelingsgang en hun gezondheid begon daadwerkelijk te verslechteren. En meestal na de tweede en derde ronde van injecties, begonnen sommige kinderen symptomen te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de symptomen die vaak in verband gebracht worden met SBS.

LOUISE WOODWARD GOOD WHITFIELD-SHARP

Multi-valente vaccins direct in verband gebracht met het veroorzaken van SBS
In een rapport dat in 1998 gepubliceerd werd in een nummer van Nexus Magazine, schreef Dr. Viera Scheibner, Ph.D., uitgebreid over het verband tussen SBS en vaccins. Door haar onderzoek ontdekte Dr. Scheibner dat vooral multivalente vaccins, die antigenen bevatten voor twee of meer ziekten en niet alleen een antigeen voor één bepaalde ziekte, sterk in verband gebracht werden met het veroorzaken van encefalitis (ontsteking van hersenweefsel) en andere vormen van hersenbeschadiging.

Dergelijke vaccins omvatten ook het DPT-vaccin (difterie, kinkhoest, tetanus) en het vijf-in-een (pentavalent) vaccin voor difterie, tetanus, acellulaire pertussis, hepatitis B, en geïnactiveerd polio.

Aangezien veel van de symptomen die gepaard gaan met vaccin-geïnduceerde schade aan de hersenen precies leken op die van SBS, raakten Dr. Scheibner en ook anderen ervan overtuigd dat niet alle gevallen van SBS werden veroorzaakt door fysiek-geïnduceerde kindermishandeling. Ze deden een beroep op de medische gemeenschap vanwege het ondoordachte afdekken van alle SBS gevallen, als zijnde definitief veroorzaakt door lichamelijke mishandeling, vooral als solide bewijs aan het licht kwam dat iets anders suggereerde.

Dr. Veira Scheibner waarschuwt al vele tientallen jaren, net zoals vele ander experts, voor de ernstige gevaren of 'bijwerkingen' van vaccinaties.

“Vaccins zoals het pertussis (kinkhoest) vaccin worden daadwerkelijk gebruikt om encefalomyelitis (experimentele allergische encefalomyelitis) te veroorzaken bij proefdieren”, schrijft Dr. Scheibner in haar artikel onder verwijzing naar een studie die eerder, in 1980, werd gepubliceerd in het American Journal of Pathology. “Deze (conditie) wordt gekenmerkt door zwelling van de hersenen en bloedingen in een mate die vergelijkbaar is met die, veroorzaakt door mechanische verwondingen,” voegt ze eraan toe, verwijzend naar een andere studie die enkele jaren later, in 1985, werd gepubliceerd in het Japanse Journal of Medical Science & Biology.

Veel ouders van door vaccins beschadigde kinderen worden valselijk beschuldigd van kindermishandeling. Wat dit suggereert is natuurlijk, dat de gestage stijging van het aantal gevallen van SBS in de afgelopen decennia niet per se alleen een gevolg is van een overeenkomstige stijging van de kindermishandeling door ouders en verzorgers, maar ook door een toename van reacties op vaccins. Maar de medische wereld blijft dit bewijs negeren.

Dit heeft ertoe geleid dat talloze ouders, van wie de kinderen na vaccinatierondes met verwondingen en met SBS-achtige symptomen worden geconfronteerd, door de staat valselijk worden beschuldigd van mishandeling van hun kinderen[3].

“Veel kinderen die lijden onder het zogenaamde ‘Shaken Baby Syndroom’ zijn mogelijk slachtoffer van niet-gediagnosticeerde vaccinschade,” voegt Dr Scheibner daaraan toe. “Sinds de massale vaccinatie van zuigelingen begon, werden de pagina’s van medische tijdschriften gevuld met meldingen van ernstige hersenen- cardiovasculaire, metabole en ander letsel.”

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat alle misbruik-gerelateerde gevallen van SBS verkeerd zijn beoordeeld, maar dat van ten minste een aantal ervan een verkeerde diagnose wordt gesteld in het geval dat vaccins de echte boosdoeners zijn. Feit is dat in de bijsluiters van veel vaccins, waaronder die voor hepatitis B en kinkhoest, duidelijk wordt uitgelegd dat neurologische aandoeningen zoals paresthesie en verlamming, waaronder het beruchte Guillain-Barré syndroom en multiple sclerose, kunnen ontstaan ​​als reactie op vaccinaties.

Maar in plaats van een goed onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van vaccins, beschuldigt het Amerikaanse rechtssysteem, dat sterk wordt beïnvloed door de farmaceutische en vaccin-industrie, de ouders van de door vaccins beschadigde kinderen vaak van het mishandelen van hun kinderen. Deze ouders kunnen worden opgesloten wegens het zogenaamd toebrengen van letsel aan hun kinderen, en zelfs kunnen hun kinderen van hen weggenomen worden door Child Protective Services (CPS – Kinderbescherming).

Het verhaal van Cameron

Tja, waardoor zou baby-hersenen nog meer kunnen gaan bloeden, dan door mishandeling van ouders..?

Dit is precies wat er gebeurde met een familie uit South Dakota, waarvan de te vroeg geboren zoon een paar weken na de geboorte stierf als gevolg van vaccinatieschade. Volgens rapporten, kreeg het jongetje, Cameron genaamd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de huisarts, net na de geboorte verschillende vaccins toegediend, maar al snel ontwikkelden zich ernstige complicaties. Niet lang na het ontvangen van de drie-in-een Pentacel vaccin (DTaP, IPV, en Hib[4]), en slechts een dag na ontvangst van het hepatitis B-vaccin, overleed Cameron.

Niet alleen kregen Cameron’s ouders te maken met het verdriet en de pijn van het verlies van hun zoon, maar ze werden er ook nog eens valselijk van beschuldigd dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk waren voor de dood van hun kind. ‘Het Systeem’ heeft geprobeerd om te beweren dat Cameron’s ouders hem zo hard door elkaar hebben geschud, dat hij hersenbloedingen kreeg en als gevolg daarvan overleed. Men heeft geprobeerd het tweelingbroertje van Cameron, Dalton, te ontvoeren en hem over te dragen aan de Kinderbescherming. En nooit, op geen enkel moment, werd tijdens dit proces bevestigd dat vaccins iets te maken kunnen hebben gehad met de dood van Cameron.

Vele jaren later bevestigden medische experts eindelijk dat vaccins, en niet fysiek geweld, de meest voor de hand liggende oorzaak van het overlijden van Cameron zouden kunnen zijn geweest. Dalton werd uiteindelijk vanuit de handen van de staat (Kinder-bescherming) naar de ouders teruggebracht.

Maar het kostte deze familie nog vele jaren van vechten tegen het systeem voordat er een soort gerechtigheid bereikt werd. Vele andere gezinnen moesten sindsdien nog altijd dergelijke grofheden van de overheid doorstaan. Een overheid die weigert de gevaren van kindervaccinaties te erkennen.

SBS-zwendel blijft doorgaan
Dr Boyd Haley vaccin
Deze zwendel blijft doorgaan, wegens gebrek aan legitieme, lange termijn veiligheidsstudies van vaccins! Zo simpel is het feitelijk!
Helaas is het onwaarschijnlijk dat de SBS-zwendel, die de vaccin-industrie beschermt tegen aansprakelijkheid voor vaccin-geïnduceerde schade aan de gezondheid en overlijden, snel zal worden opgelost. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat lange termijn veiligheidsstudies voor vaccins nagenoeg niet bestaan, waardoor het zeer moeilijk is voor ouders van door vaccins beschadigde kinderen, zich te verdedigen tegen aanklachten wegens kindermisbruik.

“Weinig gepubliceerde studies over de effecten van vaccins omvatten voor-en-na studies van immuun parameters of hersenfunctie studies zoals elektro-encefalogrammen, of op lange termijn veiligheidsmonitoring,” zegt Dr. Harold E. Buttram, MD, over het ontbreken van goed wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke bijwerkingen van vaccins. “Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de aanvullende of synergetische bijwerkingen van meervoudige, gelijktijdig toegediende vaccins.”

* * *

Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:

http://www.nvic.org/doctors-corner/Shaken-Baby-Syndrome.aspx

http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud33d.htm

http://www.vaccineeducation.org/shakenbaby.htm

http://discovermagazine.com

Voetnoten:


[4] DTaP: Difterie, tetanus en acellulair pertussis (kinkhoest) vaccin / IPV: geïnactiveerd polio vaccin / Haemophilus influenzae type B

* * *
Ruim 1 maand geleden kwam dit verhaal op Nu.nl

Wij laten dit bericht nog graag een keer zien:

x

Nu NL over SBS

Bron: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kindermishandeling-dekmantel-voor-vaccinschade/
Dit artikel is bewust 1 op 1 geplakt omdat deze informatie zeer aanvullend is en er niks meer aan toe te voegen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0_f2ejEBYY

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later