Niet te Ver in de Toekomst, zullen Jullie Ons Zien en Ons Ontmoeten als de Vrienden die Wij Zijn 7 Augustus 2015 / Mike Quinsey

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren, de zaken op Aarde beginnen op een zodanige manier vorm aan te nemen dat over niet al te lange tijd jullie de richting zullen beginnen te zien waar de Mensheid in gaat. Uit verwarring en onzekerheid, zullen positieve signalen komen die zullen bevestigen dat de veranderingen voor jullie verbetering vorm aannemen. Jullie zullen beseffen dat een “reiniging” aan het plaatsvinden is en dat veel van wat jullie al kunnen zien van het oude regime, veranderd of verwijderd wordt. Het wordt geholpen door de vele zielen die tot de waarheid ontwaakt zijn en vrijheid van de ketenen van de Duisteren eisen. Jullie levens werden gereduceerd naar dat van slaven terwijl jullie geboorterecht jullie ontkend werd. Aan jullie werd door God vrijheid geschonken en het zal hersteld worden zodat het Nieuwe Tijdperk de belofte kan verstrekken die aan jullie gemaakt werd. Tezelfdertijd zijn er onmiskenbare signalen dat zo velen van jullie de waarheid van jullie bestaan en de glorieuze tijd die er in het verschiet ligt begrijpen. Het zal tijd nemen om volledig te manifesteren en wij geven jullie stevige indicaties van de richting waar jullie in gaan zodat jullie een positief doel in gedachten hebben. Achter de schermen zullen er vele groepen zijn die jullie inspanningen ondersteunen, en jullie helpen om succes te bereiken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Er gebeurt zoveel waarvan wij kunnen zien hoe verwarrend het kan zijn, maar door op de positieve aspecten van jullie toekomst te focussen zouden jullie niet al te afgeleid moeten zijn. De omvang van wat er gedaan moet worden kan overweldigend zijn, maar wij hebben gedurende vele jaren voor deze tijd gepland en de zaken zullen zich verder spoeden wanneer zij eenmaal kunnen beginnen. De “rotzooi” opruimen betekent perioden van ongemak voor jullie, maar wij hopen dat tegen die tijd jullie ontwaakt zijn jegens de noodzaak voor een dergelijke actie. Zoals de zaken staan in deze tijd is het al duidelijk dat het Menselijke Ras verder moet gaan, en zich voor moet bereiden op de aankomende veranderingen die voor jullie uiteindelijke voordeel zijn. Wij bekijken het als een opwindende tijd omdat wij de uitkomst al kunnen zien, en jullie zullen dat ook doen wanneer de situatie eenmaal duidelijk wordt. Wij wensen om jullie geïnformeerd te houden als tot wat er gebeurt, maar wij moeten nog steeds voorzichtig zijn totdat de Duisteren werkelijk zijn waar zij niet langer tussenbeide kunnen komen met jullie evolutie.

Wij overzien alles dat er gebeurt op en niet op jullie Aarde, en gaan door te verzekeren dat jullie voortgang niet belemmerd wordt door alle bezoekers in de gaten te houden die wensen om ofwel jullie te observeren of contact te maken. Wat dat precies betekent is relatief aan het karma voortvloeiend vanuit jullie voormalige acties, en iets dat gelijk aan elkaar is trekt elkaar aan, hetgeen toegestaan moet worden. Wij kunnen ons de Universele Wet niet toe-eigenen of aan de consequenties ontsnappen door dat aldus te doen. Ja, wij kunnen advies geven maar de definitieve beslissing is van jullie om te nemen. Gedurende lange perioden van tijd werd de vrije wil aan jullie gegeven door De Schepper, en het is deze factor dat jullie Ras van specifieke interesse gemaakt heeft voor anderen. Wij hebben in het verleden gezegd dat de ervaring die jullie verkregen zullen hebben jullie bij jullie toekomstige werk aanzienlijk zal bevoordelen, en waar jullie het kunnen delen zal het dergelijke zielen redden van zelf er doorheen te moeten gaan. Jullie zullen ontdekken dat “delen” een eigenschap is van alle geavanceerde Rassen en hand in hand gaat met het geven van hulp op jullie evolutionaire pad.

Momenteel is veel van waar wij jullie over geïnformeerd hebben ver boven de meeste zielen hun begrip, maar jullie moeten de zaden van kennis dragen, gereed voor wanneer jullie evolutionaire uitbreiding ervaren. Velen van jullie beginnen de waarheid al te bevatten en dit heeft jullie ogen geopend voor jullie ware potentieel. Tot dusver, werden jullie opzettelijk achtergehouden maar nu is er zoveel informatie dat er vrijgegeven wordt, dat het niet langer meer achtergehouden kan worden. Jullie zijn veel groter dan jullie je voor kunnen stellen maar dat zal veranderen in de nabije toekomst als jullie bewustzijn uitbreidt. De Duisteren hadden gehoopt om jullie terug te houden totdat zij jullie volledig zouden kunnen knechten, maar het is nu te laat en er is geen kans van hun herstel. Zij mogen blijven als een doorn in jullie zijde, maar hun invloed is aan het afnemen en voorbestemd te verdwijnen.

Valse vlag aanvallen vinden nog steeds plaats op de Aarde, maar zij zullen niet toegestaan worden om tussenbeide te komen met jullie voortgang en zijn meer karmisch van aard. Jullie grootste bedreiging momenteel is de druk die toegepast wordt op jullie valuta en onrust is altijd in de buurt om plaats te vinden. Wij kunnen proberen te helpen bij de besluitvorming, maar uiteindelijk is het jullie beslissing die telt. Zeker, veranderingen zijn onvermijdelijk aangezien het duidelijk is dat jullie oude financiële systeem scheef is en alleen echt diegenen aan de top in het bankwezen tot voordeel strekt. Een eerlijk systeem van distributie zal geïntroduceerd worden en banken zullen worden gereorganiseerd naar een meer handelbare omvang welke verantwoordelijk voor de mensen zal zijn. Vele benodigde veranderingen staan, zogezegd, “op stapel” aangezien wij lang de oorzaak van jullie problemen geïdentificeerd hebben. Wees ervan verzekerd dat met de definitieve afrekening niemand overgeslagen zal worden wanneer het aankomt op de herverdeling van jullie gelden. Nochtans, is dit alles om jullie geleidelijk te bewegen richting een nieuwe manier van leven waar geldsystemen niet langer vereist zijn, maar maak je hier geen zorgen over aangezien het ietwat in jullie toekomst is.

Wij weten dat velen van jullie begrijpen dat in werkelijkheid alles in het Nu is en dat wanneer jullie een bepaald niveau bereiken door de kracht van de gedachte, jullie in staat zullen zijn om ofwel achterwaarts of voorwaarts in de tijd te gaan. De Duisteren hebben individuen die op zo een niveau kunnen werken en als je erover nadenkt is het niet te moeilijk voor te stellen waarom dat voor hen van interesse zou zijn. Desondanks, zijn zij niet toegestaan te reizen waar het ook maar is dat zij wensen en hun activiteiten worden onophoudelijk in de gaten gehouden, en zij hebben niet de vrijheid die zij zich verbeelden om te doen zoals zij graag willen. Aangezien wij technologieën hebben die door solide materie heen kunnen kijken zullen jullie begrijpen waarom wij zelfverzekerd zijn dat er geen plaats voor hen is om zich te verbergen.

Jullie moeten voorzichtig zijn met wat jullie concluderen na het zien van vaartuigen in de luchten, aangezien de Duisteren nu vele van henzelf hebben die weinig dragen op de manier van identificatie. Het betekent dat incidenten aan ons toegeschreven zouden kunnen worden en onjuist zijn. Jullie zullen natuurlijk weten dat over de vele jaren dat wij in jullie luchten geweest zijn, er niets plaatsgevonden heeft dat omschreven zou kunnen worden als bedreigend of schadelijk voor jullie. Wij hebben jullie nooit oorzaak gegeven om ons te vrezen en zijn zorgvuldig om geen acties te ondernemen die jullie zouden ontredderen. Inderdaad, gedurende tijdsperioden hebben wij incidenteel actie ondernomen dat jullie uit een probleem vandaan geholpen heeft dat geen deel uitgemaakt mag hebben van jullie karma. Op een dag, niet te ver in de toekomst, zullen jullie ons zien en ons ontmoeten als de vrienden die wij zijn, en wij zullen samen in/naar een wenkende toekomst gaan die aldus veel beloofd.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en altijd verheugd om in contact te zijn en ik kijk ernaar uit om de opwindende tijden die er in het verschiet liggen te onthullen, en te helpen bij de voorbereidingen betreffende jullie toekomst welke in de meeste van jullie levens zal arriveren. Op een dag, niet te ver weg, zullen wij elkaar openlijk ontmoeten en dan kunnen wij rechtstreeks samenwerken, wanneer jullie terug zullen keren naar jullie voormalige niveau van verworvenheid. Voor zolang hebben jullie geploeterd en hard gewerkt om jullie weg terug naar het Licht te vinden. Nu zijn jullie op dat pad en niets kan jullie vervulling tegenwerken en wij van de Galactische Federatie zullen bij jullie zijn.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/salusa-via-mike-quinsey-7-augustus-2015.html

http://www.treeofthegoldenlight.com/

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later