Niet Rusland maar NAVO zijn de schuldige aan oorlog

0
Luister naar dit Artikel

Terwijl de leugenpers vol staat over de zogenaamde Russische dreiging, spreken de feiten een andere taal. Dat er een poging gaande is om een nieuwe wapenwedloop te starten valt niet te betwijfelen. Maar het is niet Rusland die deze race aan ontketenen is. In tegendeel, Rusland staat een hele andere koers voor. Laten we dus maar eens naar de bovengenoemde feiten kijken, om de ware schuldige boven water te krijgen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het is bekend dat vooral Amerika al een aantal jaren bezig is om in Europa een oorlog tegen Rusland op gang te krijgen. Een van de pogingen was de oorlog in de Oekraïne, die voor het westen in een vernederende nederlaag is geëindigd. Zo als gebruikelijk hebben de Amerikanen het hierbij niet laten zitten, en wordt de NAVO gebruikt om in Midden Europa de spanning verder op te drijven. Dit neemt verschillende vormen aan. Zo worden er steeds meer Amerikaanse troepen en militair materieel naar de landen van Oost Europa overgebracht. We spreken hierbij vooral over Polen en de Baltische republieken. Natuurlijk is het overgebleven deel van de Oekraïne ook een geliefde opslag en oefenplaats geworden.

Een ander deel van de campagne is om de NAVO landen te dwingen om hun defensie-uitgaven, of laten we het maar gewoon oorlogsuitgaven noemen, naar boven toe bij te stellen. Een aantal landen zit hier niet op te wachten omdat het financieel toch al niet zo goed gaat, en de Amerikaanse eisen er niet om liegen. Zoals we al vaker zagen gebruikt Washington maximale druk, waaronder dreigementen, om deze landen de Amerikaanse wil op te leggen. Overigens kunnen landen als Polen en de Baltische Republieken geen genoeg krijgen van het binnenhalen van Amerikaans materieel. Dat deze landen de eerste klappen zullen krijgen als er echt oorlog komt, wil men gewoon niet zien. De elites zullen voor die tijd wel een goed heenkomen zoeken en de volkeren kunnen zien waar ze blijven.

Het meest gevaarlijk deel van deze hele operatie is het zogenaamde raketschild dat de Amerikanen in Europa willen bouwen. Volgens Amerikaanse woordvoerders is dit schild niet tegen Rusland gericht, maar moet het Europa beschermen tegen raketaanvallen uit Iran. Dat was al vanaf het begin een belachelijk excuus. Nu, na het sluiten van de atoomovereenkomst met Iran, slaat deze bewering helemaal nergens meer op. De bewering dat Iraanse raketten richting Europa gaan vliegen is pure Amerikaanse propaganda om hun ware bedoelingen te camoufleren.

De eerste stappen op weg naar een hete oorlog tegen Rusland, met betrekking tot dit raketschild, werden in de afgelopen week gezet met de opening van een radar en raketbasis in Roemenie. Deze basis is de eerste van twee en beiden vormen een bedreiging voor delen van Rusland. De tweede basis gaat in Polen komen en zal in de komende jaren klaar zijn. Op de basis in Roemenië is een zogenaamd Aegis systeem geïnstalleerd, dat in een andere versie ook op schepen kan worden gebruikt. Het systeem bestaat uit een AN/SPY-1 radar, en kan standaard SM-3 Block IB raketten afvuren. De bewering is dat het om een defensief systeem gaat dat is gebaseerd op het uit de lucht schieten van inkomende raketten. Op deze manier zou Europa dus beschermd moeten worden.

Russische deskundigen zeggen echter dat het systeem ook heel makkelijk gebruikt kan worden voor het afschieten van korte en midden lange afstandatoomraketten. Daarvoor zouden geen grote veranderingen nodig zijn, en Moskou gaat er van uit dat precies het gebruik van dit soort wapens het uiteindelijke doel van het nieuwe systeem is. Het is dus geen defensieve, maar wel degelijk een offensieve operatie die op Rusland is gericht. Op zich kan het systeem niet alle Russische raketten uitschakelen in geval van oorlog. Maar het bedreigt wel grote delen van Zuid West Rusland, inclusief De Krim. De Tomahawk Kruisraketten die met het systeem kunnen worden afgevuurd zijn een schending van het zogenaamde INF Verdrag dat het plaatsen van dit soort wapens moet voorkomen. Al eerder is duidelijk geworden dat de Amerikanen zich van deze verdragen weinig meer aan trekken. Dat maakt de situatie in Europa steeds meer instabiel.

De Russische President Poetin heeft Amerika er van beschuldigd de eerste stappen in een nieuwe wapenwedloop te hebben gezet. Volgens Moskou gaat er geen enkele dreiging van Iran uit en is dus het hele schild overbodig. Poetin heeft duidelijk gemaakt dat Rusland niet zal mee doen aan een nieuwe wapenwedloop. Maar er zullen wel maatregelen worden genomen om de westerse dreiging het hoofd te bieden. Deze maatregelen zullen niet nieuw zijn, en werden al eerder opgenomen in het huidige defensiebudget. Het gaat dus niet om een verhoging van de uitgaven.

Moskou is al langere tijd bezig om maatregelen te nemen om de dreiging aan de Russische grenzen, gevormd door de NAVO en vooral Amerika, te beteugelen. Het is al langere tijd duidelijk dat de westerse dreiging steeds groter en brutaler wordt. Steeds vaker worden NAVO troepen tot vlak bij de Russische grenzen ingezet. Dat het hierbij gaat om offensieve manoeuvres is meer dan duidelijk. Dit past bij onze eerdere voorspelling dat de Amerikanen Europa willen gebruiken voor een oorlog tegen Rusland. Een andere verklaring is voor de vijandige en dreigende houding van het westen niet te vinden. Rusland is klaar voor zo’n confrontatie, maar zal alles doen om een open oorlog te vermijden. Dat is niet alleen in Russisch belang, maar ook in het belang van Europa.

President Poetin heeft gezegd dat Rusland geen enkel belang heeft bij provocaties en incidenten, maar dat Moskou wel degelijk haar belangen zal verdedigen als de westerse dreiging niet afneemt. Dat is een terechte houding die in scherp contrast staat met de oorlogstaal die we steeds horen uit Washington en Brussel. Nog dit jaar wordt er een nieuwe Amerikaanse president gekozen en de meeste kandidaten stemming met hun houding niet optimistisch. De dreiging uit het westen zal eerder toe dan afnemen. Het voorkomen van een echte confrontatie zal de politiek van de komende tijd domineren. Europa kan hier een positieve rol in spelen als men zich niet meer door Washington laat gebruiken. Helaas zijn de signalen anders, wat het gevaar voor ons allemaal doet toenemen. Als de oorlogstrommels worden geroerd zijn het altijd de gewone mensen die slachtoffer worden. Laten we dat vooral niet vergeten; het is van levensbelang.

Bron: http://stopdebankiers.eu/niet-rusland-maar-navo-zijn-de-schuldige-aan-oorlog/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later