Niburu Nieuwsbrief nr 2 – Februari 2011

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Dit keer een extra dikke editie van de maandelijkse Nieuwsbrief die zoveel mogelijk door de mensen zelf is geschreven. Hierdoor ziet u nog beter hoe veelkleurig de mensen en activiteiten van Niburu zijn en kunt u lezen hoe de explosieve groei vorm heeft gekregen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De Inhoud

Voorwoord door Anton Teuben

De Agenda
Op Kantoor
Activiteiten
De Themagroepen

Voorwoord door Anton Teuben

Het is alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Wanneer ik terugkijk op januari 2011, kan ik met alle oprechtheid constateren dat er de afgelopen tijd een positieve versnelling is gekomen in de ontwikkelingen binnen SOPN en Niburu, maar ook wereldwijd.

Velen volgen met spanning de situatie van onze medemens in o.a. Egypte. Het is geweldig om te constateren dat op een vreedzame manier regeringsveranderingen worden afgedwongen en de waarheid aan de oppervlakte komt.

Deze positieve veranderingen zullen ook de rest van de wereldbevolking beïnvloeden. Wij mensen staan aan de basis. De tijd van religies en corrupte overheden, met aan de basis de corrupte elite, is nu een kaartenhuis wat op instorten staat. Als wij ons verder verenigen om de waarheid te ventileren en stappen te nemen, creëren wij zelf een liefdevolle toekomst.

Inmiddels zijn wij bezig met de verhuizing naar Soest. Behandelingen in de Stargates worden hier al gegeven. In Soest zijn ook de perfecte faciliteiten voor de Schumann cursus en presentaties. Wij eindigen onze activiteiten in Barneveld op 15 februari 2011 en zijn dan bijna volledig actief vanaf ons nieuwe adres.

Voor meer nieuws kan ik iedereen nu ook verwijzen naar Niburu-radio met door de week dagelijkse uitzendingen over de actualiteit en de activiteiten van de verschillende themagroepen. Ook SOPN komt weer met aanvullend nieuws. De ontwikkelingen gaan snel en ik hoop dan ook volgende maand wederom met nieuws te komen op weg naar de nieuwe realiteit. Vol met respect, positiviteit, verantwoordelijkheid, liefde en compassie.

Anton

De Agenda

U kunt de volgende data onder voorbehoud in uw agenda noteren:

Februari

Vrijdag 18                   Themabijeenkomst Gezondheid in Soest.
Zaterdag 19                Disclosure-Tour Groningen door Anton Teuben.
Zondag 20                  Themabijeenkomst Natuur in Soest, 13.00-16.00 (let op: 13.00!). Eerste bijeenkomst van Natuur waarin de groep zichzelf presenteert door middel van 4 verschillende thema’s en sprekers over de helende krachten van de natuur en natuurwezens, de Holle Aarde, Dolfijnen& Walvissen en de recente veranderingen in en op de Aarde. Entree € 6,00.
Woensdag 23              Disclosure-Tour in Soest door Anton Teuben.
Vrijdag 25                   Themabijeenkomst Nulpuntenergie in Soest.
Zaterdag 26                Themabijeenkomst Buitenaards Contact in Soest over o.a. Andromeda.
Zondag 27                  Verdiepingsdag Schumann Resonantie in Soest. Voor opgave en/of informatie: [email protected], 06-331 79 669.

Maart

Zondag 6                   Themabijeenkomst Kinderen in Soest.
Woensdag 9               Disclosure-Tour in Soest door Jeroen Arents.
Zat+zon 12/13            Schumann Resonantie Cursus in Soest, meer info zie hier, voor opgave: [email protected], of 06-331 79 669.
Zondag 20                  Verdiepingsdag Schumann Resonantie in Soest. Voor opgave en/of info: [email protected], 06-331 79 669.
Woendag23                Disclosure-Tour Soest door Anton Teuben.
Vrijdag 25                   Themabijeenkomst Nulpuntenergie in Soest.
Zondag 27                  Themabijeenkomst Buitenaards Contact in Soest.

Op Kantoor

Eind december was er plotseling onzekerheid of we wel in Barneveld konden blijven zitten. Dit heeft uiteindelijk tot de verhuizing van Niburu Health geleid naar Soest per 1 februari. Met een praktijk en tientallen bezoekers per week hadden zij zekerheid en continuïteit nodig. De rest volgt per half februari, dat wil zeggen redactie, radio&tv, ICT, secretariaat en interne coördinatoren van de  themagroepen. Vanaf 18 februari worden de themabijeenkomsten in Soest voortgezet.

Het secretariaat is reusachtig versterkt met de inzet van Geert en Maggie.  Geert organiseert evenementen en de Disclosure-Tour, en werkt aan een groot evenement in waarschijnlijk april/mei  met mogelijk o.a. Dr. Korotkov (uitvinder van de Kirlian-fotografie) en Ayhan Doyuk, de Turkse spirituele wetenschapper wiens producten ook door Niburu worden verkocht.

Maggie stelt zichzelf voor in deze Nieuwsbrief bij de themagroep Natuur. Zij ondersteunt het secretariaat op alle mogelijke manieren en heeft ook de eindverantwoordelijkheid op zich genomen van de praktische organisatie van de themabijeenkomsten.

Activiteiten Niburu

ICT

Na veel slecht nieuws kwam er eindelijk goed nieuws: de website Niburu.nl is weer in de lucht en dan ook nog in een nieuw jasje dankzij de inspanningen van Mick en Alexander. Er is een nieuwe server in het buitenland, en de e-mailaccounts van Niburu werken ook weer. Richie is nu verantwoordelijk voor SOPN.nl, niburu.tv, niburuhealth.nl en de regionale websites. Niburunews.com wordt weer volledig Engelstalig om internationaal dezelfde info te verspreiden.

Vanwege een behoefte aan sociale netwerken, zoals Hyves, Twitter en Facebook, zijn deze ook aan de website toegevoegd en dit doet ons jonge talent Bart naast zijn radiowerkzaamheden.  Het gepubliceerde nieuws en oude artikelen kunnen naar deze netwerken worden doorgelinkt. De agenda is ook via Facebook en Hyves te lezen.

Met Tom en Kevin wordt het team sinds kort weer met 2 enthousiaste stagiairs en goede ideeën versterkt.

Niburu Health: [email protected], [email protected]

De behandelingen in de Stargate zijn een groot succes en er is zodoende zelfs in weekenden doorgewerkt om mensen te behandelen. Er loopt een onderzoek bij de Universiteit van Maastricht waarin onder andere de effecten in het bloed worden onderzocht. Tijdens themabijeenkomsten konden bezoekers even de energie van de Dominus Cervix bollen ervaren, wat tot lange rijen leidde en een heel scala aan ervaringen.

Niburu Health is onder leiding van Robert Slenters naar een prachtige locatie in Soest verhuisd, net buiten Amersfoort. De groene omgeving past beter bij de energetische behandelingen die er in de Stargate worden gegeven, en het biedt Robert en Kris en hun gezin tevens de mogelijkheid erbij te wonen in plaats van dagelijks veel kilometers te maken.

Radio:  [email protected]

Door de weeks zijn er dagelijks van 13.00-14.30 uur live radio-uitzendingen op www.findingvoicesradio.com vanuit het hoofdkantoor van Niburu, en op dinsdagavond van 21.00-22.00. Morris Weijers en Bart de Groot nemen het breaking news van de dag door en trekken verbanden tussen alles wat nu gaande is, met als rode draad Ascentie.

Bart: “Het is erg bijzonder om elke dag bewust te worden van de ontwikkelingen op  de wereld  en deze te kunnen delen met de mensen”.

Morris: “ Er is zo veel desinformatie en propaganda  in de reguliere media. Wij kijken met ons derde oog er dwars door heen en luisteren naar de stem van binnen. Met de intentie van liefde brengen wij de waarheid op de radio.”

De mannen van de radio zijn druk bezig om voor ieder thema wat bij Niburu wordt behandeld een eigen programma te maken en alle gedraaide muziek is op de rustgevende 528 Hertz-frequentie. Sinds kort werkt Tjeerd op maandag mee aan het programma door het coachen van jongeren.

Winkel

De Winkel was tijdens de bijeenkomsten soms haast te klein want er is erg veel belangstelling voor o.a. alle innovatieve producten van Aydo, de Dominus Cervix bollen, leuke boekjes en niet te vergeten onze topper van de maand, de DVD Alpha Omega van de Fatbands met DNA-repair  door de genezende frequentie 528 Hertz en prachtige bewerkte beelden uit de natuur.

Webshop: [email protected]

De Webshop beoogt een heus online warenhuis te worden waar producten en diensten worden aangeboden die bijdragen aan gezondheid, bewustzijn en Life-style. Tevens wil zij producten introduceren die een oplossing bieden voor de huidige vervuiling en elektrosmog en zijn er ideeën om zelf producten te ontwikkelen. De producten moeten voldoen aan duurzaamheid, kwaliteit hebben en waarmaken wat ze beloven. Er zijn bijvoorbeeld ideeën voor ‘Emoto-waterkannen’ en een eigen betaalmidddel met echte waarde in de vorm van een zilveren munt.

Elias Hering is de grote motivator hierachter en hij werkt graag samen met andere bewuste ondernemers vanuit het idee van een win-win situatie. En idealiter wil hij dat leveranciers en producenten de algemene toegankelijkheid van hun product boven persoonlijk gewin plaatsen. Het streven is in maart het huidige aanbod van de webshop  aanzienlijk te hebben uitgebreid. Dat gebeurt nu dus al dagelijks!

De Schumann Resonantie Cursus: [email protected]

Elke maand wordt vanaf februari de cursus in het nieuwe Niburu Health Center in Soest gegeven, onder leiding van AntonTeuben.  De cursus is een mengeling van het aanleren van meditatietechnieken, doelgerichte groepsmeditaties en verbinding maken met elkaar. Het is mogelijk de cursus te combineren met een behandeling in de Astrum Stargate en een energetische meting met behulp van Kirlian-fotografie. Meer info zie hier.

De Verdiepingsdagen bieden de mogelijkheid dit in stand te houden en te verdiepen. Maandelijks is er een Verdiepingsdag in Soest en wekelijks is er een oproep om gedurende een half uur samen op een bepaald thema (vanuit huis) te mediteren. 

Donateuractie: [email protected]

Door donateur te worden, ondersteun je de activiteiten van Niburu. Je bent al lid vanaf 25 euro per jaar en hebt dan recht op 10% korting bij bijeenkomsten, op diverse artikelen in de Winkel & Webshop en er wordt een speciale bijeenkomst voor donateurs georganiseerd.

Donateur worden kan door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van: naam, adres, telefoon, geboortedatum, geslacht. Vermeld dan tevens wat je per maand of per jaar bij wil dragen.

De Themagroepen

Vanuit Niburu worden de Themagroepen Disclosure, Gezondheid, Kinderen, Natuur en Nulpuntenergie gecoördineerd waardoor een landelijk werkend netwerk wordt gecreëerd. Iedereen kan zich bij deze Themagroepen aansluiten en op deze manier ontstaan ook regionale afdelingen en activiteiten.

Themagroep Disclosure: [email protected]

Deze Themagroep omvat de Disclosure-Tour, buitenaards contact, en disclosure in relatie tot politiek, pers en religie.  Een belangrijke doelstelling is informatie naar buiten te brengen en dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken en in verschillende segmenten van de samenleving bespreekbaar te maken.

Zaterdag 29 januari was er een druk bezochte bijeenkomst waarin 7 mensen over hun connectie met de Pleiaden, Sirius en Arcturus vertelden en waarom ze nu op de Aarde zijn. Eén van hen eet sinds 2 jaar niet meer en legde uit hoe dat is ontstaan.  Er is die dag een groep van 15 mensen geformeerd die de krachten bundelen om de overheid, pers en politiek hierover actief te gaan informeren. De volgende bijeenkomst gaat o.a. over Andromeda op zaterdag 26 februari van 14.00-17.00 uur.

Themagroep Gezondheid: [email protected]

Deze groep heeft zich tot nu toe vooral op de Astrum Stargate gericht en Ascentie. Mensen konden tijdens bijeenkomsten even de Stargate in en vragen werden beantwoord. Als alle drukte van de verhuizing van Niburu Health is weggeëbd, wordt er weer aan nieuwe thema’s en presentaties gewerkt.

Themagroep Natuur: [email protected]

Op 26 januari zijn enkele vrijwilligers bijeen gekomen om zich in te zetten voor de voortzetting en vormgeving van de themagroep Natuur. Meteen aan het begin van deze bijeenkomst ontstond uit het gevoel van verbondenheid met de Natuur de behoefte  ‘Onze Aarde’ als centraal uitgangspunt te nemen en zich zo te noemen. Voortbordurend op Onze Aarde is de intentie voorgesteld om binnen- en buitenactiviteiten te organiseren die betrekking hebben op Natuur en Onze Aarde.

Het doel van de bijeenkomsten is ‘de ontmoeting en het samenzijn met elkaar’ en het delen,uitwisselen en bespreekbaar maken van belevingen, ervaringen, kennis, discipline en deskundigheid wat voor allen leerzaam kan zijn en ons verder kan helpen in de persoonlijke ontwikkeling en bij Ascentie. Laat je horen, voed anderen hiermee en samen brengt het ons naar Een.

Bij de binnenactiviteiten stellen wij ons voor dat een ieder die zich geroepen voelt, zijn/haar kennis, ervaringen, discipline en deskundigheid deelt en uitdraagt tijdens een bijeenkomst. Veel verschillende thema’s over de verschillende facetten van de Natuur o.a. natuurwezens, de kracht en eigenschappen van bomen, planten en bloemen. Thema Dieren, daarbij denken we bijvoorbeeld aan hoe te communiceren met dieren, over energetische overdracht naar dieren, hoe herken je wat een dier van je nodig heeft en hoe herken je dat een dier voor jou op zijn/haar unieke wijze iets wil en kan betekenen. Dolfijnen en Walvissen, Hoeders van de Aarde, wie zijn deze wezens en wat doen zij voor de Aarde en de Mensheid. Over de Holle Aarde, het Leven in de Binnen-Aarde met al haar schoonheid o.a. Lichtsteden, rivieren, kristallen-, planten- en dierenrijk, natuurwezens, de Meesters en Engelen.

Onze Aarde, Onze Moeder die vele namen kent, die ons het leven schenkt, ons Natuurlijke Zijn.

Voor de buitenactiviteiten willen we bos- en natuurwandelingen organiseren waarin we bewuster en intenser Onze Aarde gaan voelen en de verbinding met Haar kunnen bekrachtigen. Bezoeken van kracht- en bijzondere energetische plekken om de energieën te kunnen ervaren. De energie voelen van bomen, planten en struiken en daarmee leren communiceren en samenwerken.

Wij nodigen een ieder uit in de Ontmoeting op onze eerste bijeenkomst ‘Onze Aarde’ op zondag 20 februari van 13.00 uur tot 16.00 uur op het nieuwe hoofdkantoor van Niburu te Soest.

Dolfijnen & Walvissen: Maggie Tahalele

Mijn naam is Maggie Tahalele, via dromen en visioenen zijn dolfijnen en walvissen in mijn leven gekomen. De vele energetische contacten en communicatie hebben tot fysieke open ontmoetingen geleid in de oceanen en zo is er een duidelijke samenwerking ontstaan die ik graag met anderen wil delen en uitwisselen via o.a. bijeenkomsten bij Niburu en presentaties in het land.

Mijn bijdrage aan de themagroep Natuur is elkaar ‘ontmoeten’ en het delen en uitwisselen van specialismen, talenten en ervaringen, waarmee we veel van elkaar kunnen leren en bij kunnen dragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling .

Themagroep Kinderen:  [email protected]

Op dit moment is de Themagroep vooral gericht op kinderen in relatie tot onderwijs, maar iedereen is welkom zich vanuit eventuele andere invalshoeken hierbij aan te sluiten.

Kinderen & Onderwijs

Deze themagroep creëert voor alle belanghebbenden de verbinding om tot de noodzakelijke veranderingen binnen het onderwijsstelsel te komen. De kinderen verdienen onze volle aandacht en een waarachtig en op hun eigen ontwikkeling gericht onderwijs. Uit diverse studies komt naar voren dat juist de kinderen die alternatief onderwijs krijgen later de meest creatieve inbreng hebben in onze samenleving.

Zondag 16 januari is er een boeiende, goed bezochte bijeenkomst geweest waarin tal van mensen en organisaties aan het woord kwamen. We hebben o.a. naar een aangrijpend verhaal van Claudia Montero geluisterd over haar eigen ervaringen en strijd, Christel Hartkamp gaf een heldere presentatie over Sudbury scholen in Europa, ofwel democratisch onderwijs waarin kinderen volwaardig meebeslissen, Ingrid Rouleaux van het Christoffel Appèl heeft hierover verteld, advocate Peggy Lesquillier kon wat juridische vragen beantwoorden, en diverse therapeuten, ervaringsdeskundigen en mensen uit het onderwijs hebben zinvolle bijdragen geleverd. Het was een erg gevuld programma maar de bedoeling was ook dat mensen en organisaties elkaar vinden en krachten bundelen. Toch wordt er in de volgende bijeenkomst meer ruimte ingepland voor vragen of ideeën vanuit de aanwezigen.

Zondag 6 februari is heeft het vervolg hierop plaatsgevonden met in het eerste deel een aantal specialisten aan het woord,  in het tweede deel informatie over de laatste ontwikkelingen, en er was gelegenheid tot het stellen van vragen en ruimte om nieuwe ideeën te bespreken. Liesbeth van Dijk kon er dit keer wel bij zijn en had een kritische bijdrage door haar ervaringen met ouders die zo graag willen dat hun kinderen paranormaal begaafd zijn. Zij waarschuwde hier heel duidelijk voor.

Themagroep Nulpuntenergie:  [email protected]

Vrijdag 28 januari 2011 vond de tweede bijeenkomst plaats van deze groep waarin een demonstratie was te zien van de werkzaamheid van de Jewel Thief van Frank Collaris. Frank gaat 1-2 keer per maand op verschillende plaatsen in Nederland workshops geven om mensen zelf dit apparaat  te leren bouwen. Ook werd er die avond een groep van 7 mensen geformeerd die zich vanuit Niburu enerzijds op de ontwikkeling van prototypes richten en anderzijds wegen zoeken om die op de markt te brengen.

Regionale Afdelingen

Vanuit de behoefte aan regionale activiteiten en bijeenkomsten zijn er regionale afdelingen opgericht die daar vervolgens een gevarieerde invulling aan geven. Op dit moment bestaan de Afdelingen Brabant, Noord-Holland en Niburu Noord (provincies Drenthe, Friesland en Groningen).

Niburu Brabant

Ik ben Susan en samen met het team van Niburu Brabant willen we mensen bewust maken van hetgeen er gaande is. Ik ben een onderdeel van Niburu Radio en TV, en samen met Hannes Bemer en Michael Benjaminsz de cameramannen, gaan wij op pad om voor Niburu interessante items te filmen. Zo hebben we Niels Bagchus mogen interviewen, die een inspiratiebron is voor velen. De manier waarop hij zijn motorongeluk weet om te zetten naar iets positiefs, zal ons altijd bijblijven. Ook hebben we straatinterviews gehouden om te kijken wat er speelt bij onze medemens, hoe ze tegen bepaalde onderwerpen aankijken. Zoals ‘Is er leven na de dood?’ of ‘Is er leven op andere planeten mogelijk?’. Maar ook gaan we op bezoek bij de zusjes Sharika en Shyamen die engelenkinderen in hun huiskamer hebben. Ook krijgt een van de dames begeleiding van bekende overleden componisten op de piano en tijdens zang van overleden popsterren. We hebben inmiddels ook een item gemaakt over het effect van klankschalen en stemvorken op de mens. We willen de lezers van Niburu er op attenderen dat er alternatieven zijn voor het aanbod van de reguliere gezondheidszorg. 

Naast het brengen van bewustmakend nieuws, wil Niburu Brabant ook handvaten bieden om de zoekende mens bij zijn gevoel te houden of te laten komen, maar ook om actief iets voor de samenleving te betekenen. Zo organiseert Carla Hector vanuit Breda bijeenkomsten die aansluiten op de themagroepen van Niburu.

Op 28 januari stond de Schumann Resonantie op het programma. Op deze bijeenkomst werd er afgestemd op de hartslag van Moeder Aarde. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die via Niburu de Schumann Resonantie cursus hebben gevolgd en deze vervolgens willen bijhouden.

Zondag 20 februari staan vanuit de themagroep Disclosure ‘Buitenaardse ervaringen’ centraal. Deze dag is bedoeld voor mensen die deze prachtige ervaring willen delen of meer informatie hierover willen hebben.

Zondag 27 februari staat er een werkgroep gepland vanuit de Themagroep Kinderen en Onderwijs’. Als moeder van drie HSP-kinderen zet Carla zich met hart en ziel in om de toekomst van haar, maar ook van al die andere nieuwetijdskinderen een beter perspectief te bieden. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: Je kind thuis onderwijs geven, de democratische onderwijsinstellingen, de macht van Bureau Jeugdzorg en het rechtssysteem. Let wel, dit is een werkgroep. Deze is bedoeld voor mensen die zich om de toekomst van onze kinderen bekommeren en zich hier actief voor willen inzetten.

Mocht je interesse of meer informatie willen hebben over bovenstaande dagen, dan kunt u contact opnemen met [email protected].

Niburu Noord

Nu Niburu vanuit Barneveld erkenning en succes behaalt, wordt op de plek waar het allemaal begon, Groningen, ook een afdeling opgebouwd. Hier wordt achter de schermen druk aan Niburu Noord gewerkt. Het begint met de Disclosure-Tour die vanaf 19 februari door Sissy Mulder in de drie noordelijke provincies wordt gehouden. Jeannette Scheltens organiseert dit en zoekt momenteel samen met Koos van der Goot naar een geschikte locatie.

Koos is een journalist die zich sinds januari bij Niburu heeft gevoegd. Hij houdt zich bezig met het heropenen van het nieuwe kantoor in Groningen om vanuit hier het journalistieke gedeelte te coördineren en daarnaast zal hij voor de landelijke site nieuws vergaren. “Het is mijn bedoeling zowel lokaal nieuws te brengen van de vele bijzondere dingen die in de noordelijke provincies gebeuren, als de mensen hier aan te sturen, en ook om dieper op landelijk, interessant nieuws in te gaan, middels interviews en onderzoek. Dus heb je een goed verhaal, dan kun je altijd contact met mij opnemen. De samenwerking met Niburu lijkt me erg vruchtbaar, aangezien deze organisatie de onderwerpen behandelt waar ik mij ook continu mee bezighoud. Daarnaast heb ik als afgestudeerd journalist ook alweer wat jaren ervaring op het journalistieke gebied.”

Voor de opening van Niburu Noord, zijn nog wel verschillende dingen nodig. Zo heeft de groep laptops nodig, een beamer, een projectiescherm en uiteraard ook een locatie, liefst in het centrum van Groningen. Vanuit deze locatie wil de Afdeling Groningen dan werken, een winkel beginnen en een behandelcentrum met de Astrum Stargate opzetten. “Het zou geweldig zijn om zo snel mogelijk een pand te betrekken, zodat we op een goede manier los kunnen en zodat we een plek hebben van waaruit we bereikbaar zijn. Want de mensen moeten ook gewoon binnen kunnen lopen om onderwerpen met ons te delen.”

Aldus Koos, die te bereiken is via: [email protected].

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later