Net gevaccineerd? Verspreidt dan die ziekte niet!

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Artsen en medische officialsweten al lang, dat mensen die pas gevaccineerd zijn, dezelfde ziekte als waarvoor ze zijn gevaccineerd, kunnen verspreiden, tot enige tijd, na hun vaccinatie. En dat contact met deze volwassenen/kinderen dus in het bijzonder gevaarlijk kan zijn, bij het juist verspreiden van die ziekte..
Hiervoor waarschuwt bijvoorbeeld de ‘Johns Hopkins Patiënten Gids’ met deze woorden: ‘Vermijd het contact met kinderen die onlangs zijn gevaccineerd’.En met deze waarschuwing: ‘Vertel vrienden en familie die ziek zijn, of onlangs een live-vaccin hebben toegediend gekregen (zoals een waterpokken-, mazelen-, rode hond-, polio-, intranasaal griep-, of pokkenvaccin), niet op bezoek te komen’. 1


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Een verklaring op de website van het St. Jude’s ziekenhuis, waarschuwt ouders om het niet toe te staan, dat mensen kinderen bezoeken die kankerbehandelingen ondergaan, wanneer deze, in een periode van de afgelopen 4 weken, een polio- of waterpokkenvaccin hebben toegediend gekregen, het BMR-vaccin en/of het pokkenvaccin..2

Dus.. de TOTAAL OMGEDRAAIDE WERELD..
Met een ziek kind ga je niet op stap, maar met een pas-gevaccineerd kind wel; zolang je daar althans niet voor gewaarschuwd bent..! Of zoals Sally Fallon Morrel, directeur van de Weston A. Price Foundation, het verwoordde: “De reguliere gezondheidsgemeenschap gaf in januari 2015 de schuld van een mazelenuitbraak onder kinderen die allemaal Disneyland hadden bezocht in Californië, aan ongevaccineerde kinderen, die het mazelenvirus verspreid zouden hebben.. Maar het omgekeerde is echter net zo, of zelfs véél waarschijnlijker..

Onze stichting promoot een gezond dieet, een levenstijl zonder gifstoffen en vrijheid van medische keuze voor ouders en hun kinderen. Er zijn aanwijzingen genoeg die de indicatie tonen, dat pas gevaccineerde individuen feitelijk in een soort quarantine zouden moeten, teneinde verspreiding in het publieke veld te voorkomen.” 

Wetenschappelijk aangetoond, maar niet in de publiciteit..?
Wetenschappelijke bewijs toont aan dat individuen, die gevaccineerd zijn met levende virusvaccins, zoals het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond), het Rota-virus-vaccin, het waterpokken- en het griepvaccin, enkele weken, tot zelfs máánden nadien, in staat zijn gevaccineerden en ongevaccineerden te besmetten met het virus dat ze bij zich dragen.. 3,4,5,6,7,8,9,10.11.12

Het is daarnaast ook mogelijk dat ontvangers van een vaccin, de betreffende ziekte mee kunnen dragen in hun keel en anderen infecteren, terwijl ze zélf geen enkel symptoom van de betreffende ziekte tonen..! 13,14,15

Zo hebben volwassenen in de VS zelfs polio gekregen, door pas-gevaccineerde zuigelingen. Dominick Tenuto, een vader die op Staten Island (New York) woont, belandde zelfs in een rolstoel, nadat hij de luiers verschoonde, van een van zijn pas-gevaccineerde dochtertje. Vind je het ongelooflijk? Wat te denken dan, van de aan hem toegekende schadevergoeding van … US$ 22,5 miljoen in 2009..!! Dat duurde weliswaar 30 jaar (!!) maar de schadevergoeding is toegekend..20,21Dus zowel de gevaccineerde, als de ongevaccineerde populatie loopt het gevaar van blootstelling aan de pas-gevaccineerde volwassene of het onlangs geënte kind. Zoals je weet is het falen van vaccins bekend; het is geen heilige graal die heel je leven werkt, ook al willen sommige partijen je dit doen geloven, door dit te verzwijgen en ook hier geen aandacht aan te besteden..! Immuniteit die door vaccins verkregen zou zijn, is NIET-PERMANENT en recente uitbraken van mazelen, kinkhoest en de bof vonden plaats in populaties die volledig gevaccineerd waren..  16,17 WAAROM DAN DE SCHULD BIJ DE ONGEVACCINEERDEN NEERLEGGEN..?? Ontvangers van het griepvaccin, blijken bovendien steeds ontvankelijker te worden voor de specieke griepbesmetting, na herhaalde vaccinaties..18,19

Volgens de Weston A. Price Foundation,is de beste bescherming tegen infectieziekten een gezond immuunsysteem..! Ondersteund door de jusite vitamine A en C doses dagelijks. Goed-gevoede kinderen herstellen snel van een infectieziekte en hebben zelden last van complicaties. Het is natuurlijk ook feitelijk krankzinnig, om een hele populatie te gaan vaccineren, zoals nu bij het kinkhoestvaccin, wanneer ‘slechts enkele doden per jaar te betreuren zijn’.. En ja, het zal je kind maar wezen, maar de angst die áchter het niet-vaccineren zit, is volstrekt misplaatst in verhouding tot het ‘geloof’ in het brute middel wat vaccins zijn en blijven.Leslie Manookian is  producent van ‘The Greater Good’ en hij zegt hierover: “Vaccinatie-mislukkingen en het niet onderkennen van het FEIT dat vaccins geproduceerd, op basis van levende virussen, hebben geleid tot uitbraken van infectieziekten onder gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. Het CDC verzaakt in de plicht artsen die vaccinaties geven, te instrueren, dat ze hun patiënten dienen te waarschuwen voor de risico’s van besmetting, waaraan anderen worden blootgesteld, wanneer ze met hen in contact komen.”

Of zoals Mahatma Ghandi dit al verwoordde: ‘Vaccinaties zijn een barbaarse praktijk en één van de meest fatale van alle waanbeelden van deze tijd. Oplettende waarnemers van vaccinaties dienen zich zelfstandig op te stellen, indien nodig tegen de hele wereld, als verweer tegen hun veroordeling.”

 

En zoals we weten, is het mazelenvaccin geïntroduceerd in 1963 en was het aantal mazelengevallen al razendsnel aan het dalen, van 7575 in 1920 (Zelfs zo’n 10.000 per jaar, vanaf 1910), tot een gemiddelde van 432 elk jaar in de jaren 1958-1962.22 . In de jaren 2005 tot 2014, vielen erin de VS geen doden, als gevolg van de mazelen, en werden er 108 doden genoteerd, ná de introductie van het BMMR vaccin.23
REFERENTIES BIJ HET ARTIKEL:

1.   http://www.hopkinsmedicine.org/kimmel_cancer_center.pdf

2.    http://www.stjude.org/

3.    Uitbraak van mazelen, onder personen met aangetoond bewijs van immuniteit/Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011 (HIER)

4.    Detectie van mazelenvirus RNA in urinemonsters van gevaccineerden/Detection of Measles Virus RNA in Urine Specimens from Vaccine Recipients http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7494055

5.   Comparison of the Safety, Vaccine Virus Shedding and Immunogenicity of Influenza Virus Vaccine, Trivalent, Types A and B, Live Cold-Adapted, Administered to Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected and Non-HIV Infected Adults http://jid.oxfordjournals.org/content/181/2/725.full

6.    Sibling Transmission of Vaccine-Derived Rotavirus (RotaTeq) Associated with Rotavirus Gastroenteritis http://pediatrics.aappublications.org

7.    Polio vaccination may continue after wild virus fades http://www.cidrap.umn.edu/2008/10/polio-vaccination-may-continue-after-wild-virus-fades

8.    Engineering attenuated virus vaccines by controlling replication fidelity http://www.nature.com/nm/

9.    CASE VAN EEN VACCIN-GEASSOCIEERDE MAZELEN, 5 WEKEN NÁ IMMUNISATIE/ CASE OF VACCINE-ASSOCIATED MEASLES FIVE WEEKS POST-IMMUNISATION, BRITISH COLUMBIA, CANADA, OCTOBER 2013 http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20649

10.  The Safety Profile of Varicella Vaccine: A 10-Year Review http://jid.oxfordjournals.org/

11.  Comparison of Shedding Characteristics of Seasonal Influenza Virus (Sub)Types and Influenza A(H1N1)pdm09; Germany, 2007-2011 http://journals.plos.org/

12.  Epigenetics of Host-Pathogen Interactions: The Road Ahead and the Road Behindhttp://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003007

13.  Animal Models for Influenza Virus Pathogenesis and Transmission http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

14.  Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate mode http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

15.  Study Finds Parents Can Pass Whooping Cough to Babies http://www.nytimes.com/2007/04/03/health/03coug.html?_r=0

16.  GEIMMUNISEERDE PERSONEN KRIJGEN KINKHOEST – Immunized People Getting Whooping Cough http://www.kpbs.org/news/2014/jun/12/immunized-people-getting-whooping-cough/

17.  Vaccin-falen: meer dan 1000 personen krijgen de Bof afgelopen 6 maanden – Vaccine Failure — Over 1000 Got Mumps in NY in Last Six Months http://articles.mercola.com/

18.  Impact of Repeated Vaccination on Vaccine Effectiveness Against Influenza A(H3N2) and B During 8 Seasonshttp://cid.oxfordjournals.org

19.  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/09/18/flu-shot-increases-flu-illness.aspx

20.  http://www.nydailynews.com/new-york/staten-island-dad-22-5m-polio-case-lederle-laboratories-article-1.369105

21.  http://naturalsociety.com/woman-contracts-polio-virus-vaccinated-infant/

22.  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00056803.htm

23.  http://vaccineimpact.com/2015/zero-u-s-measles-deaths-in-10-years-but-over-100-measles-vaccine-deaths-reported/

Bron

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later