Nederland: Hogere vaccinatiegraad, hogere sterfte

0
Luister naar dit Artikel

De afgelopen maanden zijn er steeds meer aanwijzingen voor een positieve correlatie tussen sterfte door alle oorzaken en Covid-vaccins. Om het bestaan ​​van deze correlatie aan te tonen, is het echter cruciaal om de mortaliteit en de vaccinopname binnen een relatief homogene populatie te kunnen vergelijken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dat heeft de Nederlandse onderzoeker André Redetti nu gedaan. Hij vergelijkt sterftecijfer en vaccingebruik tussen gemeenten in Nederland en vindt geen sterfteverlagend effect van vaccinatie.

In plaats daarvan vindt hij een statistisch significante positieve correlatie tussen vaccinopname en mortaliteit.

De betreffende periode is week 35-52, 2021. Zoals de grafiek laat zien, is er een sterke correlatie, d.w.z. een hogere vaccinatiegraad in een gemeente is gecorreleerd met een hoger sterftecijfer. De volledige analyse is nog niet door vakgenoten beoordeeld, maar is beschikbaar op Researchgate.

Die resultaten passen bij de zorgwekkende oversterftecijfers die we nu in veel landen zien. De olifant in de kamer is waarschijnlijk de toename van het aantal ernstige bijwerkingen van de COVID-19-vaccins, in vergelijking met andere vaccins. Een bijkomende reden kan het soms negatieve effect van vaccinatie op covid-specifieke sterfte zijn, bijvoorbeeld in het VK.

Die resultaten zijn echt zorgwekkend. En wat misschien nog zorgwekkender is, is de algemene censuur als het gaat om het publiceren of bespreken ervan. De mainstream media mijdt de discussie en het management van sociale platforms zoals Facebook en LinkedIn heeft zelfs regels opgesteld tegen het noemen van negatieve feiten over de vaccins. Je kunt je alleen afvragen wat een dergelijke censuur voor die bedrijfsleiders kan betekenen als en wanneer de massahysterie overwaait en degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderdrukken van essentiële informatie en het aanprijzen van gevaarlijke verkeerde informatie ter verantwoording worden geroepen voor hun daden.

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later