Mytre en de Arcturianen – Bewuste Portalen Voor Gaia – 22 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Sue: Ik kijk weer naar de plaats in mijn kantoor waar ik voor het eerst Mytre en de Arcturiaan zag. Ja, zij zijn daar, nog steeds daar, op precies dezelfde manier als toen ik hen voor het eerst zag. Zodra als ik erken dat zij hier zijn, open ik mijn computer om hun boodschap te documenteren:


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dierbare Suzille,

Denk eraan dat hier en daar derde dimensionale benamingen zijn. Toen je ons voor het eerst waarnam binnenin jullie tijdgebonden werkelijkheid, opende je het portaal waardoorheen je ons zou kunnen waarnemen wanneer het ook is dat je ervoor kiest om te kijken.

Met andere woorden, wat je waarneemt is een geopend portaal waarop wij, Mytre en de Arcturiaan, een afdruk achtergelaten hebben. Deze “afdruk” is zeer gelijk aan een sleutel om het portaal te openen zodat je wederom, en eindeloos, de hogere dimensies van werkelijkheid kunt waarnemen.

Wij, Mytre en de Arcturiaan, dienen als de “deur” naar dit portaal. Vandaar dat je kiest om onze afdruk waar te nemen, het lijkt veel op het openen van de deur naar dat portaal. Wat wij wensen om jou nu te vertellen is dat dit portaal niet in je fysieke kantoor is. Het portaal is in feite binnenin je eigen hogere staten van bewustzijn.

De reden waarom je het portaal recht voor de binnenzijde van je kantoor deuropening waarneemt is omdat die kamer is waar je frequent mediteert, creëert, en anderen helpt. Deze interdimensionale activiteiten hebben het energiegebied van die kamer uitgebreid in/naar een hogere resonantie frequentie.

Wij verschenen aan jou recht voor de deur als een symbolische Licht Taal Boodschap van, “Je kunt dit portaal (deze deur) openen wanneer het ook maar is dat je wenst om een ervaring van de “doorgang” te hebben waardoorheen je vele andere kamers-portalen kunt betreden.

Wanneer je de deur opent om de kamer te verlaten, betreed je de doorgang waardoorheen jij je weg kunt vinden naar alle kamers van je huis, inclusief de voor- en achter deuren. Begrijp je nu, via de symboliek van onze Licht Taal, waarom wij recht voor die deur verschenen?

Wij suggereren dat allen die deze boodschap lezen deze analogie op hun woning toepassen. Hiermee bedoelen wij dat net zoals de deur betreffende jullie fysieke woning is waar jullie fysieke zelf leeft, zijn er bepaalde portalen binnenin jullie fysieke leven die het portaal zijn naar waar/wanneer jullie multidimensionale zelf leeft.

Wij zeggen “waar/wanneer” omdat wanneer jullie bewustzijn eenmaal doorheen dat portaal past, alle 3D ruimte en 3D tijd in/naar het vijfde dimensionale HIER en NU verschuift. Er is geen geleidelijk proces van door ruimte heen te gaan om tijd in de vijfde dimensie door te brengen.

Daarom, om de fysieke ervaring van reizen doorheen een portaal te ervaren om in de vijfde dimensie te arriveren, creëren JULLIE een reeks van beelden en ervaringen binnenin jullie eigen verbeeldingskracht om jullie driedimensionale bewustzijn ervan te overtuigen dat er iets veranderd is, en dus wordt jullie werkelijkheid anders.

Wanneer jij je de ervaring “verbeeld” van in het portaal te stappen, geef jij je 3D brein enige tijd om in/naar een hogere staat van bewustzijn te verschuiven. Je 3D brein werd getraind dat je op de één of andere manier aangeboren imperfect bent, en dat je tijd nodig hebt voordat jij je aan kunt passen aan een hogere staat van bewustzijn.

Echter, wanneer je eenmaal die hogere staat van bewustzijn “bereikt” hebt, heb je alle illusies van tijd en ruimte verlaten om terug te keren naar het HIER waar je NU binnenin bent. Wanneer jouw bewustzijn eenmaal binnenin het NU is, ben je ÉÉN met het portaal en ÉÉN met je veelvoudige hogere dimensionale expressies van ZELF.

Binnenin het portaal, ben je vrij van de illusie dat je beter moet zijn en je fysieke zelf op de één of andere manier moet repareren of verbeteren. Vanuit het perspectief van je vijfde dimensionale zelf ben jij de volmaakte schepper van je fysieke werkelijkheid.

We kunnen het collectief vragen horen stellen zoals, “Waarom zou ik het ziek zijn willen creëren, het gewond zijn, arm, alleen, enz. enz.” De lijst van de menselijke ellende gaat alsmaar verder. Deze menselijke ellendes zijn zeer echt vanuit het perspectief van jullie derde dimensionale bewustzijn.

Voor zolang als jullie bewustzijn beperkt is door de derde dimensie, zullen jullie doorgaan met deze ervaringen. Het is om deze reden dat de uitbreiding van jullie bewustzijn in/naar de hogere dimensies, ascentie IS. “Waar je aandacht is – Daar ben jij ook.’

Net zoals jullie het gaspedaal in moeten trappen in jullie 3D auto om sneller te gaan, moeten jullie je bewustzijn in/naar hogere frequenties “duwen” om jullie gewaarwording van de werkelijkheid in de hogere dimensies van werkelijkheid te versnellen.

Gelukkig, is deze collectieve gewaarwording van werkelijkheid in toenemende mate uitbreidend om jullie concept van de hogere dimensies te verbeteren. Daarom, hebben jullie minder collectieve weerstand voor jullie versnelling van bewustzijn in/naar de hogere dimensies.

In jullie vroegere tijdlijnen, moesten diegenen die nastreefden om bewust de hogere dimensies van werkelijkheid te ervaren ver weg naar ashrams gaan op geïsoleerde bergtoppen, eilanden of gebieden die wij isoleerden van de elektrische lading van het collectieve bewustzijn van de mensheid.

De mensheid als een collectief is geleidelijk diens bewustzijn aan het uitbreiden naar de hogere hersengolven waardoorheen zij waar kunnen nemen wat voorheen beschouwd werd “onmogelijk” en waarschijnlijk “waanzinnig” te zijn, voor het collectief van vroegere tijdlijnen.

Zoals de ontwaakten zich volledig bewust zijn, waren er vele strijdkrachten van duisternis in controle van jullie werkelijkheid. Deze strijdkrachten van duisternis wisten, dat als zij jullie angstig hielden zij jullie gemakkelijk zouden kunnen controleren. Verder, deze duisteren voeden zich in feite aan jullie angst. Net zoals wezens van Licht de hogere frequenties van Licht innemen om hun vormen aan te vullen, nemen de wezens van duisternis de lagere frequentie in om hun vormen aan te vullen.

Geliefde ascenderenden, wij vertellen jullie deze informatie niet om jullie in/naar de strijd tegen de duisternis aan te sporen. “Strijd tegen” wat dan ook creëert grote kwaadheid en angst, hetgeen in feite jullie bewustzijn verlaagd. Natuurlijk zijn er fameuze oorlogsverhalen van grote heroïsche gebeurtenissen gedurende de tijden van “oorlog”.

Wij bedanken en loven deze dappere mensen die de duisternis in het gezicht keken en ervoor kozen om vanuit angst te werk te gaan, niettemin vanuit LIEFDE voor diegenen die zij beschermden. Gedurende talrijke van jullie tijdperken van grote duisternis op de Aarde, was oorlog vaak de enige manier om “tegen de duisternis te strijden”.

Gelukkig, komt dat tijdperk tot diens einde. Echter, zoals met alle afsluitingen, is er altijd een “tijd” waarin het oude en het nieuwe beide bestaan. Omdat zoveel mensen binnenin gebieden leven die door oorlog uiteen gescheurd zijn, doen wij een beroep op onze ascenderenden om hun innerlijke portalen te openen om “individuele” en/of “groep” portalen van Licht te worden.

Als een krachtig portaal voor Gaia zullen jullie beginnen.

(Jullie dienstverlening is krachtiger als er een samenhangende groep is, maar jullie kunnen ook alleen een portaal zijn als jullie dat prefereren.)

PointOfPerception copy

 

DE CEREMONIE VOOR GAIA

– Open je bewustzijn voor je eigen persoonlijke Portaal naar ZELF

– Vermeng je besef/bewustzijn met de hoogste frequenties van je eigen Multidimensionale ZELF

– Merk op hoe de hogere ZELVEN van alle leden van je groep in/naar ÉÉN verenigen

– Intiem en bewust verbindt je met je eigen Hogere ZELF, alsook met alle Hogere ZELVEN van je groep

– Sta de hogere frequenties van de Groep Hogere ZELF toe door jouw portaal heen te stromen

– Observeer terwijl jullie groepportaal transmuteert in/naar een interdimensionaal portaal

– als een groep – communiceer met jullie groep Hogere ZELF en/of Gaia om de locatie te bepalen waarin de toegewezen Elementalen het meest jullie hulp nodig zijn

Het is prima als je groep wenst om die bepaling voorafgaand aan de ceremonie te maken.

– Om de grootste assistentie aan Gaia te geven, zullen alle groepen gedurende twee weken met dezelfde Elementalen werken. De Aarde Elementalen zullen eerst zijn.

– Kalibreer je aandacht/bewustzijn met jouw gekozen locatie van Gaia’s portalen

– Sluit je aan bij het Eenheidsbewustzijn met je fysieke en hogere dimensionale groep

– Open en activeer je portaal door je hogere dimensionale zelven te vragen om Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te sturen in de groepsleden op Gaia’s oppervlakte

– Breid je bewustzijn uit om Gaia’s Kern te omvatten

– Jullie zullen met de Aarde Elementalen beginnen en met hen werken gedurende een Aarde tijd van twee weken

September 25 – Het Element van Aarde

Oktober 9 – Het Element van Water

Oktober 23 – Het Element van Lucht

November 6 – Het Element van Vuur en de Finale

Wij, jullie Galactische Familie, vragen aan jullie om deze “bewuste portalen” te openen die de hogere frequenties van jullie Multidimensionale ZELF met de kern van de Aarde verbinden. Wij zeggen “bewuste portalen” omdat deze portalen in feite levend zijn. Jullie derde dimensionale brein werd getraind dat sommige dingen levend zijn en andere dingen niet levend zijn. Deze training is meer het “werk van de duisteren”.

Als bomen in leven zijn, hoe zouden jullie hen dan om kunnen zagen? Als het water in leven was, hoe zouden jullie het dan kunnen vervuilen? Als de lucht in leven was, hoe zouden jullie dan chemtrails toe kunnen staan te bestaan? Als vuur in leven was, hoe zouden jullie het kunnen gebruiken om te vernietigen in plaats van te initiëren? Als de grond in leven was, hoe zouden jullie het kunnen vernietigen en rijkdom of energiebronnen vergaren?

Tussen haakjes, deze “energie bronnen” waren alleen noodzakelijk omdat de frequentie van Gaia zo onderuit gegaan was, dat de mensheid alle vrije energiebronnen vergat die binnenin Haar kristallen beschikbaar waren. Natuurlijk, kristallen zijn zeer wel in leven en kunnen in feite kiezen om NEE te zeggen tegen destructieve instructies.

Nadat de kristallen zo rampzalig gebruik waren door de Atlantiërs, kozen zij als een collectief om “in slaap te vallen”. Het is alleen wanneer Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale bewustzijn liefdevol in hen gevoed wordt dat zij zullen besluiten of zij willen “ontwaken” en die mens zullen vertrouwen.

Zo velen van Gaia’s schepselen hebben besloten om “mensen te vertrouwen”, hetgeen zeer voor hun ondergang was. De mensheid is gedurende eeuwen, tijdlijnen, afwisselende en parallelle werkelijkheden verloren geweest voor de duisternis. Aangezien het de mensheid was die de duisternis toestond om hun wereld over te nemen, moet de mensheid helpen om hun wereld naar het LICHT te herstellen.

De planten, dieren, mineralen en de walvisachtige wezens hebben geprobeerd de planeet te verdedigen, maar de mensheid raakte zo verloren voor de duisteren dat, zelfs als een collectief, zij Gaia niet konden redden. De mensheid is de sleutel voor de Planetaire Ascentie. Daarom, met het oog op het ascenderen van henzelf, moeten zij hun egoïstische manieren loslaten van “Ik wil ascenderen aldus ik hier uit vandaan kan geraken.”

Gaia is een “oorzaak en gevolg” planeet. Om te ascenderen voorbij de derde dimensie, moet de mensheid verantwoordelijkheid nemen voor het GEVOLG van hun OORZAKEN. Wij beseffen dat de gehele mensheid niet in staat zal zijn om die verantwoordelijkheid te nemen in het huidige leven. Daarom, zullen zij niet op eigen kracht ascenderen of zelfs met Gaia totdat zij hun eigen macht binnenin accepteren en het gebruiken om hun planeet te helpen.

Gelukkig, zijn er andere planeten waarop zij kunnen incarneren om met hun proces van energie eruit is energie terug door te gaan. Het feit is, dat velen van degenen die zich nog niet de wet van oorzaak en gevolg herinnerd hebben, onder de achterblijvers zijn die Gaia toestond om zich bij haar planeet aan te sluiten om hen een andere kans te geven.

Wij zijn ons bewust dat geen van degenen die aangetrokken worden om deze informatie te lezen onder die groep zijn. Wij delen deze informatie weer om jullie eraan te herinneren, onze dierbare Strijders voor het Licht, dat daar sommigen zijn die niet in staat zullen zijn om jullie inspanningen te accepteren om hen te helpen.

Neem hun ontkenning van jullie assistentie alsjeblieft niet gewaar als de één of andere soort van persoonlijk falen. Wij, jullie Galactische Familie, hebben diezelfde ervaring gehad van NIET in staat te zijn om diegenen te helpen die verloren zijn voor de derde dimensie. Als je deze ervaring van waargenomen falen hebt om een persoon te helpen, kijk naar hun aura.

Met jullie uitgebreide gewaarwording, zullen jullie in staat zijn om te zien of zij NIET verbonden zijn via hun kroon met de hogere werelden. Jullie zullen ook zien of hun hart gesloten is, en/of hun aura vele strepen van zwart, bruin en smerig rood heeft.

Wanneer en als jullie deze mensen ontmoeten, stuur hen Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Jullie zouden van een eerste klasser ook niet verwachten naar college te gaan. Daar zijn sommige mensen die vele rondes van incarnatie nodig zijn voordat zij in staat zullen zijn om het Licht te accepteren. Wanneer zij gereed zijn om dat Licht te accepteren, zal jullie geschenk van Onvoorwaardelijke Acceptatie hen helpen.

Zien jullie hoe enorm belangrijk JULLIE zijn? Wij doen dat wel, en wij danken jullie. Ook, Gaia bedankt jullie. Ter afsluiting, herinneren wij jullie eraan om jullie dromen en ervaringen in de meditatie te documenten. Jullie mogen nog niet in staat zijn om hen al te begrijpen, maar als je het gedocumenteerd hebt, zal je op een dag hen “bij toeval” vinden en hun betekenis VOLLEDIG begrijpen.

Ben geduldig met jezelf en met Gaia. Denk eraan JULLIE Kwamen voor Gaia! JULLIE zijn al geascendeerd in jullie eigen multidimensionale bewustzijn, en jullie keren veel vaker dan jullie je voor kunnen stellen naar deze aspecten van jullie ZELF terug.

Daarom, gebruik jullie prachtige verbeeldingskracht (hetgeen vijfdimensionale gedachten zijn) om JULLIE PORTAAL OPEN TE HOUDEN. Aangezien wij vrij zijn van de last van tijd en ruimte, zijn wij ALTIJD binnenin het portaal gereed om jullie te begroeten.

******

Dierbare Lezers, jullie hoeven GEEN lid te zijn van onze “4 for Gaia” webinar. De leden van de webinar zijn de leiders van deze groepen. Als je graag zou willen om een leider van een “4 for Gaia Groep” te zijn, neem dan alsjeblieft contact met me op (**dit moet uiteraard in de Engelse taal gedaan worden) [email protected]

Voor meer details over deze doorgaande webinar, welke doorgaat tot aan 6 November, zie alsjeblieft ook: http://arcturiancorridor.com/4-for-gaia/

Als je wenst om je aan te sluiten bij dit Eenheidsbewustzijn en een lid te zijn van één van de groepen, verwelkomen wij jullie om je contact en locatie (tijdzone) informatie door te geven, en wij zullen verheugd zijn om jullie af te stemmen op één van onze pas gevormde “4 for GAIA groepen” – die nu op gang komen!

Ga Nu van Start!

https://www.surveymonkey.com/r/L8LLG5F

Wij, de Arcturianen en de leden van jullie Galactische Famillie, zullen ons bij jullie aansluiten in dit interdimensionale Proces van het helpen van onze dierbare Gaia met Haar planetaire ascentie.

Wij kijken ernaar uit om met jullie samen te werken!

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/mytre-en-de-arcturianen-bewuste.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later