Mytre de Pleiadiaan – Een Onverwachts Bezoek van Mytre! – 1 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Lieve Mytre, ik ben zo enorm blij dat je in mijn bewustzijn teruggekeerd bent. In feite, ben ik zo dolblij dat ik alleen maar kan huilen met liefde en dankbaarheid dat je ervoor gekozen hebt om weer naar me toe te komen. Zoveel is er gebeurd sinds je eerste bezoek, en ik ben blij je hier te hebben zodat ik je vanuit de kern van mijn hart ten zeerste kan bedanken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Mytre Spreekt:

Suzille, ja, wij zijn ook heel erg blij om je weer te ontmoeten alsook met al je prachtige vrienden die ons verhaal gelezen hebben. Natuurlijk, is dat verhaal JULLIE – de leden van Gaia’s Aarde – verhaal. Ik/wij, want ik spreek vanuit mijn Lichtlichaam ZELF. Zou je mij graag in dit lichaam willen zien?

Sue – JA – JA.

Mytre – Dan, sluit je ogen en type in wat je met je derde oog ziet. Je ziet de Brug van je geliefde Schip, nietwaar?

S – JA IK VOEL ZO EEN VREUGDE DAT IK HET NAUWELIJKS KAN BEVATTEN.

M – Ben je in staat om je emoties nu te bevatten Suzille?

S – Nauwelijks, maar ik zal mezelf bijeen pakken zodat je door kunt gaan.

M – Feitelijk, Suzille, alsook allen die onze boodschap ontvangen – wensen wij dat jullie jezelf toestaan om “uiteen te vallen”. Hiermee bedoelen wij dat wij wensen dat jullie jezelf allemaal toestaan om, zoals jullie het zouden zeggen, teruggaan naar de enen en nullen. Wij bedoelen dat welzeker letterlijk. Echter, wij bedoelen niet de enen en nullen van jouw holografische Aarde voertuig, alsook de enen en nullen van jullie holografische Aarde voertuigen.

Gaia is aan het transcenderen voorbij Haar derde en vierde dimensionale, holografische woonomgeving zones. Net zoals jullie, de leden van de mensheid, holografische zones hebben voor jullie derde dimensionale zelf, zo ook heeft Gaia dat. Gaia is gereed om naar Haar zuivere, Lichtlichaam Zelf terug te keren dat een vijfdimensionale woonomgeving zone aanbiedt.

Met andere woorden, de derde en vierde dimensionale woonomgeving zones zijn in het proces van loslaten. Deze zones zullen naar een andere planeet in een andere galaxy overgeplaatst worden. Diegenen die niet in staat zijn om hun essentie van de holografische projectie los te maken, welke zij gedragen hebben gedurende hun veelvoudige avonturen op Gaia’s derde/vierde dimensionale woonomgeving zones, zullen overgeplaatst worden samen met deze lagere dimensionale woonomgeving zones.

Gaia’s vijfde dimensionale en daaraan voorbij woonomgeving zones zullen nog steeds beschikbaar zijn voor diegenen die hun bewustzijn voldoende uit kunnen breiden om hun waarnemingen/gewaarwordingen aan de vierde en vijfde dimensies aan te passen. Deze verschuiving in/naar de hogere dimensionale woonomgeving zones is wat voor de mensheid bekend is als ascentie.

De derde dimensionale woonomgeving zone zal eerst losgelaten worden, en de vierde dimensionale woonomgeving zone zal dienen als een “ertussenin” zone dat tegelijkertijd rondom Gaia zal bestaan, alsook rondom diens nieuwe thuis. Uiteindelijk, zal de vierde dimensionale woonomgeving zone volledig overgeplaatst zijn naar de andere planeet, en Gaia zal volledig in de luister zijn van Haar Licht-Planeet ZELF.

Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, focussen onze aandacht/bewustzijn in het hart van Gaia, zodat wij allen kunnen helpen die voorbereid zijn om deze verschuiving in/naar jullie menselijke Lichtlichaam te maken. Weet alsjeblieft dat er geen rampen nodig zijn, aangezien de lagere dimensionale zones nog steeds beschikbaar zullen zijn voor diegenen die niet voorbereid zijn om het derde/vierde dimensionale Wiel van Leven en Sterven te verlaten.

De mensheid zal deze gebeurtenis ervaren op de manier welke samenhangt met hun staat van bewustzijn. Diegenen wiens bewustzijn alleen kan resoneren op de Beta Golven van de derde dimensionale zone zullen vele vierde dimensionale “dromen” aangeboden worden om hen te helpen ontwaken.

Aan de andere kant, al het leven dat zichzelf uitgelijnd heeft met de Aarde, zoals het planten, dieren en insecten Koninkrijk, zullen Gaia’s leiding volgen en in/naar de woonomgeving zone van Gaia’s keuze Stromen. Deze groep omvat mensen die diepgaand van Gaia houden en in uitlijning leven met Haar planetaire behoeften.

Daarom, zullen er vele mensen zijn die deze verschuiving zullen maken zonder wat voor vorm van besef dan ook dat het aan het gebeuren is. In plaats daarvan, zullen zij opmerken dat het leven in toenemende mate steeds beter wordt. Zij zullen waarschijnlijk geloven dat deze verbetering is vanwege een maatschappelijke kwestie, in plaats van een planetaire kwestie.

Deze verschuiving van woonomgeving zones zal voor veel mensen onbewust zijn, maar als hun resonantie hen toestaat de verschuiving gewaar te worden, zullen zij redenen vinden voor de verbetering van het leven op de Aarde die samenhangen met hun geloofsysteem.

Er is geen concept van “goed” of “slecht” in de vijfde dimensionale woonomgeving zone omdat die zone vrij is van alle polariteit. Omdat veel mensen nog steeds zullen moeten leven binnenin de één of ander versie van polariteit, zal de vierde dimensionale woonomgeving zone op zowel Gaia als de andere planeet gebi-localiseerd blijven voor zolang als Gaia die lage frequentie rondom haar wezen kan bevatten/behelzen.

Gaia is bezig de beperkingen van de derde dimensionale zone los te laten aangezien het ZEER schadelijk geweest is voor Haar gezondheid. Zij is een liefdevolle planetaire moeder en heeft Haar verwoestende kinderen getolereerd zolang als mogelijk was. Echter, Haar lichaam kan niet genezen met de constante negativiteit en vernietiging aan Haar vorm dat de derde dimensionale woonomgeving zone gecreëerd heeft. Verder, is Gaia’s “dienstplicht” bezig tot een einde te komen.

Er zijn andere “tijdlijnen” geweest (tijden die voorspeld waren door ontwaakte mensen) waarin Zij Haar derde dimensionale woonomgeving zone los zou hebben kunnen laten. Echter, zoveel van haar menselijke levensvormen waren niet in staat om hun bewustzijn te vertalen naar die dimensie, dat Gaia wachtte.

Dierbare Gaia wachtte met die derde dimensionale woonomgeving zone los te laten in de hoop dat, uiteindelijk, deze mensen in staat zouden zijn om haar planeet in de hogere dimensionale luister van de Aarde waar te nemen.

Omdat Gaia niet bereid was om zoveel van haar kinderen los te laten, koos zij om die lagere zone open te houden voor zolang als dat mogelijk was. De waarheid is dat dat altijd bedoeld was een “tijdelijke ondergrond zone” te zijn, hetgeen veel was zoals een “landings platform”.

Echter, Gaia raakte zo diepgaand gehavend door de gebeurtenissen tijdens de cyclus van Atlantis, dat het bewustzijn van vele van haar mensen in/naar de derde dimensionale woonomgeving zone viel. Deze zone was bedoeld om een plaats te zijn voor evolutionaire aanvangen.

In deze evolutionaire zone, zouden de Elementalen kunnen spelen met de energiegebieden van die zone om veelvoudige versies van planten en dieren te creëren. Deze planten en dieren leefden allemaal in eenheidsbewustzijn en wisten dat wij ÉÉN waren met het volledige planetaire systeem. Zelfs de vroege “primitieve” mensen leefden in eenheidsbewustzijn met de planeet.

Helaas, stond Gaia met Haar liefdevolle spirit toe om achterblijvers van andere planeten, die niet konden ascenderen met hun eigen planeet, alsook bezoekers van andere planeten die leefden met de wetten van ‘macht over anderen”, Haar derde dimensionale woonomgeving zone te betreden.

Deze achterblijvers en bezoekers met het macht-over bewustzijn hadden zo een lage staat van bewustzijn, dat zij zelfs Gaia’s vierde en vijfde dimensionale woonomgeving zones niet waar konden nemen.

Geleidelijk, begon het energiegebied van de achterblijvers en de ‘macht over anderen’ Gaia’s evolutionaire woonomgeving gebied te domineren. Toen viel, dat wat eens resoneerde met de “Tuin van Eden” formaat van Onvoorwaardelijke Liefde in toenemende mate in/naar een 3D zone van polariteit.

Deze vroege emigranten voor de Aarde worden nog steeds gevonden binnenin vele van de regerende systemen van de Aarde. Omdat hun bewustzijn zo laag is, zijn zij niet in staat om zelfs de “ascentie in/naar een hogere werkelijkheid” te bevatten.

Echter, zij hebben hun “technologie” gebruikt om in/naar een mogelijke toekomst te kijken waarin/aan zij niet zouden kunnen deelnemen. Vandaar dat, zij gevochten hebben tegen het overplaatsen van het leven naar de hogere dimensionale woonomgeving zones.

Gaia heeft hen alle “tijd” gegeven die zij kan geven om deze verlorenen toe te staan hun energiegebieden te transmuteren in/naar de hogere frequenties. In feite, heeft Zij een speciale dispensatie ontvangen zodat zij NIET in staat zullen zijn om in/naar Haar vierde dimensionale woonomgeving zone te verhuizen en door zullen moeten gaan met hun lessen op een andere planeet.

Deze verlorenen zullen niet weten dat zij overgeplaatst zijn naar een andere planeet, aangezien hun totale besef gefocust is op de “macht over anderen” dat hen voor onnoemlijk veel incarnaties geregeerd heeft.

Zij zullen, natuurlijk, een kans hebben om hun besef weg te verschuiven van macht over anderen en in/naar macht binnenin henzelf. Diegenen die succesvol zijn met die verschuiving in hun bewustzijn zullen in staat zijn om bij Gaia’s avontuur te blijven wanneer zij eenmaal Onvoorwaardelijke Liefde toegestaan hebben om permanent resonantie binnenin hun harten te nemen.

Aan de andere kant, al Gaia’s elementale, planten, dieren en insecten koninkrijken zullen vanzelfsprekend in/naar de vierde en/of vijfde dimensionale woonomgeving zones stromen. In feite, de vierde dimensionale zone heeft vele Mysterie Scholen waarin de mensheid gedurende eonen gestudeerd heeft.

Mensen bezoeken deze “Mysterie Scholen” vaak, terwijl zij in hun vierde dimensionale alfa golf bewustzijn van slaap of meditatie zijn. Dus, Gaia’s vierde dimensionale woonomgeving zone werd voor de mensheid geopend om te bezoeken terwijl zij in hun alfa golf bewustzijn zijn.

Echter, vanwege de angst in de mensen hun dimensionale leven, zijn zij alleen in staat geweest om op bezoek te komen terwijl zij in die hogere staat van bewustzijn zijn of na de afloop van hun fysieke vorm. De vierde dimensionale zone werd hoofdzakelijk gebruikt als een “cyclus” van het “Wiel van Leven en Sterven”.

Gaia is blij aan te kondigen dat haar vierde dimensionale woonomgeving zone zich vermengd heeft met Haar derde dimensionale woonomgeving zone. Echter, Haar “lagere astrale vlak’ is op diens plaats gebleven om diegenen eruit te wieden die nog steeds binnen het Macht-Over formaat leven.

Het Lagere Astrale Gebied ligt “tussenin” Haar derde en vierde dimensionale woonomgeving zones. Met het oog op elk van Gaia’s mensen om te resoneren met haar vierde dimensionale frequentie van bewustzijn, alsook de frequentie van gewaarwording/waarneming, moeten zij een tunnel van Licht en Liefde creëren doorheen de duistere uitwaseming die zich verzameld heeft rondom Gaia’s aura.

Ieder Wezen die deze tunnel van Licht creëert doorheen het Lagere Astrale Gebied, helpt Gaia aanzienlijk om meer Multidimensionaal Licht toe te staan in/naar haar planetaire ZELF te stromen. Het was geen vergissing dat die duistere zone Gaia omringt. In feite, creëerden diegenen die macht Over Gaia wilden opzettelijk die Lagere Astrale zone.

De Lagere Astrale zone is NIET een woonomgeving zone. In plaats daarvan, is het een barrière welke gecreëerd werd door de verlorenen zodat de wezens binnenin de derde dimensionale woonomgeving zone moeilijkheden zouden hebben bij het binnengaan van de vierde dimensionale woonomgeving zone. Dit Lagere Astrale dient zoals een “rookgordijn” om wezens in de derde dimensionale illusies van polariteit en afscheiding te verstrikken.

Om die zone te creëren creëerden zij veelvoudige oorlogen, veroveringen en immense wreedheden zodat zij ANGST konden creëren. De Lagere Astrale Zone is de zone van angst. Natuurlijk, in hun arrogantie, namen zij niet in overweging dat zij verstrikt zouden raken in die zone vanwege hun eigen lagere staten van bewustzijn.

Gaia vraagt nu dat alle geliefde kinderen een tunnel van Licht creëren doorheen hun eigen angst. Op deze manier, zullen zij een tunnel van Licht creëren doorheen de collectieve angst van AL hun incarnaties.

Wij, de Galactics, dienen Gaia ook op deze manier. We zijn in/naar de zone gekomen tussen de derde en vierde dimensionale woonomgeving zones om de mensheid te helpen het op te ruimen. Wij zeggen “help mensheid” omdat Gaia een planeet van de Vrije Wil en Oorzaak en Gevolg is.

Daarom, moeten de mensen kiezen om Gaia te helpen met het opruimen van het Lagere Astrale Gebied, niet vanwege egoïstische, persoonlijke redenen aangaande hun eigen ascentie, maar voor de onzelfzuchtige, planetaire reden van te antwoorden op Gaia’s verzoek.

Omdat Gaia een oorzaak en gevolg planeet is, en de mensheid de hoofdzakelijke oorzaak van het Lagere Astrale Gebied is, moet de mensheid degenen zijn om het op te ruimen. Echter, als de mensheid ons vraagt, hun Galactische familie, om hen te helpen Gaia’s Lagere Astrale Gebied op te ruimen, kunnen wij helpen.

In feite, met onze technologie, zouden wij het ogenblikkelijk op kunnen ruimen. Echter, als de mensheid GEEN verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van dat gebied met hun angst, alsook te leren hoe meesterschap te verkrijgen over hun angst, zal het Lagere Astrale Gebied opnieuw gecreëerd worden.

Begrijpen jullie nu waarom de mensen die binnenin het Macht Over Anderen Bewustzijn leven proberen om jullie angst aan te jagen? Zien jullie nu waarom zij een onophoudelijke staat van de één of andere oorlog gecreëerd hebben welke zich in één of meerdere plaatsen voordoen?

En meer belangrijk, zien jullie nu hoe ENORM belangrijk JULLIE ZIJN!

Jullie, de mensen van de Aarde, hebben de bekwaamheid om de ene barrière die er nog over is tussen jullie en jullie terugkeer naar de vijfde dimensionale woonomgeving zone en het Lichtlichaam op te ruimen. Als jullie ons vragen, jullie Galactische Familie om te helpen, kunnen wij helpen.

Echter, als jullie doorgaan te reageren op het leven met angst en kwaadheid, zal onze hulp veel zijn zoals het schoonmaken van jullie autosnelweg. Binnen uren zal die autosnelweg weer net zo smerig zijn als het was voordat het schoongemaakt werd.

Daarom moeten JULLIE, de leden van de mensheid, het Lagere Astrale Gebied opruimen omdat JULLIE angst het creëerde. Ja, jullie hadden zeer goede redenen voor angst. De duisteren creëerden oorlogen en ondersteunden beide zijden, zodat zij GELD zouden kunnen verdienen. Als jullie wisten hoeveel de duisteren jullie bewustzijn iedere dag op iedere manier manipuleren, zouden jullie razend zijn.

Daarom, zullen wij het jullie niet vertellen. Razernij is een versie van angst en zal alleen de waarachtige “macht over” formaat dienen die wij van jullie vragen om op te ruimen. Echter, wij zullen en vragen jullie WELZEKER om deze verlorenen ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE te sturen.

Wanneer je Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Vergiffenis, en ook niet het Violette Vuur vergeet te sturen naar de machten van duisternis, transmuteren jullie in feite hun cellulaire structuur in/naar een hogere frequentie. Zij, de kernleden van deze oude groep, zijn doodsbang dat jullie hen op deze manier zullen transmuteren.

Zij zijn doodsbang omdat, diep, diep binnenin zij weten dat JULLIE de macht hebben om boven hun macht over indoctrinaties uit te stijgen. Want zie, wanneer je Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur stuurt naar dat wat bij jou angst veroorzaakt (en angst diens beste vriend = kwaadheid), zal je voorbij de duisteren hun waarnemend gebied resoneren.

Met andere woorden, je bewustzijn zal resoneren op een frequentie voorbij het Lagere Astrale Gebied. Door je individuele bewustzijn te verschuiven in/naar de hogere vierde en vijfde dimensionale dimensies, creëer je een “Brug van Licht en Liefde” over, onder, rondom en door het Lagere Astrale Gebied heen.

Deze Brug van Licht is geen bouwwerk. Het is een staat van bewustzijn waarin je “weigert om deel te nemen in de derde dimensionale illusie van Macht Over Anderen”.

Wat als alle mensen die hun ZELF herinneren als ÉÉN bij elkaar aangesloten en een BRUG VAN Licht en Liefde creëerden over, onder en doorheen ALLE angst/duisternis?

Wat als JULLIE JE iedere dag herinneren om een Brug van Licht en Liefde te creëren over, onder en doorheen ALLE angst/duisternis?

Wat als jullie in groepen over de gehele wereld heen bijeenkomen om deze Brug te creëren?

Het antwoord op al deze vragen is hetzelfde: JULLIE zouden Gaia AANZIENLIJK helpen bij het opruimen van het Lagere Astrale Gebied dat gecreëerd werd door menselijke angst. Dierbare vrijwilligers om een Aarde voertuig te nemen, om Gaia te helpen vragen WIJ, dat jullie kleine groepen over de gehele wereld creëren.

Wanneer deze groepen eenmaal gecreëerd zijn kunnen jullie bijeenkomen, in persoon of virtueel via jullie computers, om specifiek te werken met “De uitgekozen plaats of plaatsen op Gaia” van iedere groep om:

  1. Het Lagere Astrale Gebied met de Macht van jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te transmuteren.
  2. Direct te werken met de Elementalen van de aarde, lucht, vuur en water om hen te helpen het hogere Licht van de vijfde dimensionale woonomgeving zone te accepteren en te integreren.
  3. Jullie ervaringen met anderen rondom de Aarde te delen om een energiegebied te creëren van:

Onvoorwaardelijke Liefde

Onvoorwaardelijke Vergiffenis

Transmutatie van het Violette Vuur

Deze energiegebieden van Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergiffenis en het Violette Vuur die Gaia’s Globe omcirkelen zullen beschermd en gehandhaafd worden door de leden van iedere groep om Gaia te helpen om:

  • Eenheidsbewustzijn te Creëren met de groep en met Gaia
  • Gaia’s Lagere Astrale Gebied op te ruimen
  • AL het planetaire leven op een elementaal niveau te bekrachtigen en te transmuteren

Wanneer de Elementalen, de bouwblokken van al het fysieke leven, eenmaal onvoorwaardelijk geliefd en getransmuteerd zijn, zullen zij dat geschenk naar ALLE fysieke materie verspreiden.

“Hoe doen we dat?” hoor ik jullie vragen. Wij, de Pleiadianen zullen jullie hetzelfde antwoord geven dat onze vrienden de Arcturianen zouden geven:

“Wij weten het niet omdat JULLIE het NOG NIET gecreëerd hebben.”

Wij, de Pleiadianen en al jullie Galactische en Hemelse Familie zijn hier NU om jullie te helpen. Alles dat jullie hoeven te “doen” is om onze hulp te vragen wij zij zullen ons vreugdevol bij jullie aansluiten.

OPMERKING VAN SUE:

Dit project is er één van samenwerkende creativiteit. Wanneer wij eenmaal onze eigen creativiteit gebruiken, transmuteert ons bewustzijn ogenblikkelijk in/naar het vierde dimensionale Alfa Golf Bewustzijn.

Dan, wanneer wij samenwerken als ÉÉN wezen met elkaar en ÉÉN wezen met Gaia, zal ons bewustzijn uitbreiden in/naar het NU van de ENE van ons Theta en Gamma Golf vierde/vijfde dimensionale bewustzijn.

Ik kijk ernaar uit om te zien wat WIJ als ÉÉN Interplanetair Wezen creëren.

Zegeningen,

Sue
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/mytre-de-pleiadiaan-een-onverwachts.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later