Monsanto’s bedrijfsgeheim-truc is voorbij..!

0
Luister naar dit Artikel

Het Europees Hof van Justitie heeft deze week bepaald in twee Nederlandse zaken, die werden aangespannen door milieuorganisaties, dat nationale overheden geen milieu-informatie meer mogen achterhouden, die bedrijven geheim willen houden uit bijvoorbeeld ‘commercieel belang’.  Dit arrest (want het komt van het hoogste rechtsorgaan in Europa) heeft heel grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Want zij beriepen zich in milieukwesties binnen de EU, té vaak op eigen bedrijfsbelang, zodat ze erin slaagden, essentiële milieu-informatie binnenskamers te houden. Bedrijven werden hier vaak in gesteund door lokale en nationale overheden! En dat is nu dus over!


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In het ‘Verdrag van Aarhus’ werd in 2001 vastgelegd dat overheden onbelemmerd toegang moeten geven aan iedere EU-burger, tot milieu-informatie. In dit nieuwe arrest zegt het Europese Hof nu, dat het openbaarheidsbelang van de burger zwaarder weegt, dan financiële belangen van bedrijven en/of organisaties. Specifiek ging het in deze 2 zaken om informatie over bestrijdingsmiddelen van de firma Bayer, dat zoals je weet, onlangs het megalomane Monsanto overnam.

Greenpeace en het Pesticide Action Network (PAN Europe) wilden toegang tot interne documenten, die de toelating regelden van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat overal in de wereld als GMO-ondersteunend gif wordt ingezet, via bijvoorbeeld de handelsnaam ‘RoundUp’. En de Nederlandse Bijenstichting wilde op haar beurt, de documenten inzien over neonicotinoïden, wat chemische middelen zijn, die in de landbouw worden gebruikt. Dit in verband met de aanhoudende bijensterfte onder de Europese bijen.

Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze 'onkruidbestrijder' van Monsanto (sinds kort in alle tuincentra in Nederland te koop...!!) In Frankrijk is Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul..

Een heel giftig en levensgevaarlijk goedje, deze ‘onkruidbestrijder’ van Monsanto. In Frankrijk werd Monsanto al veroordeeld om de neurotoxische werking van dit spul..

In de zaak van Greenpeace en PAN Europe was het openbaarmakingsverzoek eerst ingediend bij de Europese Commissie, maar ook die weigerde documenten vrij te geven over de chemische samenstelling van glyfosaat en het fabricageproces. Bayer had zich namelijk met succes tegen de vrijgave verzet. Het Hof oordeelde eerder al dat de Europese Commissie die documenten over glyfosaat niet had mogen achterhouden, waarop de commissie beroep aantekende. Het Hof bepaalde gisteren dat er opnieuw moet worden gekeken of die documenten alsnog openbaar moeten worden gemaakt.

De zaak van de Bijenstichting begon in 2014 bij de Nederlandse toelatingsautoriteit Ctgb. De stichting wilde alle documenten uit het toelatingsdossier van het ‘bijengif’ imidacloprid van Bayer. De fabrikant beriep zich op bescherming van bedrijfsbelangen. Officieel is het verhaal dat het bedrijf wilde voorkomen dat interne, niet-gepubliceerde studies en gevoelige commerciële documenten openbaar zouden worden. Officieus kun je ervan uitgaan, dat bedrijven als Bayer, Monsanto en Syngenta, niet willen, dat uit deze kijk achter de schermen, aantoont, dat bedrijven als Bayer hun vergunninge méér te danken hebben aan lobby-werk, dan aan degelijk wetenschappelijk onderzoek..!

Benadeeld door openbaarmaking..?
In ieder geval claimen bedrijven als Bayer, dat zij worden benadeeld door openbaarmaking van bedrijfsgegevens, omdat concurrentie dan ook toegang zou hebben tot deze documenten. Dat vele bedrijven patenten hebben op deze chemische middelen, vergeten ze dan maar even te vermelden kennelijk.

monsanto cartoonHet Nederlandse Ctbg accepteerde gewillig deze bezwaren en hield vervolgens ca. de helft van de bedrijfsdocumenten achter. Maar volgens de advocaat van de Bijenstichting, Lilian Smale, zou het gaan om maar liefst ‘Zes pallets aan informatie’. Het is nu aan de Nederlandse rechters, op basis van dit Europese arrest, te beslissen over openbaarmaking van de stukken; een zaak die nog jaren kan voortslepen.

Het Europees Hof vindt dat de lidstaten het Verdrag van Aarhus niet te strak mogen uitleggen, wat door Nederland en door de Europese Commissie naar de mening van het Hof, wél is gedaan. De informatieplicht over emissies van chemische stoffen strekt zich, aldus het Hof, ook uit tot informatie over de effecten van bestrijdingsmiddelen door verstuiving in de lucht en de effecten op planten, het oppervlaktewater en de bodem.

Verder heeft het Hof bepaald dat op grond van het Verdrag van Aarhus overheden ook informatie moeten openbaar maken over de inschatting van effecten van bestrijdingsmiddelen op het milieu. Overheden moeten informatie publiceren die het publiek in staat stelt te controleren of de beoordeling van de toelating van middelen op markt juist is geweest, blijkt uit het arrest.

Bayer/Monsanto wilde niet reageren op de uitspraak van het Hof, maar wij kunnen wel concluderen, dat Monsanto’s ‘bedrijfsgeheim-truc’ voorbij is..!

x

* * *

bayer-monsanto-match-made-in-hell

Bron: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/monsantos-bedrijfsgeheim-truc-is-voorbij/

Share.

Comments are closed.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later