Mike Quinsey – Deze Zijn de Voorspelde Tijden Wanneer Wat er Verborgen werd Geopenbaard Zal Worden – 15 April 2016

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

De verwachtingen van de mensen zijn aan het stijgen en hun vertrouwen is zoveel aan het verbeteren, dat zij naar voren komen om het Licht te ondersteunen. De waarheid is begonnen naar de oppervlakte te komen en de leugens en de vervorming van de feiten worden niet meer zo gemakkelijk geaccepteerd als zij werden. Het inzicht van de mensen over wat er gaande is openbaart de waarheid, en zij hebben de bekwaamheid om onderscheidend te zijn waar valse informatie circuleert. Deze zijn de voorspelde tijden wanneer wat er verborgen werd geopenbaard zal worden, en hoewel het nieuws nog steeds grotendeels gecontroleerd wordt door diegenen aan de duistere zijde, lekt het soms welzeker naar buiten. Er zijn heel veel ontslagnames geweest omdat de Duisteren ontmaskerd worden, en het zal doorgaan totdat het een punt bereikt wanneer hun plaats ingenomen is door Wezens van het Licht. Het is in feite al op een kleine schaal aan het gebeuren en vaak heeft het een domino effect dat leidt naar anderen die hun acties verborgen hebben die uitkomen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Deze kwesties nemen tijd om naar de oppervlakte te komen, maar zij zullen in de loop der tijd zeer zeker uitkomen. Sommige Wezens van het Licht zijn nog steeds middenin van wat er gebeurt, maar hun stemmen worden vaak gedempt door diegenen die nog steeds de waarheid verbergen. Echter, de zaken zijn zelfs sneller dan voorheen aan het veranderen en de druk stapelt zich op voor diegenen die de Illuminatie ondersteunen. Zij weten dat hun tijd beperkt is en hadden gehoopt aan de verantwoordelijkheid van hun daden te ontsnappen. Er is geen ontsnappen aan en zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun acties, ongeacht hoezeer zij ook proberen om de onvermijdelijke tijd van verantwoording te vermijden.

Dus wat wordt er van jullie verwacht als jullie het Nieuwe Tijdperk met volle verwachtingen van de Ascentie betreden. Inmiddels, als jullie jezelf ervoor aan het voorbereiden zijn, zouden jullie in staat moeten zijn om de gehele Mensheid als Eén en als jullie Broeders en Zusters te zien. Dat aldus zijnde, wordt er van jullie verwacht allen als gelijken en met Universele Liefde te behandelen, en dat is niet zo moeilijk als het eerst mag toeschijnen te zijn. Het betekent wel echter, dat je ieder vooroordeel moet laten vallen die je zou mogen voelen tegen welke andere persoon dan ook. Dat is waar jullie op zouden moeten mikken, als je verder wilt gaan uit de lagere dimensies vandaan. Het is de grootste stap bovenwaarts die jullie kunnen maken, en jullie kunnen het doen als jullie het echt willen.

Houd in gedachten dat jullie uiteindelijk de lagere vibraties gaan verlaten, terwijl de veranderingen zich voordoen met jullie benadering en begrip van het spirituele begrip. Met iedere gebeurtenis is het jullie onderliggende wens om naar de hogere vibraties terug te keren, omdat jullie voelen dat jullie thuis daar is waar jullie in vrede kunnen leven en niet gebonden zijn door de problemen die in de lagere vibraties gevonden worden. Zij maken natuurlijk deel uit van jullie ervaringen waar jullie uit vandaan moeten stijgen, als jullie wensen te evolueren. Zoals eerder aangegeven werd, stemden jullie ermee in om omlaag in/naar de lagere vibraties te vallen, en aan jullie werd verzekerd dat op ieder tijdstip dat jullie wensten vooruitgang te boeken, aan jullie hulp gegeven zou worden. Tijd zoals jullie het kennen is aan jullie zijde, maar als jullie wensen om voordeel te nemen van het komende einde van de laatste cyclus en de kans om te ascenderen, moeten jullie jezelf ertoe aanzetten om het niveau van vibratie te bereiken dat noodzakelijk is om het aldus te doen.

Het kan toeschijnen dat je stilstaat waar het je evolutie betreft, maar de gehele tijd maak je vooruitgang. Je mag je ups en downs hebben, maar voortgang is onvermijdelijk, omdat hoe meer ervaring je verkrijgt hoe groter je bekwaamheid is om de weg naar huis te vinden. In dit geval is het waar je vandaan kwam om je vaardigheden te proberen, in het overwinnen van de uitdagingen die aan jou gepresenteerd worden. Wanneer jullie eindelijk naar de hogere dimensies terugkeren, zal alles aan jullie geopenbaard worden, aangezien jullie ernstig ingeperkt werden door de lagere vibraties en zelfs tijdelijk jullie geheugen verloren. Sommigen van jullie hebben een “gevoel” van ervaringen in een hoger niveau, en zo nu en dan hebben jullie een herinnering van hen. Dit is soms het resultaat van jullie “buiten het lichaam” ervaringen tijdens jullie slaaptijd, hoewel de meeste zielen dergelijke dingen niet naar hun wakende geest kunnen brengen.

Sommigen vragen zich af waarom jullie door zoveel rustverstoring heen moeten gaan om het Nieuwe Tijdperk te vestigen. Eenvoudig gezegd, is dat het resultaat van een immense opruiming van het oude dat niet langer jullie behoeften of doel meer dient. Echter, heel veel zielen zijn afwijzend om dat los te laten wat voor hen vertrouwd is en als dat hun keuze is zal het stand houden. Het betekent nochtans, dat zij niet door kunnen gaan met op de Aarde te blijven als de vibraties verhogen. Dus zullen zij op een geschikt tijdstip verhuizen naar een andere “Aarde” waar zij door kunnen gaan met hun gekozen ervaringen. Zij zouden zich in feite niet thuis voelen in niveaus die te hoog zouden zijn voor hun comfort of wens om door te gaan met de lagere dimensies te ervaren. Ben ervan verzekerd dat aan hen nog steeds iedere hulp gegeven zou worden om hen te helpen te evolueren op de snelheid die bij hen past. Jullie zijn nooit alleen in jullie wens om te evolueren en hulp is slechts een oproep weg.

Vele geëvolueerde zielen op de Aarde zijn gereed om dienst te verlenen aan anderen en hun plan is, zoals benodigd, verder gegaan, zodat, wanneer het veilig is om het aldus te doen zij hun plannen in actie kunnen zetten. Het betekent dat vanwege de onophoudelijke vertragingen, wanneer zij eenmaal aanvangen, er een stroom zal zijn van welkome veranderingen die snel in/naar het bestaan gebracht worden. Vrije energie zal zoveel veranderingen verwerkelijken in een relatief korte tijd, zodat jullie nauwelijks tijd zullen hebben om op adem te komen. De gemoedsstemming van de mensen zal veranderen van wanhoop naar hoop als zij de veranderingen zien plaatsvinden die met alle snelheid zullen gebeuren met de hulp van de Galactische Strijdkrachten. De distributie is helemaal geen probleem wanneer je in overweging neemt dat jullie immense faciliteiten hebben waar jullie een beroep op kunnen doen die tot jullie beschikking staan. De omvang van de uitdaging om nieuwe apparatuur te distribueren zal gemakkelijk behandeld worden door diegenen die erop wachten om jullie van dienst te zijn.

Politieke veranderingen zijn noodzakelijk zodat de juiste mensen op hun plaats zijn om te verzekeren dat alles snel en efficiënt voortgaat. Er is teveel “het bedienen van zelf” geweest, terwijl het privilege van de mensen te representeren misbruikt werd. Mensen van de juiste benadering en goede intenties wachten in de coulissen en zijn gereed om snel in/naar actie te gaan. Jullie allemaal worden gekend voor precies wat jullie zijn en geen voorwendsel of valse claims zullen jullie waar dan ook krijgen. Velen van jullie zijn echter gereed om jullie zelf te verplichten om voor het goede van anderen te werken. Ben ervan verzekerd dat er een beroep op jullie talenten gedaan zal worden wanneer dat nodig is. De mensen zullen veel te vragen hebben wanneer de waarheid begint tevoorschijn te komen en dat is waar diegenen die verlicht zijn van grote hulp kunnen zijn.

Dit jaar gaat nog steeds het jaar zijn om te herinneren en hoewel de zaken niet zo snel als bedoeld manifesteren, ben ervan verzekerd dat vele dingen achter de schermen gebeuren. Op z’n minst zullen jullie niet teleurgesteld worden, wanneer diegenen van het Licht zich eenmaal veilig genoeg voelen om met hun projecten door te gaan.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf. Ik verlaat jullie met Liefde en Zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar de voltooiing mag verhelderen.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.

http://www.treeofthegoldenlight.com/

Vertaling:  Cobie de Haan op 4/15/2016 11:32:00 a.m.

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/04/mike-quinsey-deze-zijn-de-voorspelde.html#more

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later