Mary Magdalene – De Eenvoud van Liefde – 11 September 2015 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Terwijl Liefde een belangrijke focus wordt in deze periode van Ascentie op de Aarde is het prachtig om een moment en één cyclus van ademhaling te nemen om onszelf te onderzoeken en vertrouwd te maken met de energie van Liefde. De Liefde die je ervaart, ontvangt en deelt met geliefden, familieleden, vrienden, dieren enzovoorts, is slechts een klein aspect van breedvoerige Liefde van de Schepper. De Liefde van de Schepper heeft op vele manieren geen fysieke expressie nodig, aangezien het eenvoudig aanwezig, krachtig en eeuwig is, doch als mensen worden jullie aangemoedigd om de Liefde van de Schepper tot uitdrukking te brengen om volledig de energie te ervaren en te belichamen. Verbeeld je voor een moment dat de Liefde die je met jezelf en geliefden deelt slechts een klein aspect is van de Liefde die gewoonweg binnenin jou beschikbaar is, en dat je begint om jezelf toe te staan om na de denken over hoe krachtig, waardevol en uitbreidend Liefde is. Jullie capaciteit om Liefde tot uitdrukking te brengen en te ontvangen is honderd keer groter dan jullie momenteel ervaren en zelfs dan zouden jullie niet waarlijk in staat zijn om de immense Liefde van de Schepper op een fysiek niveau te belichamen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Liefde voor zelf en anderen is gelijkaardig aan de energie van de Schepper en toch is het ook compleet ongelijk aan de vibratie van de Schepper. Stel je een moment de Liefde voor die je voor jezelf of een geliefde hebt. Verbeeld je dat je voor deze relatie of vriendschap alle gedachten, emoties, alsook energieën van willen of moeten weg stript, of zij het nu doen voorkomen goed of slecht te zijn, sta hen toe afgedankt te zijn totdat je in waarheid alle menselijke aspecten wegneemt welke de energie van Liefde die je ervaart veroorzaken, creëren, rechtvaardigen of verifiëren.

Terwijl je doorgaat de energie van Liefde te ervaren zonder de menselijke aspecten, sta jezelf dan toe om je voor te stellen dat de liefdevolle energie die je voelt niet voor de persoon of ziel is, laat hen ook wegvallen. Binnenin jou daar is een energie van Liefde welke niet gehecht is aan wat dan of wie dan ook, het is eenvoudig aanwezig en diens aanwezigheid zal blijven voor zolang als je het accepteert.

Ik wens nu voor jullie om je voor te stellen dat jullie het label en de titel loslaten welke jullie gegeven hebben aan deze liefdevolle energie, laat het woord “Liefde” los, zodat het bijna is alsof de energie geen identiteit heeft maar dat het eenvoudig bestaat. Terwijl je dit toestaat om zachtjes te gebeuren, mag je waarnemen dat de energie binnenin jou wijzigt, de eens gelabelde Liefde energie binnenin jou zal een nieuwe en misschien meer waarheidsgetrouwe vorm aannemen. Je zult de energie van de Schepper binnenin jou waarnemen. Als je deze energie vraagt te groeien, uit te breiden en diens waarheid te worden kan je doorgaan waar te nemen met acceptatie en vrij van oordeel, en met je ziel de schitterende evoluerende energieën van de Schepper herkennen.

Liefde is een deuropening om de Schepper meer volledig binnenin je wezen en omgevingen te ervaren en te her/erkennen, echter, de ervaren Liefde op de Aarde is niet de waarheid van de Schepper, het is verwant aan een imprint van een grotere Bron van Energie.

Als wij op de innerlijke vlakken jullie uitnodigen om het Tijdperk van Liefde te ervaren, nodigen wij jullie natuurlijk uit om Liefde te worden, te belichamen en te ervaren, echter, wij nodigen jullie uit het aldus te doen met het idee van te verhuizen voorbij Liefde in/naar de Bron van de Schepper. Liefde is slechts een titel voor een energie welke niet gelabeld of gedefinieerd kan worden en toch volledig ervaren kan worden wanneer jullie jezelf de vrijheid toestaan om dat aldus te doen. Deze vrijheid is om Liefde te zien, te voelen of te erkennen als een energie welke groter is dan wat voor fysieke menselijke expressie of begrip dan ook en toch kan het aanwezig zijn in de fysieke vorm.

Met de oefeningen van het weg strippen van ideeën en concepten van Liefde om de essentie te ervaren van de energie welke voorbij zelfs dien label van Liefde is, beginnen jullie je directe link en uitlijning met de Schepper te herinneren en te hervormen. Als je gewend raakt aan de essentie van de Schepper kan je beginnen op te merken hoe je eigen energie wijzigt als het op talrijke manieren door de essentie van de Schepper beïnvloed wordt. In waarheid beweegt alles in/naar harmonie binnenin je wezen, dit is de vreugde van ascentie dat ervaringen voortbrengt zoals gezondheid, overvloed, vreugde, vervulling, vrede, wijsheid en synchroniciteiten. Door de genezende verschuivingen te herkennen die plaatsvinden binnenin je wezen, zal dit je aanmoedigen om diezelfde essentie van de Schepper binnenin jou te herkennen, en dan sta jij jezelf toe hetzelfde in alles om jou heen te ervaren, hetgeen afgescheidenheid zal ontbinden en jou toe zal staan om je in eenheid verbonden te voelen met alles, alles her/erkennend als de Schepper.

Je begint dat te voelen wat binnenin jou en binnenin alles en iedereen is, aldus jou verbindend met het grote universum van de Schepper. Alles dat je binnenin jou voelt, bespeurt en her/erkent kan altijd binnenin alles en iedereen om jou heen herkend en bespeurd worden, dit is het geval geweest doorheen je volledige leven. Soms valideert dat wat je buiten jou ervaart je waarheid en andere keren verifieert het de illusies die je als waarheid vasthoudt. Wanneer je begint de essentie van de Schepper te her/erkennen via de toegangspoort van Liefde, dan stijgt een nieuw perspectief van binnenuit jou naar boven, hetgeen vrij van gehechtheid, misvatting, illusies en valse identiteiten is, en vanuit anderen naar je terug reflecteert. Dus moedig jij jezelf aan om een diepere relatie te hebben met de Schepper binnenin je menselijke gedaante en je omgevingen. Dit is wat je mag labelen als het ascentie- en het verlichtingsproces.

De eenvoud van Liefde heeft de bekwaamheid en biedt jou de kans aan om jezelf in/naar de echte waarheid en kern van de essentie van de Schepper te dragen als je in de fysieke gedaante bestaat. Stel je altijd de manier voor waarop Liefde gecreëerd en geactiveerd kan worden binnenin je wezen door handelingen van vriendelijkheid, zorgdragen voor, generositeit enzovoorts. Liefde is niet de waarheid van de Schepper, hoewel het een waardevolle reis naar de Bron van de waarheid van de Schepper is. Dit in waarheid is mijn boodschap aan jullie, het is tijd om de ervaring van Liefde niet als de ultieme energie van de Schepper te zien, maar meer als de sleutel om de essentie van de Schepper te ontsluiten. Met dit perspectief en deze kennis zullen jullie jezelf aanmoedigen om tegen grenzen aan te duwen in jullie uitlijning met de Schepper op een fysiek niveau, grotere reizen aanmoedigend in/naar de kern en de waarheid van de Schepper. Liefde zal voor jou meer waarheidsgetrouw worden vergeleken met een innerlijke vlak ervaring op de Aarde, aldus de innerlijke vlakken/de Hemelen naar de Aarde brengend, een brug van Licht creërend.

Deze reis naar het herinneren van de Schepper is geen lange en moeizame ervaring zoals je gewaar zouden kunnen worden, en als je wenst te zijn, kan het net zo eenvoudig als Liefde in diens grootste vorm en uitbreiding zijn. Het is tijd om te beseffen en gewaar te worden dat het leven, de ascentie en verlichting gemakkelijk zijn omdat meesterschap al binnenin jullie bereikt werd. Je mag je voelen alsof je altijd ernaar streeft om je waarheid te zijn en toch is jouw waarheid eenvoudig wie je bent in je meest uitgebreide vorm, er is eenvoudig een noodzaak om jezelf opnieuw vertrouwd te maken met je werkelijke vorm. Je werkelijke vorm is de Schepper en daarom heeft het geen enkele identiteit, karakter, wijsheid of vorm, het bestaat eenvoudig, en in diens bestaan is alles aanwezig. Op veel manieren bied ik jullie een gemakkelijk en waarheidsgetrouw pad naar de Schepper aan en nochtans zal het van jullie vereisen om de behoefte los te laten om jullie zelf en de ascentie te overdenken en te analyseren, om te genezen en om emoties los te laten die wel en niet jou toebehoren, alsook gehechtheden en acties van het ego te ontbinden. Dit zal allemaal met gemak en perfectie plaatsvinden, met de eenvoud van Liefde.

“Door Liefde betreed ik de uitgebreide aard van mijn waarheid en de Schepper. Ik bevrijd mezelf van de energie van het streven en worstelen om mijn ascentie te bereiken, omdat ik alle aspecten van mijn wezen eraan herinner dat met de ontwikkeling van Liefde binnenin mijn wezen ik een toegangspoort creëer welke ik gemakkelijk binnen kan gaan en belichamen. Door deze toegangspoort te gaan is alles dat ik wens te ervaren en belichamen in mijn ascentie. Ik her/erken Liefde als een reis naar mijn bewuste eenheid met de Schepper, een reis welke op alle manieren gemakkelijk en vervullend is. Met Liefde sta ik mezelf toe om te zijn, mijn waarheid te ervaren en uit te breiden. Ik moedig mezelf nu aan om de essentie van de Schepper binnenin en overal om mij heen te herkennen, en te erkennen dat deze essentie mijn wezen positief beïnvloed en een energie is waar ik me zeer comfortabel mee voel. Ik sta mezelf toe te zijn en mijn waarheid te ervaren in mijn huidige moment. Ik ben vervuld.”

Jullie zijn zoveel meer dan Liefde net zoals de Schepper dat is en dit is belangrijk om bescheiden te herkennen, aangezien het jullie met perfectie zal transporteren op een zeer pure manier naar nieuwe hoogtes van jullie ascentie.

Schat mijn boodschap aan jullie niet verkeerd in als zijnde onbelangrijk vanwege diens eenvoud, sta jullie zelf toe om na te denken over de processen van de belichaming en dat te verkennen waar ik over spreek.

Met de kracht en eenvoud van Liefde,

Mary Magdalene

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/mary-magdalene-de-eenvoud-van-liefde-11.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later