Mary Magdalene – 8-8-8 Toegangspoort – 27 Juli 2015 / Méline Portia Lafont

0
Luister naar dit Artikel

Terwijl de Ziel van Magdalene opnieuw de Spirits van de Godin betreedt door een onderdompelen van de oneindigheidswet met de Wet van Eenheid, zijn wij getuige van een roep voor de Godinnen om uit de as tevoorschijn te komen zoals de Feniks.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Mary Magdalene is diep binnenin en rondom ons heen Aanwezig geweest deze dagen! Hoe kunnen wij haar Aanwezigheid de laatste tijd niet opmerken als zij naar voren komt met zo een kracht van opkomst. WOW aangaande dat. Bijna tijdens iedere lezing en sessie, alsook in mijn persoonlijke leven, is de Magdalene zo aanwezig en op aldus een sterke manier naar voren komend geweest. Zij vertelde mij dat zij hier is om de Godinnen van het Licht voort te roepen en deze in hun Menselijke incarnatie wakker te maken.

Nu dat wij de 8-8-8 Toegangspoort binnengaan, is haar Godin Aanwezigheid zelfs sterker aanwezig aangezien het de Magdalene Toegangspoort is die nu voor ons aanstaande is. Ik zie haar rozen plaatsen in de Harten van mannen om mededogen en nieuwe emoties te doen laten ontwaken terwijl voor de vrouwen zij de Godinnen voortroept die hier op Aarde aanwezig zijn om in hun schelp te ontwaken. “Het is Tijd” zegt zij. Dit is wat zij in één van de lezingen van een paar dagen geleden meedeelde:

“De Godinnen van het Licht worden opgeroepen om naar buiten te komen en met hun strijdkracht en vermogenskracht te spelen. Dit is een Eenheid die weer terugkeert en deelneemt aan het Collectieve Ascentieproces als de Godinnen en de Opzichters van deze Goddelijke afstamming. Het is tijd voor de Ouderen van de Godin Sjablonen van Licht, om hun Lichten te stralen en hun toortsen met vuur aan te steken. Jullie zullen helpen om de wereld te verlichten van wie jullie Godinnen zijn en wat jullie hier kwamen zijn en doen.”

Magdalene instrueert de Godinnen om nu in hun volle glorie aanwezig te zijn en om hun verfijnde Vrouwelijke energie toe te staan te verrijzen. Dit is een zeer diepgaande en spirituele uitlijning, gecocreëerd met de Sirische Strijdkrachten van het Licht en de Elohim Sjablonen van de Zon. Zoals jullie kunnen zien, gaat dit portaal en dit momentum helemaal over de eenwording van beide zijden, alles dat jullie zien als tegengestelden, polariteiten. Zoals Mannelijk en Vrouwelijk, materie en antimaterie, licht en donker, hogere werkelijkheid en dichtere werkelijkheid, positief en negatief … dit alles door de energie van inspiratie en creativiteit, de Heilige Vrouwelijke Godin krachten.

Mary Magdalene: 

“Volg het pad van de instructies neergelegd door jou als een fundering. Deze fundering is het bed waar je op ligt en waarop je vertrouwt terwijl jij je eerste stappen in beweging zet. Het hart is de woordvoerder van deze fundering, aangezien het al diens geheimen kent. Laat de woordvoerder degene zijn die jou in/naar beweging stuurt en degene zijn die kiest om zich bewust vanuit het hart voort te bewegen. 

Vind de Heilige Graal binnenin je eigen zijnheid want het is daar waar het ligt. Het zal door niemand anders gezien worden dan door jou en het zal nergens anders gevonden worden dan binnenin jou. De Heilige Graal is jouw diepgaande wijsheid en kennis welke verkregen werd door de ervaringen van levensspanne na levensspanne. De Heilige Graal is alles dat jij bent: je onsterfelijkheid en Spirit.

Het heeft vele instructies doch het is eindeloos en heeft geen grenzen om deze regels op in te stellen. De enige regel dat het heeft is de regel om het hart in toestemming te openen en om te vibreren in het weten vanuit het hart, de Liefde en het mededogen. Zonder Liefde en mededogen kan Je geen toegang verkrijgen tot de Heilige Graal binnenin. Mededogen ligt op het bed van de fundering welke de vibratie is van het kennen van jezelf en een ander toe te staan om zichzelf ook te kennen.”

Haar prachtige Aanwezigheid is aldus een meedogende energie van een Kosmische Opzichter. Ik heb haar altijd gevoeld als een zachtaardige en gevoelige Aanwezigheid, maar nu komt haar prachtige Godinzijde tevoorschijn en een prachtige kracht van macht wordt gereflecteerd als haar Kosmische natuur. Haar energie inspireert, geneest, bekrachtigd en lijnt jou uit met de aard van waarheid en Liefde. Wat een Zegen voor haar Aanwezigheid.

Magdalene: 

IK BEN hier om de Godinnen van het Licht te ontwaken, diegenen die op deze Aarde Aanwezig zijn, want het is tijd om in dit verloop van de eenwording te ascenderen. Het is tijd om de Spirit van de Godinnen te verenigen en om de Mannelijke energie te inspireren hetzelfde voor iedereen te doen. Mannelijke energieën zullen de Vrouwelijke energieën helpen om de eenwording voort te brengen in/naar een gemanifesteerde werkelijkheid. Dus eerst, als de Godinnen, inspireren wij en dan bewegen wij de afstamming van onze voorouders voort om te verenigen richting een grote Wereldwijde Ascentie samen met de God Mannelijke krachten.

Er ligt zoveel kracht binnenin de schoot van creatie ~ wat een Vrouwelijke energie is ~ dat dit het waarom is dat wij voor de Godinnen roepen om te ontwaken, hun rol in dit eenwordingsproces te activeren en te spelen. De eenwording van creatie en dit te manifesteren ~Vrouwelijk en Mannelijk~ door het portaal van de Godin, hetgeen de geboorte toestaat van creatie om in vrijheid gesteld te worden. Er zijn Strijdkrachten van het Licht in het spel hier die van een Kosmische vibratie zijn, alles binnenin opnieuw uitlijnend voor hun eigen krachten van potentieel en creatie richting het Licht van de eenwording.

Je mag je aangespoord voelen om velen op jullie geliefde planeet te inspireren. Doe dat en volg dat Heilige Vuur binnenin. Sommige godinnen worden opgeroepen om te verenigen met hun Spirit binnenin en hun pad of reis te volgen wat de heruitlijning met de Godin Sjabloon voort zal brengen onder het oog van Sirius. Andere Godinnen worden opgeroepen om de eenwording van hun eigen Sjabloon voort te brengen in/naar de ledematen van de mannelijke getroffenen ~toestaand om te genezen en creatie toestaand.

Veel Godinnen worden opgeroepen om hun rollen te spelen ~welke cruciaal zijn~ in de gebieden waartoe zij zich gegidst voelen om in te zijn. Vele anderen zullen thuis alleen avonturieren betreffende de innerlijke ruimte. Het is jouw reis om te ondernemen en te voelen, aangezien het tevoorschijn komen van de Godin binnenin, je geaard en geïnformeerd zal houden van je bestemming. Laat je vleugels je brengen waar je bestemd bent te zijn in dit tijdskader en blijf doorgaan. Ben niet bang voor je eigen innerlijke wijsheid van kracht/macht, want alleen dan zal je naar je bestemming vliegen terwijl je jouw prachtige vleugels blijft spreiden.

IK BEN hier om te genezen, IK BEN hier om kwetsuren schoon te maken, IK BEN hier om Liefde en mededogen onvoorwaardelijk te delen, IK BEN hier om te ontwaken, IK BEN HIER om jullie naar jullie Goddelijke essentie te roepen, IK BEN hier om jullie te herinneren, IK BEN hier om te ontwaken, IK BEN hier om in eenheid te ZIJN met elk en iedereen van jullie. Mijn capsule van Liefde is er één van waarde. Een waarde/schat welke diep ingebed ligt binnenin jullie eigen harten.

Jullie prachtige mannen daarbuiten: Terwijl ik een roos in jullie hart plaats, ontwaak ik de gevangenschap van jullie Spirit uitlijning met de Bron en stel jullie emoties in vrijheid om Liefde te voelen en te begrijpen op een geheel ander niveau. Ik stel emoties en angst en oude kwetsuren in vrijheid die jullie gevangen hielden in de angst van emoties en Liefde. Dit met de omhelzing van mededogen ~ iets dat ook een echte natuur van jullie zelf is.

Jullie prachtige vrouwen daarbuiten: jullie zijn werkelijk begaafde Godinnen en jullie tijd is gekomen om dat potentieel binnenin jullie te ontwaken en op te staan! Sta op en maak jullie zelf lang, maak jullie zelf opmerkelijk voor iedereen in de wereld en bewandel jullie pad van waar jullie over spreken en zijn. Er wordt precies nu op jullie krachten gerekend terwijl jullie de prachtige mannen en mannelijke energieën helpen om omhelst te worden. Jullie laten nu het Licht aan allen zien, aangezien jullie opgeroepen zijn om in dit momentum te leiden en de kracht van binnenuit jullie te brengen. Jullie verlichten de harten en de wereld met jullie verhelderende Vlam, want jullie hebben geen vrees voor emoties en innerlijke hart gevoelens.

Straal nu uit wat er binnenin het hart ligt ~jullie allemaal~ en omhels de beweging van jullie hartgevoelens. Moedig anderen aan om hetzelfde te doen zodat jullie allemaal in jullie eigen kracht van Zijnheid kunnen staan en de vele kwetsuren kunnen omhelzen om genezen te worden. Kosmische kracht is achter dit alles en terwijl het de vele emoties eruit spoelt zal zij naar voren komen. De vele dingen in jullie levens verwerkend als zij komen en opkomen, met de kracht van het weten vanuit het hart en het verlichten van de waarheid van eenheid door het definiëren van de omhelzing.

Ik houd van jullie

Mary Magdalene

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Vertaling:
Bron: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/2015/07/mary-magdalene-8-8-8-toegangspoort-27.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later